Otázky s klíčovým slovem: Souhrnné hlášení

počet otázek s klíčovým slovem : 101Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

DPH u náhradních dílů z jiného členského státu

ID27417 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola. Nyní naši učitelé objednali náhr. díly na CNC u zahraničního dodavatele. Na faktuře je uvedeno: Osvobozeno od DPH dle článku 138 směrnice Evropské komise o DPH. Musím to dodanit? Musím udělat souhrnné hlášení nebo to jen nějak uvést do přiznání DPH? 

Povinnost podat dodatečné přiznání k DPH po podání následného souhrnného hlášení

ID27201 | | Pavla Hadrabová

Firma v říjnu 2020 zjistila chybu ve fakturaci služeb do jiného členského státu uváděných na řádku 21 přiznání k DPH. Firma podala podle § 102 ZDPH následné souhrnné hlášení za měsíce březen a červen 2020, kterými chyby v SH odstranila. Dodatečné přiznání k DPH ale nepodala, protože nedošlo ke změně daňové povinnosti. Vycházela přitom z ustanovení § 141 daňového řádu. Správce daně firmu kontaktoval, aby dodatečné přiznání k DPH podala, jinak firmě bude doručena oficiální výzva. Z jakých ustanovení ZDPH vychází správce daně při stanovení povinnosti uvést v soulad souhrnné hlášení s řádkem 21 přiznání k DPH?

Služba z EU

ID27302 | | Ing. Martin Novák

Jsem plátce DPH (fyzická osoba) vedu daňovou evidenci a firma z Německa (je také plátce DPH) provede na naší zemědělské farmě opravu asfaltových ploch. Bude faktura od nich bez DPH a nebo k tomu budu dopočítávat DPH 21 % a do jakých řádků v přiznání k DPH uvedu tuto částku za provedenou službu, kde se to promítne v kontrolním hlášení, v jakém odd. musím podávat i souhrnné hlášení? Nemám s tímto žádnou zkušenost, tak prosím o radu. Zároveň nevím, kde mohu ověřit DIČ německé firmy a zda DIČ bude začínat označením DE. 

Společnost a DPH

ID24509 | | Ing. Martin Novák

Společnost (dříve sdružení) o třech společnících poskytují služby pro osobu registrovanou k DPH v EU. Jeden společník vystaví na odběratele za celkové plnění daňový doklad (za celou společnost) a tuto částku uvede v přiznání na ř. 21. Zároveň tuto hodnotu plnění uvede v souhrnném hlášení. Zbývající dva společníci si vyúčtují své třetiny (z celkového plnění) u prvního společníka, a to ve stejném daňovém režimu, ve kterém bylo poskytnuto plnění třetí osobě. Toto plnění pak uvedou na ř. 21 daňového přiznání. Ovšem souhrnné hlášení už nepodávají. Je tento postup správný?

Těžební práce v lese

ID24191 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost s r. o., plátce DPH, provádí těžební práce v lese pro německého odběratele, který mu poskytl německé DIČ. Práce jsou prováděny jak v Německu, tak v Česku. Z hlediska DPH se u obou míst plnění postupuje podle § 9 zákona o DPH + souhrnné hlášení?

Rozdělení zboží a služby v souhrnném hlášení

ID23774 | | Ing. Ladislav Pitner

Jaké je pravidlo pro rozdělení zboží a služby do souhnného hlášení? Naše firma prodává zboží a v té souvislosti některým zákazníkům fakturuje poštovné, balné do zahraničí (většinou do EU). Vše - zboží i dopravné/balné - je na jedné faktuře. Má tato faktura jako celek spadnout do kolonky v souhrnném hlášení do zboží, nebo se má dělit na zboží a službu? Služba je v malé částce oproti dodanému zboží. 

Odeslání výrobků - pobočka třetí země/ odběratel EU

ID23545 | | Ing. Martin Svoboda

Je možné zaslat zboží konečnému příjemci například německé pobočce NW do Číny (do třetí země, popř. do Norska, Švýcarska) a fakturovat to přímo té německé firmě NW do Německa (do EU)? Zboží nechat vyclít na NW Čína, poslat s fakturou, kde je odběratel NW Německo, ta Čína je pouze konečný příjemce? Do jakého řádku DPH uvádím? Do ř. 20 nebo ř. 22? Jak je to se souhrnným hlášením?

Identifikovaná osoba a DPH

ID23066 | | Ing. Zdeňka Hušáková

OSVČ vede DE se dnem 8. 11. 2018 stal identifikovanou osobou § 6g ZDPH - pořídil zboží z EU za více než 326 000 Kč. Co s přiznáním DPH? Dát do ř. 3 - pořízení zboží z jiného členského státu a vypočtenou DPH na výstupu odvést? Jako identifikovaná osoba nemá nárok na odpočet. A pokud ano, bude daňová povinnost u identifikované osoby daňovým nákladem? Stejně asi budu řešit i to, že OSVČ používá k propagaci zboží i reklamu na Google AdWords, z přijaté faktury od Googlu k ZD vypočítám DPH, kterou odvedu a zase nemohu nárokovat. Dotkne se tato situace nějak souhrnného hlášení? Kontrolní hlášení vím, že se nepodává.

Změna zdaňovacího období identifikované osoby

ID23278 | | Ing. Tomáš Brokl

Může identifikovaná osoba požádat stejně jako plátce (a za stejných podmínek) o změnu období z měsíčního na čtvrtletní?

Stavební práce v Německu

ID22753 | | Ing. Tomáš Brokl

Český podnikatel, plátce DPH v ČR, provádí na území Německa stavební práce pro německé plátce. Jak se vykazuje toto plnění v přiznání k DPH, v souhrnném hlášení, popř. musí se registrovat k DPH v Německu?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru