Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

DPH při vyřazení auta z obchodního majetku

ID29335 | | Ing. Martin Novák

Plátce DPH, který vede daňovou evidenci, koupil v roce 2018 osobní automobil, který používal pro svoji ekonomickou činnost z 50 %. Uplatnil poměrnou část nároku odpočtu DPH. Úprava odpočtu DPH v letech 2019 a 2020 nemusela být provedena. Přeřadí-li toto auto v listopadu 2021 do osobního užívání z jaké „ceny“ odvede DPH? Nastane v této souvislosti změna uplatněného odpočtu DPH (odpočet DPH 50 % při pořízení auta)? Jaký by byl postup ve vztahu k DPH, kdyby plátce přeřadil automobil do osobního užívání v roce 2023?

Sleva na dítě

ID29321 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Zaměstnanec uplatňuje slevu na dítě (více než 18 let), potvrzení o studiu donesl, dítě studuje denní studium na vysoké škole  a při studiu je zaměstnáno na plný pracovní poměr (práce na všechny pracovní dny). Má zaměstnanec nárok na tuto slevu?

Přestávka mezi směnami (11 hod)

ID29329 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Pokud má zaměstnanec plánovanou směnu v pondělí od 6:00 do 14:00 hod., a pak nakonec z provozních důvodů pracuje přesčas až do 20:00 hod, pak následující den v úterý nastoupí normálně na plánovanou směnu od 6:00 hod. do 14:00 hod., takže by měl přestávku mezi směnami jen 10 hod., a musí mít tedy o tu hodinu delší přestávku z úterý na středu mezi směnami (už tedy nemůže v pracovat přesčas jako v pondělí, musel by mít v úterý přesčas maximálně do 18:00 hod.)? Nebo se počítá přestávka mezi směnami od ukončení plánované směny a ne od ukončení přesčasové práce? 

Drobný majetek - (ne)vyrovnání odpočtu DPH při nedoloženém zničení.

ID29343 | | Ing. Jan Matějka

OSVČ má v drobném majetku mobilní telefon, u kterého uplatnil plný odpočet DPH. V krátkém čase do 1 roku si sám způsobil škodu, kterou bohužel nikde v servisu nezdokladoval. Zakoupil nový telefon a plně uplatnil odpočet DPH, bez jakýchkoliv dalších úprav. Domnívám se, že drobný majetek "vyrovnání odpočtu daně" nepodléhá ani v případě nedoložené škody. Samozřejmě nemělo by se to již opakovat, aby to nepůsobilo na FU spekulativně, ale pro jednou, je tento postup plného DPH za mobil 2× v krátkém čase v souladu se zákonem DPH?

Nárok na dovolenou - odpracované hodiny v nepřetržitém provozu

ID29324 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnanec pracuje v nepřetržitém provozu (domov pro seniory) ve dvousměnném provozu v režimu 11 a 12 hod za den.Kolik musí odpracovat hodin za rok, když má úvazek 37,5 hod/týden? Vyrovnávací období je 26 týdnů. Na kolik hodin má nárok na dovolenou v roce 2021? 

Jak se bude počítat průměr pro odpracováno za den? Například září 30 kalendářních dnů: 37,5 úvazek za týden děleno 7 dnů v týdnu krát 30 počet dnů za měsíc (160 hod), nebo 22 pracovních dnů krát 7,5 hod (165 hod). Jde o předpis fondu pro určení dlouhodobého plánu, když pracují ve směnách po 11 hod a 12 hodinách.

Degustace vína - DPH a daň z příjmů

ID29339 | | Ing. Petra Konderlová

Obchodní firma s. r. o., plátce DPH, dodávající víno do velkoobchodů a provozující vlastní kamennou prodejnu, pořádá pro své zákazníky degustace vín. Lze takto „spotřebovanou“ zásobu odepsat přímo do nákladů? Pokud ne a účtovalo by se vůči účtu 513, je nutné nějakým způsobem řešit DPH, tedy položku dodanit?

Technické služby poskytované do Indie

ID29308 | | Ing. Martin Děrgel

Český daňový rezident (s.r.o. plátce DPH) poskytuje technické služby daňovému rezidentovi Indie. Našla jsem ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění článek 12 první věta: „Licenční poplatky a platy za technické služby, které mají zdroj v jednom smluvním státě a jsou placeny osobě mající bydliště či sídlo v druhém smluvním státě, mohou být zdaněny v tomto druhém státě.“ Já to chápu tak, že zdaníme služby v ČR jako příjemce úhrady. Indický partner ale úhradu ponížil o 10 % tamní daně a tvrdí nám, že to takto musí být a všechny faktury bude platit poníženy o 10 %. Je to tak, jak tvrdí Indický partner nebo  je možné celou službu zdanit v ČR? 

Koupě atelieru pro stálé bydlení a úroky z hypotéky

ID29279 | | Ing. Martin Děrgel

Občan koupil na hypotéku byt, který je v kategorii „ateliér“, tedy není kolaudován jako byt. Využívá ho pro trvalé bydlení. Může úroky z hypotéky využít pro snížení daně z příjmu?

Nové LED osvícení

ID29232 | | Ing. Jiří Vychopeň

Rozhodli jsme se v kancelářích a výrobních prostorech naší společnosti přejít z běžného osvícení na LED světla. Předpokládáme výměnu za cca 50 000 Kč. Výměnu provedou naši zaměstnanci. Je toto oprava nebo technické zhodnocení? Předpokládám, že je to oprava, jelikož se nezmění funkce ani účel použití budovy a nezmění se technické parametry.

Umístění reklamy na nemovitosti

ID29193 | | Ing. Jiří Vychopeň

Fyzická osoba, OSVČ, plátce DPH, daňová evidence, podniká v nemovitosti, kterou nemá vloženou do obchodního majetku (pohřební služba). Část nemovitosti pronajímá plátci DPH - osvobozené plnění. Nyní uzavřela s jinou firmou smlouvu o umístění reklamního banneru na této nemovitosti. Platby budou probíhat měsíčně. Každý měsíc vystavíme fakturu o umístění reklamy s 21% DPH (poskytnutí práva na umístění věci), které odvedeme? Příjem za umístění reklamy na nemovitosti budeme danit spolu s nájmem v § 9 ZDP? Je tento postup správný?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru