Otázky s klíčovým slovem: Společnost s ručením omezeným

počet otázek s klíčovým slovem : 3140Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Výdaje procentem u s. r. o.

ID25909 | | Ing. Petra Konderlová

Lze uplatnit výdaje procentem u právnické osoby? Předmět podnikání je stavebnictví, procento výdajů by bylo 80 %. Domnívám se, že nelze. Je to tak?

Výkon funkce jednatele v s. r. o.

ID25877 | | Ing. Martin Děrgel

Na začátku roku 2020 jsme založili rodinou s. r. o. Dva jednatelé - členové rodiny. Předpokládáme, že i kvůli nouzovému stavu v tomto roce 2020 s. r. o. podnikání nerozjedeme, nebudeme mít žádné příjmy ani náklady. Je nutné mít uzavřenou s jednateli smlouvu o výkonu funkce a je nutné vyplácet nějaké odměny? Jak to v praxi obvykle chodí? Mají mít vždy malé s. r. o. vypláceny odměny za výkon funkce a to i v roce, kdy nebude s. r. o. činnost žádnou vykonávat? Kontrolují toto finanční úřady? A v případ, že je nutné nějaké odměny jednatelům vyplatit, pak to může být jediný náklad s. r. o., a bude tím pádem ve ztrátě, je to tak? Předpokládáme, že v roce 2021 uzavře s. r. o. se svými jednateli klasické pracovní smlouvy na "normální" výkon povolání. 

Podlahářské práce - sazba DPH

ID25895 | | Ing. Martin Svoboda

Podlaháři, s. r. o., plátci DPH, pokládali podlahy před byty v panelovém domě. Jakou výši DPH mají dát do faktury, 15 % nebo 21 %?

Ošetřovné pro jednatele v souvislosti s nouzovým stavem kvůli Covid-19

ID25854 | | Ing. Marta Ženíšková

Jednatel s. r. o. vykonává funkci na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele. Bude mít nárok na ošetřovné v souvislosti s epidemií koronaviru? 

Daňová uznatelnost úroků z úvěru

ID25821 | | Ing. Christian Žmolík

Pokud má s. r. o. úvěr od banky ve výši 600 000 Kč k 1. 1. 2019, dále kontokorent se zůstatkem k 31. 12. 2019 -316 000 Kč, úroky zaplacené za rok 2019 činí 91 000 Kč a vlastní kapitál činí k 31. 12. 2019 -1 646 000 Kč, jsou úroky z úvěru daňově uznatelné, když banka není spojenou osobou? 

Mzda zaměstnancům malé s. r. o. v období celorepublikové karantény kvůli koronaviru

ID25805 | | JUDr. Petr Bukovjan

Jak nejlépe řešit situaci v období karantény ČR? Malinká s.r.o. má 2 zaměstnance. Provozuje obchod. Nyní je obchod zavřen, resp. otevřen pouze z části. Je jasné, že s. r. o., bude-li situace pokračovat i v dalších týdnech, tj. zda neotevře obchod naplno, bude muset jednoho zaměstnance propustit, protože nebude mít na výplatu jeho mzdy. Jak se toto řeší v období, kdy s. r. o. nemůže za danou situaci a zaměstnanec nyní nechodí do práce? Je mu možné ze zákona snížit mzdu na minimum, resp. žádnou mzdu na dobu karantény, co nechodí do práce, nevyplatit? Jak se při této situaci postupuje? Je možno sjednat se zaměstnancem dodatek ke smlouvě např. na 1/2 úvazek, aby s. r. o. dokázala pokrýt mzdové náklady alespoň z poloviny? Jak nejlépe vyřešit tutu situaci v malinké s. r. o.? Je možné se zaměstnancem skončit pracovní poměr tak, aby šel na pracovní úřad a dostal podporu v nezaměstnanosti? Jaká by musela mýt rozvazovací podmínka, resp. dohoda, aby měl zaměstnanec nárok na podporu v nezaměstnanosti? V budoucnu by mohla s. r. o., pokud se po krizi její tržby opět zvýší, zaměstnance znovu zaměstnat. 

Koupě závodu z pohledu kupujícího-účtování

ID25763 | | Ing. Ivana Pilařová

Na základě smlouvy o koupi závodu koupila s. r. o. závod fyzické osoby (daňová evidence). FO je lékař, který je zároveň jednatel a jediný společník kupující s. r. o. (spojené osoby). Ve smlouvě je oceněn DHIM a DHM cenou obvyklou. Fyzická osoba ukončila činnost k 31. 12. 2019 a uspokojila své závazky a pohledávky během ledna 2020 z účtu FO a ve svém DPFO 2019 upraví základ daně o neuhrazené pohledávky a závazky dle § 23 odst. 8 ZDP.

1. Na které účty se zaúčtuje koupě závodu v účetnictví s. r. o. 31. 12. 2019 (kupní cena závodu 400 000 Kč, z toho majetek celkem za 395000 Kč, rozdíl 5 000 Kč není ve smlouvě definován)?

2. Závazky a pohledávky FO, neuhrazené k 31. 12. 2019, byly „vyřešeny“ (dodaněny v § 7) v rámci fyzické osoby, takže do účetnictví s. r. o. se už v roce 2019 účtovat nemusí?

Úrok z prodlení

ID25718 | | Ing. Simona Kropáčková

Společnosti s. r. o., vystavila fakturu se splatností 14 dní. Zákazník fakturu neuhradil v době splatnosti ale později o 10 dní, po splatnosti faktury. Může si společnost s. r. o. účtovat úrok z prodlení (po zaplacení faktury), pokud ano v jaké výši a jaký bude postup zaúčtování?

Účtování na účet č. 365

ID25691 | | Ing. Ivana Pilařová

Pokud si společníci s. r. o. rozdělují zisk, účtuje se o tom na účtu 364 nebo 365? A pokud dá do stavebního družstva půjčku předseda družstva, mohu účtovat na 365? 

Bezúročná zápůjčka s podílem na zisku

ID25622 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost s r. o. zapůjčila peníze do svěřenského fondu, se kterým není osobou spojenou s tím, že vrácení zápůjčky je smluveno za 5 let. Dle smlouvy je zápůjčka bezúročná a v době vrácení peněz s. r. o. obdrží podíl na zisku svěřenského fondu, vypočítaný od druhého do pátého roku zápůjčky. Hodnotu podílu určuje dle smlouvy hodnota kmenových listů. Je třeba na podíl na zisku dělat nějaké roční dohadné položky, a pokud ano, jakým způsobem by se měly vypočítat?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru