Otázky s klíčovým slovem: Úvěr

počet otázek s klíčovým slovem : 301Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Vstupní cena a odpisy auta na úvěr, postoupeného zaměstnanci při odchodu

ID26121 | | Ing. Matěj Nešleha

Zaměstnavatel na základě dohody převedl na odcházejícího zaměstnance (manažerská smlouva) automobil s nedoplaceným úvěrem, převod se uskutečnil za 1 Kč. Nyní už bývalý zaměstnanec vkládá obratem toto auto do svého podnikání. Jaká je vstupní cena vozu pro odpisy a jak budou tyto odpisy vypadat? (pokračování v odpisování, jako u převodu leasingu, nebo odpisy na 5 let jako u nového pořízení?). Nebude se jednat o nepeněžní plnění, ze kterého je nutné odvést daň z příjmů?

Poplatek za předčasné ukončení úvěrové smlouvy

ID26003 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Firma ukončila předčasně úvěr na automobil a úvěrová společnost naúčtovala poplatek za předčasné ukončení úvěrové smlouvy. Jak prosím zaúčtovat? Vstupuje do pořizovací ceny vozu? 

Úvěr v účetnictví

ID26037 | | Ing. Petra Konderlová

Jak se zaúčtují a jak "fungují" v účetnictví právnické osoby

 a) úvěry na pohledávky např. ve výši 1 000 000 Kč a

b) úvěry zatížené zástavním právem k nemovitosti např. ve výši 500 000 Kč. Jak se toto účtuje, resp. chová v účetnictví? (spadá do finanční oblasti?, účtuje se nějak do ostatních finanční výnosů a nákladů?, jak a co mají společného s pohledávkami, majetkem - účtování..,)

Děkuji za podání odborného vyjádření k této účetní problematice.

 

Pořízení movité věci na úvěr a následný pronájem - účetně

ID25999 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s. r. o. zabývající se prodejem čističek vzduchu, parních čističů a podobných přístrojů. Vedení společnosti nyní přišlo s „nápadem“ jak rozpohybovat prodej těchto přístrojů a to tím, že my jako společnost nakoupíme větší množství těchto čističek, přes úvěrovou společnost, a následně budeme tyto čističky pronajímat dále novým zákazníků s následným prodejem za zůstatkovou cenu. Zajímá mě, jak budeme tuto „akci“ řešit účetně:

 1) Bude to pro nás majetek nebo zásoba? Je na účetní jednotce, jak se rozhodne? Když to bude majetek můžu tento majetek odepisovat za předpokladu, že budu mít od úvěrové společnosti smlouvu o zajišt. Převodu vlast. Práva?

2) Jaké účty použiji pro zaúčtování úvěru? Účet č. 479?

3) Pronájem stroje zákazníkovi bude fakturován měsíčně...tedy - služba 602 + DPH?

 

Odpočet úroků z hypotečního úvěru v dani z příjmu fyzických osob

ID25978 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Jedná se o nesezdaný pár se dvěma společnými dětmi, který má uzavřenou hypotéku na stavbu rod. domu. Oba dva jsou uvedeni v hypotéční smlouvě. Stavební povolení a majitelkou pozemku je paní. Stavba nebyla v roce 2019 dokončena. Kolaudace proběhla až v roce 2020, oba dva včetně dětí budou mít na místě stavby rod. domu trvalé bydliště. Otázka zní, zda si pán může za rok 2019 uplatnit odpočet úroků z HÚ v daňovém přiznání za rok 2019. (Paní byla na mateřské dovolené a nemá dostatečný příjem na odpočet úroků z HÚ). Druhá otázka, bude si moci uplatnit odpočet úroků z HÚ za rok 2020, pokud již bude mít trvalé bydliště v postaveném rod. domě nebo musí být vlastníkem této stavby? V současné době je na základě stavebního povolení majitelkou rod. domu pouze paní. 

Předčasné ukončení úvěrové smlouvy

ID25935 | | Ing. Ivana Pilařová

Prosím o radu, jak účtovat:

a) společnost s r. o. zakoupila v lednu 2018 osobní automobil, cena 359 800 Kč (bez DPH 297 355,37 Kč). Placeno úvěrem 254 800 Kč. Dne 19. 4. 2020 uzavřela společnost dohodu o předčasném ukončení úvěru. Vyúčtování k ukončení smlouvy: nesplacená část jistiny 122 114 Kč náhrada škody 4 206 Kč poplatky za předčasné ukončení 5 000 Kč.

b) společnost po doplacení úvěru automobil prodá, zůstatková cena automobilu je pořád stejná jako cena pořizovací 297 355,37 Kč, protože v roce 2018 a v roce 2019 nebyly uplatněny daňové odpisy z důvodu nízkého základu daně. Prodejní cena na základě znaleckého posudku bude asi 240 000 Kč + DPH. Jak budeme účtovat?

Nesplacená část jistiny byla uhrazena z účtu na základě vyúčtování od úvěrové společnosti.  Tedy částka byla uhrazena. Následně vlastník (společnost) automobil prodá jiné společnosti, vystaví fakturu na prodej.  

Daňová uznatelnost úroků z úvěru

ID25821 | | Ing. Christian Žmolík

Pokud má s. r. o. úvěr od banky ve výši 600 000 Kč k 1. 1. 2019, dále kontokorent se zůstatkem k 31. 12. 2019 -316 000 Kč, úroky zaplacené za rok 2019 činí 91 000 Kč a vlastní kapitál činí k 31. 12. 2019 -1 646 000 Kč, jsou úroky z úvěru daňově uznatelné, když banka není spojenou osobou? 

Hypoteční úvěr

ID25730 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s. r. o., založená na správu a pronájem nemovitosti, má sjednaný hypoteční úvěr. Banka klienta informovala o přiznání úvěru, finanční prostředky nepřevedla. Byla sjednána výše úvěru, banka vyúčtovala poplatky za zřízení úvěru a měsíční poplatky za vedení úvěru. Úvěr bude čerpán v r. 2020 - koupě nemovitosti. Jak o úvěru účtovat v r. 2019 a v účetní závěrce za r. 2019?

Úrok z hypotéky zahraničního zaměstnance

ID25752 | | Josef Rajdl

Zaměstnanec s trvalým bydlištěm na Slovensku, ale celý rok žije v ČR, příjmy má pouze ze zaměstnání v ČR (daňový rezident ČR). Má hypotéku na domě v ČR od české banky, v domě bydlí. Může si u zaměstnavatele uplatnit odpočet na úroky z hypotéky? 

Zůstatková cena - prodej auta na úvěr

ID25760 | | Ing. Jiří Nigrin

Firma pořídila automobil na úvěr. Automobil se zažadil do hmotného majetku 1. 2. 2019. v roce 2019 se splácel úvěr. V prosinci 2019 došlo k převedení úvěru s prodejem automobilu a odvodem DPH na jinou firmu do podnikání. Takže zhlediska DPH bylo odvedeno 21% z ceny prodejní, kterou jsem stanovili jako zůstatek nesplaceného úvěru. Ale co s tou zůstatkovou cenou na kartě hmotného majetku? Může si firma nárokovat zůstatkovou cenu do nákladů jako rozdíl mezi vstupní cenou hmotného majetku při pořízení HIM a prodejní cenou HIM? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru