Otázky s klíčovým slovem: Zprostředkovatel

počet otázek s klíčovým slovem : 49Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Mandátní smlouva obchodní zástupce

ID26961 | | Ing. Martin Děrgel

Česká s. r. o. (odběratel, plátce DPH) má s obchodím zástupcem (dodavatelem, neplátcem DPH, FO - OSVČ) uzavřenou mandátní smlouvu. V mandátní smlouvě je sjednán závazek mandanta, že k zajištění splnění závazku zajistí podmínky pro splnění závazku a případné výdaje hradí přímo mandant (ve specifikaci mandátní smlouvy je zajištění vozu, úhrada PHM, ubytování, náklady na pohoštění klientů odběratele - vše ve smyslu rozsudku 6 Afs 5/2004-78). Na úhradu nákladů obdrží dodavatel zálohu. Automobil je dále u odběratele využíván k jiným ekonomickým činnostem, automobil není k dispozici pouze mandatářovi. Platí i v tomto případě, že odběratel poskytuje svůj obchodní majetek částečně bezplatně a z pohledu DPH tuto skutečnost musí řešit, pokud ano, tak prosím jakým postupem? Doklady hrazené obchodním zástupcem jsou vystavovány na jméno, IČ a DIČ odběratele.

Upřesnění dotazu:

České firmě (plátce DPH, s.r.o.) poskytuje služby obchodní zástupce (FO, neplátce) na základě mandátní smlouvy. Jedná se o služby v oblasti zprostředkování dodávek paletizačních strojů, obchodní zástupce svoji činnost vykonává u sebe doma, ale na obchodní cesty (vozí možné klienty do zahraničí na prohlídku strojů, jezdí na výstavy) používá automobil mandanta. Mandátní smlouva obsahuje ustanovení, že mandant (česká firma s.r.o.) pro výkon funkce mandatáře zajistí podmínky a výdaje hradí česká firma. Do výdajů jsou zahrnuty náklady za úhradu PHM, ubytování obchodního zástupce a klientů, pohoštění klienta a zajištění vozu - vše ve smyslu rozsudku 6 Afs 5/2004-78).

Řešíme to, zda zajištění vozidla na náklady české firmy takto formulované ve smlouvě je bezúplatnou zápůjčkou poskytnutou obchodnímu zástupci, i když to takto není ve smlouvě formulováno. Vozidlo je dále v české firmě používáno zaměstnanci firmy k zajištění ekonomické činnosti. Obchodní zástupce tedy automobil nemá svěřen ke své činnosti ve 100% pro sebe a pro svoji činnost. 

Pokud by šlo o bezúplatnou zápůjčku (i přes formulaci zajištění vozidla na náklady české firmy) - co to pro českou firmu znamená a jakým způsobem spočítat povinnost odvést DPH, které bude muset ze změny používání obchodního majetku odvést. Automobil je již odepsaný. 

 

Provize

ID26645 | | Josef Rajdl

Fyzická osoba má živnostenské oprávnění na kosmetické služby. V rámci své činnosti kupuje u jedné společnosti přípravky, které buď jdou rovnou do spotřeby, nebo je prodává klientům. Tato společnost každý měsíc vyplácí provize za prodej přípravků. Jak se zaúčtuje tato provize v daňové evidenci, jako ostatní příjem? 

Zprostředkování obchodu a služeb - DPH a živnostenské oprávnění

ID26610 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost Vita s.r.o. má živnostenské opravnění - volná živnost - výroba, obchod a služby neuvedené v příloh. 1až 3 živ. z. Společnost Vita s.r.o. nově "shání lidi", kteří budou investovat své peníze do konkrétní investice. Za sehnané lidi společnost Vita s.r.o. dostane provizi. V budoucnu to bude i na jiné konkrétní investice. Spadá tato provize pod živnost volnou - 47. Zprostředkování obchodu a služeb? Pokdu ne, tak jaké živnostenské oprávnění je třeba? Společnost je plátcem DPH - bude tato faktura za provize s DPH? 

Přímý pronájem a provize pojištění

ID26513 | | Ing. Martin Novák

Jsem fyzická osoba, mám příjmy ze zprostředkování hypoték a úvěrů (§ 7) a příjmy z pronájmu bytu (§ 9). Příjmy v součtu přesahují 1 milion korun. Mám povinnost registrovat se k DPH? 

Přepravní služby

ID26516 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost A zprostředkovává (nevím, zda je to správný výraz) přepravu jak zboží, tak osob. Tyto služby neprovádí sama, ale sežene dopravce B, který svoje služby firmě A vyfakturuje a ta je poté fakturuje konečnému příjemci přepravy, firmě C. Jak tyto služby fakturovat? Přeprava je uskutečněna např. v květnu, ale než obdrží A fakturu od B, nestihne vyfakturovat firmě C do května. Je to problém odvést DPH až v červnu? A jak bude odvádět DPH, z celé fakturované částky a má nárok na odpočet z přijatých faktur za dopravu od B?

Výše procentních výdajů

ID25922 | | Ing. Petra Konderlová

Pojišťovací zprostředkovatel poskytuje životní i neživotní pojištění na licenci od ČNB - zde může 40% výdaj (činnosti zástupců pojišťovny...). Dále má smlouvu se stavební spořitelnou, kde zprostředkovává také stavební spoření - zde je možné použít 60% výdaje nebo také 40% (poskytování ostatních osobních služeb?)? 

Zdanění při ukončení podnikání

ID25850 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba, pojišťovací makléř s licencí k 31. 12. 2019, ukončí svoji pracovní kariéru. Odhlásí se u ČNB s licencí, na OSSZ a ZP jako OSVČ. Příjmy 2019 příjmy zaplacené, jdou do přiznání, OSSZ, ZP. Ale v roce 2020 doběhly příjmy z posledních akcí. Fyzická osoba zdaňuje příjmy zaplacené. Je povinnost do přiznání 2019 zahrnout i příjmy doplacené v roce 2020? Nebo lze příjmy zdanit v roce 2020, ale už není OSVČ, tedy § 7 je nevhodný? Přichází do úvahy § 10 jiné příjmy, ale bez možnosti 40 % paušálu? 

Rezervační poplatek a DPH

ID25820 | | Ing. Martin Svoboda

Realitní firma, plátce DPH, vybírá jako zprostředkovatel od klientů rezervační poplatek na zvláštní rezervační účet při uzavření smlouvy o rezervaci a s těmito prostředky zprostředkovatel nesmí nakládat. Teprve v okamžiku, kdy je zprostředkován skutečný prodej nemovitosti a je uzavřená smlouva o prodeji nemovitosti, dojde k převodu tohoto rezervačního poplatku na běžný účet zprostředkovatele a stává se tento rezervační poplatek provizí realitní firmy. Kdy má být odvedeno DPH? V okamžiku úhrady rezervačního poplatku na rezervační účet nebo až v okamžiku, kdy je převedená částka na běžný účet zprostředkovatele a může s ním začít nakládat jakožto se svojí provizí?

Provize vyplacená podnikateli bez živnostenského listu

ID25560 | | JUDr. Vlasta Víghová

Zjistili jsme, že náš obchodní partner, kterému vyplácíme provize za zprostředkování prodeje našich výrobků, nemá živnostenské oprávnění. Jeho činnost není nahodilá, ale dělá ji pravidelně, předpokládáme tedy, že by živnostenské oprávnění mít měl. Neplynou z toho pro nás nějaké sankce? Jsme povinni si ověřovat, že náš obchodní partner má pro podnikání potřebná povolení?

Provize

ID24741 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost A objednává u společnosti B služby. Společnost B pak společnosti A fakturuje jednotlivé služby ve výši, za kterou je sama pořídila, a jako další položku fakturuje provizi za svou službu. Některé služby, které společnost B pro společnost A zajišťuje, jsou pro společnost A nedaňovými náklady. Jak to bude s provizí? Pokud se provize vztahuje k nedaňovým nákladům, bude pro společnost A daňově neuznatelná? A jak to bude s DPH u provize?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru