Otázky s klíčovým slovem: Zboží

počet otázek s klíčovým slovem : 1101Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Vrácení zboží

ID24831 | | JUDr. Vlasta Víghová

Přes internetový obchod jsem si objednala zboží - nechal jsem si na míru ušít trička. Dodala jsem šířku a délku triček. Do 14 dní mi trička přišla. Ale přišla v jiných rozměrech, než jsem žádala - délka trička je o 2 a 3 cm kratší a šířka o 2 cm užší. Dále jsem chtěla nepatrný výstřih trička a každé tričko má úplně výstřih jiný, tedy nemají stejný střih - chtěla jsem stejný. Trička byla ušita pro malé děti a tak každý cm je znát, trička nesedí a nejsou ušity dle požadovaných rozměrů. 1)Mám jako spotřebitel, který si objednal na zakázku ušití triček nárok na vrácení zboží a peněž, pokud nebyla ušita v souladu s dodanými rozměry a v souladu s objednávkou? 2) Prodávající nechce uznat chybu a chce, abych poslala fotky dětí, jak jim trička padnou. Má prodávající nárok na fotku s dětmi a v případě, že nemá? Jakým ustanovením občanského zákoníku mohu disponovat? Dětské fotky přeci nikomu posílat nemusím, je to tak? 3)Je tedy v kupující v právu a může trička vrátit? Popřípadě dle jakého zákona? Dostal zboží, které nebylo objednáno.

Odpočet DPH při registraci - dovoz zboží

ID24423 | | Ing. Zdeňka Hušáková

Společnost s r. o. se v červenci 2019 stala plátcem DPH. Do té doby byla identifikovanou osobou. V dubnu 2019 společnost nakoupila zboží od čínského dodavatele. Zboží bylo propuštěno do volného oběhu, firma uhradila DPH celní správě. Zboží měla firma k datu registrace k DPH stále na skladě. Je možné provést zpětný odpočet DPH z tohoto zboží (§ 79 zákona o DPH)? 

Pořízení majetku plátcem od neplátce nepodnikajícího občana ze Slovenska

ID24824 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost pořizuje zařízení od majitele s bydlištěm na Slovensku. Prodejce je nepodnikajícím občanem. Podle našeho názoru nepodléhá nákup povinnosti přiznat DPH u příjemce - české společnosti. Pokud ano, ve které části kontrolního hlášení a přiznání k DPH se transakce uvede?

Daňový doklad

ID24709 | | Ing. Miroslava Kočová

Zabýváme se prodejem zboží. Zákazníkovi vždy vyjedeme po prodeji zboží účtenku - daňový doklad. Z 99 % se jedná o prodej běžným občanům, v případě, že je zákazníkem podnikatel, vystavíme mu fakturu se všemi náležitostmi. Jak ale postupovat při prodeji zboží nad 10 000 Kč běžným občanům – zjednodušený daňový doklad je možné jen do 10 000 Kč, mezi náležitosti daňových dokladů patří i identifikace kupujícího - musím tedy u každého nákupu nad 10 000 Kč vystavit fakturu s údaji o kupujícím, i když není podnikatelem a nemá DIČ? Pokladní systém mi neumožní toto zadat přímo do účtenky.

Náhrada škody

ID24688 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma, plátce DPH, zasílá zboží přes smluvené dopravce zákazníkům. Jak postupovat v případě, že dopravce rozbije zboží, které nám zašle zpátky s informací, že škodu uznávají a že máme vystavit škodní fakturu a zaslat doklad o pořizovací hodnotě zásilky? Zboží, které nám rozbité vrátili, jsme zlikvidovali a zpracovali protokol. Zákazníkovi jsme vystavili opravný doklad a zásilku zaslali znovu s novou fakturou. Jakou výši škody máme fakturovat přepravní společnosti? Ve výši pořizovací hodnoty bez DPH? Jak je to se zaúčtováním této faktury? Je povinnost vrátit nárokovanou DPH z tohoto zboží? Je tato náhrada daňově uznatelná?

Pořízení zboží z EU

ID24652 | | Ing. Martin Novák

Společnost, plátce DPH (vede daňovou evidenci), pořizuje zboží v Polsku od plátce DPH. Dohodnutou cenu zboží česká společnost uhradí převodem z účtu. Po obdržení částky polský dodavatel vystaví a ihned zašle fakturu spolu se zbožím. DPH společnost (odběratel) vypořádá. Při dodání zboží došlo k situaci, kdy bylo polským dodavatelem dodáno méně zboží, než bylo českým odběratelem uhrazeno a na které byla vystavena faktura. Polský dodavatel vrátil českému odběrateli převodem na účet částku 30 EUR za nedodané zboží, k částce nedodal žádný doklad. Jak postupovat, pokud se nepodaří domluvit se s dodavatelem na vystavení dokladu k vrácené částce 30 EUR, jak má český odběratel vypořádat DPH? Odběratel je čtvrtletním plátcem DPH, zboží bylo dodáno spolu s fakturou 28. 8. 2019 a vrácení částky za nedodané zboží bylo připsáno na účet 30. 8. 2019.

DPH v rámci třetích zemí

ID24619 | | Ing. Martin Novák

Jsme česká právnická soba, plátce DPH, u které si ruská firma objednala zboží. Toto zboží nakoupíme od čínské firmy a z Číny zboží bude přímo dodáno do Ruska.

1) Nákup zboží bude patřit do českého Přiznání k DPH? Případně k jakému datu a do kterých řádků?

2) Prodej zboží bude patřit do českého Přiznání k DPH? Případně k jakému datu a do kterých řádků? Celní doklady budou rozhodné pro DPH? T.j. datum na celní deklaraci, kdy prodej patří do Přiznání k DPH? Pro přepočet DPH máme použít náš pevný účetní kurz, nebo celní kurz, když prodej nepůjde přes české hranice?

Zabavené zboží DPH a daň z příjmů

ID24565 | | Ing. Martin Děrgel

Policie vnikla do skladu firmy na udání žalujícího a zabavila část zboží (ovladače) z Číny, kvůli tomu, že prodává kopie zboží podléhající patentu. Toto zboží bylo nakoupeno z Číny a řádně procleno. Policie zatím informovala firmu, že o tzv. zabrání věci (§ 101 trestního zákoníku) rozhodne na návrh státního zástupce soud. Teprve až po rozhodnutí soudu budou ovladače zlikvidovány. V současné době se nacházejí v policejním skladu. Podle právníka toto rozhodnutí možná nebude v tomto roce.

1. otázka: Jak má firma postupovat, co se týká daně z příjmů - může to dostat do daňových nákladů a v jakém okamžiku? V letošním roce bylo účtováno metodou B na účet 504 při pořízení a při zabavení bylo přeúčtováno na účet ostatních pohledávek MD 315/D 504 a čeká se na vyjádření finální rozhodnutí soudu.

2. otázka: Firma si ze zboží s odvedením DPH současně DPH nárokovala, jelikož plánovala ekonomické využití - následný prodej zboží. Bude muset DPH vrátit? Na jakém řádku a v jakém okamžiku?

3. otázka: Firma se dohodla se žalující stranou, aby se nesoudili skrz patent dále a dojde k dohodě o narovnání a zaplatí ji drobnou náhradu. Bude tato náhrada daňově uznatelná?

Vývoz výrobku

ID24551 | | Ing. Ladislav Pitner

Jsme česká firma, plátci DPH, zabývající se montáží speciálních LED svítidel. Nyní jsme obdrželi objednávku na zhotovení vzorku svítidla. Objednatel je firma ze třetí země, ze Spojených arabských emirátů. Cena za vzorek je 290 EUR. Objednatel si zajistí přes přepravní společnost vyzvednutí vzorku u nás v sídle společnosti a následné doručení k nim do třetí země. Jelikož se s touto obchodní transakcí vývozu do třetí země setkáváme poprvé, zajímal by nás postup, co všechno musíme učinit předtím, než zboží předáme přepravci. Musíme vyplnit nějaké speciální formuláře nebo hlásit celním úřadům? Na zhotovení vzorku bude vystavena řádná faktura. Můžeme osvobodit od DPH? 

Účtování o pozemku ve stavební firmě

ID24403 | | Ing. Miroslava Kočová

Stavební firma s. r. o. má v plánu koupit pozemek a na něm postavit k prodeji dům. Jak bude účtovat o koupeném pozemku, když bude sloužit k výstavbě a následnému prodeji? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru