Otázky s klíčovým slovem: Zdravotní pojištění

počet otázek s klíčovým slovem : 99Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Stravenkový paušál a DPP

ID27749 | | Ing. Petra Konderlová

Pokud si někdo vydělá u jednoho zaměstnavatele 10 000 Kč na dohodu o provedení práce a zároveň obdrží za odpracované dny stravenkový paušál (8x 75,6 Kč), což znamená, že celkově obdrží od zaměstanvatele 10 604,8 Kč, stále z celé částky nebude platit sociální ani zdravotní pojištění?

Stravenkový paušál

ID27640 | | Ing. Ivana Pilařová

Pokud bude zaměstnavatel svým zaměstnancům poskytovat vyšší stravenkový paušál, a tento nadlimitní příspěvek na stravování by hradil ze zisku, podléhá i tak odvodům na pojistné a zdanění u zaměstnanců? 

Odchodné - strážník městské policie

ID27566 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Dle novely zákona o obecní policii (zákon č. 553/1991 Sb.) bylo strážníkům přiznáno od 1. 1. 2021 odchodné. Odvádí se z tohoto odchodného ZP, SP a daň z příjmů?

Zdravotní pojištění po ukončení PP

ID27567 | | Ing. Antonín Daněk

Zaměstnanec měl pracovní poměr na dobu určitou. Ke konci PP onemocněl, PP byl ukončen dle smlouvy. Zaměstnanec stále pobírá nemocenské dávky, nové zaměstnání nemá. Na ÚP se může nahlásit až po ukončení PN. Zdravotní pojištění je za něj placeno? Má povinnost si toto ověřovat nebo za něj nahlašuje na ZP bývalý zaměstnavatel?

Plně hrazené stravenky zaměstnavatelem x Stravenkový paušál nad 70% horní hranice stravného

ID27568 | | Ing. Ivana Pilařová

Právě jsem se dočetl, že daňový režim stravenek a stravenkového paušálu je shodný, se chci ujistit, že tento názor je chybný a v daňovém režimu je velký rozdíl. Pokud by firma poskytovala v roce 2021 plně hrazené stravenky ve výši například 150 Kč pak je tato částka u zaměstnance odvozena od daně z příjmů, zdravotního i sociálního pojištění. U zaměstnavatele bude částka 75,60 Kč daňově uznatelným nákladem a zbytek 74,40 Kč bude nedaňovým nákladem zaměstnavatele. Pokud bude firma poskytovat stravenkový paušál 150 Kč, pak je u zaměstavatele celá tato částka daňově uznatelným nákladem ale u zaměstnance bude částka nad 75,60 Kč (v našem případě 74,40 Kč) u zaměstnance předmětem daně z příjmů, zdravotního a sociálního pojištění. Je můj názor správný? 

Paušální daň

ID27470 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

OSVČ vyplnil tiskopis Oznámení o vstupu do paušálního režimu od zdaňovacího období roku 2021. Tiskopis odevzdal na FÚ. Jaký bude postup, pokud se mu např. v říjnu 2021 narodí dítě a bude chtít uplatnit daňové zvýhodnění na dítě? Může za rok 2021 podat daňové přiznání a zvýhodnění uplatnit? Bude tedy za rok 2021 vést daňovou evidenci, podá přehledy na sociální a zdravotní pojištění?

Nemocenská

ID27431 | | Ing. Marta Ženíšková

Zaměstnanec má zaměstnání malého rozsahu, v měsíci, kdy nedosáhne 3 000 Kč se neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnanec byl nemocný a na správu sociálního zabezpečení jsme zaslali přílohu k žádosti o dávku. V měsících, kdy nedosáhl rozhodné částky 3 000 Kč, se neodvedlo sociální pojištění a příjem byl nula. Ze „sociálky“ po nás chtějí, abychom vyplnili příjmy i v době, kdy nedosáhl rozhodné částky. Je to takto správně? Ani program mi žádné částky nenabídne, je potřeba to vyplnit ručně.

Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR

ID27386 | | Josef Rajdl

Pokud česká s. r. o. zaměstnává občana Slovinska na HPP s tím, že bude dojíždět pracovat měsíc v Česku a pak měsíc v Chorvatsku, potom znovu v Česku - jaká bude situace s odvodem daní a platbami zdravotního a sociálního pojištění?

Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění

ID27398 | | Josef Rajdl

Zaměstnankyně má v pracovní smlouvě sjednán jako den nástupu do práce 1. 1. 2021. Práci ve skutečnosti začne vykonávat v pondělí 4. 1. 2021. K jakému dni musím nástup této zaměstnankyni nahlásit u zdravotní pojišťovny a na PSSZ?

Dotace na ubytování z programu COVID-Ubytování

ID27297 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Vlastník ubytovacího zařízení obdržel na základě žádosti dotaci z programu COVID-Ubytování. Jde o OSVČ. Bude se tato dotace zdaňovat daní z příjmů fyzických osob a bude spadat do příjmů, které jsou základem pro odvod sociálního a zdravotního pojištění?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru