Otázky s klíčovým slovem: Spolupracující osoby

počet otázek s klíčovým slovem : 100Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Spolupracující dítě a daňové zvýhodnění

ID26628 | | Ing. Petra Konderlová

Manžel - OSVČ - rozděluje část svých příjmů z podnikání na spolupracující děti žijící s ním ve společné domácnosti (studenti VŠ do 26 let). Může manželka uplatnit daňové zvýhodnění na tyto vyživované děti dle § 35c zákona o daních z, pokud jsou zároveň spolupracující osoby manžela? 

Rozdělení zásob u rozvádějících se spolupracujících manželů

ID26512 | | Ing. Matěj Nešleha

Manžel je plátce DPH, manželka přestane být spolupracující osoba a bude podnikat sama na sebe s majetkem, který si manželé rozdělí. Tím se tedy asi nestává automaticky plátcem DPH, když byla spolupracující osoba? Manželé teď mají složitou komunikaci a manžel neví, jestli si manželka požádá o plátcovství DPH nebo počká na obrat.

Manžel a manželka jsou spolupracující osoby (FO), dělí se 50:50, plátci DPH. Společně vlastní budovy k podnikání, v jedné budově bydlí, budovy jsou odepisovány více než 10 let a část krácena (bydlení). Nyní se manželé rozvádějí a dělí si majetek. V majetku mají skladové zásoby, u kterých při nákupu byla uplatněna DPH. Manželé si rozdělí podnikání, jak správně z hlediska DPH a účetnictví rozdělit zásoby? Větší část zásob připadne manželce. Jak vypořádat odepisované budovy? Jedna budova připadne manželce. Lze některou z odepisovaných budov převést do osobního vlastnictví? Jaké to bude mít dopady? A dále by tento majetek byl pronajímán v § 9 zákona o daních z příjmů? Bude odváděna DPH. Manželka se stane plátce DPH?

Spolupracující osoba

ID26507 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Celý rok 2019 OSVČ rozděluje příjmy a výdaje na manželku (spolupracující osoba). V prosinci také na syna. Může si na manželku uplatnit 45 000 Kč za období 01 - 11/2019? Nebo jen 15 000 Kč x 12 měsíců? 

OSVČ s ŽL a spolupracující osoba

ID26098 | | Ing. Matěj Nešleha

Manželé, oba OSVČ hlavní (zedník a uklízečka). Manželka je ještě spolupracující osobou manžela, pod jeho IČO jsou fakturovány úklidy ve firmě, kde manžel pracuje. Jedná se o úklid po zednících. Zedník (řemeslná živnost) daní příjem s využitím paušálu 80 %, manželka zdaňuje u sebe i jako spolupracující osoba 60 %. Manželka měla v minulém roce pozastavenou živnost. Domnívám se, že může dostat pokutu za neoprávněné podnikání a může uplatňovat paušál jen 40 %. Není možné, že by byla doměřena do příjmu dle § 10 ZDP, kde by mohla uplatnit výdaje jen dle skutečnosti a max. do výše příjmů?

Spolupracující osoba - ošetřovné

ID25870 | | Ing. Marta Ženíšková

Má nárok na ošetřovné spolupracující osoba? Spolupracují osobou je manželka, vykonávající hlavní činnost, příjmy manžela rozdělené na manželku jsou 40 %. 

OSVČ rozdělení příjmů a výdajů mezi spolupracující osoby

ID25236 | | Ing. Petra Konderlová

OSVČ vede daňovou evidenci a má příjmy za rok 1 800 000 Kč a výdaje 2 700 000 Kč (dle skutečnosti). Jak rozdělí příjmy a výdaje mezi spolupracující manželku a syna, když každému přidělí 15 %? Je nějaký limit u rozdělující osoby mezi příjmy a výdaji? Není mi jasné, jak to udělá v DPFO.

Doplňující otázka:

Není mi jasné, co znamená rozdělění příjmů a výdajů nejvýše 30 % ,maximálně 180 000 Kč. OSVČ má přijmy 1 800 000 Kč a výdaje 2 700 000 Kč. Může rozělující osoba použít 30 % z 1 800 000 Kč a 30 % z 2 700 000 Kč? 

Fakturace práce vlastní firmě

ID24980 | | Ing. Jiří Nigrin

Podnikatel, pokrývač, f. o., vede podvojné účetnictví pořídil nemovitost společně s manželkou. Manželka nepodniká a ani není spolupracující osobou. Podnikatel si zařadil nemovitost do svého obchodního majetku s tím, že až bude nemovitost opravena, bude v ní podnikat. Dosud probíhaly opravy dodavatelsky, ale nyní si sám opravuje střechu. Jelikož na opravu střechy dostal dotaci, musí doložit fakturu za opravu střechy. Může sám sobě nebo sobě + manželce vystavit fakturu, a může zde vyčíslit DPH? A tuto fakturu si pak vložit do svého účetnictví? 

Spolupracující osoba

ID24918 | | Ing. Martin Děrgel

OSVČ má syna, který v červnu 2019 dovršíl 18 let. Za rok 2019 by OSVČ syna uplatnil jako spolupracující osobu. Jak postupovat, kde všude syna nahlásit? Kolik % z zdanitelných příjmů může uplatnit osoba spolupracující? Syn je studentem na štřední škole. Může OSVČ uplatnit daňové zvýhodnění na dítě za rok 2019, když bude spolupracující osoba? Ale dítě si uplatní slevu na studenta. A protože tento postup mi není scela jasný, prosím o důkladné vysvětlení. OSVČ je také od 1.9.2019 v zaměstnaneckém poměru, který bude hlavní příjem.

Rozdělení na spolupracující osobu v dodatečném daňovém přiznání

ID24208 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Manželé, oba OSVČ, podali v termínu pro podání daňové přiznání každý samostatně za svoji činnost. Nyní zjistili, že by se jim vyplatilo, kdyby se část příjmů a výdajů manžela rozdělilo na manželku. U manžela by se snížila daňová povinnost a u manželky by - díky tomu, že měla základ daně téměř nulový - žádná daňová povinnost ani tak nevznikla. Je možné takto dodatečně využít § 13 zákona o dani z příjmu? 

Spolupráce mezi manželi a fakturace

ID23808 | | Ing. Petra Konderlová

Manželé, oba OSVČ, vedou daňovou evidenci, nejsou plátci DPH: Může manželka fakturovat manželovi např. zpracování daňové evidence a zároveň být osobou spolupracující (manžel by na ni rozdělil své příjmy a výdaje)? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru