Otázky v kategorii: Clo

počet otázek v kategorii: 39



Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zboží z Velké Británie

ID28300 | | Ing. Ladislav Pitner

Jsme s. r. o., plátci DPH, a dnes nám dorazilo zboží i faktura (bez VAT) z VB (taky plátce). Celkem za 6 000 Kč. Tzn. udělám reverse charge - řádek v přiznání k DPH 7 a 43. Je to prosím tak? A ještě bych měla otázku ke clu. Měla jsem za to, že clo řeší přepravní společnost (zboží nám dodalo DPD) - zatím nás ale nikdo nekontaktoval, žádný dokument jsme neobdrželi. Mám to nějak řešit nebo ne? 

Doplnění dotazu: K faktuře z Velké Británie nám přišla informace, že pod poplatky, kterou jsou v ní vyúčtovány, se kryje i dovozní poplatek účtovaný GSP. Může to tedy souviset s tím, že nám nebylo vyměřeno clo?

DPH vrácení zboží (náhradních dílů) zpět dodavateli-třetí země

ID28200 | | Ing. Ladislav Pitner

Při nákupu zboží (náhradních dílů) od dodavatele ze Švýcarska je vystavena faktura, která je řádně proclena. Po použití náhradních dílů po opravě u zákazníka náš dodavatel potřebuje zaslat vadné díly zpět. Na základě obdržení těchto dílů následně vystaví dobropis k faktuře. Při odeslání vadný dílů do Švýcarka je provedeno celní řízení (JSD). Na řádku 22 přiznání k DPH je uvedena částka dle JSD. Po přijetí dobropisu od dodavatele je provedeno samovyměření DPH vstup, výstup, který snižuje řádek 7 DPH. Prosím je tento postup správný z hlediska cla a DPH? Má být při odeslaní vadných dílů uvedeno na ř. 22 - vývoz - i když se ve skutečnosti nejedná o vývoz, není účtováno do tržeb.

Celní poplatky při dovozu z Číny

ID28136 | | Ing. Ladislav Pitner

Jsem OSVČ, plátce DPH. Pro svou ekonomickou činnost nakupuji zboží v Číně. V JSD - část výpočet poplatků ř. 47 je uvedena částka cla. Zboží (uhrazeno předem) mi doručuje DHL domů s fakturou za služby DHL (úhrada faktury hotově), v které je vyčísleno clo (stejné jako na JSD ř. 47) a zajištění platby celních poplatků (základ daně + 21% sazba DPH). Částka celních poplatků není uvedena na JSD ř. 47. Jak správně vše vyměřit a nárokovat DPH?

Daňový doklad při dovozu zboží

ID28174 | | Ing. Martin Novák

Jsme s. r. o., plátce DPH. Dovážíme zboží z Velké Británie. Přepravcem zboží je firma UPS, která na základě plné moci zajistila pro s. r. o. proclení zboží (JSD-volný oběh, konečné proclení). Od přepravce jsme obdrželi daňový doklad (Importní faktura). Na této faktuře je uvedeno datum importu, číslo zásilky, hodnota zásilky, celní identifikace, směnný kurz a vyčíslení cla. Můj dotaz je, zda můžeme tento doklad použít pro zaúčtování DPH nebo potřebujeme doklad přímo od celního úřadu. Můj druhý dotaz se týká základu DPH. Jako plátce jsme povinni přiznat DPH a zároveň máme nárok na odpočet. Přijaté plnění bude použito pouze pro ekonomickou činnost. Do základu daně pro DPH bude v tomto případě vstupovat hodnota zboží, která je uvedena na daňovém dokladu od přepravce + celní poplatky? Na kterých řádcích daňového přiznání vykazujeme?

Faktura od celního deklaranta, základ daně z dovozu

ID27905 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma dováží zboží z Číny přes velké dopravní společnosti (TNT, DHL), které zajistí i služby celní deklarace. Dopravní společnost nám vyfakturuje clo 1000 Kč ( bez DPH) a zajištění platby celních poplatků 500 Kč +105 (21% DPH). Do výpočtu základu daně z dovozu jde pouze clo, nebo i služby dopravní společnosti (včetně DPH nebo bez DPH)?

Přeprava z Číny společností z EU

ID27020 | | Ing. Ladislav Pitner

Přepravu při dovozu zboží z Číny nám zajišťuje společnost ze Slovinska. Tato společnost vystavila fakturu za přepravu v režimu reverse charge. Bude přeprava vykázaná v DPH jako samovyměření účetním kurzem nebo bude součástí základu daně spolu se clem a hodnotou zboží na JSD, a tedy přepočtena celním kurzem?

Celní služby - režim DPH

ID26922 | | Ing. Ladislav Pitner

Přepravní společnost nám vždy celní služby při dovozu osvobozovala od DPH. Nyní však DPH uplatňuje s následující argumentací. Ustanovení § 69 odst. 2 písm. a) ZDPH je od daně z přidané hodnoty osvobozeno poskytnutí služby přímo vázané na dovoz, je-li hodnota této služby zahrnuta do základu daně při dovozu zboží. Současně, podle § 38 odst. 1 písm. b) ZDPH se do základu daně při dovozu zboží zahrnují také vedlejší výdaje vzniklé do prvního místa určení v tuzemsku. Předmětné služby však vznikly, resp. jejich poskytování bylo ukončeno až poté, co zboží dorazilo do prvního místa určení, a proto nemohou být zahrnuty do základu daně při dovozu zboží, a tudíž nemohou být osvobozeny od DPH. Je tento postup správný?

Zboží z Číny proclené v Holandsku

ID26964 | | Ing. Ladislav Pitner

Jsme společnost s r. o., plátce DPH, registrace v ČR. Obdrželi jsme zboží od čínského dodavatele (fakturu máme z Číny), který měl toto zboží uskladněno v holandsku v celním skladu. Celní sklad (mají platné holandské DIČ) provedl i celní odbavení na jméno naše společnosti, Od této společnosti, která clila toto zboží, jsme obdrželi holandský JSD a zprávu, že zboží je již procleno. Poté bylo zboží dopraveno do ČR do naší společnosti. Mám za to, že pokud se toto zboží clilo v Holandsku, že tato holandská společnost má vypořádat i DPH, tudíž na základě jejich JSD odvést a nárokovat si zpět DPH v Holandsku. Je to správně? A pokud ano, v kterém řádku v přiznání k DPH, bychom my česká společnost, měli vykázat tento případ? Kde uvést hodnotu zboží... mám uvést sumu zboží+doprava z Holandska do ČR? Pokud to není správně, jak máme postupovat?

Dovoz zboží z Číny, proclení v Polsku

ID25612 | | Ing. Ladislav Pitner

Naše společnost, plátce DPH dovezla zboží z Číny. S Čínou obchodujeme v USD měně. V Polsku bylo zboží propuštěno do volného oběhu a proclení zajistila polská společnost, která nás zastupovala v celním řízení a v řízení ohledně DPH v Polsku. Po té bylo zboží přepravcem dodáno do Čech. Jaké nám vznikají povinnosti v souvislosti s českým DPH? Jedná se ve finále o intrakomunitární dodej zboží a jakým kurzem by měl být uveden v přiznání k DPH, když clo je vyměřeno v PLN? Jaké nám vznikají povinnosti v souvislosti s polskou DPH? Jaké všechny doklady bychom si měli od polské společnosti vyžádat?

JSD doklad

ID25418 | | Ing. Ladislav Pitner

Nakoupili jsme zboží z Koreje, následně plulo do Hamburku. Celní úřad v Praze nám vystavil JSD a platební výměr. V předešlé době naše společnost neobchodovala se zahraničními dodavateli, proto jsem se nesetkala s JSD doklady. Když jsem posílala DPH za 12/2019 na finanční úřad,tak si se obratem ozvali, že nemám přiznané dovezené zboží ze zahraničí a paní z finančího úřadu mi i řekla jakou částku nemám přiznanou. Tak jsem našla vystavený celní výměr a JSD od celního úřadu. Na platebním výměru jsem našla základ, ze kterého se spočítalo clo a základ, ze kterého se se spočítalo DPH, ale tato částka nesouhlasila s částkou kterou jsem měla uvést v přiznání. Paní z finančního úřadu mi řekla, že se uvádí částka která je uvedena v kolence jako statistická hodnota + clo, ale důvod neví. Já stále nerozumím z jakého důvodu mám uvádět do daňového přiznání statistickou hodnotu zboží + clo, které je bez daně. Ani na celním úřadě, ani na finančním úřadě mi nebylo vysvětleno z jakého důvodu, proto se obracím na Vás.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru