Otázky s klíčovým slovem: Ukončení pracovního poměru

počet otázek s klíčovým slovem : 299Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nadbytečnost

ID24686 | | JUDr. Marcela Smutná

Máme zaměstnankyni na dlouhodobé nemocenské. Její práci si dočasně rozdělili kolegové, ale už je to pro ně neúnosné. Rozhodli jsme se na její místo přijmout nového zaměstnance. Pokud se po ukončení nemocenské rozhodneme pro nového kolegu a uznáme, že zaměstnankyni, která se vrátila z nemocenské, už nebudeme chtít a nebudeme mít pro ni ani jiné vhodné pracovní místo, můžeme ji propustit pro nadbytečnost? 

Přečerpaná dovolená

ID24593 | | Josef Rajdl

Jak správně postupovat, jestliže zaměstnanec ukončil pracovní poměr a po přepočítání dovolené jsme zjistili, že zaměstnanec přečerpal nárok o dva dny? Jak se spočítá částka, kolik má vrátit za přečerpanou dovolenou, a jak se postupuje vůči SP a ZP?

Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru

ID24611 | | Ing. Marta Ženíšková

Zaměstnanec se v průběhu měsíce července dohodl se zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru k datu 31. 8. (byla podepsána dohoda o ukončení pracovního poměru). Zaměstnanec však k 23. 8. onemocněl. Vím, že pracovní poměr k 31. 8. je ukončen, je však zaměstnavatel povinen vyplatit náhrady za DPN i za dny v září, za které by mu v případě trvání pracovního poměru normálně náležely? Doklady o trvání pracovní neschopnosti má po 31. 8. zaměstnanec posílat sám na ČSSZ nebo nosit již bývalému zaměstnavateli a ten je na ČSSZ bude posílat sám?

Neomluvená absence zaměstnance

ID24556 | | JUDr. Petr Bukovjan

Pracovní poměr se zaměstnancem vznikl v březnu 2019. V červenci 2019 dal zaměstnanec výpověď. Zaměstnavatel trval na výpovědní době 2 měsíce. Zaměstnanec však od 16. 8. 2019 nenastoupil na směnu a měl neomluvenou absenci. Dne 31. 8. 2019 zaměstnavatel souhlasil s dřívějším ukončením pracovního poměru k 31. 8. 2019. Zaměstnanci vznikl za dobu trvání pracovního poměru nárok na dovolenou 8,5 dní. Zaměstnanec již čerpal dovolenou 11 dní. Náhradu za dovolenou, na kterou zaměstnanci nevznikl nárok (2,5 dne) mu zaměstnavatel srazí v poslední mzdě. Může však zaměstnavatel krátit dovolenou a srazit i náhradu za již čerpanou dovolenou z důvodu neomluvené absence? V případě, že ano, o kolik dní může zaměstnavatel takto zaměstnanci pokrátit (když pracovní poměr netrval celý kalendářní rok)? 

Způsob ukončení pracovního poměru

ID24432 | | JUDr. Petr Bukovjan

V září se nám má vracet jedna kolegyně po rodičovské dovolené. Na tuto kolegyni jsou však v rámci celé firmy negativní reference. Má se vracet do oddělení, kde nyní jeden člověk odešel a druhá kolegyně se velmi dobře osvědčila, ta má však smlouvu na dobu určitou do konce roku 2019. Stávající kolegyni bychom si chtěli ponechat, rádi bychom jí nabídli i smlouvu na dobu neurčitou. Obě dámy mají v pracovní smlouvě stejnou pozici na stejném oddělení. S kolegyní, která se nám má vracet z rodičovské dovolené, bychom se chtěli po jejím návratu rozloučit. Jsem toho názoru projednat s ní ukončení dohodou bez uvedení důvodu a nabídnout ji mimořádnou odměnu ve výši odstupného. Z toho bychom měli zaplatit sociální a zdravotní pojištění, ovšem paní to pak znevýhodňuje při žádání o podporu v nezaměstnanosti na ÚP. Jelikož paní u nás byla zaměstnána déle než 3 roky, má nárok na odstupné ve výši 3 platů. Jaký je Váš názor na formu a způsob ukončení pracovního poměru a odstupné? Samozřejmě, pokud by paní dohodu neakceptovala, museli bychom ji dát výpověď z důvodu § 52 písm. c) zákoníku práce, což nám však komplikuje fakt, že na druhém místě je zaměstnána paní, která má smlouvu na dobu určitou. Jaký způsob ukončení tedy doporučujete včetně formy její kompenzace?

Rozvázaní pracovního poměru dohodou z důvodu nadbytečnosti a podpora v nezaměstnanosti

ID24437 | | JUDr. Marcela Smutná

Je možné uzavřít s zaměstnancem dohodu o rozvázaní pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti? Dohoda je na základě § 49 zákoníku práce. V dohodě bude uveden důvod nadbytečnosti s odkazem na § 52 písm. c) zákoníku práce, včetně zmínky o organizační změně (rozhodnuti o zrušení pracovního místa). Datum ukončení pracovního poměru by byl stejný, jako při výpovědi (pracovní poměr ještě bude trvat 2 měsíce), a bude určen v dohodě (například dohoda ze dne 15. 8. 2019, pracovní poměr končí ke dni 31. 10. 2019), odstupné v zákonné výši. Dle zaměstnankyně úřadu práce taková dohoda může byt pouze v případě, kdy zaměstnanec trvá na kratší výpovědní lhůtě. Prý pokud doba trvání pracovního poměru po sepsání dohody je stejná, jako by byla v případě výpovědí, slučujeme výpověď a dohodu do jednoho, a to nelze. Pokud by takový postup přece nebyl v rozporu se zákonem, nebude krácená podpora v nezaměstnanosti dotyčného zaměstnance na 45 %? 

Končící rodičovská dovolená a výpověď

ID24247 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zěměstnankyni se narodilo dítě 10. 12. 2016 a tedy jí bude 10. 2. 2019 (3 roky dítě) končit rodičovská dovolená. Zaměstnankyně se již nechce vrátit do původního zaměstnání a chce podat výpověď dohodou. Může ukončit pracovní poměr k datu 10. 12. 2019 nebo až k datu 11. 12. 2019.?

Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou

ID24206 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Kmenová zaměstnankyně XX je zařazena na systemizovaném místě na dobu neurčitou. V současné době čerpá MD/RD. Po dobu její nepřítomnosti jsme přijali do pracovního poměru zaměstnance na dobu určitou definovanou jako zástup za čerpání MD/RD zaměstnankyně XX, nejdéle však do 31. 12. 2020. Vzhledem k tomu, že pracovní místo se bude k 31. 12. 2019 rušit z organizačních důvodů, jakým způsobem ukončit pracovní poměr zastupujícího zaměstnance včetně nároku na odstupné. Bude odstupné náležet oběma zaměstnancům?

Dohoda o skončení pracovního poměru

ID24179 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Obec Dobřív má uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou sjednaný na základě uzavřené pracovní smlouvy od 1. 2. 2010 se zaměstnancem vykonávající pozici dělník pro čištění obce. Pracovní doba je rovnoměrně rozvržena od pondělí - pátek, úvazek 40 hod./týden. Tento zaměstnanec požádal o 2 dny dovolené v měsíci lednu 2019, které mu zaměstnavatel poskytl ve dnech 24. - 25. 1. 2019. Dne 28. 1. 2019 přinesl zaměstnanec zaměstnavateli rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Pracovní neschopnost nebyla způsobena pracovním úrazem a nejednalo se ani o nemoc z povolání. Zaměstnanec byl až do 5. 6. 2019 v pracovní neschopnosti a nyní při ukončení pracovní neschopnosti ke dni 5. 6. 2019 požádal o ukončení pracovního poměru dohodou k 5. 6. 2019. Zaměstnanec je již starobním důchodcem. Jak má zaměstnavatel v tomto případě správně postupovat, zda bude náležet zaměstnanci odstupné a zda zaměstnanci vznikl nárok na 2 dny dovolené za měsíc leden 2019? 

Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost

ID24094 | | JUDr. Petr Bukovjan

Naše pracovnice podepsala v únoru výpověď podle § 52 písm. c) zákoníku práce pro nadbytečnost s 3měsíčním odstupným, pracovní poměr měl skončit 30. 4. 2019. Pracovnice byla 10. 4. 2019 uznána pracovně neschopnou. Pokud bude její pracovní neschopnost trvat např. do 30. 6. 2019, bude se ukončení pracovního poměru posouvat až na datum 21. 7. 2019? Další otázkou je, jakou práci jí máme nabídnout, když zaměstnavatel ukončil veškerou výrobní činnost a nemá již prostředky k výkonu její profese? Pracovnice má ještě 4 dny nevyčerpané dovolené, prodlouží se konec pracovního poměru ještě o tyto 4 dny k datu 25. 7. 2019? A z kterého čtvrtletí se bude brát průměrný výdělek na výpočet odstupného, které bude vyplaceno po skončení pracovního poměru?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru