Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Čerpání dovolené v souvislosti s mateřskou/rodičovskou dovolenou a překážkami zaměstnavatele

ID28682 | | JUDr. Petr Bukovjan

Těhotné zaměstnankyni lékař doporučil pracovní neschopnost, termín porodu má 20. 10. 2021, čeká dvojčata, pracovní poměr má na dobu určitou - zástup max. do 30. 11. 2022. Dovolenou chce čerpat před pracovní neschopností. Jak ji správně vypočítám? Je stále lepší čerpat řádnou dovolenoui až po mateřské dovolené?

Další zaměstnankyně se nám 16. 5. 2021 vrátila z rodičovské dovolené a zároveň převzala výpověď pro nadbytečnost, její místo bylo zrušeno. K 31. 7. 2021 končí. Nyní je doma na překážkách zaměstnavatele. Jak jí vypočítám dovolenou? Vznikne jí vůbec nějaký nárok, když nic neodpracuje, ale na překážkách není svou vinou?

Nárok na řádnou dovolenou u nás je 5 týdnů. 

Pořízení majetku - zmařená investice

ID28685 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost s r. o. v roce 2019 zaplatila cca 200 000 Kč za studii na stavbu nové výrobní haly, zaúčtováno na účet 042. V roce 2021 zjištěno, že stavba se realizovat nebude, tudíž se částka odúčtovala zápisem MD 548/D 042 jako zmařená investice, je toto účtování správné prosím? V roce 2021 přijata faktura na cca 350 000 Kč, v textu zpracování dokumentů pro získání dotace k projektu „Rekonstrukce výrobny". Půjde rovnou do nákladů na účet 518 nebo na účet 042? 

Daňové přiznání občana Slovenska

ID28624 | | Ing. Josef Rajdl

Máme od září 2020 zaměstnaného Slováka. Trvalé bydliště má na Slovensku. Manželku a dítě má též na Slovensku. Vystavila jsem mu potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2020 (ze zaměstnání u českého zaměstnavatele 9-12/2020), aby si mohl podat přiznání na Slovensku. Přišel teď s tím, že by potřeboval udělat daňové přiznání i tady v Čechách, aby nepřišel o zálohovou daň, která byla odvedena ze mzdy FÚ v Čechách. Jeho účetní na Slovensku mi volala, že má v ČR 90% příjmů, protože od 1-6/2020 měl slovenskou živnost, 7 ukončil živnost a 7-8/2020 byl na úřadu práce. Nikdy předtím jsem se s tím nesetkala. Zpracovávám především právnické osoby a mzdy. Mohli byste mi, prosím, poradit, co všechno potřebuji za doklady k sestavení DAP FO v Čechách (mám jen to české potvrzení o zdanitelných příjmech 9-12/2020)? Jak mám postupovat a co mám zjišťovat? A zda se také bude jednat o nějakou smlouvu o zamezení dvojího zdanění? 

Věcné břemeno

ID28630 | | JUDr. Vlasta Víghová

Babička vlastní dvougenerační domeček. Jsou zde dvě bytové jednotky s jedním hlavním vchodem. Je možné, aby nechala přepsat celý RD na svou jedinou dceru a zároveň si zde nechala zřídit věcné břemeno? Musí být přesně věcné břemeno vymezeno jako např. byt, který zahrnujeme 3 pokoje v přízemí + celou zahradu? Jde o to, aby bylo jasné jaké místnosti může maminka užívat, aby nedošlo k tomu, že např. jeden byt se zahradou dcera pronajme a babička se pak již na zahradu nikdy nedostane. Musí být přesně vymezeno ve smlouvě, resp. někde na katastru věcné břemeno nebo se vztahuje na celek jako RD a pak jde jen o to, koho k sobě a do jakých místností babička pustí?

Příjem sportovce

ID28595 | | Ing. Josef Rajdl

Nezletilá tenistka má příjmy z výher v ČR, které jsou zdaněny srážkovou daní. Tyto výhry do daňového přiznání neuvádíme. Dále má příjem z reklamy jednou v roce a jednou ze soutěže v ČR, který nebyl zdaněn. Příjem jsme uvedli do § 10 ZDP bez uplatnění výdajů, jelikož svojí výší není zapotřebí uplatnit výdaje. V letošním roce ovšem začíná mít její příjem pravidelný charakter, kdy má vyplácené příjmy z mezinárodních soutěží, tyto jsou při výplatě zdaněny. Za letošní rok při podání DP budeme příjmy ze zahraničí uvádět do § 10 ZDP a dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění budeme uplatňovat buď zápočet nebo vyjmutí. Zbývající příjmy z reklamy a případně nezdaněné výhry ze soutěží již chceme uplatňovat v § 7 ZDP jako příjem z nezávislého povolání a uplatnit si výdaje související s výkonem (pronájem sportovišť, masér, nákup oblečení, vybavení, stravné a cestovné). Pokud jsou výhry ze zahraničních soutěží zdaněny a budeme je uvádět v § 10 ZDP, nemůžeme uplatnit výdaje (cestovné a stravné), které náleží k těmto soutěžím. Pokud začneme příjmy zdaňovat v § 7 ZDP vzniká povinnost přihlásit se na sociální a zdravotní pojištění, kde se bude zohledňovat její statut studenta. Je náš postup správný?

Společné jmění manželů

ID28631 | | JUDr. Vlasta Víghová

Manžel zdědil po svém dědečkovi rodinný dům. Tento dům je tedy ve výhradním vlastnictví manžela. Nyní spolu manželé tento rodinný dům opravují - kupovali nová okna, zateplují ho, předělávají rozvody atd. Některé věci platí manžel ze svého účtu a fakturace je na jeho jméno. Jiné věci ať už nákup a montáž oken, movité věci do RD kupuje manželka na své jméno a platí ze svého účtu. Pokud by došlo k rozvodu - bude mít manželka nárok na polovinu toho, co do RD manžela spolu investovali? Ať už by se jednalo např. platby manžela z jeho účtu nebo platby manželky ze svého účtu. Každý má svůj účet na své jméno. Byly by opravy, resp. movité věci děleny na polovinu bez ohledu na to z čího účtu a na jaké jméno byla vystavena faktura? Děkuji za vysvětlení společného jmění manželů a využití případných peněz. 

Obrat pro účely DPH

ID28663 | | Ing. Martin Svoboda

Jak se u OSVČ (plátce DPH) vedoucí daňovou evidenci počítá obrat pro účely DPH, např. zda je třeba přiznání k DPH podávat měsíčně či čtvrtletně. Je při výpočtu třeba řešit příjmy i výdaje, pokud ano, jaké. Prosím ukázat na konkrétním příkladu.

Pronájem a DPH

ID28676 | | Ing. Pavla Hadrabová

Jak postupovat v případě, kdy plátce DPH - s. r. o. bude pronajímat garáž podnikateli, který ji bude využívat jako dílnu. Nájem je osvobozen od DPH, ale v případě nájmu prostor a míst k parkování vozidel se toto nevztahuje. V katastru je nemovitost vedena jako garáž, ale nájemce bude skutečně využívat jako dílnu. Jak správně zařadit příjem z pronájmu do sazby 21% nebo může spadat do osvobozených plnění (z hlediska účelu užívání)? 

DPH při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci

ID28670 | | Ing. Martin Novák

Český plátce poskytuje stavebně montážní práce vč. materiálu pro českého neplátce na nemovitosti umístěné v EU. Jak správně fakturovat z hlediska DPH?

Příplatek mimo základní kapitál - nehmotný majetek

ID28560 | | Ing. Jiří Vychopeň

Fyzická osoba nepodnikatel vložila dne 24. 2. 2020 do své s. r. o. (tato společnost byla zapsána do obchodního rejstříku na konci roku 2019), kde je jediným společníkem a jednatelem, nepeněžní vklad jako příplatek mimo základní kapitál. Tento nepeněžní vklad - příplatek mimo ZK (jedná se o ocenitelné právo) byl dne 22.1.2020 oceněn znalcem dle vypracovaného znaleckého posudku na hodnotu 1 550 000 Kč. V s. r. o. zaúčtujeme předpis tohoto příplatku zápisem 355/413 a následné přijetí příplatku na 014/355. Je možné hodnotu nepeněžního vkladu na účtu 014 odepisovat i když bude letos, příp. příští rok vrácen? A na jaké účty s. r. o. správně zaúčtuje vrácení příplatku 1 550 000 Kč, když toto vrácení proběhne v peněžní formě (z bankovního účtu) té samé fyzické osobě? A zůstává nehmotný majetek i po vrácení příplatku na účtu 014? A na který účet zaúčtovat fakturu za zpracování znaleckého posudku (toho nepeněžního vkladu) v ceně 12 100 Kč? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru