Otázky s klíčovým slovem: Zásoby

počet otázek s klíčovým slovem : 233Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Prošlé potraviny

ID27739 | | Ing. Ivana Pilařová

Jak máme daňově a účetně řešit likvidaci prošlých potravin (po datu "spotřebujte do")? Konkrétně se jedná o pivo. Prošlé pivo vylili naši zaměstnanci do kanálu. Není sepsán žádný protokol o likvidaci. Je vystavena pouze výdejka ze skladu. 

BREXIT- stav zásob u zpracovatele (není vlastník materiálu) k 31. 12. 2020

ID27976 | | Ing. Ladislav Pitner

Zpracovatel (plátce DPH v ČR) má na skladě v ČR zásoby materiálu od společnosti z Britského království (osoba registrovaná ve Spojeném království). Plátce DPH v ČR není vlastníkem materiálu, plátce v ČR zpracuje z materiálu produkt. Má český plátce DPH zdanit „stav zásob“ materiálu společnosti z Britského království?

Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výkazech jednoduchého účetnictví

ID27910 | | Ing. Jiří Nigrin

Kam zařadit drobný dlouhodobý hmotný majetek v Přehledu o majetku a závazcích? Jedná se konkrétně např. o sportovní pomůcky s dobou použitelnosti delší než 1 rok, ale levnější než 40 000 Kč. Je možné vykazovat je v poli č. 6 - Zásoby? 

Developerský projekt

ID27722 | | Ing. Jan Kašpar

Developer koupí pozemek a staví bytový dům určený k prodeji. Mám účtovat přes 042 nebo nedokončenou výrobu? Jak účtovat úroky z úvěru? A jak účtovat po kolaudaci, kdy ještě přichází náklady? Prosím o postup účtování od počátku, řešila jsem to s 2 daňovými poradci - jeden říká účtovat na 042, druhý 121? Co je správně? 

Likvidace zásob

ID27396 | | Ing. Jiří Vychopeň

Máme na skladě starší zboží, které již zřejmě neprodáme. Jakým způsobem zaúčtovat a vyskladnit? Používáme metodu B. Stačí sepsat likvidační protokol a přesunout do spotřeby? Přirozené úbytky zboží např. motorový olej účtujeme do spotřeby.

Bezúplatné pořízení zásob

ID27134 | | Ing. Petra Konderlová

Společonost s r. o. se zabývá servisem strojů a prodejem dílů k těmto strojům. Sklad vedou velmi pečlivě. Výjimečně se ale stane, že stálý odběratel vyřadí nějaký menší levný starý stroj a nabídne nám ho zdarma na díly za odvoz, prostě místo likvidace ho nabídne nám (nechce se s tím dále zabývat), a pokud to je pro nás využitelné, přijmeme to, protože tyto díly bývají i jako použité ještě prodejné, případně se využijí pro servisy za účelem jejich zlevnění (se souhlasem odběratele). Jak ale provést naskladnění takových dílů? Já bych to řešila tak, že bych naskladnila v reproduční pořizovací ceně, ale chybí mi doklad, na základě kterého by se naskladnění provedlo. Dá se to nahradit nějakým dokladem, který bychom si k tomu vystavili sami? Tuším, že správný postup by byl zřejmě, abychom získali od poskytovatele doklad na cenu, která by mohla být i velmi nízká. Ale toto jsou případy, které už proběhly, ke kterým mít externí doklad nebudeme. Dá se to i přesto nějak dodatečně "obhajitelně" vyřešit? Rádi bychom to měli v pořádku pro případ prodeje nebo použití takového dílu. Případně prosím o doporučení postupu pro příště. 

Doplňující otázka:

Jak je to v našem případě, kdy nemáme žádný externí doklad jako podklad pro naskladnění? Tuším, že správný postup by byl zřejmě, abychom získali od poskytovatele doklad na cenu, která by mohla být i velmi nízká. Moje dotazy jsou následující: 1) Co s případem, kdy externí doklad nemáme a mít nebudeme - dá se to i přesto nějak dodatečně "obhajitelně" vyřešit? Je např. možné, abychom si sami vystavili pro naskladnění nějaký interní doklad? Rádi bychom to měli v pořádku pro případ prodeje nebo použití takového dílu. 2) Jaký postup byste doporučila pro příště (pro případ, kdy nám někdo nabídne starý stroj "na díly")? Samotné účtování je mi jasné, jde mi jen o proces naskladnění.

Účtování nákupu, opravy a prodeje poškozeného použitého zboží

ID27048 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma (obchodník s použitým zboží) vykupuje jednou za čas ve větším objemu rozbité ovladače, některé z nich opraví a prodá. Např. ze 100 takto nakoupených rozbitých ovladačů je po servisování technikem 50 určeno k prodeji a 50 na likvidaci (neopraví se), jedná se o ovladače s nákupní cenou cca 100 Kč a prodejní cca 600 Kč - pokud se povedlo opravit - zboží malé hodnoty. Jakým způsobem je vhodné účtovat o těchto ovladačích (firma vede sklad - metodou B)?

Varianta A) Rozbité ovladače eviduje při nákupu na účtě 501.XY (tedy odlišně než jako běžné ovladače nakoupené rovnou k prodeji - tj. zboží). Pokud servisní technik opraví ovladač a využije přitom např. 2 ks rozbitých ovladačů, tak jeden z nich zlikviduje (nepoužitelné části) a jeden z nich přesune na sklad zboží v nezvýšené pořizovací hodnotě. Tento přesun ze skladu materiálu na sklad zboží by byl zachycen operací MD 504/D 501. Varianta, když se ovladač podaří opravit bez použití dalšího ovladače, např. jen nějakou činností, dotažením, čištěním kontaktu, výměnou šroubku, kabelu apod., tak po opravě dochází pouze přesunutí materiálu (rozbitého ovladače) na sklad zboží v nezměněné hodnotě. Je tento způsob možný?

Varianta B) Z těchto např. 1-2 materiálu účtovaných na 501.XY (rozbitých ovladačů) vznikne výrobek - nová karta, a ta se prodá jako výrobek (nikoliv jako zboží). Hodnota výrobku je dle namodelovaného propočtu např. 100 Kč materiál ovladač, 100 Kč práce dělníka, 50 Kč další materiál (např. někdy z dalšího rozbitého ovladače). Takže se opravený rozbitý ovladač převede na sklad výrobků, kde je určen k prodeji (zápisem MD 123/D 583). U způsobu A i B jsou rozbité a neopravitelné ovladače jednou za čas zlikvidovány na základě likvidačního protokolu, předkontací MD 548/D 501.

Varianta C) Naskladnit stejně jako nerozbité ovladače vše na sklad zboží a účtovat na předkontaci 504. Až prohlédne technik tyto ovladače, tak dle skutečného výsledku ovladače, které dokázal opravit, nechat bez zaúčtování na skladě, kde jsou určeny k prodeji. A ty, které jsou neopravitelné, tak vyřadit likvidací -zápisem MD 548/D 504?

Metoda C) by byla firmou preferovaná. Jaké způsoby evidence jsou v souladu se zákonem (např. po zpracování postupu do vnitropodnikové směrnice)? Případně jaké účtování navrhujete?

Ztráta skladových dat

ID26893 | | Ing. Matěj Nešleha

Jako externí účetní vedu účetnictví jednomu klientovi, který si sám ve svém SW vede sklad zboží a vystavuje vydané faktury. Sklad účtuji způsobem B. Nyní mi klient oznámil, že přišel o všechna data, resp. nějaký způsobem mu úplně "zkolaboval" počítač a vypadá to, že data už nepůjdou obnovit. Oznámil mi také, že data přestal zálohovat před několika lety. Co dělat v takovém případě? Naposledy máme vyjeté skladové sestavy k 31. 8. 2020. V případě, že by se data přece jenom obnovila, postupovala bych tak, že bychom nákupy a prodeje zboží za toto mezidobí ručně dodatečně zadali do skladu příjemkami a výdejkami. V případě, že by se data už neobnovila, zadali bychom si stav jednotlivých skladových položek k 31.8. (tj. poslední známý stav ze skladového SW), doložili touto sestavou, mezidobí zadali příjemkami a výdejkami a aktuálně pokračovali. V tomto případě by nám chyběla detailní evidence za měsíce leden až srpen a za minulé roky, ale chybělo by to jen v SW, vytištěné skladové sestavy vč. příjmů a výdejů zboží dle jednotlivých měsíců máme, jak k letošnímu roku, tak k minulým rokům. Je můj navrhovaný postup správný, případně jak jinak a lépe toto řešit?

Zásoby - vakcíny a dětské náušnice u pediatra

ID27012 | | Ing. Ivana Pilařová

V pediatrické ambulanci se aplikují vakcíny a nastřelují dětské náušnice. Vakcíny se skladují v chladničce a aplikují se buď přímo, nebo po rozpuštění v roztoku. Náušnice se dají aplikovat pouze nastřelovací pistolí v ordinaci lékaře. Je správné účtovat nákup vakcín a náušnic přímo do spotřeby na účet 501xxx, nebo se musí účtovat jako zboží a vést sklad?

Prodej zásoby včetně montáže, účtování

ID26923 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma se zabývá montážemi vzduchotechniky (nejčastěji klimatizace pro domácnost a průmyslové objekty). V praxi to nejčastěji vypadá tak, že firma objedná klimatizaci a potřebný montážní materiál dle požadavku zákazníka a poté ji zabuduje zákazníkovi v objektu. Jakou variantou byste doporučovali vést účetnictví. Námi preferovanější varianta je vést sklad materiálu a klimatizací vše na účtě 112, tedy spotřeba a prodej klimatizací by spadal na účet 501 a 601 a služby (montáž) na účet 602. Ovšem někdy je naceněna zakázka jednou položku pro prodej, která zahrnuje nejen cenu klimatizace a dalšího materiálu, ale i práci za služby. V tomto případě váháme, jestli účtovat celé na 601 nebo 602 (osobně si myslím, že to není podstatné, protože to jde do stejného řádku na výkazu VZZ). Dalo by se s tím souhlasit? Alternativní varianta se nám jeví, že by klimatizace byly vedene jako zboží a bylo by účtováno tedy 504 a 604. Ovšem podle vztahu montážní firmy nepůjde jen o přeprodej klimatizace, takže by se musela přesně vyčíslit položka za montáž (službu) na účtě 602 a jelikož je cena na faktuře (ve smlouvě/ dohodě) často prezentována včetně montáže, aby zákazník nevěděl kolik je přirážka za montáž. Tak si myslím, že v tomto případě by byl problém v ocenění jednotlivých položek 604 vs 602, které spadají na jiné řádky výsledovky. Prosím o doporučení, jakým způsobem byste doporučovali tyto věci účtovat.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru