Otázky s klíčovým slovem: Zaměstnanec

počet otázek s klíčovým slovem : 3370Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Antivirus C - nárok

ID26806 | | Ing. Marta Ženíšková

Společnost měla za období březen až červenec v pracovním poměru jednoho zaměstnance (má pracovní smlouvu) a dva členy statutárního orgánu (mají smlouvu o výkonu funkce). Na zaměstnance v pracovním poměru na pracovní smlouvu bylo za období červen a červenec využito snížení pojistného - Antivirus C. K 31. 7. 2020 ukončil činnost jeden člen statutárního orgánu, který byl od roku 2019 na pracovní neschopnosti. Výše vyměřovacích základů pro sociální pojištění tedy v srpnu nepoklesla, snížil se jen počet zaměstnanců. Je správné za srpen započítat do počtu zaměstnanců pouze pracovníka v pracovním poměru na pracovní smlouvu a lze u tohoto pracovníka v srpnu využít program Antivirus C?

Sociální výpomoc

ID26741 | | Josef Rajdl

 Naše firma výpomoc poskytuje zaměstnancům, bývalým zaměstnancům - důchodcům nebo vybraným rodinným příslušníkům při úmrtí zaměstnance, důchodce nebo rodinného příslušníka. Výplata výpomoci při úmrtí, tzv. „pohřebné“ se vyplácí dle naší vnitřní směrnice takto: 5 VÝŠE VÝPOMOCI 1. Zemře-li zaměstnanec a žije-li druhý partner nebo dítě, svojí výživou na něm závislé, činí jednorázová výpomoc celkem 15 000 Kč. 2. Zemře-li důchodce a žije-li druhý partner nebo dítě, svojí výživou na něm závislé, činí jednorázová výpomoc celkem 10 000 Kč. 3. Zemře-li zaměstnanci, důchodci druhý partner, činí jednorázová výpomoc 6 000 Kč. 4. Zemře-li zaměstnanci, důchodci dítě, o které pečoval, činí jednorázová výpomoc 6 000 Kč. 5. Zemře-li zaměstnanec, důchodce, který nemá druhého partnera, ani dítě svojí výživou na něm závislé, hradí se prokázané náklady pohřbu tomu, který je nesl, maximálně však do výše 4 000 Kč. Můžete mi prosím poradit, jak je to s daněním, popř. zpojistněním těchto výpomocí. Zda se u bodu 1., 2. a 5. dá použít § 4 odst. 1 písm. k) bod 4. zákona o příjmu. A současně i vyhl. č. 114/2002 Sb. § 11 odst. 1. do maximální výše výpomoci 30 000 Kč. U bodu 3. a 4. se jedná o zdanitelný příjem, tudíž podléhá SZ a ZP. V případě, že ano a jedná se o výplatu důchodci, bývalému zaměstnanci, jaký se použije kód pro SP i ZP? 

Bezúročná zápůjčka zaměstnanci

ID26710 | | Ing. Petra Konderlová

Naše s. r. o. chce poskytnout zaměstnanci, který je cizím státním příslušníkem, bezúročnou zápůjčku 3 000 EUR, kterou by splácel v 10 měsíčních splátkách po 300 EUR. Zápůjčka by byla vyplacena z našeho EUR účtu a splácena taktéž na náš bankovní účet vedený v EUR. Jelikož výše zápůjčky nedosáhne hranice 300 000 Kč, nebude podléhat zdanění ani odvodům na zdravotní a sociální pojištění. Je tento postup možný a správný?

Přeplatek mzdy - zápůjčka

ID26683 | | Ing. Petra Konderlová

Zaměstnanci byla vyplacena za 2 měsíce vyšší mzda, než mu náležela. Jednak tím vznikl přeplatek jeho mzdy a jednak přeplatek na zalohové dani. Jak správně účtovat? 

Výdělek v průběhu nemocenské

ID26668 | | Ing. Marta Ženíšková

Zaměstnankyně pracující na hlavní pracovní poměr čerpá již delší dobu nemocenskou. Má také živnostenský list, na který vystavuje faktury. Z těchto faktur jí plyne měsíční příjem kolem 30 000 Kč. Má při příjmu plynoucího z vedlejší činnosti nárok na výplatu nemocenského?

Přefakturace telefonních služeb

ID26571 | | Ing. Martin Novák

Zaměstnanci naší společnosti mají přiděleny různé telefonní tarify. Někdo má neomezený tarif, jiný např. 130 Kč. Po překročení stanoveného telefonního tarifu mu je tato částka dána k úhradě a z této částky odvedeno DPH. Někdy ale zaměstnanec použije služební telefonní tarif k úhradě svých soukromých aktivit - darovací sms, nákup jízdenek. Dodavatel T-Mobile nám tyto služby fakturuje osvobozené od DPH. Jelikož tyto výdaje nesouvisí se zaměstnáním, jsou zaměstnanci fakturovány - dány k úhradě. Podléhají tato osvobozená plnění odvodu DPH nebo je fakturuji ve stejném režimu jako T-Mobile?

Letenka z Thajska do ČR pro budoucího zaměstnance

ID26461 | | Ing. Jiří Vychopeň

S. r. o. má v předmětu činnosti masáže - thajské masáže. Může dát do nákladů letenky z Thajska do ČR pro svého budoucího zaměstnance? Zároveň může nárokovat DPH? Zaměstnanec bude v ČR 12 měsíců a pak zase odletí zpět do Thajska.

Dosažený strop důchodového pojištění a změna zaměstnání

ID26498 | | Ing. Marta Ženíšková

Pan X pracoval část roku ve firmě A, a dosáhl stropu pro sociální pojištění. Pracovní poměr ukončil a nastoupil do firmy B. Otázka je, zda ve firmě B mají strhávat opět sociální pojištění (předpokládám, že ano, protože nemají informace z firmy A o dosažení max. stropu)? Jak má pan X postupovat, aby dostal "přeplacené" pojištění zpět? To že platí sociální pojištění, i když už dosáhl stropu, má samozřejmě vliv i na daň z příjmů, která se vypočítává ze superhrubé mzdy. Jak má postupovat, aby základ daně byl na roční bázi vypočten dobře a byla mu daň vrácena?

Čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené

ID26508 | | JUDr. Marcela Smutná

Zaměstnankyně si po skončení mateřské dovolené zažádala o čerpání řádné dovolené, nárok 26 dní. Mateřská dovolená byla ukončena 21. 6. 2020 - za červen vyčerpala 7 dní. Za měsíc červenec má nárok na zbylých 19 dní. Jak je to se svátkem 6. 7. 2020 - má nárok na proplacení svátku + 19 dní dovolené? Zaměstnankyně je na HPP, fixní mzda. 

Antivirus C

ID26527 | | JUDr. Marcela Smutná

Firma splňuje všechny podmínky čerpání antivirus C pro snížení pojistného (sociálka). Lze o toto snížené pojistné zažádat i za zaměstnance, který končí pracovní poměr dohodou, dle § 49 ZP k 31. 7. 2020, do počtu zaměstnanců ANO, a ke snížení odvodu VZ pojistného též? Nebo se bude postupovat stejně jako u zaměstnance s výpovědí? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru