Otázky s klíčovým slovem: Zvláštní režim

počet otázek s klíčovým slovem : 328Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zvláštní režim podle § 90 zákona o DPH

ID27958 | | Ing. Ladislav Pitner

Obchodujeme se uměleckými předměty ve zvláštním režimu dle § 90, odvádíme DPH z přirážky na ř. 1 přiznání DPH. Máme uvádět nákupní cenu v ř. 26 přiznání DPH? V popisu tohoto řádku je napsáno, že se jedná o ostatní plnění s nárokem na odpočet. Ale u nákupu uměleckých předmětů DPH na vstupu neuplatňujeme, protože předpokládáme, že není nárok. 

Použití § 90 zákona o DPH při prodeji dopravního prostředku

ID27871 | | Ing. Martin Novák

Daňový subjekt hodlá nabytou movitou věc evidovat jako zásobu, nezamýšlí ji používat jako svůj hmotný majetek, ale má v úmyslu ji následně prodat. Tuto movitou věc - dopravní prostředek - nabude od soukromé osoby (nepodnikatele). S držením věci jsou však spojeny nezbytné náklady, které daňový subjekt na sebe musí vzít a po dobu držby je hradit (přeregistrace, pojištění). Dle živnostenského listu má tento daňový subjekt (PO) oprávnění (mimo jiné) k činnosti maloobchod, velkoobchod, nemá přímo oprávnění k obchodní činnosti s použitým zbožím (dle živnostenského zákona zastavárenská činnost a obchod s použitým zbožím). Může režim § 90 zákona o DPH při prodeji využít, jestliže daný předmět výše uvedeným způsobem nabude a bude evidovat jako zboží na skladě?

 

Oprava použitého zboží a výpočet přirážky

ID27047 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma (obchodník s použitým zboží) vykupuje nově i rozbité zboží (ovladače), které opraví a prodá. Nově nakoupila i poškozené zboží (ovladače) ze zahraničí, které není nakoupeno ve zvláštním režimu použitého zboží, ale jde o pořízení z EU v normálním režimu. Ze 100 takto nakoupených rozbitých ovladačů (50 ks nakoupeno v režimu použitého zboží a 50 ks v klasickém režimu DPH s 21 %) vznikne servisem a spojováním komponent např. 50 finálních, které firma nabízí k prodeji. Zbytek je odpad, který bude zlikvidován. A) Pokud vznikne ovladač, který je převážně z rozbitého kusu nakoupeného ve zvláštním režimu, tak uplatňuje firma přirážku dle § 90 zákona o DPH a jako pořizovací cenu pro výpočet přirážky je jednoznačně nákupní cena rozbitého ovladače. B) Pokud vznikne ovladač, který je převážně z rozbitého kusu nakoupeného v normálním režimu s DPH, tak uplatňuje firma při prodeji fakturaci v normální režimu s 21 %. C) Pokud vznikne ovladač, který z cca 50% rozbitého kusu nakoupeného v normálním režimu DPH a z 50 % z rozbitého kusu nakoupeného ve zvláštním režimu, tak z opatrnosti má uplatňovat normální režim s 21% nebo jak postupovat?

Sazba DPH u reverse charge

ID26573 | | Ing. Martin Svoboda

Plátce DPH nakoupí zboží - zelenou (nepraženou) kávu od plátce DPH z EU. Je zde uplatněný režim reverse charge. Jaká sazba má být v DPH uplatněna - 15 % nebo 21%? Zboží je následně prodáváno v ČR s 15% sazbou.

Náhradní díly na použité zboží, výpočet přirážky

ID26501 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma nakupuje a prodává použité zboží, kde uplatňuje režim použitého zboží dle § 90 odst. 4 zákona o DPH - zboží s pořizovací cenou nepřevyšující 1000 Kč/ks počítá souhrnně za období. Firma vykupuje "ovladače", které jsou vždy do 1 000 Kč/ks. Nyní poprvé nakoupila přes výkupní formulář od fyzické osoby (nepodnikatele) velké množství náhradních dílů k těmto ovladačům. Náhradní díly do ovladačů jsou drobné povahy, a proto jednotková cena je nižší než 1 000 Kč/ks. Tyto náhradní díly budou postupně používány do jiných vykoupených ovladačů, aby stávající vykoupené "ovladače" se v případě různých závad mohli postupně opravovat a byly na to dostupné náhradní díly. Je možné tyto vykoupené náhradní díly za dané období souhrnně započítat do pořizovací ceny pro výpočet přirážky za dané období, a snížit tedy hodnotu přirážky a DPH. Nebo tento postup není možný a takovéto náhradní díly nemají vstupovat do pořizovací ceny pro účely výpočtu přirážky podle § 90 odst. 4 zákona o DPH?

Výpočet přirážky DPH, nákup v cizí měně, použití kurzu, sklad

ID26138 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma uplatňuje zvláštní režim na použité zboží. Skladové hospodářství vede metodou B odděleně mimo účetní systém. Nějaké použité zboží nakupuje v cizí měně. Jaký kurz má použít pro přepočet cizí měny u nákupu s ohledem pro výpočet DPH z přirážky? Den z faktury přijaté a den z příjemky na sklad je odlišný, a tedy dochází k rozdílům u kurzů. Otázka je směřovaná na výpočet DPH z přirážky - z jakého dne vzít kurz pro výpočet nákupní ceny použitého zboží. Dále otázka směřuje k účetnictví - sklad je veden odděleně a může docházet k odlišné hodnotě na účtu 504 v účetnictví a na skladové příjemce na kartě (vlivem kurzu z jiného dne). Je třeba toto nějak srovnávat jako v metodě A? Bohužel mně nenapadá, jakým způsobem by šel oddělený sklad takto srovnávat s účetnictvím. Pokud daný druh použitého zboží je téměř zaměnitelný (ovladače stejné druhu) a obchodní politika při prodeji tohoto zboží je jednotná bez rozdílu od koho byla zásoba vykoupena. Je možné dávat víc různých použitých zboží na jednu skladovou kartu a používat na ní ocenění FIFO nebo vážený aritmetický průměrem? A to jak z hlediska zachycení pohybů skladové karty, tak i určení nákupní ceny pro výpočet přirážky?

 

Pořízená a prodaná mříž v nákupní centru

ID26088 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost (plátce DPH) koupila a nechala nainstalovat v režimu přenesení mříž v pronajatém obchodu v nákupním centru za 116 000 Kč. Tuto mříž přefakturovala také v režimu přenesení ve smluvní ceně 100 000 Kč nákupnímu centru. Předpokládám, že je to správně.

Můj hlavní dotaz: jak bude vypadat účtování společnosti - nákup mříže 116 000 Kč, následný prodej jen 100 000 Kč. Kam bude účtovat rozdíl 6 000 Kč - případně daňově nebo nedaňově?

EET u zprostředkování prodeje auta - autobazar

ID25623 | | Ing. Jiří Nigrin

Autobazar (plátce DPH) prodá na základě smlouvy o zprostředkování prodeje automobil majitele A novému majiteli B. Prodej bude uskutečněn na místě autobazaru. Faktura vystavena dodavatel A a odběratel B. Autobazar vystaví pouze fakturu na zprostředkování daného prodeje. Faktura je zaplacena v hotovosti, kde peníze za majitele A inkasuje zprostředkovatel na základě příjmového dokladu a následně pak vyplatí peníze dodavateli A. Příjmový doklad, který vystaví zprostředkovatel na příjem v hotovosti za dodavatele A bude podléhat režimu EET? V případě že ano, tak nebude přímá vazba na přiznání k DPH, protože zprostředkovatel prodeje tento prodej do svého přiznání k DPH neuvádí. Nebo se EET režim nevztahuje na tento případ a neměla by se účtenka zasílat na EET? 

Náhradní díl pořízený ve zvláštním režimu dle § 90 zákona o DPH

ID25598 | | Ing. Ladislav Pitner

Fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daň. evidenci. Pořídil náhradní díl ve zvláštním režimu § 90 zákona o DPH. Na přijatém dokladu toto sdělení uvedeno, DPH není vyčíslena. Jak vyčíslit v celkovém dokladu o provedené opravě z pohledu DPH zákazníkovi náhradní díl zakoupený ve zvláštním režimu? Pokud si k ceně nepřipočtu žádnou přirážku, tak uvedu cenu (vlastně cenu pořizovací) s 0% DPH a ostatní položky už budou v běžném režimu DPH (kam budou patřit jiné náhradní díly, na které byl uplatněn nárok na odpočet DPH. Cena za vykonanou práci, atd.)? Pokud si k ND připočtu přirážku, budu odvádět DPH jen z té přirážky? Musí se plátce DPH ještě zvlášť registrovat v rámci tohoto zvláštního režimu dle § 90 zákona o DPH? 

DPH zvláštní režim § 90 - použité zboží / sběratelský předmět

ID25047 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost plátce DPH (ČR) pořídila od jiného plátce DPH (ČR) zlatou medaili (dukát) za účelem jejího dalšího prodeje. Dodavatel fakturu vystavil ve zvláštním režimu podle § 90. Společnost tuto zlatou medaili dále prodala konečnému spotřebiteli (fyzická osoba nepovinná k dani). Fakturu vystavila rovněž ve zvláštním režimu podle § 90, na fakturu uvedla „zvláštní režim – použité zboží“. 1) Je možné v tomto případě použít zvláštní režim – použité zboží? Nebo mělo být spíše uvedeno, že se jedná o sběratelský předmět ? Dodavatel konkrétní typ zvláštního režimu na fakturu neuvedl. 2) Je nutné použití zvláštního režimu oznamovat finančnímu úřadu? 3) Je k tomuto druhu podnikání nutné nějaké speciální živnostenské oprávnění?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru