Otázky s klíčovým slovem: Zvláštní režim

počet otázek s klíčovým slovem : 323Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Výpočet přirážky DPH, nákup v cizí měně, použití kurzu, sklad

ID26138 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma uplatňuje zvláštní režim na použité zboží. Skladové hospodářství vede metodou B odděleně mimo účetní systém. Nějaké použité zboží nakupuje v cizí měně. Jaký kurz má použít pro přepočet cizí měny u nákupu s ohledem pro výpočet DPH z přirážky? Den z faktury přijaté a den z příjemky na sklad je odlišný, a tedy dochází k rozdílům u kurzů. Otázka je směřovaná na výpočet DPH z přirážky - z jakého dne vzít kurz pro výpočet nákupní ceny použitého zboží. Dále otázka směřuje k účetnictví - sklad je veden odděleně a může docházet k odlišné hodnotě na účtu 504 v účetnictví a na skladové příjemce na kartě (vlivem kurzu z jiného dne). Je třeba toto nějak srovnávat jako v metodě A? Bohužel mně nenapadá, jakým způsobem by šel oddělený sklad takto srovnávat s účetnictvím. Pokud daný druh použitého zboží je téměř zaměnitelný (ovladače stejné druhu) a obchodní politika při prodeji tohoto zboží je jednotná bez rozdílu od koho byla zásoba vykoupena. Je možné dávat víc různých použitých zboží na jednu skladovou kartu a používat na ní ocenění FIFO nebo vážený aritmetický průměrem? A to jak z hlediska zachycení pohybů skladové karty, tak i určení nákupní ceny pro výpočet přirážky?

 

Pořízená a prodaná mříž v nákupní centru

ID26088 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost (plátce DPH) koupila a nechala nainstalovat v režimu přenesení mříž v pronajatém obchodu v nákupním centru za 116 000 Kč. Tuto mříž přefakturovala také v režimu přenesení ve smluvní ceně 100 000 Kč nákupnímu centru. Předpokládám, že je to správně.

Můj hlavní dotaz: jak bude vypadat účtování společnosti - nákup mříže 116 000 Kč, následný prodej jen 100 000 Kč. Kam bude účtovat rozdíl 6 000 Kč - případně daňově nebo nedaňově?

EET u zprostředkování prodeje auta - autobazar

ID25623 | | Ing. Jiří Nigrin

Autobazar (plátce DPH) prodá na základě smlouvy o zprostředkování prodeje automobil majitele A novému majiteli B. Prodej bude uskutečněn na místě autobazaru. Faktura vystavena dodavatel A a odběratel B. Autobazar vystaví pouze fakturu na zprostředkování daného prodeje. Faktura je zaplacena v hotovosti, kde peníze za majitele A inkasuje zprostředkovatel na základě příjmového dokladu a následně pak vyplatí peníze dodavateli A. Příjmový doklad, který vystaví zprostředkovatel na příjem v hotovosti za dodavatele A bude podléhat režimu EET? V případě že ano, tak nebude přímá vazba na přiznání k DPH, protože zprostředkovatel prodeje tento prodej do svého přiznání k DPH neuvádí. Nebo se EET režim nevztahuje na tento případ a neměla by se účtenka zasílat na EET? 

Náhradní díl pořízený ve zvláštním režimu dle § 90 zákona o DPH

ID25598 | | Ing. Ladislav Pitner

Fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daň. evidenci. Pořídil náhradní díl ve zvláštním režimu § 90 zákona o DPH. Na přijatém dokladu toto sdělení uvedeno, DPH není vyčíslena. Jak vyčíslit v celkovém dokladu o provedené opravě z pohledu DPH zákazníkovi náhradní díl zakoupený ve zvláštním režimu? Pokud si k ceně nepřipočtu žádnou přirážku, tak uvedu cenu (vlastně cenu pořizovací) s 0% DPH a ostatní položky už budou v běžném režimu DPH (kam budou patřit jiné náhradní díly, na které byl uplatněn nárok na odpočet DPH. Cena za vykonanou práci, atd.)? Pokud si k ND připočtu přirážku, budu odvádět DPH jen z té přirážky? Musí se plátce DPH ještě zvlášť registrovat v rámci tohoto zvláštního režimu dle § 90 zákona o DPH? 

DPH zvláštní režim § 90 - použité zboží / sběratelský předmět

ID25047 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost plátce DPH (ČR) pořídila od jiného plátce DPH (ČR) zlatou medaili (dukát) za účelem jejího dalšího prodeje. Dodavatel fakturu vystavil ve zvláštním režimu podle § 90. Společnost tuto zlatou medaili dále prodala konečnému spotřebiteli (fyzická osoba nepovinná k dani). Fakturu vystavila rovněž ve zvláštním režimu podle § 90, na fakturu uvedla „zvláštní režim – použité zboží“. 1) Je možné v tomto případě použít zvláštní režim – použité zboží? Nebo mělo být spíše uvedeno, že se jedná o sběratelský předmět ? Dodavatel konkrétní typ zvláštního režimu na fakturu neuvedl. 2) Je nutné použití zvláštního režimu oznamovat finančnímu úřadu? 3) Je k tomuto druhu podnikání nutné nějaké speciální živnostenské oprávnění?

Dovoz vozidla jako zboží

ID24982 | | Ing. Martin Svoboda

Firma, s. r. o , plátce DPH, dovezla ze Švýcarska osobní automobil za účelem jeho opravy a dalšího prodeje. Lze při prodeji použít zvláštní režim?

Doplňující otázka:

Automobil byl vydražený v aukci v Praze od CHF. V textu na faktuře je uvedeno, že se jedná o výrobky preferenčního původu v EU. Součástí faktury je celní doklad o dovozu. Mohou mít tyto další skutečnosti vliv na použití zvláštního režimu při prodeji?

Automobil ve zvláštním režimu

ID25011 | | Ing. Martin Svoboda

Firma nakoupila automobil pro běžné potřeby z bazaru ve zvláštním režimu. Dle našeho názoru a výkladu zákona je povinna při následném prodeji komukoliv uplatnit na výstupu DPH. Bohužel se však setkáváme s názory, že máme také uplatnit zvláštní režim, a to dokonce i z úst daňových poradců. Ale my nejsme obchodníci s použitým zbožím, tudíž máme při prodej povinnost DPH odvést, je to tak?

Prodej ojetého vozu do EU

ID24943 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost, plátce DPH, bude prodávat ojeté auto do Itálie. Pokud by prodávala soukromému člověku, místo plnění je zde a odvede DPH. Pokud by prodávala italské společnosti, DPH neodvádí ? Nezkoumám, jestli je to plátce nebo neplátce? Nebo je zde nějaký zádrhel?

DPH - cestovní služby

ID24695 | | Ing. Martin Svoboda

Obdrželi jsem fakturu od společnosti Company UniTravel se sídlem v CZ s DIČ v CZ, za ubytování v EU. Na vystaveném dokladu o ubytování v EU je specifikace "Zvláštní režim-cestovní služba". Částka tedy bez vyčísleného DPH. Naše společnost je plátce DPH. S tímto dokladem se setkávám prvně a nevím si rady, jak správně s tímto dokladem naložit pro evidenci DPH. Uvádí se tento doklad do DPH přiznání? Pokud ano jak správně bude tento doklad zařazen ( systém revers charge)? Objeví se tento doklad také v kontrolním hlášení?

Prodej osobního automobilu protihodnotou

ID24321 | | Pavla Hadrabová

Fyzická osoba, plátce DPH vedoucí daňovou evidenci, koupil v roce 2016 použitý osobní automobil od tuzemského prodejce s použitým zbožím, tedy byl uplatněn zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím a DPH na vstupu si neuplatnil. Pořizovací cena činila 80 000 Kč. Použitý automobil vložil do obchodního majetku a odepisoval. Nyní v roce 2019 si pořídil nový automobil a starý automobil vykoupil prodejce na protiúčet. Aniž by plátce vystavil daňový doklad, prodejce poslal plátci na účet ústně dohodnutou cenu 37 000 Kč. Jak nyní postupovat? Musí plátce vystavit fakturu a odvést daň na výstupu 21 % i přesto, že při vstupu neměl nárok na odpočet?

Při posouzení, zda je prodej automobilu osvobozen od DPH se přihlíží k datu nákupu automobilu nebo k datu registrace? Plátce DPH prodává automobil pořízený v roce 2016 ve zvláštním režimu dle § 90 zákona o DPH. Automobil byl registrován v roce 2005. Je prodej osvobozen od DPH dle § 62 zákona o DPH?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru