Otázky s klíčovým slovem: Živnosti

počet otázek s klíčovým slovem : 348Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zprostředkování obchodu - fakturace do Švýcarska

ID27329 | | RNDr. Libor Fiala

OSVČ, neplátce DPH s nově zřízeným živnostenským listem, začne fakturovat švýcarskému odběrateli služby zprostředkování obchodu. Zatím nemá jiného odběratele než tohoto, nepředpokládá, že by byl ještě někdo jiný, ale nelze to vyloučit. Jak se bude počítat obrat pro účely registrace k DPH, OSVČ očekává roční fakturaci v objemu cca 2 mil. Kč. Může se z titulu fakturace jen do Švýcarska stát plátcem DPH, když by pak stejně fakturoval služby osvobozené od DPH? 

Zpracování daňového přiznání účetní

ID27202 | | Ing. Jan Matějka

Zjistila jsem, že účetní - podnikající podle živnostenského zákona, tj. živnost "činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence" nemá oprávnění zpracovat a podávat za klienta žádná daňová tvrzení. Hrozí takové účetní postih ze strany živnostenského úřadu za provozování živnosti bez oprávnění? Může toto živnostenský úřad postihovat, když činnost daňových poradců, kterou musí mít ten, kdo chce podávat daňová přiznání, není podnikáním podle živnostenského zákona? Pokud daňový subjekt dá plnou moc účetní k podání daňového přiznání datovou schránkou účetní, tuto plnou moc finanční úřad přijme, znamená to tedy, že účetní podepisuje a tedy přijímá zodpovědnost za správnost daňového přiznání místo daňového subjektu? Nebo jde pouze o odpovědnost za podání/odeslání přiznání. Jde o přiznání k dani silniční, daň z příjmu fyz. osob a DPH. Účetní podává daňové přiznání jako zmocněnec.

Paušální daň 2021

ID27213 | | Josef Rajdl

Jako živnostník uvažuji o platbě nově schválené paušální daně ve výši 5 469 Kč/měsíc. 1.) Pokud se k dani od 1. 1. 2021 přihlásím, jak je to s daňovým přiznáním k dani z příjmů a s Přehledy za uplynulý rok 2020? Musím nebo mohu je podat? Vzhledem k tomu, že za rok 2020 očekávám přeplatky jak na DPFO, tak i na sociálním a zdravotním pojištění, nerada bych o tyto přeplatky volbou paušální daně přišla. 2.) Nejsem vlastníkem datové schránky ani elektronického podpisu. Stačí oznámení správci daně o přihlášení se k paušální dani doporučeným dopisem? 

Vlastníci právnické osoby, která má sídlo v zahraničí, ale skutečné místo vedení v ČR

ID27127 | | JUDr. Vlasta Víghová

Vlastním zahraniční právnickou osobu, která má sídlo v zahraničí (ve Spojených státech), její činnost probíhá v zahraničí (ve Spojených státech), ale místo skutečného vedení je v České republice (právnická osoba je jednočlenná a její aktivity řídím kompletně já z České republiky). Zdanění bude probíhat v České republice. Mám v tomto případě povinnost vlastnit pro danou právnickou osobu živnostenské oprávnění, případně organizační složku v České republice?

Pod jakou živnost zařadit internetovou televizi

ID26374 | | JUDr. Vlasta Víghová

V souvislosti s vysíláním vlastní internetové TV, musí mít umělec zvláštní živnost, nebo stačí mít jen na Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona?

OSVČ s ŽL a spolupracující osoba

ID26098 | | Ing. Matěj Nešleha

Manželé, oba OSVČ hlavní (zedník a uklízečka). Manželka je ještě spolupracující osobou manžela, pod jeho IČO jsou fakturovány úklidy ve firmě, kde manžel pracuje. Jedná se o úklid po zednících. Zedník (řemeslná živnost) daní příjem s využitím paušálu 80 %, manželka zdaňuje u sebe i jako spolupracující osoba 60 %. Manželka měla v minulém roce pozastavenou živnost. Domnívám se, že může dostat pokutu za neoprávněné podnikání a může uplatňovat paušál jen 40 %. Není možné, že by byla doměřena do příjmu dle § 10 ZDP, kde by mohla uplatnit výdaje jen dle skutečnosti a max. do výše příjmů?

Příjem po ukončení podnikání

ID26078 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba ukončila v roce 2017 podnikání (OSVČ s daňovou evidencí, přerušená živnost). Od roku 2016 vede soudní spor s pojišťovnou, kdy v rámci pojistného plnění (z pojištění automobilu) pojišťovna vyplatila v roce 2016 jen část pojistného plnění s tím, že zbývající část neuznala. V roce 2019 soud vydal rozsudek, ve kterém pojišťovně nařídil uhradit neuznanou část pojistného plnění. Jakým způsobem zdanit tento příjem v roce 2019, když fyzická osoba už nepodnikala? A je případně možné uplatnit související výdaje (část nákladů na advokáta, které byly soudem přiznány jen v menší výši)? Doplňujeme, že v roce ukončení podnikání se o uvedenou částku nezvyšoval základ dně, neboť se v té době nejednalo o pohledávku.

Kompenzační bonus pro OSVČ a provize

ID26045 | | Ing. Jiří Nigrin

OSVČ, která má Živnostenský list mimo jiné i na Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků a tuto činnost vzhledem k nařízení vlády nemohla vykonávat - musela přestat brát objednávky = nemohla šít, ale měla :

1) příjem ze solárních panelů od E-Onu, asi ve výši 10 000 Kč měsíčně ,

2) ještě příjem z provize, za odebrané zboží dalších lidí od dodavatele (Avon kosmetika),

má nárok na Kompenzační bonus pro OSVČ?

Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu

ID25917 | | Ing. Marta Ženíšková

Bude platit současné osvobození od placení minimálního zdravotního a sociálního pojištění do srpna 2020 i pro obnovené živnosti? Např. zaměstnanec na HPP ukončí k 30. 4. 2020 pracovní poměr a od 1. 5. 2020 si obnoví pozastavenou živnost a stane se OSVČ na hlavní činnost. 

OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu

ID25638 | | Ing. Antonín Daněk, Ing. Marta Ženíšková

OSVČ má živnostenský list od 06/2018. V roce 2019 - od listopadu 2019 vykonává tutu činnost a dostala v prosinci 2019 zaplaceno za listopad částku 10 000 Kč. Je to student do 26 let. a) Měla OSVČ povinnost podat přehled pro OSSZ a ZP již v roce 2018 ačkoliv samotnou činnost nevykonávala, pouze měla vystaven živnostenský list? b) Nyní za rok 2019 má povinnost OSVČ podat přehled pro OSSZ a ZP, kde uvede vedlejší činnost až od listopadu, tedy za 2 měsíce ačkoliv dostala pouze platbu za listopad? c) Nebo uvede v přehledu, že vykonávala činnost po celý rok 2019? d) v případě, že by OSVČ měla živnost od 08/2019 a činnost vykonávala pouze v 08 a 10.měsíci 2019 - uvede pouze tyto dvě měsíce nebo všech 5 měsíců? Jak se toto posuzuje? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru