Otázky s klíčovým slovem: Společník

počet otázek s klíčovým slovem : 207Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Soukromý automobil

ID27651 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost s r. o. s jediným společníkem, který není zaměstnancem společnosti ani si nevyplácí odměnu jednatele, používá pro společnost soukromý automobil. Je třeba mít se s. r. o. sepsanou nějakou smlouvu o výpůjčce (možnost půjčení za 0,- Kč)? Jaký způsobem zaúčtuji náhrady za používání tohoto vozidla? Nákup PHM není v účetnictví (použití průměrné ceny dle vyhlášky). 

Darování nemovitosti

ID27486 | | Ing. Christian Žmolík

Když s. r. o. vyvede neodepsanou nemovitost z majetku s. r. o. na základě darovací smlouvy společníkovi, jak se potom postupuje na obou stranách - na straně s. r. o. i společníka? Společník by měl zřejmě zaplatit daň z příjmu, ale z jaké hodnoty? A jak bude o nemovitosti účtovat a řešit daň s. r. o.?

Kapitalizované úroky z půjček

ID27342 | | Ing. Matěj Nešleha

Společnost s r. o. má 2 společníky, kteří půjčily do firmy 200 000,- a 1 000 000,- . Dále má půjčku od nespojené osoby (dcery) 1 400 000,- Kč, Vlastní kapitál společnosti je 32 482 000,- Kč, nerozdělený zisk 32,482 000,- Kč. Úroky za rok 2020 budou vyplaceny v prosinci do nákladů účet 562. Dále společnost zaplatila celkem úroky z úvěrů na auta 23574,- Kč. Prosí o zpracování odpovědi, zda tyto úroky budou daňově uznatelné? 

Odměňování společníka/jednatele s. r. o.

ID27318 | | Josef Rajdl

Fyzická osoba (podnikatel vedoucí podvojné účetnictví) založí příští rok s. r. o. Jaký je rozdíl mezi tím, když bude: 1) Jejím zaměstnancem a současně jediným společníkem, 2) pouze jediným společníkem, který pobírá odměnu, 3) pouze jediným společníkem bez nároku na odměnu?

Pronájem bytu společníka do jeho s. r. o.

ID27292 | | Ing. Christian Žmolík

Společník a jednatel s. r. o. v jedné osobě vlastní v Praze byt o výměře 40 m2, tento byt pronajal s. r. o. za obvyklý nájem 11 000 Kč/měsíc + energie. Nájemce (s. r. o.) má právo dle nájemní smlouvy využívat tento byt pro účely provozování kanceláře, provozuje internetový obchod, sídlo s. r. o. je vzdáleno od Prahy 150 km, jednatel často obchodně cestuje. Považujete také nájem bytu na straně s. r. o. pro provozování kanceláře za daňově uznatelný náklad?

Nevyplacená mzda

ID27167 | | RNDr. Libor Fiala

Společnost s r. o. má jediného společníka, který je i jednatelem s. r. o. Tento společník je ve společnosti zaměstnán jako obchodní zástupce. Jelikož se firmě v r. 2020 nedařilo, tak mu nebyla vyplácena mzda (odvody ZP a SP a daň z příjmů byly hrazeny), tj. v závazcích společnosti zůstává částka 150 000 Kč jako nevyplacená mzda tomuto společníkovi. Je třeba toto nějakým způsobem vykazovat v daňovém přiznání? Má to nějaký vliv na daňovou povinnost společnosti? Jak by se postupovalo v případě, kdy by činnost společnosti byla ukončena? 

Zpětné dopsání úroků z přijaté zápůjčky do účetnictví

ID27251 | | Ing. Martin Děrgel

Společník vložil do s. r. o. dlouhodobou půjčku, která má být úročena obvyklým úrokem. Úrok byl stanoven při podpisu smlouvy v r. 2016. V letošním roce by měla být půjčka vrácena včetně úroků. Při této příležitosti se zjistilo, že účetní opomněla úroky do účetnictví předepsat, vzhledem k tomu, že úroky by stejně neprošly testem nízké kapitalizace a neměly by na daň vliv, testem neprojdou ani letošní úroky. Je možné až v r. 2020 úroky za předchozí roky včetně současného roku dopsat nedaňově do účetnictví 2020?

Kompenzační bonus

ID27198 | | Ing. Ivana Pilařová

Má nárok na kompenzační bonus jediný společník s. r. o. se 30 zaměstnanci, když on je také zaměstnanec a čerpal neplacené volno a na své zaměstnance Antivirus? 

Rozdělení zisku

ID27108 | | Ing. Jiří Vychopeň

Mohou si společníci s. r. o. po uzávěrce roku 2019 (k 30. 6. 2020) a valné hromadě rozdělit zisk pouze za rok 2019 nebo i za předchozí léta, kdy společnost vykazovala zisky, ale zisk nerozdělovala a účtovala ho jako nerozdělený zisk? V roce 2019 s. r. o. vykázala zisk 500 000 Kč, za roky předchozí (cca 5 let) je kumulovaný nerozdělený zisk cca 2 000 000 Kč. Mohou si nyní společníci rozdělit celkový zisk 2 500 000 Kč nebo pouze 500 0000 Kč? Společnost disponuje finančními prostředky a rozdělení zisku ji nijak na jejím chodu neohrozí.

Dohoda o provedení práce u společníka s. r. o.

ID26949 | | Ing. Jiří Vychopeň

Česká společnost s r. o. má dva jednatele a dva společníky, jeden má podíl 70 % a druhý má podíl 30 %. Společnost se zabývá stavební činností. Je možné s osobou, která je zároveň jednatelem a společníkem, uzavřít dohodu o provedení práce s vymezením činnosti provedení prací na dané stavební zakázce a daňově na ni pohlížet jako na dohodu sjednanou s normálním zaměstnancem? Tato osoba se skutečně podílí na fyzickém provedení dané zakázky. Fyzické osoby smlouvy o výkonu funkce sjednány nemají.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru