Otázky s klíčovým slovem: Zápůjčka

počet otázek s klíčovým slovem : 80Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Kurzový rozdíl u poskytnuté půjčky dceřiné společnosti

ID27857 | | Ing. Martin Bureš

Česká s. r. o. půjčuje v průběhu roku peníze na provoz své 100% dceřiné společnosti na Slovensku. Půjčka je realizována v eurech a v průběhu roku ji slovenská společnost dle svých možností splácí. Při jednotlivých úhradách v eurech se kurzový zisk neřeší, řeší se ke konci roku přepočtením akruálním kurzem k 31. 12. Mateřské Společnosti vznikl rozdíl v důsledku přepočítání kurzem ve výši 200 tis. ve prospěch mateřské společnosti, t.j. kurzový zisk. Půjčka je účtována na účet 378. Společnost zaúčtuje interním dokladem 200 000 Kč na 378 MD a 663 D - je tento postup v pořádku?

Úrok v ceně obvyklé

ID27745 | | Ing. Martin Bureš

OSVČ vložila část obchodního závodu do s. r. o. s výjimkou nemovitostí a investičního úvěru. Následně s. r. o. načerpala bankovní úvěr na poskytnutí zápůjčky svému společníku (OSVČ) na splacení jejího investičního úvěru. Úrok ze zápůjčky účtovaný společníku je stanoven ve výši úroku z bankovního úvěru čerpaného s. r. o., splátky zápůjčky jsou shodné se splátkami úvěru. Je možné tento úrok ze zápůjčky považovat za úrok v ceně obvyklé nebo je nutné, aby s. r. o. účtovala svému společníku vyšší úrok, než sama platí bance?

Zápůjčka s. r. o. jinému s. r. o.

ID27998 | | Ing. Christian Žmolík

Za jakých podmínek může firma s. r. o. půjčit jednorázově jinému s. r. o. finanční hotovost? Je omezena hranice půjčky (9 mil.)? Kde najít běžnou výši úroků? Zejména proto, že společníky s. r. o. jsou bratři. 

Úroky - nízká kapitalizace

ID27923 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s ručením omezeným má tři společníky (A, B a C) , kteří jsou zároveň jednateli této společnosti. Tato společnost přijala určené půjčky od níže uvedených osob:

1) společníků A, B a C,

2) dlouholeté přítelkyně společníka A,

3) jiné společnosti, která je z 100% vlastněná společníkem B,

4) jiné společnosti, která je z 51 % vlastněná společníkem C.

Na které z úroků z výše uvedených půjček je třeba aplikovat pro tzv. nízké kapitalizace? 

Možnosti financování s. r. o. společníkem

ID27811 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jaké jsou možnosti poskytování peněz na obchodní činnost s. r. o. u společníka kromě klasické půjčky? A jaké jsou výhody a nevýhody?

Zápůjčka od s. r. o.

ID27809 | | Ing. Christian Žmolík

Může s. r. o., která se zabývá velkoobchodem, poskytnout půjčku další s. r. o. nebo fyzické osobě? Jde o částku 150 000 Kč.

zápůjčky mezi neziskovými organizacemi

ID27552 | | Ing. Zdeněk Morávek

Máme dvě neziskové organizace - jedno je zájmové sdružení právnických osob, které je zakladatelem obecně prospěšné společnosti. Tyto dvě neziskovky si mezi sebou poskytnují peněžní zápůjčky bezúročné (někdy poskytuje zápůjčku zakladatel do ops, jindy zase o. p. s. půjčuje zakladateli). Chtěla bych se zeptat, zda by v tomto mohl být nějaký daňový problém (jako dodanění cen obvyklých, získání bezúplatných příjmů). 

Majetkový prospěch, půjčka movité věci od společníka

ID27625 | | Ing. Jiří Nigrin

Společník půjčuje bezúplatně pravidelně stroj do své montážní firmy. Tento stroj společnost využívá jen pro ekonomické účely. Vzniká společnosti tímto majetkový prospěch, který by měla zdaňovat nebo je situace neutrální obdobně jako u bezúročné půjčky? Vzniká nějaký daňový dopad u společníka tímto bezúplatným půjčením stroje do firmy? Pokud by dopady bezúplatného vztahu nebyly daňově v pořádku, bylo by lepší půjčit úplatně, ale za nižší cenu než obvyklou?

Zápůjčka od společníka společnosti

ID27233 | | Ing. Jiří Vychopeň

Jednou z možností, jak financovat chod společnosti, je půjčka od společníka. Půjčka může být úročená nebo bezúročná. Jaké daňové dopady má půjčka od společníka a jak se s ní vypořádat v účetnictví? Firma s. r. o. má jednoho majitele - společníka. V případě, že bude půjčka úročená, jakým způsobem a musí být splatkový kalendář?

Zpětné dopsání úroků z přijaté zápůjčky do účetnictví

ID27251 | | Ing. Martin Děrgel

Společník vložil do s. r. o. dlouhodobou půjčku, která má být úročena obvyklým úrokem. Úrok byl stanoven při podpisu smlouvy v r. 2016. V letošním roce by měla být půjčka vrácena včetně úroků. Při této příležitosti se zjistilo, že účetní opomněla úroky do účetnictví předepsat, vzhledem k tomu, že úroky by stejně neprošly testem nízké kapitalizace a neměly by na daň vliv, testem neprojdou ani letošní úroky. Je možné až v r. 2020 úroky za předchozí roky včetně současného roku dopsat nedaňově do účetnictví 2020?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru