Otázky s klíčovým slovem: Zboží

počet otázek s klíčovým slovem : 1094Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zabavené zboží DPH a daň z příjmů

ID24565 | | Ing. Martin Děrgel

Policie vnikla do skladu firmy na udání žalujícího a zabavila část zboží (ovladače) z Číny, kvůli tomu, že prodává kopie zboží podléhající patentu. Toto zboží bylo nakoupeno z Číny a řádně procleno. Policie zatím informovala firmu, že o tzv. zabrání věci (§ 101 trestního zákoníku) rozhodne na návrh státního zástupce soud. Teprve až po rozhodnutí soudu budou ovladače zlikvidovány. V současné době se nacházejí v policejním skladu. Podle právníka toto rozhodnutí možná nebude v tomto roce.

1. otázka: Jak má firma postupovat, co se týká daně z příjmů - může to dostat do daňových nákladů a v jakém okamžiku? V letošním roce bylo účtováno metodou B na účet 504 při pořízení a při zabavení bylo přeúčtováno na účet ostatních pohledávek MD 315/D 504 a čeká se na vyjádření finální rozhodnutí soudu.

2. otázka: Firma si ze zboží s odvedením DPH současně DPH nárokovala, jelikož plánovala ekonomické využití - následný prodej zboží. Bude muset DPH vrátit? Na jakém řádku a v jakém okamžiku?

3. otázka: Firma se dohodla se žalující stranou, aby se nesoudili skrz patent dále a dojde k dohodě o narovnání a zaplatí ji drobnou náhradu. Bude tato náhrada daňově uznatelná?

Vývoz výrobku

ID24551 | | Ing. Ladislav Pitner

Jsme česká firma, plátci DPH, zabývající se montáží speciálních LED svítidel. Nyní jsme obdrželi objednávku na zhotovení vzorku svítidla. Objednatel je firma ze třetí země, ze Spojených arabských emirátů. Cena za vzorek je 290 EUR. Objednatel si zajistí přes přepravní společnost vyzvednutí vzorku u nás v sídle společnosti a následné doručení k nim do třetí země. Jelikož se s touto obchodní transakcí vývozu do třetí země setkáváme poprvé, zajímal by nás postup, co všechno musíme učinit předtím, než zboží předáme přepravci. Musíme vyplnit nějaké speciální formuláře nebo hlásit celním úřadům? Na zhotovení vzorku bude vystavena řádná faktura. Můžeme osvobodit od DPH? 

Účtování o pozemku ve stavební firmě

ID24403 | | Ing. Miroslava Kočová

Stavební firma s. r. o. má v plánu koupit pozemek a na něm postavit k prodeji dům. Jak bude účtovat o koupeném pozemku, když bude sloužit k výstavbě a následnému prodeji? 

Přefakturace poskytnuté slevy

ID24548 | | Ing. Petra Konderlová

Jsme výrobce zboží. Zboží prodáváme do velkoobchodů, které dále zboží prodávají různým prodejnám. Domluvili jsme se s firmou A, která je majitelem skupiny prodejen (řetězec) na podpoře prodeje našeho zboží na prodejnách. Firma A vytiskla leták, ve kterém je zobrazeno naše zboží s kuponem na poskytnutí slevy 30 Kč při nákupu zboží. V praxi pak přijde zákazník s tímto kuponem na prodejnu a prodejní cena zboží je ponížena o tuto slevu. V rámci ústní dohody jsme se zavázali firmě A uhradit poskytnutou slevu (nebylo stanoveno jakým způsobem). Firma A nám vystavila fakturu s textem: Přefakturace poskytnuté slevy při marketingové akci. Zboží má sazbu DPH 15 %, přefakturace poskytnuté slevy byla fakturována rovněž v sazbě DPH 15 %. Je tento postup správný? Pokud ne, jak by se mělo postupovat?

Sklady způsobem B

ID24513 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Minulý rok jsem převzala společnost, která vede sklady způsobem B. Jedná se jak o materiál, tak i o zboží. Toto vše vedeme skladovou evidencí, kde zohledňujeme PS a KS. Dále vedeme pouze evidenční sklad našeho majetku, který jde do zápůjček, a my to díky tomuto sledujeme, kde daný majetek je (zároveň se eviduje na kartách drobného majetku).

1. V roce 2019 mi skladní předala informaci, že zboží nakoupené v roce 2018 se v roce 2019 stalo naším majetkem, v rámci skladu si toto převedla, ale co v rámci účetnictví? Např.: Mám na skladě zboží, které se v roce 2019 stalo drobným majetkem KS 2018 Kč 10 000,- MD 132/D 504, PS 2019 Kč 10.000,- MD 504/D 132, KS 2019 0,-? 132/504 Interní převod ze zboží na majetek MD 501/D 504?

2. V roce 2014 opět pořízené zboží (tiskárna) v hodnotě 50 000 Kč v roce 2018 se z ní stal náš majetek, jenže když budu posuzovat hodnotu tohoto majetku, tak by to již účetně i daňově bylo v hodnotě 0 Kč. Mohu majetek v této hodnotě zařadit do drobného? Mám k němu přistupovat jako k novému majetku? Nebo máme zařadit v reprodukční pořizovací ceně?

Prodej zboží na konci roku - časové rozlišení

ID24467 | | Ing. Tomáš Brokl

Jsme společnost zabývající se nákupem a prodejem zboží. Provozujeme i internetový obchod. Pokud si klient objedná 31. 12. 2019 zboží, vystaví se mu ihned automaticky faktura. Zboží ale bude zabaleno a expedováno až 3. 1. 2020. Jsou vystavené faktury pro společnost výnosem roku 2019 nebo 2020? Vyskladněné zboží bude, předpokládám, nákladem roku 2020.

Doplňující otázka k dotazu ID č. 24465 - Dobropis na zboží starší 3 let bez DPH - upřesnění na příkladu

ID24487 | | Ing. Ladislav Pitner

V odpovědi citujete zákon: V § 42 odst. 8 zákona o DPH je dále s účinností od 1. 4. 2019 stanoveno, že opravu základu daně nelze provést, pokud se oprava základu daně a výše daně jako samostatné zdanitelné plnění považuje za uskutečněné v den, který nastane po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního uskutečněného zdanitelného plnění nebo došlo k přijetí úplaty, pokud se zdanitelné plnění ještě neuskutečnilo. To znamená, že v případě, že lhůta tří let již uplynula, nemůže plátce, který původní zdanitelné plnění uskutečnil, provést opravu základu daně, a tím i opravu výše daně, která byla přiznána a odvedena (a vystavit opravný daňový doklad).

Prosím konkrétně na příkladu:

Dne 1. 9. 2015 vystavil dodavatel daňový doklad za dodané zboží 100 000 Kč + 21 % DPH. Čtvrtina z tohoto zboží byla z důvodu neprodejnosti (tak bylo dohodnuto) vrácena 1. 7. 2019 – dodavatel vystavil opravný daňový doklad 25 000 Kč + 0 % DPH. = 25 000 Kč. Je to v pořádku? Případně prosím uvést, jak má doklad správně vypadat.

Faktura za zboží z EU

ID24474 | | Ing. Martin Novák

Jsme s. r. o., plátce DPH, a koupili jsme zboží přes eBay z Velké Británie za GBP 62.23. Prodejce není plátce DPH a ani nevím, jesli dodá fakturu nebo nějaký jiný doklad (nemám o něm žádné jiné informace). Ráda bych se zeptala, jak je to s DPH, mám provést samovyměření a uvést v přiznání na řádky č. 3 a č. 43 + KH A2 nebo to jde mimo přiznání? Vyplývají pro mě z této operace ještě nějaké jiné skutečnosti? 

Dobropis na zboží starší 3 let bez DPH

ID24465 | | Ing. Ladislav Pitner

Dostali jsme dobropis na zboží, které se vztahuje k faktuře za zboží starší 3 let a paní účetní mi tvrdí, že v tomto případě se fakturuje bez DPH. Odkazuje se na § 42 (zřejmě odst. 6 a 7) zákona o DPH. Původní zboží bylo fakturováno s DPH. Jak je to správně?

DPH - registrace

ID24459 | | Ing. Martin Novák

Německá společnost, která je registrovaná k DPH v Německu, nakoupí v ČR od české společnosti zboží. Toto zboží obratem prodá na Slovensko - slovenskému občanovi, kdy zboží je tedy dodáno s přepravou z ČR na Slovensko. Má tento německá subjekt registrační povinnost v ČR díky této transakci? Pokud ano, podle jakého ustanovení a má již zdanit ihned tuto první transakci?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru