Otázky s klíčovým slovem: Stálá provozovna

počet otázek s klíčovým slovem : 32Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí - stavební práce; stálá provozovna

ID25813 | | Ing. Matěj Nešleha

Stavební firma s. r. o, dodává celou stavbu (bytovku, most, čističku) českému plátci, stavba je v ČR. Některé práce si najímá jako subdodávky ze Slovenska (např. práce železářů, zedníků, úprava staveniště apod.) Má s. r. o. posílat Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí? A pokud ano, má se řídit datem zaúčtování, nebo datem uhrazení dodavatelské faktury? A jak je to ohledně vzniku stálé provozovny těchto SK subdodávek, zda když dělají na různých stavbách, ale na žádné z nich nepracují více než půl roku, jim vzniká stálá provozovna?

Zaměstnání Čecha v ČR polskou firmou

ID24385 | | Ing. Martin Děrgel

Polská firma, která nemá v ČR provozovnu, hodlá zaměstnat českého zaměstnance. Ten pro ni bude v ČR shánět odběratele. Polská firma musí z tohoto zaměstnaneckého poměru vypočítávat mzdu a odvádět SP, ZP a FÚ dle českých zákonů. Jakým způsobem se polská firma zaregistruje k odvodům u zmíněných institucí, když nemá v ČR provozovnu a není zapsaná v českém obchodním rejstříku? Má polská firma nějaké jiné povinnosti související se zaměstnáním českého občana? (např. oznámení na ŽÚ, nějaká jiná registrace na úřadech, vyplnění nějakých výkazů atd.?)

Vyloučení dvojího zdanění příjmů dle § 38f ZDP

ID23902 | | Ing. Martin Děrgel

Chtěla bych požádat o vysvětlení paragrafu 38f ZDP odst. 4 - Co je myšleno pod ustanovením … a příjmy ze závislé činnosti pro takového zaměstnavatele jdou k tíži stálé provozovny umístněné ve státě, s nímž ČR uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění..., tj. co znamená k tíži stálé provozovny? Např. pracuje-li zaměstnanec v ČR - má klasickou smlouvu + uzavřel dohodu na výpomoc on-line administrativy z ČR pro slovenskou firmou, kterém má sídlo na Slovenku - bude moci uplatnit v přiznání v ČR - vynětí těchto příjmů od § 38f ZDP odst. 4)? Je nějaký rozdíl, pokud by zaměstnanec pracoval pro slovenskou firmu „na dálku“ on-line či pracoval přímo na místě u slovenské firmy na Slovensku? Bude se moci u obou dvou příjmů - práce online a práce na místě na Slovensku - použít v přiznání v ČR metoda vynětí pro závislou činnost za předpokladu, že je zaměstnanec rezident ČR?

Prodej akcií slovenské společnosti

ID22577 | | Ing. Martin Bureš

Slovenská akciová společnost (A) koupila v červenci 2017 20% podíl na české společnosti s ručením omezeným. V říjnu 2017 byly ze strany této společnosti (A) veškeré akcie české společnost prodány jiné slovenské společnosti (B). Rádi bychom se zeptali, zda tento převod je předmětem zdanění ve smyslu příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a SK či podle českého zákona o daních z příjmů? Pokud ano, jak má dojít ke zdanění – má společnost A podat daňové přiznání k DPPO v ČR?

Místo plnění při poskytnutí služby

ID22399 | | Ing. Martin Bureš

Poskytujeme programátorské práce pro společnost registrovanou ve Švýcarsku. Tato společnost má v ČR 100% vlastněnou dceřinou společnost, jejíž zaměstnanci práce zadávají a přebírají, a tato skutečnost je i zachycena ve smlouvě. Je místem poskytnutí služby z pohledu DPH v tomto případě ČR nebo Švýcarsko?

Doplnění dotazu "Američan v ČR zaměstnán zahraniční firmou" (DAUCID 21560 )

ID22297 | | Ing. Martin Děrgel

Americký zaměstnavatel zde nemá stálou provozovnu. Musí se zde americký zaměstnavatel registrovat jako plátce daně ze závislé činnosti, nebo si může vybrat variantu, že daňové přiznání zde vyhotoví zaměstnanec a daň zaplatí? Je to na volbě zaměstnavatele, nebo se musí registrovat jako plátce daně v ČR, pokud zde má zaměstnance (nevedoucí pozice) více než půl roku (českého rezidenta) a nemá zde stálou provozovnu?

 

Hmotný majetek pořízený v jiném členském státě - DPH

ID22002 | | Pavla Hadrabová

Jsme firma s. r. o. na výrobu motorů, registrace k DPH jen v České republice. Koupili jsme stroje z Německa. Dodavatel je německý plátce DPH se sídlem v Německu a s výrobní pobočkou na Slovensku. Vyfakturované stroje (náš hmotný majetek) byly vyrobeny na Slovensku, kde i zůstanou, a slovenská pobočka na nich bude pro nás vyrábět díly k výrobě motorů. Dodavatel na faktuře uvedl svoje a naše DIČ a napsal umístění na Slovensku. Jak je to v tomto případě s DPH?

Stálá provozovna - fakturace

ID21699 | | Ing. Miroslava Kočová

Slovenská firma má v ČR zřízenu stálou provozovnu, která poskytuje v ČR montážní služby. Současně ale tato slovenská firma fakturuje některé montážní práce do ČR přímo ze Slovenska a tyto faktury nejdou přes účetnictví stálé provozovny. Je tento postup správný? Vyplývá z nějakého právního předpisu, že po vzniku stálé provozovny se musí všechny práce do ČR fakturovat přes stálou provozovnu?

Stálá provozovna

ID21538 | | Ing. Martin Děrgel

Poskytování služeb v Rakousku (servis programů). Pokud zaměstnanci poskytující služby pracují déle než 6 měsíců, vzniká obchodní společnosti na území Rakouska stálá provozovna. Jak provést výpočet dnů, ve kterých jsou služby poskytovány? Na služební cestě jsou např. 3 zaměstnanci 4 dny, dále 1 zaměstnanec 2 dny. Práce není vykonávaná souvisle, cesty jsou nepravidelné.

DPH u provize za zprostředkování prodeje nemovité věci

ID20878 | | Ing. Jan Ployer

Český subjekt, plátce DPH, vystavuje fakturu za zprostředkování prodeje nemovité věci, která se nachází na území ČR. Odběratelem je firma ze Singapuru, která nemá v ČR sídlo ani místo podnikání ani stálou provozovnu. Bude se tato služba považovat za službu spojenou s nemovitostí a česká firma uplatní DPH na výstupu?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru