Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Ostatní příjem - ztráta

ID27774 | | RNDr. Libor Fiala

Jsem OSVČ, neplátce DPH, a kromě toho jsem zkusil onl-ine trading do komodit. Vznikla mi zde ztráta - 8 000 Kč (příjem 22 000 Kč, ztráta 30 000 Kč). Je povinnost tuto ztrátu uvádět v daňovém přiznání do § 10 ZDP?

Zaměstnanec vyslaný na montáž

ID27766 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Zaměstnanec je vyslaný na montáž v době 6:00-18:00. Dle § 88 zákoníku práce zaměstnavatel musí zaměstnanci poskytl nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Je při delší pracovní směně více přestávek na jídlo a oddych? V jakých intervalech a jak dlouhé mají být přestávky? 

Stravenkový paušál a dohoda o provedení práce

ID27763 | | Ing. Ivana Pilařová

V zákoně o daních z příjmů je uvedena podmínka uznatelnosti příspěvku na stravování do nákladů zaměstnavatele: přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny alespoň 3 hodiny. Chápeme to dobře, že v případě DPP, kdy předem nestanovujeme rozvrh - směnu (zaměstnanec pracuje různou dobu dle potřeb zaměstnavatele) by nebyl poskytnutý příspěvek na stravování (stravenka nebo stravenkový paušál) daňově uznatelný u zaměstnavatele, i kdyby zaměstnanec na DPP odpracoval v daný den více než 3 hodiny? 

Jednatel - nájemné za kancelář

ID27758 | | RNDr. Libor Fiala

Společník a jednatel společnosti, která má virtuální sídlo, bydlí sám v pronájmu, smlouva je na jméno společnosti, bytový prostor. V bytě skutečně má pracovnu cca 50 % plochy. Může si uplatnit tento poměr nájemného do daňově uznatelných nákladů (služby a energie už ne, pouze nájemné)? Nedaňovou část nájmu vrací měsíčně jako hotovost do pokladny. 

Zdanění příjmů z autorských práv v roce následujícím po zrušení živnosti

ID27746 | | Ing. Jiří Vychopeň

OSVČ vedoucí účetnictví v roce 2020 zrušila živnost. V roce 2021 bude již mít pouze příjmy z autorských práv. Co musí udělat pro to, aby za rok 2021 danila pouze skutečně přijaté příjmy a uplatňovala k nim paušální výdaje 40 %? Jak bude postupovat, pokud by v roce 2021 zjistila skutečnou výši nároku na příjmy z autorských práv za rok 2020 a tento nárok vyfakturovala k 31. 1. 2021?

Smlouva o dílo

ID27744 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost s r. o. uzavřela s občanem smlouvu o dílo na částku 24 000 Kč. Jak to bude se zdaněním a odvody SP a ZP u této dohody, kdo je odvádí? Je smlouva o dílo nějak omezena např. velikostí odměny, časovým limitem...? Jak správně zaúčtovat v účetnictví tuto smlouvu? 

Vrácení odstupného

ID27776 | | JUDr. Petr Bukovjan

V roce 2018 jsme zrušili místo „účetní" zaměstnankyni na RD. S jejím návratem 18. 8. 2020 (po 3 letech věku dítěte) jsme spojili odstupné 7 mezd.  Od září 2019 ale začala zaměstnankyně spolupracovat na DPP na zcela jiné pozici. V lednu 2020 podepsala dohodu o odchodu z HPP účetní. Od 1. března 2020 jsme s ní DPP změnili na DPČ. V dubnu 2020 jí bylo vyplaceno 7 mezd za zrušené místo. Spolupracuje s námi nadále. Myslíte, že by měla odstupné vrátit?

Doplnění dotazu:

  • 1. 3. 2020  měníme DPP na DPČ zaměstnankyně na její žádost – nikdy nepřekročena minimální mzda
  • záznam v SAPu  - 1. 4. vyplaceno 7 mezd
  • 30. 4. 2020 nástup do zaměstnání (byť RD končí až 18. 8. 2020) výpověď s nárokem na 7 mezd v rámci optimalizace
  • 1. 5. 2020 výstup

Časové rozlišení služeb

ID27725 | | Ing. Zdeněk Morávek

Firma s. r. o. zajišťuje IT služby pro školy. Na konci roku má firma přijatou fakturu za IT služby od externího dodavatele, které uskutečnil v prosinci. Školám tyto služby firma přefakturováva spolu s dalšími až v příštím roce. Jak správně zaúčtovat časové rozlišení?

Silniční daň - osvobození od daně, dodatečné daňové přiznání

ID27702 | | Mgr. Václav Pikal

Jsem OSVČ, vedu daňovou evidenci. V roce 2017 jsem si koupil osobní automobil, který využívám výhradně pro svou ekonomickou činnost. Podle technického průkazu se jedná o kategorii vozidla M1, palivo BA+LPG. Vozidlo jsem v roce 2017 přihlásil k platbě silniční daně a silniční daň jsem platil, protože jsem nevěděl, že vozidlo s palivem LPG je od daně osvobozeno. Chci podat dodatečná daňová přiznání k silniční dani od roku 2017, protože mi vznikla jiná daňová povinnost (nižší). Jakým způsobem mám dodatečné daňová přiznání podat? Jaké řádky daňového přiznání mám opravit?

Školení

ID27692 | | Ing. Pavla Hadrabová

Česká společnost A pořádá on-line školení pro své české obchodní zástupce. Tohoto on-line školení se ale zúčastní také obchodní zástupci polské společnosti B, která nabízí v Polsku podobné služby (školení bude v ČJ s polskými titulky). Společnost A část nákladů spojených s pořádáním on-line školení vyfakturuje polské společnosti B. Jak to bude s DPH?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru