Otázky s klíčovým slovem: Výpůjčka

počet otázek s klíčovým slovem : 2Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Účtování daru příspěvkové organizaci ve formě bezplatného využití vozidla

ID23885 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme příspěvková organizace zřízená městem (poskytujeme sociální služby pobytové i terénní) a obdrželi jsme darovací smlouvou od podnikatelského subjektu na dobu určitou (část roku) na bezplatné využití vozu, my budeme hradit jen pohonné hmoty. Ve smlouvě je vyčíslena maximální výše nákladů spojených s provozem tohoto (reklamního) vozu po dobu zapůjčení ve výši 96 000 Kč bez DPH. Nejsme plátci DPH. Jak budeme o zapůjčení účtovat, když se nejedná o převod vlastnictví k předmětnému majetku, a je toto plnění osvobozeno od daně z příjmu? 

Technické zhodnocení majetku ve výpůjčce

ID22453 | | Ing. Zdeněk Morávek

Na základě článku v časopisu UNES 2/2018 na téma Majetkoprávní vztahy mezi ÚSC a zřízenou PO (Ing. Nejezchleb), bych se chtěla zeptat na situaci, kdy PO provede a financuje TZH majetku (budovy) ve výpůjčce, přičemž toto TZH předá zřizovateli a ten jej vzápěti svěří nám - příspěvkové org. - v rámci výpůjčky, odpisy účetní i daňové provádí zřizovatel. Domnívám se, že odpisy bychom měli uplatňovat my. Jak v tomto případě postupovat? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru