Otázky s klíčovým slovem: Zprostředkovatel

počet otázek s klíčovým slovem : 55Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Provize za zprostředkování prodeje

ID27753 | | Ing. Martin Novák

Česká firma ČS1 fakturuje německé firmě provizi za zprostředkování prodeje zboží, kdy jiná česká firma ČS2 firma odebere od německé firmy zboží. Všichni jsou plátci. K dohodnutí obchodu došlo na území ČR, zboží jde z Německa a fakturuje ho německá firma přímo české firmě ČS2. Jak bude vypadat faktura firmy ČS1 německé firmě?

Prodej družstevního podílu jako osvobozené plnění

ID27630 | | Ing. Ladislav Pitner

Plátce DPH, realitní makléř, zprostředkovává prodeje družstevních podílů (bytů), které vede jako osvobozená plnění. Coby jeho účetní jsem se setkala s názorem, že osvobození dle § 54 odst. 1 písm. a) a § 54 odst. 1 písm. y) nelze použít, protože pro prodávajícího prodej družstevního podílu není ekonomickou činností. Jak správně uplatňovat DPH z těchto činností?

Odvod DPH u zprosředkování finanční služby dle § 54 zákona o DPH

ID27620 | | Ing. Martin Svoboda

Firma B, plátce DPH (vykonává jen zprostředkování) zprostředkovává klienty pro firmu C, která provádí finanční činnosti. Dle § 54 odst. 1 písm. y) je tato činnost pro firmu B osvobozena od DPH. Je zde firma A, která zprostředkovává klienty pro firmu B, která je následně zprostředkuje pro firmu C. Je činnost firmy A jako zprostředkovatele pro firmu B taktéž osvobozena od DPH?

Zprostředkování prodeje obchodního podílu

ID27556 | | Ing. Martin Novák

Jaká je sazba DPH u služby zprostředkování - zprostředkovatelská činnost. Jedná se konkrétně o zprostředkování prodeje obchodního podílu s. r. o. a zprostředkování prodeje akcií.

Provize za zprostředkování prodeje akcií - sazba DPH

ID27502 | | Ing. Martin Svoboda

Mám vystavenou fakturu za zprostředkování prodeje akcií 2 750 000 Kč. Jakou sazbu DPH použít nebo bude tato služba posouzena dle § 54 odst. písm. y) a bude spadat do § 51-Osvobozená plnění a spadat do koeficientu? Tato faktura je vystavená nyní koncem roku. 

Zprostředkování obchodu - fakturace do Švýcarska

ID27329 | | RNDr. Libor Fiala

OSVČ, neplátce DPH s nově zřízeným živnostenským listem, začne fakturovat švýcarskému odběrateli služby zprostředkování obchodu. Zatím nemá jiného odběratele než tohoto, nepředpokládá, že by byl ještě někdo jiný, ale nelze to vyloučit. Jak se bude počítat obrat pro účely registrace k DPH, OSVČ očekává roční fakturaci v objemu cca 2 mil. Kč. Může se z titulu fakturace jen do Švýcarska stát plátcem DPH, když by pak stejně fakturoval služby osvobozené od DPH? 

Provize

ID27123 | | Ing. Petra Konderlová

OSVČ prodává stříbrné šperky, vede daňovou evidenci. Při prodeji mu pomáhá zprostředkovatel-OSVČ, který si fakturuje odměnu za pomoc při prodeji zboží. Jak správně zaúčtovat v daňové evidenci provizi? Provize je výdaj prodejce stříbrných šperků a druh je nákup služeb nebo provozní režie?

Provize

ID26645 | | Josef Rajdl

Fyzická osoba má živnostenské oprávnění na kosmetické služby. V rámci své činnosti kupuje u jedné společnosti přípravky, které buď jdou rovnou do spotřeby, nebo je prodává klientům. Tato společnost každý měsíc vyplácí provize za prodej přípravků. Jak se zaúčtuje tato provize v daňové evidenci, jako ostatní příjem? 

Zprostředkování obchodu a služeb - DPH a živnostenské oprávnění

ID26610 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost Vita s.r.o. má živnostenské opravnění - volná živnost - výroba, obchod a služby neuvedené v příloh. 1až 3 živ. z. Společnost Vita s.r.o. nově "shání lidi", kteří budou investovat své peníze do konkrétní investice. Za sehnané lidi společnost Vita s.r.o. dostane provizi. V budoucnu to bude i na jiné konkrétní investice. Spadá tato provize pod živnost volnou - 47. Zprostředkování obchodu a služeb? Pokdu ne, tak jaké živnostenské oprávnění je třeba? Společnost je plátcem DPH - bude tato faktura za provize s DPH? 

Přímý pronájem a provize pojištění

ID26513 | | Ing. Martin Novák

Jsem fyzická osoba, mám příjmy ze zprostředkování hypoték a úvěrů (§ 7) a příjmy z pronájmu bytu (§ 9). Příjmy v součtu přesahují 1 milion korun. Mám povinnost registrovat se k DPH? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru