Otázky s klíčovým slovem: Technické zhodnocení

počet otázek s klíčovým slovem : 503Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zařazení stroje zakoupeného na finanční leasing s technickým zhodnocením

ID26135 | | Ing. Martin Děrgel

Pořídili jsme formou finančního leasingu vrtací stroj za 1,1 mil. EUR, který v roce 2020 odkoupíme za 50 EUR. K tomuto stroji máme v majetku technické zhodnocení za 1,9 mil. Kč, které se souhlasem leasingové společnosti odepisujeme. Technické zhodnocení bude účetně odepsáno až v roce 2029. Jak zařadíme vrtací stroj do majetku?

Stavební úprava u nájemce do limitu technického zhodnocení bez souhlasu

ID26124 | | Ing. Jiří Vychopeň

Nájemce nemá ve smlouvě souhlas s prováděním technického zhodnocení, plánuje v najatých prostorách udělat menší stavební úpravu na svoje náklady za 10 000 Kč. Práce však mají charakter technického zhodnocení - vybudování malého sprchového koutu (firma neúčtuje do 40 000 Kč o technickém zhodnocení). Může si tento sprchový kout dát do daňových nákladů a odečíst DPH (za předpokladu, že bude stejně jako ostatní části pronajatých prostor sloužit výhradně k ekonomickým účelům)?

Aplikace nanokeramické ochrany na automobil

ID26123 | | Ing. Martin Děrgel

Podnikatel si nechal aplikovat na své auto nanokeramickou ochranu laku, která by měla vydržet až 9 let. Tato aplikace se dostala fakturačně na částku 52 000 KP bez DPH. Bude se jednat o technické zhodnocení auta, které navýší hodnotu auta pro odpisování nebo spíše služba patřící přímo do nákladů. Auto je zařazeno v obchodním majetku podnikatele a je používáno ze 100% pro ekonomickou činnost. 

Odpis TZ

ID26086 | | Ing. Petra Konderlová

Pořídili jsme technické zhodnocení budovy (odpisová skupina 5, zrychlený odpis) v roce 2017, odpis byl přerušen v roce 2017. V roce 2018 jsme toto zhodnocení technicky zhodnotili a opět odpis přerušili. První odpis tak nastal v roce 2019. Jakým koeficientem se řídí dle zákona o daních z příjmu § 32 koeficient výpočtu odpisu v dalších letech. 30 nebo 31 když byl zrychlený odpis přerušen?

 

Odpisová skupina budovy

ID26036 | | Ing. Petra Konderlová

Do jaké odpis. skupiny prosím správně zařadit následující:

1/ nemovitost - dříve výrobní hala, nyní využívána k pronájmu prostor pro maloobchod, sklad, myčku aut, kanceláře .... zařadili jsme do 5.odpisové skupiny, nejsme si ale jistí správností,

 2/ technické zhodnocení na najaté nemovitosti se souhlasem vlastníka - celá nemovitost je používána k pronájmu - kadeřnictví, obchod, masážní salon, restaurace - naše firma provedla technické zhodnocení na pronajaté restauraci - také jsme zařadili do odpisové skupiny 5 ,

3/ technické zhodnocení na najaté nemovitosti se souhlasem vlastníka- nemovitost využívána k pronájmu bytů a kanceláří.

 

Technické zhodnocení

ID26016 | | Ing. Petra Konderlová

Firma nechala v roce 2019 provést přestavbu dopravního prostředku. Dopravní prostředek je již odepsaný, cena přestavby je přes 40 000 Kč. Jak správně postupovat při odepisování TZ, když ZC majetku je 0 Kč?

Modul k účetnímu programu

ID25995 | | Ing. Ivana Pilařová

Účetní společnost používá pro svou práci účetní program. K tomuto programu si přikoupila modul pro snadnější zpracování mezd. Hodnota modulu je 65 000 kč bez DPH. Je uvedený modul technickým zhodnocením účetního programu nebo jde o samostatný nehmotný majetek?

Dodání a montáž posuvných japonských stěn

ID25979 | | Ing. Jiří Nigrin

Do pronajaté místnosti jsme kvůli soukromí zákazníků nechali namontovat tzv. posuvné japonské stěny. Jedná se o kolejnici, která se přimontuje ke stropu a do toho se vloží textilní závěs, který se v kolejnici pohybuje tzn. dá se stáhnout, roztáhnout, aby v daném sektoru mohlo vzniknout relativní „soukromí“. Jednalo se o 3 ks takovýchto „stěn“ za celkovou částku 28 000 Kč. Z této částky je 16 600 Kč za kolejnice a jejich montáž a 11 400 Kč za látky. Jelikož jsme do daného objektu v letošním roce pořizovali i klimatizace, kde částka za rozvody činila cca 25 000 Kč, zajímá nás, zda se tyto japonské stěny rovněž považují za technické zhodnocení pronajaté nemovitosti, a pokud ano, tak zda v celé částce nebo pouze v hodnotě kolejnic a jejich montáže. 

Pronájem nemovitosti s nákladným vybavením, DPH

ID25861 | | Ing. Martin Novák

Společnost - plátce DPH, si pronajala prostory k podnikání. V prostorách po dohodě s majitelem provedla úpravy (technické zhodnocení a nákup vybavení) a vytvořila tam prádelnu/čistírnu. Tuto prádelnu/čistírnu chce nyní pronajmout jiné společnosti - neplátce DPH na základě podnájemní smlouvy. Jak jí má tento podnájem fakturovat, s nebo bez DPH? Jedná se o podnájem prostoru, který je ale zároveň vybaven a při tomto vybavování (nákupu vybavení, technického zhodnocování) společnost - plátce DPH uplatňovala ze všech plnění DPH.

Postoupení technického zhodnocení najatého majetku

ID25733 | | Ing. Jan Ployer

Nájemce hotelu (plátce DPH) se souhlasem pronajímatele provedl a odpisoval technické zhodnocení. Na základě smlouvy původní nájemce úplatně postoupil na nového nájemce práva a povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy vč. provedeného technického zhodnocení. Zhodnocení bylo pro účely stanovení náhrady oceněno zůstatkovou daňovou cenou u původního nájemce (uplatňoval zrychlené odpisy). Bude úplata za převod TZ podléhat DPH na výstupu? Hotel byl pořízen v roce 2000 a je u majitele zařazen v 5. odpisové skupině. Nový nájemce zařadí TZ do 5. nebo 6. odpisové skupiny?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru