Otázky s klíčovým slovem: Zboží

počet otázek s klíčovým slovem : 1151Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Reklamace a DPH

ID26783 | | Ing. Ladislav Pitner

Pokud je u nějakého zboží stanovená záruční lhůta 5 let a v této lhůtě dojde k uznání reklamace, je lhůta na odpočet DPH 3 roky nebo je jiná? Pokud přijde zákazník 4 roky od nákupu a je mu uznána reklamace jako oprávněná, bude opravný daňový doklad vystaven s DPH nebo bez DPH? Nárok na odpočet DPH podle §73 odst. 3 zákona o DPH je 3 roky.

Faktura za zboží z EU, chybějící DIČ odběratele

ID26761 | | Ing. Martin Novák

Firma je plátce DPH a nakoupila zboží od plátce DPH z Francie. Na faktuře za toto zboží je uvedené platné DIČ dodavatele, ale není uvedené DIČ odběratele. Fakturovaná částka je uvedená jen v celkové výši (bez jakéhokoliv rozepsání na základ a DPH). Jak se má v tomto případě postupovat ohledně přiznání k DPH? Je špatně, a případně jaké sankce hrozí, kdyby se taková faktura nezahrnula do DPH?

Vývoz zboží

ID26723 | | Ing. Ladislav Pitner

Naše společnost, český plátce DPH, vyváží zboží v režimu pasivního zušlechťovacího styku - naše výrobky se vyvezou, upraví se a pak se dovezou zpět do ČR. Výrobky tedy nikomu neprodáváme. Na školení jsme slyšeli, že do daňového přiznání k DPH se v případě vývozu vykazují jen úplatné transakce dodání zboží což náš případ ale není. Nerozumíme ale pak tedy tomu, proč v § 66 odst. 4 písm. a) ZDPH je tedy tento celní režim zmíněn?

Nákup zboží v EU, prodej do Ruska

ID26730 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma A, plátce DPH, v ČR bude prodávat zboží do Ruska firmě C, plátci DPH, ale zboží koupí na Slovensku u firmy B, plátce DPH a ze Slovenska se poveze rovnou do Ruska. V ČR tedy zboží nikdy nebude. Jak vystavit fakturu do Ruska (jde mi o DPH) a jak to v účetnictví správně zavést (jak nákup, tak prodej), aby bylo vše správně v DPH?

Zboží ztracené při dopravě

ID26727 | | Ing. Ivana Pilařová

Jsme obchodní společnost provozující internetový obchod se spotřebním zbožím - náhradní díly. Každý den posíláme velké množství balíků zákazníkům. Občas se stane, že klient objednané zboží nedostane - balík ztratil dopravce nebo se jeho ztrátu nepodaří objasnit. Protože však je s vyřizováním reklamací u dopravní společnosti spojeno spousta administrativy, náhradu zboží po dopravci nežádáme, ztracený balík zaúčtujeme jako daňový náklad na účet 548 a zákazníkovi pošleme zboží nové? Je to tak správně?

Pořízení zboží (toolingu) z Německa a doprava tohoto zboží pořizovatelem plátcem DPH z ČR

ID26675 | | Ing. Ladislav Pitner

Naše společnost plátce DPH s DIČ CZ si dopraví na své náklady tooling z Německa ze sídla dodavatele (osoby registrované k dani v jiné členské zemi s VAT DE). Otázka zní: Dodavatel toolingu uvádí na faktuře dodací podmínku FCA Laupheim (Německo). Je zboží předmětem daně v Německu? Bude na faktuře německá daň? Můžeme žádat o vrácení daně v Německu? Co bychom měli změnit na dodací podmínce, ať můžeme pořízení zboží samovyměřit a nežádat o vrácení daně v Německu?

Pořízení zboží vs dovoz zboží neplátcem a odvod DPH

ID26707 | | Ing. Ladislav Pitner

Česká s. r.o., neplátce DPH, bude pořizovat stroj na výrobu za 100 000 Kč ze zahraničí. Zvažuje dvě možnosti. 1) pořízení od firmy 1 z Německa (osoby registrované k DPH v Německu),

2) pořízení od firmy 2 z Kanady (osoby registrované k DPH v Kanadě).

Chápu správně, že v prvním případě se při pořízení nestane česká firma identifikovanou osobou a německý dodavatel bude fakturovat cenu stroje + tamní německou sazbu DPH, kterou si sice česká firma neodečte, ale zároveň nebude muset řešit nijak DPH (kromě toho, že německou DPH zaplatí již při obchodu)? U druhého případu bude kanadská firma naopak fakturovat BEZ kanadské DPH? A česká firma odvede české DPH na české celnici. S tím, že DPH vyměří a rovnou vybere celní úřad, tzn. česká firma se kromě zaplacení nebude muset o nic starat? A plátcem DPH se nestane.

Neplátce a nákup zboží v EU

ID26682 | | Ing. Martin Novák

Neplátce DPH, fyzická osoba, chce nakupovat zboží z EU a prodávat formou maloobchodu. Dostane se do plátcovství DPH , kde a kdy? 

Pořízení obchodních vzorků zdarma

ID26574 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost s ručením omezeným odebrala od dodavatele z USA tzv. bezplatné vzorky poskytnuté zdarma. Faktura nebyla dodavateli zaplacena. Uvedené zboží, bylo přepraveno z USA do České republiky a společnost s.r . o. za tuto dopravu zaplatila. Dále obržela kromě faktury i JSD za zboží. Jak postupovat při pořízení zmíněného zboží z hlediska účetního (jak fakturu vypořádat) a z hlediska DPH (zde půjde hodnota z JDS)?

Dovoz ojetých motorek z EU

ID24097 | | Ing. Martin Novák

Fyzická osoba, plátce DPH, vede daňovou evidenci. Rozhodl se dovážet ojeté motorky z EU a prodávat v ČR. Motorky v zemích EU budou nakupovány jak od plátců DPH, tak i neplátců podnikatelů nebo od občanů. Jaké povinnosti musí podnikatel splnit v ČR?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru