Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Poškozené zboží

ID28776 | | Ing. Martin Děrgel

Poslali jsme zboží zákazníkovi (výdejka MD 504/D 132). Zákazník reklamoval, že část zboží v balíku byla rozbitá - rozbily se barvy ve sklenicích a znehodnotily celý obsah balíku. Zjistil to až po převzetí zboží od dopravce. Zákazník nám poslal písemnou reklamaci s tím, že střepy vyhodil a ostatní poškozené zboží zasílá zpět. Musíme ho přijmout zpět na sklad, i když je nepoužitelné a část chybí (účtovali bychom MD 132/D 504) a vyskladnit ho až v momentě, kdy ho budeme předávat k likvidaci specializované společnosti (MD 548/D 132)? V momentě, kdy ho přijmu poškozené (či chybějící) zpět na sklad, ho SW systém opět nabízí k prodeji, i když ho prodat nemůžeme, to nám komplikuje prodej. Nebo nemusíme toto poškozené zboží přijímat zpět na sklad, ale ponecháme ho vyskladněné původní výdejkou (MD 504/D 132), která se vystavila při původním zaslání zboží zákazníkovi?

Cesty z bydliště do sídla firmy

ID28743 | | JUDr. Marie Salačová

Jednatel společnosti využívá firemní automobil pro pracovní účely. Automobil nemá poskytnut k soukromým účelům. Vzhledem k tomu, že v blízkosti sídla firmy není možnost automobil bezpečně přes noc a o víkendech parkovat, parkuje jednatel automobil v místě svého bydliště. Je možné u jednatele sjednat kromě místa výkonu práce v sídle firmy i výkon práce (pravidelné pracoviště) v místě bydliště, aby i jízdy z bydliště do sídla firmy a obráceně byly cestami pracovními, tedy daňově uznatelnými? Musí společnost svému jednateli za parkování firemního automobilu v místě bydliště platit nájemné?

Škoda na zásobách

ID28775 | | Ing. Martin Děrgel

Skladník způsobil společnosti škodu - rozbil při balení zboží. Rozbité zboží je 1x týdně předáváno specializované společnosti, která se zabývá ekologickou likvidací zboží. Ve kterém momentu by měl být vyplněn likvidační protokol, který je podkladem pro to, aby škoda byla daňově uznatelným nákladem? V momentu, kdy skladník zboží rozbije? V tuto chvíli ho musíme odúčtovat ze stavu zásob, aby ho systém nenabízel dále k prodeji (účtujeme MD 548/132) a pak všechno rozbité zboží předáme během týdne společnosti specializované na likvidaci a o tomto předání již neúčtujeme. Nebo se protokol vystaví až v momentě předání k likvidaci? Co by ale bylo podkladem pro odúčtování zboží ze stavu skladu v momentě vzniku škody? Musíme po zaměstnanci požadovat náhradu škody?

Spotřeba materiálu při výrobě

ID28727 | | Ing. Martin Děrgel

Jak se postavit (účtování a daňový režim) k situacím vyplývajícím z výroby tohoto typu : 1) vyrobené zmetky, 2) při výrobě dojde k rozbití - zničení výrobku, 3) ztráta materiálu (má být na skladě a není) - má význam například ve směrnici uvedená částka, pod kterou se nevyplatí řešit - administrativně, časově... , nenahlášení PČR, pachatel neznámý ..., 4) "mimořádná inventura" - něco chybí + něco přebývá, 5) režie typu odvinuté drátky, vymáčknutá část lepidla z tuby, zbytky pásek (firma má kusovník na jednotlivé výrobky, tedy i tyto běžné věci se pak sumarizují a tvoří větší hodnotu), 6) zhotovení výrobku neurčeného k běžnému prodeji, ale např. k reklamě a propagaci, k daru (smlouva) nebo pro soukromé potřeby zaměstnanců.

Věcný dar obchodnímu partnerovi

ID28751 | | Romana Smékalová

Společnost s r. o. daruje hodinky v hodnotě 20 000 Kč svému obchodnímu partnerovi jako poděkování za spolupráci a zaúčtuje dar na účet 543. Má povinnost uvádět, komu byl dar poskytnut? Musí se s obdarovaným něco podepsat, že dal převzal? Má obdarovaný povinnost dar uvést ve svém daňovém přiznání a zdanit jej?

Poukaz do firemní prodejny jako benefit pro zaměstnance

ID28771 | | Ing. Ivana Pilařová

Zaměstnavatel uvažuje nad zavedením benefitu pro zaměstnance v podobě poukazů v prodejně zaměstnavatele. Tyto poukazy by rozdával až na vyžádání pouze těm zaměstnancům, kteří o to budou mít zájem (sportovní potřeby) a vedl by evidenci, kde by sledoval, zda by nepřekročili roční limit. Pravidla by byla taková, že jednou za rok může zaměstnanec požádat maximálně o 10 poukazů po 500 Kč. Pětsetikorunový poukaz by bylo možné možné uplatnit na každou 5000 Kč nákupu - tzn. např. za 20 000 Kč nákup za rok by zaměstnanec mohl uplatnit poukazy v hodnotě 2 000 Kč. V tom případě by se při rozdání, které by bylo až na zaměstnancovo zažádání, odvedlo DPH (resp. neodvedlo pokud se sortiment prodává ve více sazbách DPH). Rozdání poukazů máme v plánu účtovat MD 528 (ned)/D 325 a uplatnění poukazu jako snížení pohledávky vůči zaměstnanci MD 325/D 311. Poukazy nechceme rozdávat všem automaticky, protože víme, že někteří nevyužijí a administrativně bychom si vše ztížili. Je tento postup možný a správný?

Vrácení kompenzačního bonusu - únor 2021

ID28700 | | Ing. Martin Děrgel

Podnikatel podal žádost o „starý“ kompenzační bonus do 15. 2. 2021. Následně podal žádost o nový kompenzační bonus za únor 2021. Poté zjistil, že je pro něj výhodnější požádat o podporu z programu COVID 2021, který nahrazuje program COVID-Gastro a zrušit žádost o kompenzační bonus za únor 2021. Jakou výši kompenzačního bonusu za únor 2021 vrátí podnikatel FÚ? Podpora z programu COVID-2021 je poskytována za zaměstnance ve výši 500 Kč na den, a to za období od 11. ledna 2021 do 9. května 2021. 

DPH od 1. 7. 2021 a dodání zboží neplátcům na Slovensko

ID28781 | | Ing. Martin Novák

Jsme velkoobchod a dodáváme zboží podnikatelům na Slovensko, dodáváme hlavně plátcům, ale i neplátcům (cca 12 000 Kč, EUR za rok). Budeme se muset registrovat na OSS a podávat hlášení?

Kompenzační bonus OSVČ

ID28786 | | Bc. Stanislav Suchan

OSVČ, provozovatel autoservisu, byl v části měsíce května v karanténě. Podniká bez přerušení několik let, není plátcem nemocenského pojištění. Bude se této OSVČ ještě týkat kompenzační bonus nebo jiná náhrada za ztrátu příjmů?

Kompenzace od zdravotní pojišťovny na pokrytí zvýšených mzdových nákladů a následná výplata odměn zaměstnancům

ID28790 | | Ing. Ivana Pilařová

Jsme zdravotnické zařízení, které od zdravotních pojišťoven na přelomu května a června 2021 obdrželo finanční prostředky jako úhradu dle § 20a vyhlášky č.172/2021 Sb. Důvodem vyplacení těchto prostředků je kompenzace zvýšených osobních nákladů plynoucích z vyplácení mimořádných odměn pro zdravotnické pracovníky v roce 2020. Jak toto správně a do jakého období zaúčtovat? Následně v roce 2021 proběhne výplata odměn, jejichž výše se určila až nyní na základě obdržených finančních prostředků. Jedná se o odměny pro zaměstnance za rok 2020 v souvislosti s covid-19. Do jakého období tyto náklady zúčtovat a jak to bude v obou případech i po daňové stránce?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru