Otázky s klíčovým slovem: Společník

počet otázek s klíčovým slovem : 171Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Práce společníka pro vlastní společnost

ID25543 | | Ing. Matěj Nešleha

Právnická osoba (s. r. o.) má jediného společníka, který je zároveň jediným jednatelem. Tato společnost poskytuje instalatérské služby. Společnost nemá žádné zaměstnance. Instalatérské práce vykonává pro tuto společnost její společník. Je možné, aby společník za tyto instalatérské práce, které vykonává pro svoji společnost, nepobíral žádnou odměnu dle § 6 ZDP? Případně, že by společník, který je zároveň jednatelem, pobíral jen odměnu za výkon funkce jednatele a nepobíral žádnou odměnu za instalatérské práce, které pro svoji společnost vykonává? Existuje k této problematice nějaká aktuální judikatura? 

Převod společnosti na jiného společníka

ID25421 | | Ing. Martin Bureš

Společnost s ručením omezeným změnila společníka. Společníci si ocenili společnost na 3 miliony a dohodli se, že ke změně společníka dojde k 31. 12. 2019. Dohodnutá cena má být zaplacena do března 2020. Zápis do ORS byl již proveden. Za rok 2019 je předpokládaný zisk 2 miliony. Účetní závěrka bude sestavena do 15. 2. 2020. Výplata zisku po zdanění srážkovou daní u zdroje náleží původnímu společníkovi nebo už novému společníkovi? Může firma použít k výplatě kupní ceny původnímu společníkovi z bankovního účtu společnosti? 

Vklad zboží společníkem do vlastní s.r.o.

ID25279 | | Ing. Matěj Nešleha

Pokud chce jednatel/společník vložit do s. r. o. zboží pro následný prodej (zboží je jeho domácí skladová zásoba), a nezná jeho kupní cenu, jakým způsobem má v ocenění postupovat a jakým způsobem ho může vložit do s. r. o.? Napadají mě 3 možnosti: 1. prodej do s. r. o. - on jako fyzická osoba by příjem z prodeje nemusel danit do 30 000 Kč za rok, 2. vklad do s. r. o. - jednalo by se o zaúčtování na účet 365, ale nevím jak zjistit cenu vkladu, 3. dar do s. r. o. - musí s. r. o. tento dar danit, když bude mít příjem z prodeje tohoto daru? Jaké daňové dopady by měly tyto 3 varianty jak v s. r. o. tak u společníka? 

Příplatek mimo základní kapitál

ID25329 | | Ing. Christian Žmolík

Společník tuzemské společnosti s ručením omezeným poskytl své společnosti úročenou zápůjčku. Nyní se rozhodl, že tuto zápůjčku včetně úroků chce převést na příplatek mimo základní kapitál. Je možné celý účet 365 včetně úroků převést na účet 413?

Faktura za ubytování jednatele/společníka

ID25126 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost s r. o., má pouze 1 jednatele/společníka, který není zaměstnaný. Mohu si dát do nákladů fakturu za ubytování? 

Bezúročná zápůjčka jednateli ze s. r. o.

ID25109 | | Ing. Petra Konderlová

Společník a zároveň jednatel s. r. o. pobírající ze společnosti pouze odměnu na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele (zdaňována v § 6 ZDP), čerpá ze společnosti bezúročnou zápůjčku. Lze u něj využít osvobození dle § 4a písm. m) bod 4 ZDP, nebo se musí postupovat v souladu s § 6 bod 9 písm. v) ZDP a přidanit mu majetkový prospěch z jistiny nad 300 000? Závislou činnost nevykonává, ale je zdaňován v § 6 ZDP, tak nevím, zda pak musí dle § 6 postupovat i v případě majetkového prospěchu. 

Zaměstnání společníků ve v. o. s.

ID24981 | | JUDr. Eva Dandová

Je možné zaměstnat ve v. o. s. (2 společníci) oba společníky? Lze to na základě DPP i klasického pracovního poměru? Jsou tam nějaká úskalí a výjimky? 

Nepeněžní vypořádací podíl společníka s. r. o. - převod nemovitosti

ID24781 | | Ing. Ladislav Pitner

Jak se vypořádat se společníkem a jak tento vypořádací podíl danit, pokud se jedná o vypořádání v podobě nemovitosti? Ve společenské smlouvě mají společníci uvedeno, že vypořádací podíl bude stanoven z vlastního jmění společnosti, a to poměrově k podílu na základním kapitálu. Tato částka nám vyšla přibližně na 9 800 000 Kč. Společník chce svůj podíl v podobě majetku, a to konkrétně: areál skládající se z pozemku (v účetnictví 2 500 000 Kč) a nezkolaudované stavby (tato hala je v účetnictví zatím na pořízení majetku v hodnotě 670 000 Kč). Na tento areál byl udělán odhad ve výši 10 500 000 Kč). Nevíme si rady jak dále postupovat a zda bude muset být odvedena DPH ze stavby. Mysleli jsme si následující postup - nárok společníka 9 800 000 Kč, z toho se spočítá 15% srážková daň, kterou odvedeme na FÚ (cca 1 470 000 Kč), dále bychom FU vrátili uplatněnou DPH z prací a materiálu na výstavbě haly (cca 650 000 Kč)? Ale také nám vychází, že společník by měl ještě nám doplatit částku, protože hodnota nemovitosti, je vyšší než výše jeho vypořádacího podílu. Nejsme si jisti, zda po společníkovi chtít doplatek za nemovitost 10 500 000 Kč – 9 800 000 Kč, anebo 10 500 000 – 8 330 000 Kč (tedy výše podílu minus srážková daň). A bude tento doplacený rozdíl nějak daněn?

Půjčka jednatele do s. r. o.

ID24845 | | Ing. Christian Žmolík

Jednatel, který není zároveň společníkem, půjčil v roce 2019 do s. r. o. 5 mil. Kč. V průběhu roku se mu 4 mil. Kč zase ze společnosti vrátily. Ke konci roku 2019 bude na účtu 379 pravděpodobně zůstatek ve výši 1 mil. Kč. Zápůjčky jsou sjednány jako bezúročné. Prosím o napsání, zdali vzhledem k tomu, že jednatel není zároveň společníkem, vzniká tímto ve společnosti majetkový prospěch. Částka nevrácené zápůjčky bude k 31. 12. 2019 vyšší než 100 000 Kč. Půjčené peníze jsou použity pro účely dosažení, zajištění a udržení příjmů. Jak toto prosím zohlednit v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019? 

Vyplacení části dobrovolného příplatku mimo základní kapitál společníkům

ID24628 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost s r. o. má dva společníky - každý má 50% podíl. V roce 2013 na základě rozhodnutí valné hromady každý ze společníků vložil do společnosti příplatek mimo základní kapitál 2 000 000 Kč v peněžité formě na běžný účet společnosti. Společnost celkově vykazuje nerozdělený zisk minulých let. Společníci si chtějí každý vyplatit 1 000 0000 Kč a zbytek prozatím ponechat ve firmě. Oba společníci jsou zároveň i původní vkladatelé. První společník je českým rezidentem - spadá pod § 36 odst. 2 písm. e) zákona o daních z příjmů, vychází mi, že ke srážková daň je 0, protože vložená prokázaná nabývací cena příplatku mimo základní kapitál je 2 000 000 Kč a podíl 50 % na její vrácení je 1 000 0000 Kč, takže cena ke zdanění je 0. Druhý společník je švýcarským rezidentem - český nerezident - tady si nevím rady, pod jaký paragraf spadá, ale jeho nabývací prokázaná cena podílu je stejná jako u prvního společníka - to co vložil do firmy, chce částečně zpět.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru