Otázky s klíčovým slovem: Úroky

počet otázek s klíčovým slovem : 429Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Úroky - nízká kapitalizace

ID27923 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s ručením omezeným má tři společníky (A, B a C) , kteří jsou zároveň jednateli této společnosti. Tato společnost přijala určené půjčky od níže uvedených osob:

1) společníků A, B a C,

2) dlouholeté přítelkyně společníka A,

3) jiné společnosti, která je z 100% vlastněná společníkem B,

4) jiné společnosti, která je z 51 % vlastněná společníkem C.

Na které z úroků z výše uvedených půjček je třeba aplikovat pro tzv. nízké kapitalizace? 

Role typu úvěru při uznání nezdanitelné části základu daně u odpočtu úroků

ID27889 | | Ing. Jan Matějka

Záleží na tom, o jakým typ úvěru se jedná, když posuzujeme, zda jsou zaplacené úroky uznatelné jako nezdanitelná část základu daně? Dle § 15 odst. 3 ZDP jsou uznatelné jen úroky z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru, z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou a bankou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem. Pokud jediné, co je na smlouvě uvedené, je „spotřebitelský úvěr“ bez další specifikace (ať už v samotném názvu smlouvy o úvěru nebo dále v textu), je takový úvěr za splnění dalších podmínek uznatelný, když se nejedná o jeden z výše uvedených „typů“ úvěru? Jen pro úplnost doplním, že smlouva o úvěru byla podepsána před nabytím účinnosti zákona č. 257/2016 Sb., který obecně i hypoteční úvěry a obdobné úvěry zařadil pod pojmem „spotřebitelský úvěr“, a jako účel úvěru je ve smlouvě uvedeno „bydlení“.

Odpočet úroků od základu daně z příjmu

ID27858 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Náš zaměstnanec by chtěl uplatnit odpočet úroků z hypotéky. Na potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru je uveden manžel (druh) zaměstnace jako klient a další účastník smlouvy je náš zaměstnanec. Může náš zaměstnanec uplatnit tyto úroky v daních, když je uveden jen jako účastník smlouvy o úvěru? A co je zapotřebí doložit krom smlouvy o úvěru a výpisu z katastru nemovitostí?

Odpočet úroků z úvěru při prodeji bytu

ID27817 | | Ing. Vlasta Ptáčková

V srpnu 2020 jsem prodala byt, ve kterém jsem bydlela. Mohu si uplatnit od základu daně odečet zaplacených úroků z úvěru za tento byt, když jsem ho nevlastnila po celý rok 2020 (prodej 08/2020)?

Chybně uplatněný odpočet úroků z hypotéky v ročním zúčtování

ID27707 | | Ing. Jan Matějka

Našemu zaměstnanci jsme v minulých letech uplatňovali odpočet úroků z hypotečního úvěru v rámci ročního zúčtování daně ze závislé činnosti. Nyní po revizi podkladů jsme ale zjistili, že na tento odpočet neměl nárok (jednalo se o atelier). Je potřeba provést opravu v ročním zúčtování, případně jakým způsobem nebo si musí zaměstnanec podat dodatečná daňová přiznání?

Developerský projekt

ID27722 | | Ing. Jan Kašpar

Developer koupí pozemek a staví bytový dům určený k prodeji. Mám účtovat přes 042 nebo nedokončenou výrobu? Jak účtovat úroky z úvěru? A jak účtovat po kolaudaci, kdy ještě přichází náklady? Prosím o postup účtování od počátku, řešila jsem to s 2 daňovými poradci - jeden říká účtovat na 042, druhý 121? Co je správně? 

Úroky z půjčky z hlediska DPH

ID27587 | | Ing. Martin Novák

Fyzická osoba, automechanik, OSVČ, plátce DPH, poskytla v roce 2020 jako soukromá osoba dvě půjčky známým na 2 roky, tedy splatnost 2022. Úroky jsou splatné až po uhrazení jistiny, tj 2022. Z hlediska daně z příjmů uvede úroky do přiznání v 2022 při zaplacení. Ale je to předmětem i DPH? Vstupují úroky jako osvobozené plnění do ř. 50 a ř 51 přiznání DPH částečně v 12/2020, 12/2021 a zbylé 2022, nebo všechny najednou v roce 2022, nebo vůbec, když půjčuji jako soukromá osoba? 

Úroky z prodlení z vystavených faktur po splatnosti

ID27617 | | Ing. Petra Konderlová

Je možné zaúčtovat do výnosů úroky z prodlení v momentu vystavení dokladu o dlužném úroku, nebo až v případě úhrady těchto úroků protistranou? 

Účtování úroků z BÚ a spořícího účtu u SVJ

ID27529 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jaký je správný postup u úroků z BÚ a spořícího účtu u SVJ? Daňové hledisko: - dle §36/5/b je u úroků uplatňována srážková daň - dle §38mb/b není SVJ zdůvodů úroků v bance povinno podat DP Účetní hledisko: rok 2020: - bankovní výpis - 211/644 - úrok 6,36 Kč - 211/644 - srážk. daň - 1,20 Kč - interní doklad k 31.12. - 644/931 rok 2021: - po rozhodnutí Shromáždění vlastníků - 931/911 Jsou tyto postupy správné? 

Úroky z úvěru

ID27521 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost A, jejíž činností je nákup a prodej zboží, výroba a prodej výrobků a jejich servis (výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona), poskytla několik půjček či úvěrů (v desetimilionových hodnotách) 3 společnostem a 2 fyzickým osobám - jde o známé jednatele a společníka společnosti A. Musí společnost A vykazovat výnosové úroky v přiznání k DPH na řádku 50?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru