Otázky s klíčovým slovem: Zaměstnanec

počet otázek s klíčovým slovem : 3426Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Úmrtí jednatele jednočlenné s. r. o.

ID27960 | | Ing. Martin Děrgel

V jednočlenné s. r. o. zemřel jednatel. Jak bude fungovat společnost do doby než bude vyřízeno dědictví? Bude platit plná moc udělená k zastupování na FÚ a ZP? Může společnost vyplácet z účtu mzdy a platit faktury? Musí účetní připravit nějaké podklady pro soud o dědictví? Jaká situace nastává pro zaměstnance společnosti? 

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění

ID27938 | | Romana Smékalová

Může zaměstnavatel přispívat zaměstnanci na penzijní připojištění, na které si zaměstnanec šetří již od roku 2002 a výplata je sjednána ve věku 50 let? Je takový příspěvek zaměstnavatele daňově uznatelný? A z pohledu zaměstnance je příspěvek zaměstnavatele osvobozen od daně z příjmu?

Sleva na poplatníka - nerezident

ID27888 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Daňový nerezident (Slovák) pracuje v ČR na DPP (do 300 hod. ročně a 10 000 Kč) a podepsal zde prohlášení poplatníka. Zároveň plánuje pracovat na HPP na Slovensku, kde chce uplatnit slovenskou slevu na poplatníka. Mohou z tohoto pro něho plynout nějaké povinnosti (podávat daňové přiznání atd.)?

Splácení postoupené pohledávky

ID27644 | | Ing. Martin Děrgel

Firma s. r. o. zaměstnává zaměstnance se zdravotním postižením. Od úřadu práce dostává příspěvky na jejich zaměstnávání. Tyto příspěvky dostává za čtvrtletí zpětně, ale o více než dva měsíce později po skončení čtvrtletí. Než peníze přijdou, firma si sjednala s platební institucí smlouvu o postoupení pohledávky na výplatu mezd. Ke smlouvě náleží i faktura, na které stojí provize dle smlouvy o postoupení pohledávky a tato faktura je odečtena od částky na smlouvě o postoupení pohledávky a konečná částka přichází na účet každý měsíc. Částku bude firma vracet navýšenou o úroky. Půjčené peníze jsou účtovány na MD 315/D 646 a MD 221/D 315. Když jsou vráceny zpět, bude to přes jaký účet prosím? Domnívám se, že nelze použít účet č. 546. Nemělo by být účtováno jen jako nějaká půjčka, půjde do výnosů?

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zkrácený úvazek na 37,5 hod týdně

ID27906 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Při výpočtu přepočteného počtu zaměstnanců pro účely povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením máme některé zaměstnance pracující s úvazkem 37,5 hod týdně. Nejedná se však o vícesměnný ani nepřetržitý pracovní režim. Tito zaměstnanci mají sjednaný kratší úvazek, aby mohli chodit o půl hodiny dříve domů. Mají se odpracované hodiny u těchto zaměstnanců dělit hodinami pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hod. týdně nebo 37,5 hod. týdně? Tedy pro rok 2020 dělit číslem 2008 nebo 1882,5?

Zdravotní pojištění OSVČ

ID27852 | | Ing. Antonín Daněk

Pokud OSVČ má základ daně vyšší než 300 000 Kč a k tomu má zaměstnání se zkráceným úvazkem na 8 000 Kč hrubého, je z hlediska sociálního pojištění hlavní činnost vždy zaměstnání. Může být ale pro zdravotní pojištění zaměstnání vedlejší, pokud to tak OSVČ vyhovuje? 

Půjčka zaměstnance společnosti

ID27681 | | Ing. Jiří Vychopeň

Je možné poskytnout bezúročnou půjčku? Zaměstnanec půjčil společnosti s. r. o. v roce 2020 půjčku ve výši 250 000 Kč. Musí být úročena a jak se bude chovat tato půjčka u zaměstnance a jak u s. r. o.? 

Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii

ID27622 | | Josef Rajdl

Klient pracuje v Belgii. Je tam zaměstnán, platí tam i zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmu. V Praze má byt, který pronajímá krátkodobě (Air BnB) čili se jedná o ubytovací službu, na kterou potřebuje živnost. Zřídí si tedy v ČR živnost a bude podávát daňové přiznání v ČR. Jak je to s důchodovým a zdravotním pojištěním OSVČ v ČR? To nelze platit ve dvou státech EU, takže jakým způsobem je potřeba to komunikovat s českými úřady, jak se to řeší - nějakým formulářem potvrzujícím výjimku z českého pojištění? 

DPP a DPČ - evidence pracovní doby, rozvržení pracovní doby, příplatky

ID27655 | | JUDr. Petr Bukovjan

Je povinností zaměstnavatele vést evidenci pracovní doby u zaměstnanců, kteří jsou zaměstnání na dohodu o provedení práce či na dohodu o pracovní činnosti? Jaké jsou případně požadavky pro evidenci pracovní doby? Je povinností zaměstnavatele rozvržení pracovní doby u zaměstnanců pracujících na dohodu o provedení práce či na dohodu o pracovní činnosti? Jaké jsou požadavky či forma pro rozvrhování pracovní doby? A pokud zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti má nárok na příplatky za přesčas, práci v noci nebo za práci o sobotách či nedělích?

Kombinace stravenky a stravenkového paušálu

ID27654 | | Ing. Ivana Pilařová

Lze kombinovat v jednom měsíci u jednoho zaměstnance poskytnutí stravenky a stravenkového paušálu? Jedná se mi zejména o situaci, kdy se bude přecházet na stravenkový paušál, zda můžu rozdat stravenky a zbytek dnů pokrýt stravenkovým paušálem.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru