Otázky s klíčovým slovem: Zaměstnavatel

počet otázek s klíčovým slovem : 893Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Antivirus C - prominutí pojistného

ID26361 | | Ing. Marta Ženíšková

Společnost s ručením omezeným, hodlá využít program Antivirus C - prominutí pojistného jako podporu zachování zaměstnanosti u zaměstnanců v pracovním poměru. Splňuje všechny podmínky pro poskytnutí, ale jde o společnost, u které v souvislosti s opatřeními ani s nákazou COVID-19 nedošlo ke snížení výkonů (tržeb), naopak má ve srovnání s minulým obdobím i s 1. čtvrtletím 2020 výkony vyšší. V důvodové zprávě k přijatému zákonu je uvedeno, že prominutí pojistného se bude týkat menších zaměstnavatelů, tj. zaměstnavatelů s počtem zaměstnanců v pracovním poměru nepřesahujícím 50 zaměstnanců v pracovním poměru, na které situace související s výskytem koronaviru dolehla zvláště tíživě a kteří se s hospodářskými následky vyrovnávají obtížněji. Může uváděná společnost využít programu Antivirus C, aniž by se vystavila nějakému riziku vracení neodvedeného pojistného a penále při následných kontrolách plnění podmínek tohoto programu? Společnost nehodlá řešit "morální stránku problému". Bude mít snížení podnikového odvodu sociálního pojištění dopad na výpočet superhrubé mzdy jako základu pro zdanění?

ANTIVIRUS C - posouzení počtu zaměstnanců do celkového počtu 50

ID26362 | | Ing. Marta Ženíšková

Započítává se do počtu 50 zaměstnanců pro posouzení nároku na prominutí odvodů na sociální pojištění i člen představenstva akciové společnosti, který má smlouvu o výkonu funkce s měsíčním hrubým příjmem 5 000 Kč a je mu odváděno pojistné na sociální zabezpečení?

Zaměstnávání zaměstnanců v evidenci Úřadu práce

ID26208 | | Ing. Jiří Vychopeň

Zaměstnáváme na DPP zaměstnance vedené v evidenci ÚP. Mám jako zaměstnavatel povinnost oznamovat ÚP, že mám tohoto zaměstnance, nebo to si mají hlídat sami ti, co jsou v evidenci ÚP?

Úprava,doplnění náplně práce

ID26166 | | JUDr. Petr Bukovjan

Jaké možnosti má zaměstnavatel při rozšíření, či doplnění náplní práce? Máme pracovnici s pracovní náplní - finanční referent a pokladní. Od září potřebujeme, aby prodávala stravenky a dobíjela stravovací kredit. Může nám toto odmítnout? Hrozí nějaké úskalí?

Vstupní cena a odpisy auta na úvěr, postoupeného zaměstnanci při odchodu

ID26121 | | Ing. Matěj Nešleha

Zaměstnavatel na základě dohody převedl na odcházejícího zaměstnance (manažerská smlouva) automobil s nedoplaceným úvěrem, převod se uskutečnil za 1 Kč. Nyní už bývalý zaměstnanec vkládá obratem toto auto do svého podnikání. Jaká je vstupní cena vozu pro odpisy a jak budou tyto odpisy vypadat? (pokračování v odpisování, jako u převodu leasingu, nebo odpisy na 5 let jako u nového pořízení?). Nebude se jednat o nepeněžní plnění, ze kterého je nutné odvést daň z příjmů?

Učinkování v jiném souboru

ID26106 | | JUDr. Petr Bukovjan

Je možno uložit zaměstnanci účinkování v jiném souboru zaměstnavatele než v souboru, který je uveden v rámci vymezení druhu práce v pracovní smlouvě uzavřené se zaměstnancem?

 

Rodičovská dovolená

ID26102 | | JUDr. Petr Bukovjan

Jak máme postupovat vůči zaměstnankyni, která ukončila mateřskou dovolenou a nepožádala zaměstnavatele o čerpání rodičovské dovolené (dle § 196 zákoníku práce), nenastoupila zpět do zaměstnání ani neinformovala o jiné překážce v práci?

Náhrada nákladů za home office - odvody

ID26059 | | Ing. Petra Konderlová

Podléhá odvodům (dani, zdrav.poj. a soc.poj.) částka vyplacená zaměstnavatelem zaměstnanci za náklady vynaložené zaměstnancem při výkonu práce z domova (energii, internet, vlastní prac. nástroje-provoz a údržba)? Se zaměstnancem je uzavřena dohoda o výkonu práce mimo pracoviště, kde je vyčíslena konkrétní částka za jeden den práce z domova.

Náhrada za svátek - žádost Antivirus

ID26063 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnanci s. r. o. A byli celý měsíc duben doma z důvodu uzavření provozovny (§ 208 ZP). V dalším s. r. o. B byli zaměstnanci doma z důvodu snížené poptávky po výrobcích společnosti - někteří zaměstnanci byli doma celý měsíc, jiní od 1. do 20. 4. 2020, další jen v jednotlivých dnech nebo týdnech. Bylo to vždy podle druhu vykonávané práce v jednotlivých provozech. U obou s. r. o. je stanovená pravidelná osmihodinová směna od pondělí do pátku. Jak proplatit a vykázat svátky 10. 4. a 13. 4. 2020? Můžeme místo náhrady za svátek proplatit náhradu podle § 207, 208 nebo 209 ZP, pokud doba svátku navazuje na předchozí dny, kde jsme vykázali uvedené § 207-209?

Služební vozidlo pro soukromé účely - spoluúčast při nehodě

ID25994 | | Ing. Jiří Vychopeň

Můžete prosím ve stručnosti popsat pravidla pro úhradu spoluúčasti při nehodě na služebním vozidle zaviněné / nezaviněné zaměstnancem při služební / soukromé cestě a daňové důsledky z hlediska DPH a DPPO v případě, kdy zaměstnavatel úhradu spoluúčasti po zaměstnanci nepožaduje?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru