Otázky s klíčovým slovem: Zápůjčka

počet otázek s klíčovým slovem : 72Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zápůjčka od společníka společnosti

ID27233 | | Ing. Jiří Vychopeň

Jednou z možností, jak financovat chod společnosti, je půjčka od společníka. Půjčka může být úročená nebo bezúročná. Jaké daňové dopady má půjčka od společníka a jak se s ní vypořádat v účetnictví? Firma s. r. o. má jednoho majitele - společníka. V případě, že bude půjčka úročená, jakým způsobem a musí být splatkový kalendář?

Zpětné dopsání úroků z přijaté zápůjčky do účetnictví

ID27251 | | Ing. Martin Děrgel

Společník vložil do s. r. o. dlouhodobou půjčku, která má být úročena obvyklým úrokem. Úrok byl stanoven při podpisu smlouvy v r. 2016. V letošním roce by měla být půjčka vrácena včetně úroků. Při této příležitosti se zjistilo, že účetní opomněla úroky do účetnictví předepsat, vzhledem k tomu, že úroky by stejně neprošly testem nízké kapitalizace a neměly by na daň vliv, testem neprojdou ani letošní úroky. Je možné až v r. 2020 úroky za předchozí roky včetně současného roku dopsat nedaňově do účetnictví 2020?

Zápůjčka poskytnutá zaměstnanci

ID27120 | | Ing. Martin Děrgel

Akcionář společnosti poskytl vlastním jménem zápůjčku zaměstnanci ze společnosti a. s. Smlouva o zápůjčce je splatná za "x" let a zápůjčka je úročená "x %" p. a. Smlouva o zápůjčce je uzavřená mezi akcionářem a. s. (fyzickou osobou) a zaměstnancem. Na který účet máme ve společnosti a. s. zaúčtovat dlouhodobou peněžitou zápůjčku? Je to účet 378? Jsou úroky ze zápůjčky hrazené zaměstnancem výnosem společnosti a. s. nebo příjmem akcionáře a. s. (fyzické osoby) podle § 8 zákona o dani z příjmu?

Promlčení nezaplacené zápůjčky

ID27106 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost s r. o. půjčila formou smlouvy o zápůjčce cca 1 mil. Kč. Bohužel došlo liknavostí a důvěře zápůjčitele k situaci, kdy vydlužitel zápůjčku nezaplatil, a když zápůjčitel chtěl věc předat soudu, byl upozorněn právníkem, že je pohledávka již promlčena, a tudíž nelze vymáhat. Zápůjčka byla účtována na účet 067. Jak nyní má zápůjčitel účetně postupovat? Lze na základě doloženého právního názoru zaúčtovat neuhrazenou zápůjčku jako MD 546/D 067 (nedaňově)? Nebo jaký by byl správný účetní postup?

Poplatek za poskytnutí zápůjčky

ID26930 | | Ing. Petra Konderlová

Na který účet zaúčtovat poplatek za poskytnutí zápůjčky? Musí být tento poplatek časově rozlišen, je-li zápujčka na dva roky?

Bezúročná půjčka od společníka s. r. o.

ID26834 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Nově založená společnost má jediného jednatele a společníka. Společnost musela nakoupit nějaký hmotný majetek + zboží. Společník vložil do banky celkem 1 000 000 Kč - (vklady cca kolem 100 000 Kč). Jak zaúčtovat tento vklad a jaké to má daňové dopady pro společnost a i pro společníka?

Bezúročná zápůjčka zaměstnancům pracujícím na DPP

ID26817 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o. zaměstnává rodinného příslušníka majitelů na DPP. Je možné tomuto zaměstnanci poskytnout bezúročnou zápůjčku 300 000 Kč dle § 6 odst. 9 pism. v) ZDP? Vztahuje se toto ustanovení i na dohody o provedení práce? Zaměstnanec pobírá odměnu do 10 000 Kč a má podepsané prohlášení poplatníka daně z příjmů.

Zápůjčka

ID26756 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma s. r. o., plátce DPH, má jednu jednatelku. Jednatelka má přítele, který nemá s firmou nic společného, není zaměstnaný ve firmě, ale dává do firmy své peníze, které účtuji na účet 249 (krátkodobě), je takto správně? Přítel jednatelky si se soukromou osobou domluvil půjčku, pán půjčku poslal na firemní účet. Je bezúročná, vrátí to, co dostal, na který účet cca 1 000 000 Kč zaúčtovat? 

Bezúročná zápůjčka zaměstnanci

ID26710 | | Ing. Petra Konderlová

Naše s. r. o. chce poskytnout zaměstnanci, který je cizím státním příslušníkem, bezúročnou zápůjčku 3 000 EUR, kterou by splácel v 10 měsíčních splátkách po 300 EUR. Zápůjčka by byla vyplacena z našeho EUR účtu a splácena taktéž na náš bankovní účet vedený v EUR. Jelikož výše zápůjčky nedosáhne hranice 300 000 Kč, nebude podléhat zdanění ani odvodům na zdravotní a sociální pojištění. Je tento postup možný a správný?

Zápůjčka od jednatele/společníka do s. r. o.

ID26594 | | Ing. Matěj Nešleha

Jednatel a zároveň jeden ze dvou společníků s. r. o. poskytne společnosti zápůjčku ze soukromých peněz ve výši 2 mil. Na tuto zápůjčku bude sjednán úrok ve výši cca 7 %, který bude společníkovi měsíčně vyplácen. S. r. o. bude úrok účtovat jako nákladovou, daňově odpočitatelnou položku. Můj dotaz směřuje na společníka, až bude podávat daňové přiznání za rok 2020, bude z úroků, které v roce 2020 obdržel platit daň? Pokud ano, v jaké sazbě 15 % nebo 19 %? Sociální a zdravotní pojištění se předpokládám na úroky nevztahuje?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru