Autoři

Ing. Danuše Prokůpková

Ing. Danuše Prokůpková

Narodila se v roce 1943 v Praze. Studium absolvovala na VŠE Praha - Fakultě národohospodářské absolvovala v roce 1973. Od roku 1991 vlastní auditorské oprávnění Komory auditorů ČR.

Prováděnou praxi realizovala postupně v podnicích jako byl Filmový podnik hl. města Prahy, VAKUS Praha, kde pracovala ve funkci analytika, finanční analytik na Ministerstvu kultury pro muzea a galerie, až po metodiku účetnictví veřejných financí na Ministerstvu financí. Zaměstnanecký poměr na MF ukončila v březnu 2002. Nyní se věnuje auditorské a poradenské činnosti na základě auditorského oprávnění Komory auditorů ČR.

Z titulu tohoto auditorského oprávnění je zároveň členkou Výboru Komory auditorů ČR pro veřejné finance a lektor pro vzdělávání auditorů se zaměřením na státní správu, samosprávu a celou sféru nevýdělečných organizací. Působí v redakčních radách časopisů zaměřených na sféru veřejných financí. Je členkou redakčních rad časopisů “Obec a finance”- vydavatelství TRIADA ,“Účetnictví nevýdělečných organizací” – vydavatelství Bilance a časopisu UNES – vydavatelství Wolters Kluwer.

Jako lektorka pro další vzdělávání účetních , auditorů a kontrolorů působí v auditorských a poradenských firmách, a řadě vzdělávacích institucí. Má za sebou bohatou publikační činnost zaměřenou na finanční účetnictví, řízení a kontrolu ve sféře veřejných financí.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru