Otázky s klíčovým slovem: Ukončení pracovního poměru

počet otázek s klíčovým slovem : 353Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti

ID29054 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Do kolika dnů má zaměstnavatel povinnost vydat zaměstnanci potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti? Program nám potvrzení vystavuje až po spočítání posledních mezd, avšak zaměstnanec tlačí na vydání ihned při ukončení pracovního poměru.

Odstupné dohodou podle § 49 zákoníku práce

ID29026 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Se zaměstnancem byla uzavřena dohoda u rozvázání pracovního poměru. Dohoda je stručná, je pouze uvedeno: Zaměstnavatel určil, že zaměstnanec má nárok na odstupné ve výši pětinásobku měsíčního průměrného výdělku. Dohoda neobsahuje žádný odkaz na ustanovení zákoníku práce, pouze v hlavičce je uvedeno: Odstupné dohodou podle § 49 ZP. Je správný postup, že odstupné bylo zahrnuto do vyměřovacího základu pro odvod sociálního i zdravotního pojistného? Jedná se o daňově uznatelný náklad, nebo bude tento náklad (jak odstupné, tak odvody na ZP a SP) při podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob na řádku 40 vyloučen a zvýší se tak daňový základ?

Výplata po skončení pracovního poměru

ID29013 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

 

Zdravotní personál obdržel za období epidemie koronaviru bonus 75 000 Kč. Nyní řešíme mzdu pracovníků, kteří se na zvládání krize podíleli, ale v současné době nejsou již zaměstnanci. Pracovní poměr řádně ukončen – předán zápočtový list, evidenční list, potvrzení o výši příjmu. Nyní řešíme jejich dotaz, zda i oni obdrží odměnu. Lidsky ano, účetně nemáme řešení. Napadla nás DPP, ale jak vykázat odměnu za práci, která byla provedena v minulém období? Nebo je máme znova přijmou na jeden den, přihlásit, vyplatit, propustit se vším všudy, odhláška, nové ELDP, potvrzení o výši přijmu... nebo nemají prostě nárok?

Úhrada psychologického vyšetření zaměstnance

ID28914 | | RNDr. Libor Fiala

Je vysloveně povinností zaměstnavatele hradit psychologické vyšetření zaměstnancům? Je možné ve směrnicích firmy uvést jiný způsob úhrady za psychologické vyšetření?! Například: 1. Psychologické vyšetření si hradí vždy zaměstnanec. (Je to povinnost, kterou musí jako řidič splnit k výkonu svého povolání.) 2. Psychologické vyšetření po 50 letech věku zaměstnance hradí zaměstnavatel. Vyšetření platí po dobu 5 let. Pokud zaměstnanec ukončí od data „psychologického vyšetření“ pracovní poměr dříve, než uplyne doba 2,5 let - vrací celou částku zaměstnavateli?

Ukončení pracovního poměru a odstupné při zániku provozovny

ID29003 | | JUDr. Eva Dandová

Máme dvě provozovny, u jedné z nich nám končí nájemní smlouva k 31. 8. 2021, nebude dál prodloužena a provozovna nebude dál pokračovat. Společnost nezaniká, má ještě dvě 2 další provozovny. V zanikající provozovně pracuje zaměstnanec, který je od 30. 9. 2020 v pracovní neschopnosti. Jak je to s výpovědí a odstupným u tohoto zaměstnance, pokud bude i po zániku provozovny v pracovní neschopnosti?

Rozvázání pracovního poměru po rodičovské dovolené

ID28982 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyně čerpala rodičovskou dovolenou a následně měla schválené roční neplacené volno. Nyní jí volno končí a chtěla by se vrátit do práce. Zaměstnavatel ji však již nemá vůli zaměstnat (její práci zastávala 4 roky jiná zaměstnankyně, se kterou je velmi spokojený a kterou by chtěl nadále zaměstnávat). Jaké možnosti má nyní zaměstnavatel, když chce ukončit pracovní poměr se zaměstnankyní? Může ukončit pracovní poměr na základě nadbytečnosti nebo je jiný způsob? A náleží zaměstnankyni odstupné? 

Nárok na dovolenou - ošetřovné a pracovní neschopnost

ID28899 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnanec v roce 2021 nenastoupil do zaměstnaní.Od 1. 1. 2021 do 18. 1. 2021 byl na ošetřovném z důvodu uzavření škol a 19. 1. 2021 nastoupil na nemocenskou do 30. 4. 2021, pak ukončil pracovní poměr. Má nárok na poměrnou část dovolené v roce 2021? 

 

Okamžité zrušení pracovního poměru

ID28902 | | JUDr. Eva Dandová

Zaměstnanec bez omluvy přestal chodit do práce (5 neomluvených absencí). Zaměstnavatel poslal upozorňovací dopis (7. 6. 2021) a následně došlo k odeslání okamžitého zrušení pracovního poměru poštou - dopisem do vlastních rukou s úložní dobou 15 dnů (9. 6. 2021). Tento doporučený dopis se dne 11. 6. 2021 vrátil zpět se sdělením ČP, že adresát na uvedené adrese neznámý s razítkem pošty 10. 6. 2021. Ke kterému datu došlo ke zrušení pracovního poměru? Je to den, kdy došlo ke znemožnění doručení písemnosti - tedy 10. 6. 2021?

Typ daně u příjmu po skončení pracovního poměru

ID28832 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Jaký typ daně bychom měli prosím použít v případě, že zaměstnanec skončil hlavní pracovní poměr 30. 4. 2021 a za měsíc 06/2021 mu byl zúčtován a vyplacen dodatečný příjem po skončení pracovního poměru? Hrubý příjem byl ve výši 2 000 Kč. Do 30. 4. 2021 měl podepsané prohlášení u nás. Od 05/2021 má podepsané prohlášení u nového zaměstnavatele. Měli bychom zdanit srážkovou či zálohovou daní? Změnila by se situace v případě, že by zaměstnanec nikde za měsíc 06/2021 neměl podepsané prohlášení (tedy by k žádnému novému zaměstnavateli nenastoupil)?

Zaměstnávání cizince

ID28229 | | JUDr. Ladislav Jouza

V 02/2020 uzavřena pracovní smlouva s cizincem z Ukrajiny na hlavní pracovní poměr. Povolení k dlouhodobému pobytu – zaměstnanecká karta - vydána na 2 roky pro uvedeného zaměstnavatele do 02/22. Pracoval do 30. 6. 2020, pak písemně požádal o dvouměsíční neplacené volno, které zaměstnavatel schválil. V důsledku zhoršení situace s pandemií se ale k dnešnímu dni zaměstnanec z UK nevrátil, evidován 8 měsíců v čerpání neplaceného volna. Zdravotní pojištění za něj zaměstnavatel odvádí s tím, že mu bude zúčtováno při návratu. V případě, že podmínky epidemie znovu nedovolí jeho návratu, může být i nadále evidováno dlouhodobé neplacené volno, pokud ano, jak dlouho? V případě ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, kam (UK či ČR) písemnosti doručit?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru