Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Daň z nemovité věci jako součást pořizovací ceny

ID28804 | | Ing. Jan Kašpar

Realitní kancelář vlastní pozemek k prodeji již 3. rokem. Pozemek je pořízen na sklad jako zboží, zatím žádný prodej, nic se neděje, akorát každý rok se malá částka platí na daň z nemovité věci. Lze o tuto daň každým rokem navyšovat pořizovací cenu „zboží“ tedy pozemku? Nebo částka patří do nákladů roku placení? A další hypotetická úvaha - kdyby se společnost rozhodla, že pozemek raději použije k výstavbě třeba jinou firmou, je možné takto "reklasifikovat" zboží na pozemek účetním zápisem MD 031/D 112?

Izolačka a Antivirus A

ID28808 | | JUDr. Vlasta Víghová

Zaměstnanec byl v období 12. 5. - 17. 5. 2021 v karanténě. Samozřejmě má nárok na izolačku, ale můžeme si i my jako firma zažádat ještě o příspěvek z programu Antivirus A - nařízená karanténa? Provoz jsme neměli nijak omezený.

Akce pro zaměstnance

ID28814 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Společnost pořádá několikrát do roka akci pro zaměstnance - teď uspořádala rybářské závody, zaplatila rybářské stanoviště a občerstvení. Lze účtovat tyto náklady nedaňově na účet 548, nebo jak správně účtovat? 

Nákup a prodej licencí

ID28615 | | Bc. Stanislav Suchan

IT společnost nakupuje od tuzemského dodavatele antivirové a jiné licence, které následně prodává tuzemským odběratelům. Jedná se z hlediska zákona o daních z příjmů o nákup a prodej zboží nebo služeb? Jednatel má názor, že pro firmu jde o zboží, přikládá k PFA i příjemky na sklad. Jak tedy správně zaúčtovat vystavenou fakturu, ve které je zahrnut prodej licence, příslušentví k PC a zároveň IT služby (podpora atd...)? 

DPH - prodej nemovitosti, stavebního pozemku

ID28583 | | Ing. Pavla Hadrabová

a) Fyzická osoba nepodnikající (neplátce DPH) prodává stavební pozemek právnické osobě. b) Fyzická osoba podnikající (OSVČ - plátce DPH) prodává stavební pozemek právnické osobě. Bude v obou případech prodej zatížen DPH? Zatížení DPH bude stejné i v případě prodeje pozemku vč. budovy? Nebo je nutné rozdělit pozemek na zahradu - zeleň, pozemek pod budovou a samostatnou budovu a k tomu přidělit patřičnou sazbu DPH, případně je možné některou z částí od DPH osvobodit?

Prodej akcií mateřské společnosti zaměstnancům dceřiné společnosti

ID28797 | | Bc. Stanislav Suchan

Jsme dceřiná společnost vlastněná 100% naší mateřskou společností. Mateřská společnost bude prodávat akcie našim zaměstnancům (zaměstnancům dceřiné společnosti). Prodej bude za zvýhodněné ceny, tj. za ceny nižší než ceny stanovené znaleckým posudkem. Bude takový příjem příjmem našich zaměstnanců, a pokud ano, jakým způsobem bude postupováno při zdanění rozdílu ceny (mezi prodejní cenou a cenou stanovenou znaleckým postupem) u našich zaměstnanců a zda tento příjem bude podléhat odvodům pojistného na sociální a zdravotní pojištění. 

Silniční daň

ID28760 | | Mgr. Václav Pikal

Společnost s r. o. koupila v 7/2019 automobil, 3/2021 zaměstnanec měl autonehodu - totální škoda, 4/2021 vrak vozidla byl prodán. Jak to bude se silniční daní - budeme platit daň za období 1-4/2021? 

Náhrada škody

ID28801 | | Ing. Martin Svoboda

Plátce DPH pronajímá jinému plátci nemovitost (hotel). Na základě kontroly/inventury bylo zjištěno, že došlo k určitém opotřebení nemovitosti a byla stanovena náhrada tohoto opotřebení ve výši 300 000 Kč. Má být toto opotřebení majetku fakturováno s DPH (a jakým) nebo půjde o osvobozené plnění (náhrada škody)?

Výpočet průměrného výdělku

ID28714 | | JUDr. Ladislav Jouza

Zaměstnanci jsou odměňování základním platem a výkonnostní prémií za dosažený výkon. V případě, že výkon nemají (zabývají se např. úklidem prostor), poskytujeme jin mzdu ve výši 100 % průměrného výdělku. Má být tato odměna zahrnuta do základu pro výpočet průměrného výdělku?

Zaměstnávání cizince

ID28229 | | JUDr. Ladislav Jouza

V 02/2020 uzavřena pracovní smlouva s cizincem z Ukrajiny na hlavní pracovní poměr. Povolení k dlouhodobému pobytu – zaměstnanecká karta - vydána na 2 roky pro uvedeného zaměstnavatele do 02/22. Pracoval do 30. 6. 2020, pak písemně požádal o dvouměsíční neplacené volno, které zaměstnavatel schválil. V důsledku zhoršení situace s pandemií se ale k dnešnímu dni zaměstnanec z UK nevrátil, evidován 8 měsíců v čerpání neplaceného volna. Zdravotní pojištění za něj zaměstnavatel odvádí s tím, že mu bude zúčtováno při návratu. V případě, že podmínky epidemie znovu nedovolí jeho návratu, může být i nadále evidováno dlouhodobé neplacené volno, pokud ano, jak dlouho? V případě ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, kam (UK či ČR) písemnosti doručit?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru