Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Koupě rodinného domu pro potřeby ubytování zaměstnanců a jejich rodin

ID29244 | | Ing. Jiří Vychopeň

Firma zakoupila rodinný dům a pronajala ho rodině svého zaměstnance pro dlouhodobé bydlení. Jak o takové operaci účtovat? Jedná se o odpisovou skupinu 5 a jsou odpisy rodinného domu daňově uznatelné? Jak stanovit výši nájemného? Jde to dohodou nebo je třeba stanovit odpovídající tržní nájemné? Je možno domluvit, že nájemné se bude kompenzovat s pravidelnou údržbou rodinného domu zaměstnancem a potom v takovém případě účtovat náklady na údržbu paušálně ( např. ve výši 5 000 Kč měsíčně) jako daňově uznatelné do výše příjmů z nájemného (která by také byla 5 000 Kč měsíčně)? Je daňově uznatelné pojištění takového nemovitosti a uhrazená daň z nemovitosti? Musí zaměstnanec něco dodanit jako nepeněžní plnění nebo jako ostatní příjem? Energie a pojištění domácnosti si zaměstnanec hradí ze svého. 

Změna výpočtu účetních odpisů

ID29283 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s. r. o. eviduje ve svém dlouhodobém majetku od roku 2018 SW, který neustále technicky zhodnocuje. SW má hodnotu cca 500 000 Kč. Ve své původní účetní směrnici má s. r. o. uvedeno, že účetní odpisy (a tedy limit pro zařazení dlouhodobého nehmotného majetku, TZ, výpočet odpisů - 36 měsíců, pro TZ min 18 měsíců) tohoto SW jsou shodné jako daňové odpisy (dle původního znění zákona platného před 1. 1. 2021). Nyní v roce 2021, je možné pokračovat v původně nastaveném systému - tedy, že i nadále budeme účetní odpisy počítat stejně jako před 1. 1. 2021 - a tyto odpisy budou zároveň i daňovým nákladem. Je možné tento výpočet účetních odpisů změnit?

Odpisy - plánované pořízení hmotného majetku v r. 2022

ID29284 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s r. o. bude pořizovat v roce 2022 dlouhodobý hmotný majetek (automobil) v hodnotě cca 700 000 Kč. V účetní směrnici má stanoveno, že za dlouhodobý majetek považuje majetek od částky 40 000 Kč. Jaká výše odpisů bude pro společnost daňově uznatelným nákladem?

Cenné papíry

ID29291 | | Ing. Lukáš Taragel

Společnost s r. o. zabývající se úklidy (hlavní ekonomická činnost) - roční obrat cca 100 mil. Kč - nakoupila obchodovatelné akcie za 11 mil. Kč. Tyto akcie v průběhu následujících měsíců prodává a znovu nakupuje jiné. Každý měsíc proběhne nákup i prodej akcií. Prodej uvádí do přiznání k DPH jako osvobozený od DPH ř. 50 - nejsme si jisti, zda v tomto případě, kdy pohyb je každý měsíc, se jedná o doplňkovou činnost prováděnou příležitostně a musíme uvádět i do ř. 51 bez nároku na odpočet nebo v tomto řádku nevykazovat (zda se prodej CP do výpočtu koeficientu zahrnuje nebo ne). 

Nespolehlivý plátce DPH

ID29300 | | Ing. Ladislav Pitner

Občan podniká jako OSVČ, je plátcem DPH a následně se stane jako „občan“ společníkem v s. r. o., která je také plátcem DPH a po roce je označena jako nespolehlivý plátce DPH. Má nebo může mít tato situace u s. r. o. nějaký vliv na OSVČ jako plátce DPH? Má nebo může mít tato situace u s. r. o. nějaký jiný vliv na OSVČ? Jak by to bylo, pokud by si podíl koupil z pozice OSVČ? 

Účtování finančního leasingu

ID29306 | | Ing. Ivana Pilařová

V květnu 2021 jsme si na FO plátce DPH pořídili návěs na finanční leasing. Přijali jsme fakturu na celkovou hodnotu návěsu, a to 41 895,2 EURO + 8 797,99 EURO DPH, dle faktury přepočteno kurzem 25,785. Tuto fakturu jsem zaúčtovala jako MD 751/D 799 a MD 343/D 321. Akontace žádná nebyla, ale do doby splatnosti jsme museli uhradil DPH, s bankou zaúčtovali MD 321/D 221. Dle splátkového kalendáře jsem si vytvořila závazky MD 518/D 321 a jejich úhrady přes banku MD 321/D 221. Nevím, jakým kurzem mám závazky přepočítávat (dle původní faktury, nebo denní kurs - ale ke kterému dni), když splátka měsíční činí 780.62 EUR. Používám denní kurz dle ČNB.

Snižuje se v podrozvahové evidenci účet 751 a 799 o zaplacené splátky k 31. 12. nebo se vyřadí z podozvahy až po 5 letech, kdy je vše splaceno? A když je odkupní cena 200 EUR, mohu dát přímo do spotřeby na účet 501, nebo musím návěs zařadit na účet 022 a v jaké výši? Kdsž je odkup do 40 000 Kč, účtuji vše na účet 501, ale jak je to pak při inventarizaci, když bych majetek neměla na účtu 022? Předchozí účetní zařazovala např. návěs takto: zůstatková cena (odkupní cena) 1 000 Kč na účet 022xxx a uplatnila k 31. 12. jednorázový odpis MD 551/D082. Může to být i takto?

Vrácení DPH při nákupu auta z Německa

ID29315 | | Ing. Martin Novák

Můj klient,OSVČ, plátce DPH, koupil v Německu ojetý automobil za cenu 10 916 EUR bez DPH + DPH 19 % 2 074 EUR, celkem zaplatil svému dodavateli (plátci DPH v Německu s ověřeným německým DIČ ve Viesu) částku 12 990 EUR. Tento dodavatel odmítl použít reverse charge a údajně i odmítl toto DPH vrátit mému klientovi poté, co bychom prokázali, že jsme toto DPH uplatnili v našem daňovém přiznání k DPH v ČR, případně doložili i jiné důkazní prostředky, např. registrace auta u nás v ČR. Je dodavatel povinen nám DPH vrátit? (Tvrdí, že DIČ mého klienta nenašel v nějaké registraci, ale já jej - mého klienta - ve VIESU vidím.). Nebo jakým způsobem dojde k vrácení DPH mému klientovi? Máme podat žádost na náš FÚ přes aplikaci vrácení daně na daňovém portálu Finanční správy České republiky?

Nárok na dovolenou

ID29317 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyně bude 22. 11. 2021 nastupovat na mateřskou dovolenou. V roce 2021 čerpala ošetřovné v období 8. - 11. 1., 18. - 20. 6., a ošetřovné z důvodů uzavření školních zařízení v období 5. - 9. 5. Jiné absence neměla. Směny má rozvržené pravidelně 8 hod/5 dní v týdny, nárok na dovolenou 4 týdnu. Po skončení mateřské dovolené (28 týdnů) hodlá zažádat o čerpání dovolené a poté nastoupit na rodičovskou dovolenou. Jaký nárok na dovolenou bude mít v roce 2021 a 2022?

Kupní smlouva na koupi vozidla a následný pronájem vozidla

ID29319 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost s ručením omezeným uzavřela kupní smlouvu na nákup vozidla a uhradila zálohu v hotovosti, na kterou obdržela daňový doklad k přijaté platbě. Další měsíc na totéž vozidlo uzavřela nájemní smlouvu s týmž prodejcem, a to s tím, že za každý měsíc obdrží fakturu za nájemné a po určitém čase dle vzájemné dohody pak vozidlo odkoupí. Bude fakturované nájemné u kupujícího daňově uznatelné?

Částka za likvidaci automobilu a DPH

ID29323 | | Ing. Martin Svoboda

Fyzická osoba OSVČ má v majetku automobil (Ford Transit), u kterého uplatnila odpočet DPH. Automobil pořídila v roce 2002, nyní jej dává k likvidaci. Podléhá částka, kterou za likvidaci obdrží, zdanění DPH? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru