Otázky v kategorii: Živnostenský zákon

počet otázek v kategorii: 211Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Vlastníci právnické osoby, která má sídlo v zahraničí, ale skutečné místo vedení v ČR

ID27127 | | JUDr. Vlasta Víghová

Vlastním zahraniční právnickou osobu, která má sídlo v zahraničí (ve Spojených státech), její činnost probíhá v zahraničí (ve Spojených státech), ale místo skutečného vedení je v České republice (právnická osoba je jednočlenná a její aktivity řídím kompletně já z České republiky). Zdanění bude probíhat v České republice. Mám v tomto případě povinnost vlastnit pro danou právnickou osobu živnostenské oprávnění, případně organizační složku v České republice?

Kompenzační bonus OSVČ - maloobchod, velkoobchod

ID27149 | | Ing. Ivana Pilařová

OSVČ provozuje dle živnostenského oprávnění maloobchod, velkoobchod. Vše v jedné provozovně a jeden druh sortimentu - stavebniny. Musí kvůli případnému nároku na kompenzační bonus zjišťovat, z které části prodeje má v rozhodném období příjmy vyšší a jak? Porovnáním účtenek X faktur pro zákazníky OSVČ/firmy? 

Provozovna, sídlo podnikání

ID26848 | | Ing. Jiří Vychopeň

OSVČ provádí opravy zemědělských strojů, bydlí v domě, který je napsaný na manželku, on má věcné břemeno, v majetku má jen 2 auta užívané pro podnikání. Tato adresa, kde bydlí, je v živnostenském rejstříku zapsána jako sídlo. Na zahradě má stodolu, kterou chce zrekonstruovat a používat jako sklad. Tato stodola by měla stejnou adresu jako sídlo, je potřeba hlásit na živnostenském úřadě stodolu jako provozovnu nebo je to hloupost a sídlo na této adrese stačí? Je možné zařadit stodolu do podnikání a výdaje na opravu, příp. technické zhodnocení dát do nákladů, nebo by musela být manželka spolupracující osoba? 

Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě

ID26839 | | JUDr. Vlasta Víghová

Firma s. r. o. má jediného jednatele a dva společníky, z nichž jeden ze společníků je právě jednatel. Navíc jednatel s. r. o. ještě pracuje jako OSVČ na hlavní živnost. Jako OSVČ mimo jiné pořádá "živé" odborné kurzy, s. r. o. prodává "on-line" odborné kurzy. Jaké jsou možnosti zaměstnání tohoto jednatel a společníka? Předpokládám, že společník nebudeme mít v tomto případě žádné omezení, může se nechat zaměstnat na hlavní PP, DPP, DPČ. Ale co jednatel ? V tomto případě by tedy jakýkokoli pracovní poměr byl sepsán na jedné i druhé straně (jako zaměstnavatel a jako zaměstnanec) jednou a tou samou osobou. Předpokládám, že je vhodné sepsat smlouvu o výkonu funkce jednatele, který je zodpovědný za obchodní vedení, buď bez odměny nebo s odměnou, ale je nutné ve firmě dělat fyzickou tvorbu produktů - tvorba videokurzu atp., což již tedy nespadá do práce jednatele. Navíc by jednatelka byla ráda účastna odvodu na sociálním pojištění, tedy předpokládám, že ač by byla možnost práce MR nebo DPP do 10 000 Kč, v tomto by to nebylo řešením.

Odpovědný zástupce

ID26729 | | JUDr. Vlasta Víghová

Fyzická osoba, zaměstnanec (pracovní poměr na HPP 40 hod/týden - poměr nebude ukončen), by si chtěla zřídit živnostenské podnikání na vedlejší činnost (živnost vázaná), avšak neplňuje celé 3 roky praxe v oboru (od zaměstnavatele má udělený souhlas k činnosti, a potvrzenou část praxe). Z daného důvodu si našla odpovědného zástupce (není to zaměstnavatel), ale jiná podnikající osoba (OSVČ). Mezi podnikatelem (FO) a odpovědným zástupcem musí být založen smluvní vztah - jaký smluvní vztah byste v tomto případě doporučili, pokud je FO mezitím zaměstnaná na HPP? Může to být napříkladě fakturace za 100 Kč/měsíc nebo DPP s 0 Kč/měsíc? Odpovědný zástupce by vykonával svou funkci bezplatně.

Povinnost zřízení provozovny

ID26653 | | Ing. Petra Konderlová

OSVČ poskytuje účetní služby v rodinném domě, ve kterém bydlí (má zde trvalý pobyt), avšak dům nevlastní. Dům je pouze v majetku přítele. V domě má svoji kancelář, kde účtuje. Klienti předávají doklady na různých místech, do kanceláře v domě nechodí. Musí si tato účetní zřídit v rodinném domě provozovnu, nebo jí stačí jen místo podnikání? A pokud musí zřídit provozovnu, potřebuje k tomu od přítele nějaké písemné povolení, nebo stačí trvalý pobyt, který zde účetní má?

Zprostředkování obchodu a služeb - DPH a živnostenské oprávnění

ID26610 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost Vita s.r.o. má živnostenské opravnění - volná živnost - výroba, obchod a služby neuvedené v příloh. 1až 3 živ. z. Společnost Vita s.r.o. nově "shání lidi", kteří budou investovat své peníze do konkrétní investice. Za sehnané lidi společnost Vita s.r.o. dostane provizi. V budoucnu to bude i na jiné konkrétní investice. Spadá tato provize pod živnost volnou - 47. Zprostředkování obchodu a služeb? Pokdu ne, tak jaké živnostenské oprávnění je třeba? Společnost je plátcem DPH - bude tato faktura za provize s DPH? 

Zdanění americké LLC v České republice

ID26464 | | Ing. Martin Děrgel

Jsem rezidentem České republiky a plánuji založit v USA LLC společnost s tím, že ji budu kompletně spravovat z České republiky, veškeré obchodní aktivity LLC budou však probíhat na americkém trhu. Společnost minimálně zpočátku nebude mít v USA žádné zaměstnance, všechny aktivity budu řešit sama. Ráda bych se zeptala, zda se v tomto případě dle bilaterální smlouvy bude veškerý zisk danit v České republice a jakým způsobem zdanění probíhá (jako OSVČ/s.r.o./jinak). Mám v tomto případě povinnost založit i českou entitu či mohu fungovat pouze pod LLC?

Hospodářská činnost ÚSC

ID26230 | | Ing. Zdeněk Morávek

Územní samosprávný celek (ÚSC), se chystá pro "své" akciové společnosti nakoupit movitý majetek, který jim bude pronajímat. V současné době provozuje pouze obvyklou ekonomickou činnost ÚSC - pronájem nepotřebného vlastního majetku, pro který nemá momentálně vlastní využití, tj. byty, budovy, služby spojené s pronájmy - o které účtuje v hlavní činnosti, bez příslušného živnostenské oprávnění. Výše uvedený movitý majetek však bude nakupován pouze za účelem ekonomické činnosti (pronájmu), z pohledu veřejnosprávní činnosti nemá a nebude mít uplatnění. Musí mít ÚSC na tuto činnost již živnostenské oprávnění a musí zřídit tzv. doplňkovou/hospodářskou činnost, což má zásadní vliv na způsob vedení účetnictví a vyplňování daňového přiznání k daním z příjmů? Nebo může účtovat o těchto pronájmech v rámci své hlavní činnosti? V případě, že by musela být zřízena hospodářská činnost, budou muset pod tuto činnost přejít i ostatní ekonomické aktivity, doposud účtované v rámci hlavní činnosti?

Pod jakou živnost zařadit internetovou televizi

ID26374 | | JUDr. Vlasta Víghová

V souvislosti s vysíláním vlastní internetové TV, musí mít umělec zvláštní živnost, nebo stačí mít jen na Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru