Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Prodej majetku

ID17169 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost v roce 2008 zakoupila nemovitou věc ve výši 14 383 000 (pozemek 5 589 000 Kč, nemovitá věc 7 911 000 Kč) od neplátce DPH. Původní projekt byl nemovitou věc zbourat a vystavět bytový dům s následným prodejem jednotlivých bytů. Pozemek je zaúčtován na účtu 031000 a veškeré náklady související s nemovitou věcí jsou účtovány na účet 042000 (nemovitost 7 911 000 Kč + projektová dokumentace, studie, spotřeba plynu, energie, daň z nemovitosti, inženýrská činnost apod.) a dosáhly výše 9 667 000 Kč. Vše bylo financováno z vlastních zdrojů majitelů a zaúčtováno jako půjčky. V letošním roce společnost na základě kupní smlouvy prodala nemovitou věc za cenu 14 883 000 Kč včetně DPH 21 % (bez DHP 12 300 000 Kč). V kupní smlouvě se uvádí pouze prodej pozemku a nemovité věci. Mohu celý  majetek vyřadit do daňových nákladů, čímž vznikne velká ztráta, anebo jen do výše prodeje a zbývající část odepsat nedaňově. Půjčky od majitelů nebudou pokryté prodejem, je možné dle našich zákonů je vyřadit z účetnictví? Společnost jinou ekonomickou činnost nevykonává a zřejmě se bude v budoucnosti rušit. Prosím o účtování konkrétních čísel a účtů ne za pomoci citace zákonů.

 

Nákup sportovního zařízení z Rakouska - spolek sportovců, neplátce DPH

ID26688 | | Ing. Zdeněk Morávek

Spolek sportovců, který není plátce DPH, bude nakupovat kuželkářskou dráhu z Rakouska, dráhu bude používat pro sportovní účely spolku, zařízení bude pevně spojeno s budovou. Jak proběhne fakturace s Rakouska, bude bez DPH a pak musí spolek DPH zaplatit v ČR, nebo má být správně fakturováno s rakouskou DPH?

Doplňující otázka:

Spolek je zřízen za účelem výchovy mládeže - neuskutečňuje ekonomickou činnost, pak by nebyl osobou povinnou k dani § 5 zákona o DPH, ale po překročení limitu 326 tisíc se stane osobou identifikovanou k dani ?

Pořízení dlouhodobého majetku - nákup automobilu

ID21829 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost s r. o., plátce DPH, nakoupila nový vůz, faktura od dodavatele na částku bez DPH 199 000 Kč, dále pak dokoupila navigaci, dojezdové kolo, hever, fixační sadu dojezdového kola v celkové hodnotě 11 900 Kč bez DPH. Musí tuto částku zahrnout do pořizovací ceny auta? A jak je to s částkou zaplacenou 800 Kč za registraci vozidla?

Platba na zdravotní pojištění

ID4209 | | Ing. Antonín Daněk

Pracuji jako OSVČ, nejsem plátce DPH a vedu daňovou evidenci. Zpracovávám mzdy pro právnickou osobu – školství a zajímalo by mne, zda stále platí, že se doplácí na odvodech za neplacené dni. Jedná se o to, že učitel, který učí na dvou školách a má pracovní smlouvu do 31. 7. 2009, nebude mít dovolenou pokrytý celý měsíc červenec. Nárok na dovolenou má 23,5 dne, z toho již nějakou část vyčerpal a předpokládám, že ještě bude během května a června si něco brát, tak v případě, že bude mít cca 15 dnů neplacených, jak mám provést doplatek u každé školy, protože, když se sečte příjem z obou škol, tak jeho výše je cca 15 tis. Kč.

Statistika - výkazy

ID4225 | | Ing. Jiří Vychopeň

Kdy musí firma s. r. o. (do 25 zaměstnanců) zasílat údaje Českému statistickému úřadu, např. výkaz mezd apod.

Daň z nabytí nemovitých věcí

ID12968 | | JUDr. Alena Koutná

Jsem nepodnikající FO. Koupila jsem byt. V kupní smlouvě je ustanovení, že „Účastnící této smlouvy se dohodli, že polovinu daně z nabytí nemovitosti (2 % z kupní ceny) zaplatí příslušnému FÚ kupující a to nejpozději do tří měsíců od nabytí právní moci vkladu do katastru nemovitostí“. Žádná zmínka o tom, že jsem jako kupující poplatníkem DNNV. Mám jako kupující podat přiznání k dani z nabytí nemovité věci? Jestli ano, tak na jakou částku, na ta 2 % nebo na 4 %? V případě, že přiznání podat nemusím, tak budu platit smluvenou částku daně ze smlouvy na základě podaného přiznání k DNNV prodávajícím a na jeho variabilní symbol nebo mě FÚ sám vyzve k úhradě daně?

Opravné položky

ID12982 | | JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.

Prosím o upřesnění: Svazek obcí (neplátce DPH, vede účetnictví) má 2 pohledávky á 20 000 Kč se splatností 28. 2. 2013. Může vytvořit účetní opravnou položku podle § 65 Vyhl. 410, odst. 4 (odkaz na zák. o rezervách), která bude zároveň i zákonnou opravnou položkou, a to ve výši 100 % podle §8c zák. o rezervách, i když nebylo zahájeno insolvenční ani jiné podobné řízení? Nevím, zda tomu rozumí správně, prosím tedy event. o přesné řešení jak účetní, tak i zákonné (daňové).

Přestávky na jídlo a oddech

ID8667 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jsme a. s., v kolektivní smlouvě, pracovním řádu máme obecně stanoveny pravidla pro čerpání přestávky na jídlo a oddech - stanovuje zaměstnavatel. V provozních řádech jednotlivých oddělení se zabýváme podrobněji. Na některých odděleních (nepřetržitých provozech) máme v provozním řádu, že: Noční 12 hodinová směna: přestávky v práci na jídlo a oddech budou čerpány od 19.00 -6.00 hod. následujícího dne v intervalech 4 × 15 minut dle přísunu materiálu. Denní 12 hodinová směna So, Ne, svátky: přestávka v době od 9.00 – 10.00 hod. v trvání 30 min. dle přísunu materiálu; Další přestávka bude rozdělena na 2 × 15 minut v době od 11.00 – 18.00 hod. dle přísunu materiálu. Má zaměstnavatel povinnost stanovit přestávky exaktně (čas od do)? Nebo postačovalo by v obecné rovině stanovit dle přísunu materiálu?

Dovolená - kurz (prohloubení kvalifikace) - cestovné

ID8683 | | Mgr. David Borovec

Jsme základní škola zřízená obcí. Zaměstnanec (učitel) se přihlásil na kurz za účelem prohloubení kvalifikace. Tento kurz se uskuteční v průběhu letních prázdnin, kdy bude čerpat dovolenou. Je možné mu nařídit, aby se účastnil tohoto kurzu v rámci své dovolené, nebo mu zaměstnavatel musí umožnit přerušení dovolené. Zaměstnanec se na tento kurz chtěl přihlásit sám a zaměstnavatel mu to odsouhlasil a uhradil. V případě, že by se účastnil v době své dovolené, může mu být uhrazeno cestovné?

Elektronická evidence tržeb

ID17144 | | Ing. Ivana Pilařová

Od kdy vzniká povinnost elektronické evidence tržeb, pokud OSVČ vyvíjí více činností? Jedná se konkrétně o provoz fitness centra, kdy v rámci činnosti je na recepci možnost nákupu nápojů, doplňků stravy a sportovního textilu. OSVČ v rámci živnostenského oprávnění provozuje jak činnosti pro osobní a fyzickou pohodu (povinnost EET od 1. 6. 2018 ), tak má živnostenské oprávnění na - Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních (povinnost EET od 1. 12. 2016), ale nenabízí klientům žádné jídlo, jen dochází k tomu, že zákazníci si koupí na recepci nápoje, které pak konzumují ve fitness centru během cvičení. Od kdy vzniká povinnost EET. Dále bych měla dotaz ohledné lékařské ambulance (povinnost EET od 1. 3. 2018), kdy lékař kromě lékařských služeb někdy prodává léky bez aplikace, nebo doplňky stavy, vitamínové preparáty, ale také např. i kosmetiku. Má lékař povinnost EET od 1. 3. 2017 (maloobchod)?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru