Otázky s klíčovým slovem: Ukončení pracovního poměru

počet otázek s klíčovým slovem : 314Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Výpověď a konkurenční doložka

ID26376 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnanec podal výpověď sám 29. 5. 2020. Má uzavřenou konkurenční doložku po dobu 1 roku. Musíme dodržet toto vyplácení (tedy polovinu průměrného výdělku po dobu jednoho roku), i když dal výpověď zaměstnanec sám? 

Ukončení pracovního poměru se starobním důchodcem po pracovním úrazu

ID26326 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnanec, v současné době starobní důchodce. V dubnu 2018 měl pracovní úraz, který zanechal trvalé následky, se kterými se stále léčí. Starobní důchod mu byl přiznán v říjnu 2019. V současné době řešíme jeho návrat do zaměstnání na jeho původní pracovní pozici. V případě, že nám zaměstnanec předloží potvrzení od našeho lékaře poskytovatele pracovně-lékařských služeb, že není schopen jeho dosavadní práci dále vykonávat z důvodu pozbytí jeho zdravotní způsobilosti, ke které by došlo i bez pracovního úrazu, vzhledem k věku a zdravotnímu stavu zaměstnance, může zaměstnavatel postupovat tak, že dá zaměstnanci výpověď § 52 písm. e) zákoníku práce, nebo musí postupovat tak, že pracovní poměr ukončí výpovědí ze strany zaměstnavatele podle § 52 d) zákoníku práce, kde je uvedeno, že zdravotní způsobilost pozbyl vlivem pracovního úrazu a náleží mu odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku. 

Zákoník práce - Smlouva na dobu určitou

ID26033 | | JUDr. Petr Bukovjan

Pracovník, pracovní smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2019. V důsledku opomenutí, mzda za měsíc leden, únor, březen 2020 v běžném režimu. Nyní řešíme vazbu Zákoníku práce § 65 ve vazbě na § 48 odst. 2) - pracovník se domnívá, že mu vznikla Pracovní smlouva na dobu neurčitou. - my se domníváme, že pracovní poměr skončil 31. 12. 2019, Tři měsíce roku se pokryjí prodloužením smlouvy na dobu určitou. Automatické překlopení pracovní smlouvy s dobu neurčitou by se vztahovala původní pracovní smlouva na dobu určitou, bez uvedení přesného datumu, ale byla by vymezena " sjednání úkolem ke konkrétní práci". Kdy pracovníkovi nebylo 3 dny předem oznámeno, a nadále vykonává práci s vědomím zaměstnavatele. Tedy, že § 48 odst. 2 se váže i k odstavci 1, nevztahuje se na pracovní smlouvu s přesně vymezeným dnem ukončení pracovního poměru. Se zaměstnancem jsme se shodě, jen potřebujeme dát do správného pracovního rámce.

Okamžité zrušení pracovního poměru v době nemoci

ID26018 | | JUDr. Petr Bukovjan

Lze ukončit pracovní poměr z důvodu hrubého porušení povinností zaměstnance v době pracovní neschopnosti? Dne 22. 4. 2020 zaměstnanec nepřišel do práce a ten den jsme mu do vlastních rukou odeslali okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu hrubého porušení povinností - neuposlechnutí příkazu nadřízeného a jeho verbální napadení z předchozího dne a následně neomluvená absence. Toto ukončení bylo zaměstnanci zasláno do vlastních rukou, které převzal 24. 4. 2020. Tento den bych považovala za ukončení pracovního poměru, ale protože nám bylo doručeno elektronicky oznámení o pracovní neschopnosti od 22. 4. 2020, tak si nejsem jista, jestli opravdu končí pracovní poměr převzetím dokumentu dne 24. 4. (Podle dokladů o pracovní neschopnosti je zřejmé, že lékařka vystavila pracovní neschopnost nejdříve od 24. 4, pak přišlo hlášení o opravě počátku neschopnosti od 22. 4.).

Konkurenční doložka

ID25971 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Máme zaměstnance, který u nás končí pracovní poměr a od příštího měsíce mu budeme vyplácet konkurenční doložku. Může se přihlásit na úřad práce a bude mu vyplácena podpora, anebo nemůže a musí si platit zdravotní pojištění sám, i když my jako plátce budeme z doložky pojistné odvádět? Bude rozhodným obdobím pro stanovení průměrné mzdy kalendářní čtvrtletí únor - duben, nikoliv předchozí uzavřených kvartál?

Odvolání z pracovního místa

ID25976 | | JUDr. Eva Dandová

Dohodou k pracovní smlouvě jsme s vedoucími zaměstnanci (§ 73 ZP, jedná se o akciovou společnost) sjednali dohodu o možnosti odvolání/vzdání se pracovního místa. Na rozdíl od úpravy ZP § 73a odst. 2 uvádíme, že zaměstnanec při odovlání má nárok na odstupné podle kolektivní smlouvy (jako při zrušení podle § 52c ZP, v kolektivní smlouvě uvedeno pro § 52c ZP i zvýšené odstupné nad limit stanovený v ZP) + fixní částku, přestože jeho místo není zrušeno v důsledku organizační změny. Pro zaměstnance nemáme vhodné místo odpovídající jeho kvalifikaci a zdravotnímu stavu. Pojišťuje se takto vyplacené odstupné sjednané individuálně v pracovní smlouvě s odkazem na kolektivní smlouvu (zdravotně a sociálně)? 

Dovolená - výpočet nároku v souvislostí s ošetřovným kvůli koronaviru

ID25878 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyně podala k 31. 1. 2020 výpověď. Pracovní poměr měl být tedy ukončen k 31. 3. 2020. Od 15. 3. 2020 nastoupila na nemocenskou do 31. 3. 2020 a hned následně od 1. 4. 2020 nastupuje na ošetřovné z důvodu uzavření školy v souvislosti s epidemií. Pokud by na ošetřovném byla do např. 31. 5. 2020, kdy dojde k ukončení pracovního poměru? Jak je to s nárokem na dovolenou (na kolik dní by měla nárok, pokud je roční nárok 20 dní)? Započítává se ošetřovné z důvodu uzavření školy do odpracované doby pro účely dovolené?

Mzda zaměstnancům malé s. r. o. v období celorepublikové karantény kvůli koronaviru

ID25805 | | JUDr. Petr Bukovjan

Jak nejlépe řešit situaci v období karantény ČR? Malinká s.r.o. má 2 zaměstnance. Provozuje obchod. Nyní je obchod zavřen, resp. otevřen pouze z části. Je jasné, že s. r. o., bude-li situace pokračovat i v dalších týdnech, tj. zda neotevře obchod naplno, bude muset jednoho zaměstnance propustit, protože nebude mít na výplatu jeho mzdy. Jak se toto řeší v období, kdy s. r. o. nemůže za danou situaci a zaměstnanec nyní nechodí do práce? Je mu možné ze zákona snížit mzdu na minimum, resp. žádnou mzdu na dobu karantény, co nechodí do práce, nevyplatit? Jak se při této situaci postupuje? Je možno sjednat se zaměstnancem dodatek ke smlouvě např. na 1/2 úvazek, aby s. r. o. dokázala pokrýt mzdové náklady alespoň z poloviny? Jak nejlépe vyřešit tutu situaci v malinké s. r. o.? Je možné se zaměstnancem skončit pracovní poměr tak, aby šel na pracovní úřad a dostal podporu v nezaměstnanosti? Jaká by musela mýt rozvazovací podmínka, resp. dohoda, aby měl zaměstnanec nárok na podporu v nezaměstnanosti? V budoucnu by mohla s. r. o., pokud se po krizi její tržby opět zvýší, zaměstnance znovu zaměstnat. 

Překážky v práci

ID25735 | | JUDr. Marcela Smutná

Pokud má zaměstnanec překážky v práci z důvodu zaměstnavatele (dostal výpověď a ve výpovědní době pro něj zaměstnavatel nemá práci), dostane standardní měsíční mzdu, anebo se mzda propočte hodinovým průměrným výdělkem podle počtu hodin připadající na daný měsíc? 

Ukončení pracovního poměru

ID25614 | | JUDr. Petr Bukovjan

Může zaměstnavatel sdělit ostatním zaměstnancům z jakého důvodu ukončil pracovní poměr s jedním ze zaměstnanců?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru