Otázky s klíčovým slovem: Zboží

počet otázek s klíčovým slovem : 1183Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Provize za zprostředkování prodeje

ID27753 | | Ing. Martin Novák

Česká firma ČS1 fakturuje německé firmě provizi za zprostředkování prodeje zboží, kdy jiná česká firma ČS2 firma odebere od německé firmy zboží. Všichni jsou plátci. K dohodnutí obchodu došlo na území ČR, zboží jde z Německa a fakturuje ho německá firma přímo české firmě ČS2. Jak bude vypadat faktura firmy ČS1 německé firmě?

Prodej pečiva - účet účtové osnovy

ID27700 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Společnost se rozhodla nakupovat koblihy - pečivo. Na jakých účtech bude sledovat nákup pečiva a k tomu výnos? Bude se na transakci pohlížet jako na nákup a prodej zboží nebo jako na službu s potravinami (poskytování stravovací služby)?

Osvobození zboží při dodání do EU

ID27719 | | Ing. Ladislav Pitner

Mohu na faktuře osvobodit dodání zboží do Itálie, když zboží bylo nakoupeno ve třetí zemi, v ČR procleno a dále pokračovalo přímo do Itálie? Dopravu zařizovala firma ve třetí zemi, na CMR my jsme uvedeni jako příjemce. 

DPH - Brexit

ID27691 | | Ing. Ladislav Pitner

Český plátce má sídlo v ČR a nakupuje zboží z celého světa = dovoz, v ČR je upravuje a pře prodává do Anglie - firma s anglickým DIČ a z Anglie zase zpět koncovým zákazníkům do ČR (přefaktruace je však pouze papírová, zboží nikdy neodejde z ČR z jejich skladu), je pouze využívána prestiž "zahraničního obchodu". Jak tuto záležitost řešit nyní z pohledu Brexitu (dovoz/vývoz) a jak by měla být naopak správně tato situace řešena před 1. 1. 2021 (zboží by mělo být zdaněno v ČR, neopustilo zemi, byť se prodalo anglické firmě, nejedná se o osvobozené plnění, naopak anglická firma zboží musela prodat zpět do ČR, opět ale pouze papírově a DPH za zboží odvedla firma tady v ČR, jelikož v tomto případě už anglická firma měla osv., zboží zdaňuje v místě dodání). Jak to má být tedy teď, co je k tomu potřeba za dokumenty apod.?

Zboží přemístěné do Británie v roce 2020, fakturované v roce 2021

ID27645 | | Ing. Ladislav Pitner

Český výrobce – plátce DPH přemístil v listopadu 2020 zboží do Velké Británie v režimu skladu podle § 18 zákona o DPH. Přemístění vykázal v oddílu C souhrnného hlášení. Britský odběratel zboží odebral ze skladu v lednu 2021. Jak bude lednový prodej vykázán v přiznání k DPH?

Dovoz zboží z Anglie

ID27554 | | Ing. Martin Děrgel

Jaké účetní operace provádět při dovozu zboží z Anglie při zavedení Brexitu. Na jaké účty zaúčtovat a jak přesně vyčíslit DPH?

Prodej vzorků od dodavatele zákazníkovi

ID27428 | | Ing. Martin Děrgel

Pokud dodavatel poskytne zdarma vzorky produktů, faktura s nulovou cenou. Můžeme jako s. r. o. prodat tyto vzorky klientovi? Třeba za 1 Kč, s uvedením, že je to vzorek produktu?

Třístranný obchod Turecko

ID27443 | | Ing. Martin Svoboda

Fakturujeme tureckému zákazníkovi zboží, které je dodáváno od asijského výrobce přímo do Turecka. V ten samý den dostaneme fakturu od výrobce za zboží. Jak je to prosím s DPH, popřípadě jak se takový obchod vykazuje v přiznání k DPH?

Likvidace zásob

ID27396 | | Ing. Jiří Vychopeň

Máme na skladě starší zboží, které již zřejmě neprodáme. Jakým způsobem zaúčtovat a vyskladnit? Používáme metodu B. Stačí sepsat likvidační protokol a přesunout do spotřeby? Přirozené úbytky zboží např. motorový olej účtujeme do spotřeby.

Samovyměření faktury za zboží ze 3. země a vedlejší náklady

ID27190 | | Ing. Martin Děrgel

Faktura za zboží ze 3. země se samovyměřuje včetně vedlejších nákladů (clo, provize zprostředkovatele...). Faktura za zboží z Číny v USD bude vystavena 16.6., na její zaúčtování do závazků použijeme denní kurz k tomuto dni. Na JSD bude datum 30.6. Vedlejší náklady tvoří faktura od české firmy za uhrazené clo a provizi - DUZP na této faktuře je 10.7. Není nám jasné, jakým způsobem provést samovyměření. Poradce k účetnímu SW nám sdělil, že se má česká faktura před zahrnutím do vedlejších nákladů pro samovyměření přepočítat na USD. Částku v USD pak připojíme k částce za zboží. Výslednou částku pak samovyměříme celním kurzem dle JSD. Není nám ale jasné, jakým kurzem máme přepočítat českou fakturu pro připojení vedlejších nákladů před samovyměřením. Kurzem celním uvedeným na JSD, nebo kurzem ČNB k DUZP uvedeným na české faktuře - tedy k 10.7.?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru