Otázky s klíčovým slovem: Zaměstnavatel

počet otázek s klíčovým slovem : 890Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Úprava,doplnění náplně práce

ID26166 | | JUDr. Petr Bukovjan

Jaké možnosti má zaměstnavatel při rozšíření, či doplnění náplní práce? Máme pracovnici s pracovní náplní - finanční referent a pokladní. Od září potřebujeme, aby prodávala stravenky a dobíjela stravovací kredit. Může nám toto odmítnout? Hrozí nějaké úskalí?

Vstupní cena a odpisy auta na úvěr, postoupeného zaměstnanci při odchodu

ID26121 | | Ing. Matěj Nešleha

Zaměstnavatel na základě dohody převedl na odcházejícího zaměstnance (manažerská smlouva) automobil s nedoplaceným úvěrem, převod se uskutečnil za 1 Kč. Nyní už bývalý zaměstnanec vkládá obratem toto auto do svého podnikání. Jaká je vstupní cena vozu pro odpisy a jak budou tyto odpisy vypadat? (pokračování v odpisování, jako u převodu leasingu, nebo odpisy na 5 let jako u nového pořízení?). Nebude se jednat o nepeněžní plnění, ze kterého je nutné odvést daň z příjmů?

Učinkování v jiném souboru

ID26106 | | JUDr. Petr Bukovjan

Je možno uložit zaměstnanci účinkování v jiném souboru zaměstnavatele než v souboru, který je uveden v rámci vymezení druhu práce v pracovní smlouvě uzavřené se zaměstnancem?

 

Rodičovská dovolená

ID26102 | | JUDr. Petr Bukovjan

Jak máme postupovat vůči zaměstnankyni, která ukončila mateřskou dovolenou a nepožádala zaměstnavatele o čerpání rodičovské dovolené (dle § 196 zákoníku práce), nenastoupila zpět do zaměstnání ani neinformovala o jiné překážce v práci?

Náhrada nákladů za home office - odvody

ID26059 | | Ing. Petra Konderlová

Podléhá odvodům (dani, zdrav.poj. a soc.poj.) částka vyplacená zaměstnavatelem zaměstnanci za náklady vynaložené zaměstnancem při výkonu práce z domova (energii, internet, vlastní prac. nástroje-provoz a údržba)? Se zaměstnancem je uzavřena dohoda o výkonu práce mimo pracoviště, kde je vyčíslena konkrétní částka za jeden den práce z domova.

Náhrada za svátek - žádost Antivirus

ID26063 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnanci s. r. o. A byli celý měsíc duben doma z důvodu uzavření provozovny (§ 208 ZP). V dalším s. r. o. B byli zaměstnanci doma z důvodu snížené poptávky po výrobcích společnosti - někteří zaměstnanci byli doma celý měsíc, jiní od 1. do 20. 4. 2020, další jen v jednotlivých dnech nebo týdnech. Bylo to vždy podle druhu vykonávané práce v jednotlivých provozech. U obou s. r. o. je stanovená pravidelná osmihodinová směna od pondělí do pátku. Jak proplatit a vykázat svátky 10. 4. a 13. 4. 2020? Můžeme místo náhrady za svátek proplatit náhradu podle § 207, 208 nebo 209 ZP, pokud doba svátku navazuje na předchozí dny, kde jsme vykázali uvedené § 207-209?

Služební vozidlo pro soukromé účely - spoluúčast při nehodě

ID25994 | | Ing. Jiří Vychopeň

Můžete prosím ve stručnosti popsat pravidla pro úhradu spoluúčasti při nehodě na služebním vozidle zaviněné / nezaviněné zaměstnancem při služební / soukromé cestě a daňové důsledky z hlediska DPH a DPPO v případě, kdy zaměstnavatel úhradu spoluúčasti po zaměstnanci nepožaduje?

Vnitřní předpis - částečná nezaměstnanost

ID26051 | | JUDr. Petr Bukovjan

Chtěla bych poprosit o radu k vytvoření vnitřního předpisu na částečnou nezaměstnanost (překážka v práci na straně zaměstnavatele dle § 209 ZP). Zaměstnavatel (s. r. o.) poskytující služby (servisy strojů) má dva zaměstnance a z důvodu protikoronavirových opatření má výrazný pokles poptávky po službách. Z tohoto důvodu chce využít možnosti náhrady mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku pro případy prostojů. Prostoje se ale nedají dopředu naplánovat/odhadnout, závisí to na konkrétních v budoucnu obdržených objednávkách servisů. Chápu správně, že vnitřní předpis je důležitý pro stanovení procenta té náhrady mzdy a že ostatní ustanovení mohou být volnější dle potřeby zaměstnavatele? Anebo Je nutné (jak to vidím v různých vzorech) vymezit období částečné nezaměstnanosti a určit konkrétně kdy a kdo (jaká skupina zaměstnanců) bude mít překážku v práci? Resp. mohu jenom obecně vymezit, že v období od ... do mohou nastat překážky a že zaměstnanec, kterého se budou týkat, bude obeznámen např. 3 dni předem?

Snížení mzdového výměru

ID26048 | | JUDr. Petr Bukovjan

Z důvodu nynější špatné situace způsobené vládními opatřeními kvůli Coronaviru, firma nemá na výplaty v takové výši, jaké byli do teď. Zaměstnanci mají smlouvu a k tomu zvlášť mzdový výměr. Lze nějak snížit mzdový výměr, a to i bez souhlasu zaměstnance? Slyšela jsem názor, že pokud dodržíme minimální zaručenou mzdu, tak je to možné i v případě, kdy by zaměstnanec nepodepsal, ale byl by tento mzdový výměr předán za účasti svědka. Moje otázka tedy zní, zda je opravdu možné snížit mzdový výměr bez souhlasu a za jakých podmínek (jakou formou).

Zákoník práce - Smlouva na dobu určitou

ID26033 | | JUDr. Petr Bukovjan

Pracovník, pracovní smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2019. V důsledku opomenutí, mzda za měsíc leden, únor, březen 2020 v běžném režimu. Nyní řešíme vazbu Zákoníku práce § 65 ve vazbě na § 48 odst. 2) - pracovník se domnívá, že mu vznikla Pracovní smlouva na dobu neurčitou. - my se domníváme, že pracovní poměr skončil 31. 12. 2019, Tři měsíce roku se pokryjí prodloužením smlouvy na dobu určitou. Automatické překlopení pracovní smlouvy s dobu neurčitou by se vztahovala původní pracovní smlouva na dobu určitou, bez uvedení přesného datumu, ale byla by vymezena " sjednání úkolem ke konkrétní práci". Kdy pracovníkovi nebylo 3 dny předem oznámeno, a nadále vykonává práci s vědomím zaměstnavatele. Tedy, že § 48 odst. 2 se váže i k odstavci 1, nevztahuje se na pracovní smlouvu s přesně vymezeným dnem ukončení pracovního poměru. Se zaměstnancem jsme se shodě, jen potřebujeme dát do správného pracovního rámce.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru