Otázky s klíčovým slovem: Zvláštní režim

počet otázek s klíčovým slovem : 319Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

DPH zvláštní režim § 90 - použité zboží / sběratelský předmět

ID25047 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost plátce DPH (ČR) pořídila od jiného plátce DPH (ČR) zlatou medaili (dukát) za účelem jejího dalšího prodeje. Dodavatel fakturu vystavil ve zvláštním režimu podle § 90. Společnost tuto zlatou medaili dále prodala konečnému spotřebiteli (fyzická osoba nepovinná k dani). Fakturu vystavila rovněž ve zvláštním režimu podle § 90, na fakturu uvedla „zvláštní režim – použité zboží“. 1) Je možné v tomto případě použít zvláštní režim – použité zboží? Nebo mělo být spíše uvedeno, že se jedná o sběratelský předmět ? Dodavatel konkrétní typ zvláštního režimu na fakturu neuvedl. 2) Je nutné použití zvláštního režimu oznamovat finančnímu úřadu? 3) Je k tomuto druhu podnikání nutné nějaké speciální živnostenské oprávnění?

Dovoz vozidla jako zboží

ID24982 | | Ing. Martin Svoboda

Firma, s. r. o , plátce DPH, dovezla ze Švýcarska osobní automobil za účelem jeho opravy a dalšího prodeje. Lze při prodeji použít zvláštní režim?

Doplňující otázka:

Automobil byl vydražený v aukci v Praze od CHF. V textu na faktuře je uvedeno, že se jedná o výrobky preferenčního původu v EU. Součástí faktury je celní doklad o dovozu. Mohou mít tyto další skutečnosti vliv na použití zvláštního režimu při prodeji?

Automobil ve zvláštním režimu

ID25011 | | Ing. Martin Svoboda

Firma nakoupila automobil pro běžné potřeby z bazaru ve zvláštním režimu. Dle našeho názoru a výkladu zákona je povinna při následném prodeji komukoliv uplatnit na výstupu DPH. Bohužel se však setkáváme s názory, že máme také uplatnit zvláštní režim, a to dokonce i z úst daňových poradců. Ale my nejsme obchodníci s použitým zbožím, tudíž máme při prodej povinnost DPH odvést, je to tak?

Prodej ojetého vozu do EU

ID24943 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost, plátce DPH, bude prodávat ojeté auto do Itálie. Pokud by prodávala soukromému člověku, místo plnění je zde a odvede DPH. Pokud by prodávala italské společnosti, DPH neodvádí ? Nezkoumám, jestli je to plátce nebo neplátce? Nebo je zde nějaký zádrhel?

DPH - cestovní služby

ID24695 | | Ing. Martin Svoboda

Obdrželi jsem fakturu od společnosti Company UniTravel se sídlem v CZ s DIČ v CZ, za ubytování v EU. Na vystaveném dokladu o ubytování v EU je specifikace "Zvláštní režim-cestovní služba". Částka tedy bez vyčísleného DPH. Naše společnost je plátce DPH. S tímto dokladem se setkávám prvně a nevím si rady, jak správně s tímto dokladem naložit pro evidenci DPH. Uvádí se tento doklad do DPH přiznání? Pokud ano jak správně bude tento doklad zařazen ( systém revers charge)? Objeví se tento doklad také v kontrolním hlášení?

Prodej osobního automobilu protihodnotou

ID24321 | | Pavla Hadrabová

Fyzická osoba, plátce DPH vedoucí daňovou evidenci, koupil v roce 2016 použitý osobní automobil od tuzemského prodejce s použitým zbožím, tedy byl uplatněn zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím a DPH na vstupu si neuplatnil. Pořizovací cena činila 80 000 Kč. Použitý automobil vložil do obchodního majetku a odepisoval. Nyní v roce 2019 si pořídil nový automobil a starý automobil vykoupil prodejce na protiúčet. Aniž by plátce vystavil daňový doklad, prodejce poslal plátci na účet ústně dohodnutou cenu 37 000 Kč. Jak nyní postupovat? Musí plátce vystavit fakturu a odvést daň na výstupu 21 % i přesto, že při vstupu neměl nárok na odpočet?

Při posouzení, zda je prodej automobilu osvobozen od DPH se přihlíží k datu nákupu automobilu nebo k datu registrace? Plátce DPH prodává automobil pořízený v roce 2016 ve zvláštním režimu dle § 90 zákona o DPH. Automobil byl registrován v roce 2005. Je prodej osvobozen od DPH dle § 62 zákona o DPH?

Nákup osobního automobilu plátcem DPH od plátce DPH ve zvláštním režimu

ID24322 | | Pavla Hadrabová

Plátce DPH nakoupil od plátce DPH (autobazar) osobní automobil ale za použití § 90 zákona o DPH - Zvláštní režim. Takže kupující (plátce DPH) nemá nárok na odpočet. Má se tato faktura přijatá od plátce uvádět v kontrolním hlášení? Dle našeho názoru nemá, nelze uplatnit odpočet.

Prodej automobilu z majetku

ID24599 | | Ing. Ladislav Pitner

OSVČ, plátce DPH zabývající se dovozem a prodejem aut z ciziny, nakoupil osobní automobil v roce 2013 ve zvláštním režimu podle § 90, tedy při nákupu si neuplatnil DPH. Osobní automobil zařadil do majetku a odepisoval. V letošním roce tento automobil prodal za nižší cenu, než byla cena nákupu. Lze tento automobil prodat bez DPH nebo musí tento automobil prodat s DPH? Jaký by byl postup, co se týče DPH, u tohoto stejného automobilu při vyřazení z majetku a převedení do osobního vlastnictví?

Doplnění dotazu:

Jde pouze o prodej ojetých automobilů. Konkrétní automobil byl pořízený jako ojetý. Dovozem s ciziny je myšlen dovoz z EU.

 

Prodej auta ve zvláštním režimu

ID24463 | | Ing. Jiří Vychopeň

Firma prodávající zahradnické zboží (není autobazar, právnická osoba, s. r. o.) chce prodat své firemní auto za 30 000 Kč (občanovi). Jedná se o automobil, nakoupený v 10/2009 od bazaru ve zvláštním režimu za částku Kč 500 000 Kč. Jedná se o automobil kategorie M1, první registrace vozidla byla v 8/2007. Může firma tento prodej osvobodit (z důvodu, že se jedná o automobil kategorie M1 a první registrace byla v roce 2007)? Nebo může firma použít zvláštní režim a prodat auto bez DPH z důvodu, že ho ve zvláštním režimu koupila? Pokud ano, je potřeba tento osvobozený prodej uvádět v přiznání k DPH?

Zvláštní režim použitého zboží - vratky (dobropisy)

ID24370 | | Ing. Martin Děrgel

Firma prodává použité zboží. Člení je pro výpočet přirážky do dvou skupin (nákupní cena do 1 000 Kč a nad 1 000 Kč). U zboží s nákupní cenou do 1 000 Kč počítá za měsíc přirážku souhrnně (celkový prodej minus celkový nákup v daném měsíci). U použitého zboží nakoupeného nad 1000 Kč sleduje ke konkrétní zásobě nákupní a prodejní cenu v tabulce - vypočte nejprve přirážky ke konkrétním zbožím (pokud vyjde u nějakého zboží záporná přirážka, počítá 0) a poté vypočte z dílčích přirážek přirážku celkovou. Nastávají však případy, že jim po prodeji použité zboží zákazník zboží vrátí a firma toto vrácení akceptuje (zároveň dochází také k vrácení platby). Jak prosím správně postupovat v takovém případě vrácení?

A) Pokud v 5/2019 prodala firma použité zboží zákazníkovi za 500 Kč/ks (nakoupeného do 1 000 Kč/kus) a v 6/2019 ho zákazník vrátí. Firma vystaví dobropis v režimu použitého zboží a v 6/2019 tento dobropis snižuje celkové příjmy o 500 Kč pro výpočet přirážky (i kdyby dobropis zvyšoval nákupní cenu, tak výsledek přirážky zůstává stejný).

B) Jak ale postupovat v případě, že zákazník vrátí další měsíc zboží, které u firmy přesahovalo nákupní cenu 1 000 Kč (např. bylo nakoupeno za 4 000 Kč v 4/2019 a prodáno za 6 000 Kč v 5/2019 a z přirážky 2 000 Kč odvedeno příslušné DPH v 5/2019). Jak se má toto vrácení v 6/2019 projevit pro výpočet přirážky? Je správné, když firma vystaví dobropis na –6 000 Kč a eviduje nově nákupní cenu za 6 000 Kč/kus, a zároveň v 5/2019 nic neupravuje a nejde-li v 6/2019 k prodeji, tak pro výpočet přirážky tato operace je v tomto období neutrální? Naopak až toto zboží prodá za 6 000 Kč např. další měsíc v 7/2019, tak již eviduje přirážku 0 Kč (6 000–6 000=0). Postupuje takto správně?

C) Musí se doprava vždy fakturovat jako vedlejší náklad pro výpočet přirážky, nebo je možné dopravu fakturovat zvlášť jako službu v běžném režimu 21 %? Pokud se doprava musí fakturovat také ve zvláštním režimu, jak postupovat, když firma na jedné faktuře prodává bazarové zboží společně se zbožím v běžném režimu 21 %? Jelikož se jedná softwarově o problém, tak firma odvádí z dopravy v takových případech 21 % jako v běžném režimu, může to být problém?

Doplňující otázka:

Pokud dojde k vrácení použitého zboží zákazníka (nepodnikatele) v jednotkové hodnotě do 1000 Kč, které bylo prodáno a zdaněno v souladu s postupem § 90 odst. 4 zákona o DPH hromadně za celé zdaňovací období, tak oprava nebude mít vliv na „celkovou přirážku“ (nebude jí snižovat). Můžete mi prosím u zboží např. nakoupeného za 600 Kč a prodaného za 800 Kč při uplatnění § 90 odst. 4, kde byla celková přirážka za toto zboží do 1000 Kč za dané období celkově 5.000 Kč (ZD 4132 a DPH 868) , popsat prosím jak vrácení takového zboží ovlivní DPH, oprava ZD proběhne dle par 42 v následujícím období (nebo i to stejné období, pokud je to jinak?). Bude oprava v následujícím období znamenat žádný dopad na ř.1 a 26. nebo bude přirážka 200 Kč (ZD165,29 Kč a DPH 34,71 Kč) snižovat ř.1 a 600 Kč ř. 26? Pokud by byla správně druhá možnost, je možné tuto možnost snížení daně v přiznání nevyužít?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru