Otázky s klíčovým slovem: Zaměstnanecké benefity

počet otázek s klíčovým slovem : 81Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zaměstnanecké benefity

ID25050 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost s r. o. poskytuje ze sociálního fondu svým zaměstnancům různé benefity. Jsou pro zaměstnance osvobozeny od daně, případně do jaké výše? Jedná se o tyto benefity: 1) Příspěvek na sportovní akce – může být zaměstnance jen divák (ligový zápas) nebo musí jít např. o startovné, kdy se zaměstnanec sportu aktivně zúčastní? 2) Sauna, masáže. 3) Příspěvek na dětský tábor dítěte zaměstnance, 4) Příspěvek na akci zaměstnancům, kterou je např. úniková hra a následná večeře, kurz vaření apod.

Benefity a věcné dary členům představenstva a dozorčí rady akciové společnosti

ID24989 | | Josef Rajdl

Dobrý den, akciová společnost vyplácí členům představenstva a členům dozorčí rady odměnu za výkon jejich funkce v těchto statutárních orgánech. Tyto odměny jsou považovány a zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů. Mohou členové těchto orgánů (nejsou zaměstnanci společnosti) čerpat benefity jako zaměstnanci společnosti (příspěvek na dovolenou...) a lze jim poskytovat věcné dary? Pokud ano, jsou pak tato plnění u členů těchto orgánů, v režimu osvobození od daně i pojistného pokud plnění nepřesáhnou v roce limity stanovené zákonem o daních z příjmů (např. dovolená 20 000 Kč, věcný dar 2 000 Kč)? 

Mobilní telefony firemní + telefony zaměstnanců využité pro firemní účely

ID24970 | | Ing. Petra Konderlová

Jsme s. r. o. Jenatel společnosti, vedoucí, ekonom mají firemní telefony, které plně využívají pro účely firmy na zajištění a udržení příjmu. Nákup telefonu i volání účtujeme do daňových nákladů. Jsme zemědělská firma, lidé pracují na polích, je potřeba mít s nimi neustálý kontakt, proto lidem platíme náklady za telefonní hovory, tedy vše, co je ve vyúčtování (přístroj mají svůj. Máme máme výhodné tarify -  například náklad za tel. hovory - od 50 Kč do 300 Kč za měsíc. Prosím o posouzení, zda můžeme vše účtovat do daňových nákladů a čerpat DPH. Máme účetní směrnice, kde se zavazujeme, že služební telefony jsou pouze k firemním účelům a nevyužíváme je soukromně. Též zaměstnanci využívají svůj mobil pro firemní účely. Vstup do areálu firmy je pouze na telefon. Zaměstntacům za propůjčení mobilu nic neplatíme. Prosíme o posouzení, zda je možno účtovat vše do daňových nákladů a čerpat DPH, popřípadě co je nutné doložit při kontrole z FÚ? Pokud tento postup není v pořádku, jaké je jiné řešení? 

Benefity při mateřské a rodičovské dovolené a nemocenské

ID24823 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Je zaměstnavatel povinen vyplácet např. příspěvek na penzijní připojištění, multisportkartu či vánoční dárek pro zaměstnance také zaměstnancům, kteří v daný měsíc nic neodpracují z důvodu dlouhodobé nemocenské, mateřské či rodičovské dovolené? Je to považováno za diskriminaci v každé situaci? Existuje nějaká možnost vyjmutí vyplácení benefitů při zmíněných absencích a lze vázat tyto benefity pouze na výkon práce? 

Mobilní telefon za odměnu

ID24697 | | Josef Rajdl

Zaměstnance chceme odměnit za mimořádné výsledky mobilním telefonem, který naší akciové společnosti poskytl operátor tarifu díky slevě za 1 Kč. Zaměstnanec obdrží přístroj bez SIM karty ke svému soukromému účelu. Zaměstnanci bychom tento dar zahrnuli v jeho skutečné hodnotě před slevou (3 500 Kč) do základu daně i pojistného jako nepeněžní příjem. Je to správné? Nelze zahrnovat do základů pouze onu 1 Kč účtovanou na faktuře od operátora? Neexistuje jiná možnost poskytnutí, např. smlouva o výpůjčce, která by byla osvobozena od daně z příjmu a pojistného? 

Proplacení stravného

ID24620 | | JUDr. Marie Salačová

Je možné dočasně přidělenému zaměstnanci k uživateli, který má svoje vlastní stravovací zařízení, proplatit ve mzdě jako nezdanitelný příjem hodnotu 55 % benefitní poukázky, kterou dostávají kmenoví zaměstnanci uživatele, a to v rámci zachování srovnatelných podmínek?

Dar pro zaměstnance

ID24454 | | Ing. Jiří Vychopeň

Zaměstnavatel (s. r. o.) předává zaměstnancům u příležitosti narození dítěte autosedačku. Jak postupovat z hlediska daní z příjmů u zaměstnavatele a zaměstnance?

Benefity pro jednatele

ID24414 | | Ing. Jiří Vychopeň

Jakými pravidly se řídí smlouva o výkonu funkce (smlouva společnosti s jednatelem)? Pokud vím, nepodléhá zákoníku práce. Na jednom školení zazněl názor, že je možné, aby nejrůznější „benefity“, které jednatel požívá, byly pro společnost daňovým nákladem - např. zájezd na zotavenou pro jednatele. (Pokud společnost platí dovolenou do 20 000 Kč zaměstnanci, je to pro společnost nedaňový náklad. V případě jednatele je tento výdaj údajně možné považovat za daňový - nevím ale, na základě jakého zákona či výkladu zákona by to tak mohlo být).

Benefity pro zaměstnance - odvod sociálního a zdravotního pojištění a zálohy na daň

ID24242 | | Ing. Martin Děrgel

Musí zaměstnavatel srážet zdravotní, sociální pojištění a zálohovou daň z následujících benefitů pro zaměstnance?

1) Zaměstanci, který má dlouhodobou pracovní neschopnost, je nakoupeno ovoce v hodnotě do 100,- Kč. Placeno z fondu kulturních a sociálnch potřeb - účet 423.

2) Zaměstnanec přinese vstupenky na různé kulturní akce (z kina, divadla, vstupenka na hrad atd.) v hodnotě nad 2 000 Kč. Hotově je mu proplacena částka 2 000 Kč rovněž z fondu kulturních a sociálních potřeb. V případě, že by zaměstnavatel nakupoval tyto benefity pro zaměstnance, musí být na dokladu jako odběratel uveden přímo zaměstnavatel, aby se jednalo o nepeněžní plnění, ze kterého není třeba odvádět sociální, zdravotní pojištění, zálohu na daň z příjmu zaměstnance?

Zaměstnanecký benefit - Flexi pas Sodexo

ID24185 | | Ing. Martin Děrgel

Firma se rozhodla poskytovat zaměstnancům benefity na kulturu, tělovýchovu, zdravotní potřeby apod. co jsou vyjmenované v § 6 odst. 9 zákona o dani z příjmu a tento nepeněžní příjem zaměstnance je osvobozen od daně. Formou poskytování těchto benefitů je zakoupení Flexi pasů Sodexo, kterými pak může zaměstnanec tyto benefity hradit. Já jako účetní vidím faktury od Sodexo, že každému zaměstnanci je každý měsíc připsán na jeho Flexi pas příspěvek zaměstnavatele ve výši 1500 Kč měsíčně. To zatím považuji za nákup cenin a účtuji na 213. Ale vůbec nemám žádné vyúčtování, kdy, v jaké hodnotě a za jaké položky bylo těmito Flexi pasy placeno. Manažer, který jednal se zprostředkovatelem ze Sodexo uvádí, že Sodexo sdělilo, že Flexi pas nelze použít k úhradě jiných benefitů než těch, které zákon vyjmenovává v § 6 odst. 9 a tedy že není třeba žádné vyúčtování a bez ohledu na to, kdy byl Flexi pas skutečně použit k úhradě zdravotnického zboží nebo rekreace apod, tak že připsání příspěvku zaměstnavatele na ten Flexi pas už je poskytnutím příspěvku, žádnou ceninou, jejíž čerpání by se mělo dále sledovat. To se mi moc nezdá, tak se raději ptám, zda skutečně faktura od Sodexo za připsání příspěvku na Flexi pas je už tím nedaňovým nákladem firmy na zaměstnanecký benefit, který je u zaměstnance osvobozen od daně z příjmu a není třeba toto použití příspěvku dále dokládat, a ustojí se při případné kontrole, že to byl u zaměstnance opravdu osvobozený příjem. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru