Otázky s klíčovým slovem: Společnost s ručením omezeným

počet otázek s klíčovým slovem : 3243Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Úmrtí jednatele jednočlenné s. r. o.

ID27960 | | Ing. Martin Děrgel

V jednočlenné s. r. o. zemřel jednatel. Jak bude fungovat společnost do doby než bude vyřízeno dědictví? Bude platit plná moc udělená k zastupování na FÚ a ZP? Může společnost vyplácet z účtu mzdy a platit faktury? Musí účetní připravit nějaké podklady pro soud o dědictví? Jaká situace nastává pro zaměstnance společnosti? 

Omylem zaplacený závazek fyzické osoby-jednatele s. r. o. z účtu společnosti

ID27926 | | Ing. Petra Konderlová

Podnikatel-fyzická osoba je i jednatel ve své s. r. o.  Na konci roku 2020 zaplatil jednatel s. r. o. omylem závazek fyzické osoby z účtu s. r. o. Tuto chybnou platbu vrátila fyzická osoba na účet s. r. o. až následující rok 2021. Je možné u fyzické osoby tento uhrazený závazek uplatnit jako výdaj již v roce 2020 nebo až v roce 2021?

Jednatel - nájemné za kancelář

ID27758 | | RNDr. Libor Fiala

Společník a jednatel společnosti, která má virtuální sídlo, bydlí sám v pronájmu, smlouva je na jméno společnosti, bytový prostor. V bytě skutečně má pracovnu cca 50 % plochy. Může si uplatnit tento poměr nájemného do daňově uznatelných nákladů (služby a energie už ne, pouze nájemné)? Nedaňovou část nájmu vrací měsíčně jako hotovost do pokladny. 

Starobní důchod

ID27773 | | Ing. Marta Ženíšková

Společník své malé firmy s. r. o. je v této formě zaměstnaný, veden jako hlavní pracovní poměr. Dle své informativního listu je celkový počet evidových let je 22 roků x dnů. Zaměstnanec je daňový rezident a ročník 1962. V roce 2020 si kvůli epidemii koronaviru snížil hrubou mzdu na 5 000 Kč. Takže odvody na OSSZ jsou minimální. Při takové měsíční hrubé mzdě 5 000 bude mít nárok na starobní důchod i když minimální. A kolik let ještě bude muset pracovat, aby se mu vyplácel starobní důchod v ČR? 

Pracovní smlouva pro jednatele

ID27896 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Je možné, aby jednatel společnosti s r. o. pracoval v uvedené společnosti na základě uzavřené pracovní smlouvy jako zaměstnanec - ředitel?

Prodej části obchodního podílu

ID27741 | | JUDr. Vlasta Víghová

Společník s. r. o. by chtěl prodat část obchodního podílu. Přišel s informací, že mu může přímo vyčlenit třeba pouze určený hmotný majetek a ten bude jeho podílem. Je toto prosím možné - že by měl i do budoucna nárok pouze na tento vyčleněný majetek, nikoliv podíl na chodu celé společnosti?

Možnosti financování s. r. o. společníkem

ID27811 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jaké jsou možnosti poskytování peněz na obchodní činnost s. r. o. u společníka kromě klasické půjčky? A jaké jsou výhody a nevýhody?

Půjčka zaměstnance společnosti

ID27681 | | Ing. Jiří Vychopeň

Je možné poskytnout bezúročnou půjčku? Zaměstnanec půjčil společnosti s. r. o. v roce 2020 půjčku ve výši 250 000 Kč. Musí být úročena a jak se bude chovat tato půjčka u zaměstnance a jak u s. r. o.? 

Neuplatnění odpisů za rok 2020

ID27804 | | Ing. Christian Žmolík

Pokud neuplatním odpisy majetku za rok 2020 z důvodu ztráty, v příštím roce 2021 budu moci uplatnit odpisy za rok 2020 a 2021 najednou, nebo je zde nějaký postup a omezení? Jedná se o s. r. o. 

Zápůjčka od s. r. o.

ID27809 | | Ing. Christian Žmolík

Může s. r. o., která se zabývá velkoobchodem, poskytnout půjčku další s. r. o. nebo fyzické osobě? Jde o částku 150 000 Kč.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru