Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Odpisy hmotného majetku do 40 000 Kč

ID27445 | | Ing. Petra Konderlová

Byl zakoupen mobilní telefon za celkovou fakturovanou částku 11 600 Kč (10 800 Kč mobil + 800 Kč pouzdro) včetně flipového pouzdra, který pasuje jen na tento mobil. Dle interního předpisu drobný majetek v hodnotě od 10 000 Kč - 40 000 Kč odepisujeme 24 měsíců. Můžeme tedy vzít celou hodnotu 11 600 Kč a odepisovat 24 měsíců (nemusíme dávat hodnotu 800 Kč za pouzdro do spotřeby)?

OSVČ a vložení automobilu

ID27441 | | Ing. Ivana Pilařová

Je tento postup správný? OSVČ vede účetnictví, nechal si udělat odhad na nákladní automobil, který chce vložit ze soukromého užívání do podnikání. Fakturu si sám sobě vystavovat nebude, vklad zaúčtuje zápisem MD 022/D 491 a částku dá z odhadu a z té částky bude auto odepisovat. Přepsané na IČ to již má.

DPH při pronájmu RD plátci DPH

ID27440 | | Ing. Martin Svoboda

Právnická osoba (plátce DPH) koupil v roce 2019 rodinný dům vč. pozemku od jiného plátce DPH, který tento dům postavil. Nyní jej kupující využívá jako školící prostory a pronajímá je i dalším PO - plátcům. Jak se bude postupovat v roce 2021 s DPH? Bude fakturace možná již jen bez DPH?

Datum zdanitelného plnění - kontrolní hlášení

ID27439 | | Ing. Martin Svoboda

OSVČ se od listopadu stal plátcem DPH, služby za listopad fakturoval s DPH, nicméně na faktuře je uvedené datum zdanitelného plnění prosinec (stejně jako datum vystaveni faktury) a nikde na faktuře není specifikováno, že se jedná o služby za listopad. Je povinnost uvést do kontrolního hlášení DPH a DPH odvést již za listopad anebo až prosinec?

Likvidace zásob

ID27396 | | Ing. Jiří Vychopeň

Máme na skladě starší zboží, které již zřejmě neprodáme. Jakým způsobem zaúčtovat a vyskladnit? Používáme metodu B. Stačí sepsat likvidační protokol a přesunout do spotřeby? Přirozené úbytky zboží např. motorový olej účtujeme do spotřeby.

Svěřenecká smlouva o advokátní úschově - zaúčtování

ID27377 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost s r. o. v roce 2018 přijala zálohu od pivovarů na odměnu za odběr piva. V roce 2020 došlo k ukončení smlouvy a k vypořádání nároku na vzniklou odměnu. Z přijaté částky má být nyní vráceno 2,8 mil. Kč zpět pivovaru - v účetnictví jako závazek vůči pivovaru. Vzhledem k tomu, že s. r. o. momentálně tyto finanční prostředky nemá k dispozici, jednatel firmy jako fyzická osoba prodává nemovitost v hodnotě 2,2 mil. Kč a na základě uzavřené svěřen. smlouvy jdou tyto prostředky do úschovy advokáta, k této částce je povinna s. r. o. doplatit rozdíl ve výši 400 000 Kč do úschovy, a z úschovy je kompletní dluh 2,8 mil. Kč odveden na účet pivovaru a závazek tímto umořen. Jak nyní správně postupovat v s. r. o. z hlediska účtování? Částku za prodej nemovitosti, která byla použita na umoření dluhu zaúčtovat jako bezúročnou půjčku s. r. o. od společníka? Proti jakému účtu, když tato částka skrze s. r. o. ani neprošla a odešla do advokátní úschovny?

IT práce z Polska

ID27372 | | Ing. Jiří Vychopeň

Česká s. r. o., plátce DPH, se zabývá pracemi v oblasti úpravy a údržby softwaru pro společnosti mimo území EU. Na větší část prací se objednává subdodavatele, fyzické osoby z Polska. Tedy mezi s. r. o. a FO z Polska dojde k uzavření rámcové smlouvy a následně jsou na základě individuální objednávky provedené IT práce. Ty subdodávky jsou dlouhodobého charakteru, dodavatelé fakturují měsíčně.

Podle nás jde na straně dodavatele (FO-PL) o osobu povinnou k dani, která by se v Polsku měla registrovat minimálně jako osoba identifikovaná k dani a podávat souhrnné hlášení. Bohužel ani u jedné z polských FO nejsme schopni tyto osoby k tomu přesvědčit, mluví o tom, že vykonávají nezávislou činnost a nemají povinnost k DPH. My aktuálně z poskytnutých prací vyměříme DPH na řádku č. 12 přiznání k DPH a uplatníme nárok na odpočet i když nemáme k dispozici DIČ dodavatele (odmítá to řešit). Souhlasíte s naším řešením, případně co doporučujete?

Podléhají tyto platby zajištění daně, případně srážkové dani, případně nějakého oznámení, hlášení? Podle nás nejde o příjmy ze zdrojů na území ČR, subdodavatel, svoji činnost kompletně vykonává na vlastních prostředcích v Polsku, kancelář místo výkonu má v Polsku, internet, poplatky, daně si platí v Polsku. Navíc samotný produkt (spotřeba provedených služeb) není v ČR, je vykonávána pro území a osoby mimo EU).

Převod nemovitosti z obchodního majetku OSVČ do osob. vlastnictví - vypořádání DPH

ID27328 | | Ing. Jan Ployer

OSVČ, plátce DPH, vedoucí účetnictví pořídila v roce 1998 nemovitost – dílnu, tuto technicky zhodnotila v letech 2003, pak 2012 a naposledy ve 2016. Nyní chce nemovitost převést z obchodního majetku do osobního vlastnictví. Technické zhodnocení bylo provedeno s odpočtem DPH, kromě toho byla nemovitost průběžně opravována s odpočtem DPH, ale žádná oprava nepřesáhla 200 000 Kč. Od kolaudace uplynulo víc než 5 let, od posledního technického zhodnocení neuplynulo víc než 10 let. Jak má nyní OSVČ vypořádat DPH při převodu této nemovitosti z obchodního majetku do osobního vlastnictví? 

Technické zhodnocení na najaté nemovitosti

ID27305 | | Ing. Jan Ployer

Provedli jsme technické zhodnocení se souhlasem vlastníka na najaté nemovitosti. Mimo jiné byl také instalován kamerový systém, klimatizace, kotel. Veškeré rozvody těchto systémů jsou přičteny v rámci TZ a budou odepisovány, kamery, klimatizace a kotel jsou vedeny jako samostatný majetek a odepisovány samostatně. Setkali jsme se teď s názorem, že dle § 506 odst. 1 občanského zákoníku jsou také tyto samostatné věci ve vlastnictví vlastníka budovy, protože jsou spjaty s budovou a tvoří s ní jeden celek. Nemáme prý nárok ani na odpisy, protože odpisovat může jen vlastník. Bylo by prý možné využít § 508 občanského zákoníku a zapsat výhradu k těmto věcem do katastru. Setkali jste se prosím s podobným problémem a je tomu skutečně tak, že i když jsme veškerou techniku financovali, tak na ni nemáme okamžikem spojení s cizí nemovitostí vlastnické právo? 

Konsolidační celek

ID27003 | | Ing. Martin Bureš

K 31. 12. 2020 došlo k nabytí 100% majetkové účasti. Bude zahrnuta do konsolidačního celku k 31. 12. 2020, a tedy zahrnuta do konsolidované účetní závěrky již za rok 2020?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru