Otázky v kategorii: Zdravotní pojištění

počet otázek v kategorii: 731Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Autorský honorář a pojištění

ID27816 | | Josef Rajdl

Prostřednictvím nakladatelství jsem loni, v roce 2020 vydala knížku, ale nakladatelství mi pošle autorský honorář z prodaných výtisků až tento rok v květnu. Dle § 5 zákona o daních z příjmů a § 7 odst. 2 písm. a) zdaním příjmy z honoráře až v roce 2021 - uvedu do přiznání za rok 2021. Tak to bude tedy i s přehledem pro zdravotní pojišťovnu a sociálku. Otázky zní: 1) Kdy se mám, resp. kdy jsem se měla přihlásit na FÚ k registraci - je nějaké registrace nutná - a kdy má, resp. měla být - až při přejetí příjmů nebo při uzavření smlouvy či když jsem knihu začala psát? 2) Kdy se mám registrovat (přihlásit) u zdravotní pojišťovny a sociálky - při začátku psaní knihy, při uzavření smlouvy či až při příjmu v roce 2021? Jak to je přesně se zahájením, resp. registrací či přihlášením?

Smlouva o dílo

ID27744 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost s r. o. uzavřela s občanem smlouvu o dílo na částku 24 000 Kč. Jak to bude se zdaněním a odvody SP a ZP u této dohody, kdo je odvádí? Je smlouva o dílo nějak omezena např. velikostí odměny, časovým limitem...? Jak správně zaúčtovat v účetnictví tuto smlouvu? 

Zdravotní pojištění OSVČ

ID27852 | | Ing. Antonín Daněk

Pokud OSVČ má základ daně vyšší než 300 000 Kč a k tomu má zaměstnání se zkráceným úvazkem na 8 000 Kč hrubého, je z hlediska sociálního pojištění hlavní činnost vždy zaměstnání. Může být ale pro zdravotní pojištění zaměstnání vedlejší, pokud to tak OSVČ vyhovuje? 

Přehledy OSVČ

ID27714 | | Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk

Fyzická osoba má podnikání jako vedlejší činnost, protože pečuje o tchyni a pobírá za tuto péči příspěvek od Úřadu práce. Tchyně byla v r. 2020 hospitalizována v nemocnici v období od 24. 8. do 30. 8. a poté ještě od 5. 9. do 2.12. Může být podnikání považováno za vedlejší činnost i v období, kdy byla tchyně v nemocnici? Jak správně vyplnit v tomto případě přehledy OSVČ pro OSSZ a pro zdravotní pojišťovnu? Zda například pokud je tchyně v nemocnici celý měsíc musí být považováno podnikání jako hlavní činnost?

Zdravotní pojištění

ID27738 | | Ing. Antonín Daněk

Jsme zemědělské družstvo. V představenstvu máme členku, která není v pracovněprávním vztahu k družstvu. Na základě Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva je jí měsíčně zúčtována odměna ve výši 3 000 Kč. Považuje se tato členka družstva ve zdravotním pojištění za zaměstnance?

Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii

ID27622 | | Josef Rajdl

Klient pracuje v Belgii. Je tam zaměstnán, platí tam i zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmu. V Praze má byt, který pronajímá krátkodobě (Air BnB) čili se jedná o ubytovací službu, na kterou potřebuje živnost. Zřídí si tedy v ČR živnost a bude podávát daňové přiznání v ČR. Jak je to s důchodovým a zdravotním pojištěním OSVČ v ČR? To nelze platit ve dvou státech EU, takže jakým způsobem je potřeba to komunikovat s českými úřady, jak se to řeší - nějakým formulářem potvrzujícím výjimku z českého pojištění? 

Smrt OSVČ - zaměstnavatele

ID27563 | | Josef Rajdl

Podnikající fyzická osoba OSVČ, zaměstnavatel, dne 29. 8. 2020 zemřel. Jeho manželka, ustanovený správce dědictví, nahlásila na živnostenském úřadu a u notáře, že hodlá pokračovat v podnikání zemřelého manžela. Dle § 342 ZP by tím měla veškerá práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přejít na nástupce, jímž je v tomto případě manželka. Je třeba se zaměstnanci z tohoto důvodu uzavírat nějaké dodatky k pracovním smlouvám? Nebo stačí jen nějaká písemná informace, že pracovněprávní vztahu trvá a přechází pod nového nástupce? K jakému datu by měla být podána "odhláška" zemřelého zaměstnavatele a přihláška nového na příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťovnách? Je třeba provést v této souvislosti ještě nějaké kroky? 

SVJ a odměna členům výboru

ID27624 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Jak to bude s odvody na SP, ZP a zdaněním u odměn členům výboru SVJ, pokud jim bude jednorázově schválena odměna ve výši: 1) do 3.000 Kč 2) do 10.000 Kč 3) nad 10.000 Kč?

Zaměstnanec pracující pro britského zaměstnavatele v Británii i v ČR

ID27535 | | Josef Rajdl

Fyzická osoba s dvojím občanstvím (Česká republika, Velká Británie) je zaměstnancem britského zaměstnavatele, který nemá v ČR žádnou provozovnu. V roce 2020 se zaměstnanec z důvodu epidemické situace zdržoval více něž 183 dní na území ČR. Pro svého zaměstnavatele pracoval z místa pobytu v ČR v režimu home office, zaměstnavatel mu vyplácel mzdu podrobenou odvodovým povinnostem podle britských předpisů. Podle smlouvy o ZDZ s Velkou Británií by ze mzdy za období výkonu práce na území ČR měla být daň z příjmů odvedena v ČR. Předpokládám, že - se jedná pouze o část celoročního příjmu, která odpovídá době strávené v ČR; - zaměstnanec musí v ČR podat daňové přiznání, v němž uvede výši celoročního příjmu a následně vyloučí ze základu daně část příjmu obdrženého v době pobytu ve Velké Británii; - zaměstnanec bude muset požádat o vrácení daně sražené ze mzdy vyplacené za práci provedenou z území ČR. Má vzniklá situace jiné řešení než výše uvedené? Jak se stanoví výše příjmů v jednotlivých zemích (poměrem dnů nebo podle výplatních pásek za jednotlivá období)? Jak by měla být situace vyřešena z hlediska sociálního pojištění a zdravotního pojištění? Zdravotní pojištění uvedená osoba zatím řešila tak, že se v ČR přihlásila jako samoplátce – osoba bez zdanitelných příjmů.

Zdravotní pojištění po ukončení PP

ID27567 | | Ing. Antonín Daněk

Zaměstnanec měl pracovní poměr na dobu určitou. Ke konci PP onemocněl, PP byl ukončen dle smlouvy. Zaměstnanec stále pobírá nemocenské dávky, nové zaměstnání nemá. Na ÚP se může nahlásit až po ukončení PN. Zdravotní pojištění je za něj placeno? Má povinnost si toto ověřovat nebo za něj nahlašuje na ZP bývalý zaměstnavatel?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru