Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

'Doplňující dotaz k otázce ID č. 14812 - Záloha na náklady insolvenčního řízení

ID14939 | | Ing. Jiří Vychopeň

Obdržela jsem vaši odpověď ID 14812 ze dne 3. 9. 2015, týkající se zálohy na náklady insolvenčního řízení – zda insolvenční správce, plátce DPH, musí z přijaté zálohy přiznat a odvést DPH. Odpověděl jste mi, že záloha uhrazená insolvenčním navrhovatelem insolvenčnímu správci není předmětem DPH, protože ji nelze považovat za úplatu přijatou dlužníkem na určité konkrétní zdanitelné plnění. Také z pohledu daně z příjmu se přikláníte k názoru, že by měla mít nedaňový charakter, jako např. u peněžité jistoty na nájemné. Dne 3. 10. 2014, číslo ID 12578, jsem s vámi konzultovala otázku, zda tato záloha u insolvenčního správce, který vede daňovou evidenci, je daňovým příjmem z hlediska daně z příjmu, a zda vstupuje i do částky k registraci DPH. Odpověděl jste mi, že záloha poskytnutá insolventnímu správci představuje zálohu na konečnou cenu jeho služby, a proto se jedná o zdanitelný příjem správce. Obdobně je záloha relevantní rovněž pro účely DPH (ale nezapočítává se do obratu). Chci vás ještě jednou požádat o radu, jakým systémem se má tedy uplatňovat přijatá záloha na náklady insolvenčního řízení: z pohledu daně z příjmů – zda záloha na náklady insolventního řízení je zdanitelným příjmem, a pokud ano, zda je zdanitelným příjmem insolventního správce, nebo může být i zdanitelným příjmem společnosti v konkurzu (složená věřitelským výborem), z hlediska DPH: je přijatá záloha předmětem DPH a musíme z přijaté platby odvést DPH? Pokud musíme z přijaté platby odvést DPH – kdy nastane DUZP? Vydáním Usnesení o přiznání zálohy, nebo až přijetím této zálohy na účet insolventního správce?

 

'Doplňující dotaz k otázce ID č. 14958 - Likvidace dceřiné společnosti

ID15091 | | Ing. Miroslava Kočová

Dceřiná společnost poslala matce KZ na bankovní účet. Příjem peněz má matka zaúčtováno na MD 221. Jak účtovat na straně D? Matka vlastní 100 % obchodního podílu společnosti, nemá žádné pohledávky či jiné úkony u společnosti – vše je čisté.

'Doplňující dotaz k otázce ID č. 15033 - Přenesení daňové povinnosti

ID15120 | | Ing. Martin Děrgel

Uvedená paleta není obal. Osivo je dodáváno ve vacích, to je obal a součást přenesené daňové povinnosti. Palety jsou jako pomocné v automobilu, kterým se osivo doveze a u některého odběratele se palety nechají (aby byl volný automobil pro další náklady a někdy se palety odběrateli nenechávají). K tomu, aby bylo osivo složené u odběratele, nejsou palety potřeba. V případě, že se nechají, tak jsou palety vyúčtované spolu s osivem, osivo nad 100 000 Kč v přenesené daňové povinnosti a palety jako samostatné plnění v normálním režimu DPH. Palety se pak operativně vracejí zpět dodavateli a ten vystaví dobropis. Kdo si chce paletu nechat, nevrací, prostě si koupil paletu pro další použití. Myslíte, že je tedy možné v tomto případě, když nám dodavatel vystavuje fakturu s rozděleným plněním osivo přenesená daňová povinnost, palety normální režim, to takto ponechat a považovat za to, že paleta netvoří součást dodání osiva?

'Doplňující dotaz k otázce ID č. 15196 - Zdanění zápůjček

ID15270 | | Ing. Martin Děrgel

Pokud budeme poskytovat zápůjčky dceřiné společnosti a budou dlouhodobé (delší než jeden rok), máme účtovat zápůjčky na účet 066 - Dlouhodobý finanční majetek nebo na účet dlouhodobých pohledávek - účet 351? A úroky z nich?

'Doplňující otázka k dotazu ID č. 14825 - DPH u cestovní služby

ID15442 | | Ing. Zdeňka Hušáková

Jak uz jsem uvedla, Madarsky platce dane zde bude poradat konferenci v praze. je registrovany k DPH zde v CR. nekteri zakaznici (v naproste vetsine fyzicke osoby) si koupi od nej pouze vstupenku na konferenci (prekladatelska konference), nekteri si od nej koupi i ubytovani na tento den v hotelu a nekteri si koupi i na druhy den zajezd na Karlstejn. Tzn. Madarsky platce nakoupi sluzby ubytovani a dopravy a vstupenky na hrad a preproda je v balicku zakaznikovi (individualne dle jejich preferenci - nekdo koupi vse, nekdo jen listek nakonferenci). nepodleha toto rezimu Cestovni sluzby?? a pokud ano, tak podlehaji mu vsechny vyse zminene "balicky" nebo jen ten co obsahuje ubytovani ci prepravu? pokud si nekdo koupi jen vstupenku a napriklad listek na vecerni galaveceri bude toto zahrnuto v cestovni sluzbe, a tim i ve vypoctu prirazky? v pripade ze samotna vstupenka bude podlehat klasickemu DPH 21%, ale v kombinaci s ubytovanim ci vyletem jiz bude podlehat cestovni sluzbe, musi teda platce vystavovat faktury kazdemu klientovi jinak? nekomu s DPH nekomu bez DPH s poznamkou o cestovni sluzbe?

"Pětadvacítka" a spolupracující osoba

ID27413 | | Ing. Josef Rajdl

OSVČ (má živnost vodoinstalatérství) vede daňovou evidenci a převádí na manželku, jako spolupracující osobu, část svých příjmů a výdajů. Manželka je kadeřnice. Je možné na ni i za r. 2020 převést část příjmů a výdajů, když měla kvůli epidemii covid-19 uzavřenou provozovnu a na jaře pobírala tzv. pětadvacítku? A teď na podzim také. 

„Doplňkový“ příděl FKSP u příspěvkové organizace

ID24224 | | Ing. Zdeněk Morávek

Umožňuje vyhláška č. 114/2002 Sb., aby zřizovatel (město) přidělil příspěvkové organizaci do FKSP více, než činí základní příděl, a to každoročně?

„Kurzové rozdíly“ v daňové evidenci z hlediska daně z příjmu a DPH

ID24960 | | Ing. Ivana Pilařová

Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci, plátce DPH, pořídil hmotný majetek od slovenského plátce DPH za 10 000 EUR. Při zaúčtování přijaté faktury do závazků jsem přepočetla částku denním kurzem dle ČNB a takto přepočtenou fakturu zaevidovala do závazků, zařadila do dlouhodobého majetku pro výpočet odpisů dle zákona o daních z příjmů a zařadila do příslušného řádku DPH. Faktura byla uhrazena na účet dodavatele z korunového účtu plátce. Kurz použitý bankou je vyšší, tj. plátce uhradil vyšší částku, než která je vedená v daňové evidenci. Je „kurzový rozdíl“ daňově uznatelným výdajem? Mohu ho pořídit v peněžním deníku jako provozní výdaj?

§ 10 zákona o DPH a souhrnné hlášení

ID17077 | | Ing. Jiří Vychopeň

Architektonická firma s. r. o., plátce DPH, nabízí své služby vztahující se k nemovitým věcem v rámci Evropské unie. Firma je čtvrtletním plátcem DPH. Dotaz směřuje k fakturaci služeb pro plátce VAT na nemovité věci v EU (projekty) a pro neplátce VAT v EU. Kdy bude odvádět DPH dodavatel, nebo kdy odběratel služby? Jestli česká firma, když bude fakturovat bez DPH, hodnota bude na řádku 21 daňového přiznání a souhrnné hlášení budeme zasílat společně s čtvrtletním přiznáním k DPH, nebo za daný měsíc, kdy služba byla předána? V kontrolním hlášení se promítne také architektonická služba (projekty, výkresy) pro firmy členských států EU.

§ 104 ZDPH - příklady

ID11050 | | Ing. Ladislav Pitner

Prosím o sdělení a zdůvodnění, zda lze § 104 uplatnit na pozdě došlé faktury:

a)      tuzemský reverse charge,

b)      služba z EU,

c)      zboží z EU,

d)     dovoz zboží mimo EU.

A zvlášť posoudit situaci máme/nemáme koeficient.

Další dotaz: máme koeficient 0,99 za 2013, ale tuzemské faktury s DUZP 2013 došlé:

e)      2013

f)       únor 2014 uplatníme v řádném přiznání za 2/2014.

Jaká hrozí sankce ze strany FÚ v případech a)-f)?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru