Otázky s klíčovým slovem: Souhrnné hlášení

počet otázek s klíčovým slovem : 98Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Společnost a DPH

ID24509 | | Ing. Martin Novák

Společnost (dříve sdružení) o třech společnících poskytují služby pro osobu registrovanou k DPH v EU. Jeden společník vystaví na odběratele za celkové plnění daňový doklad (za celou společnost) a tuto částku uvede v přiznání na ř. 21. Zároveň tuto hodnotu plnění uvede v souhrnném hlášení. Zbývající dva společníci si vyúčtují své třetiny (z celkového plnění) u prvního společníka, a to ve stejném daňovém režimu, ve kterém bylo poskytnuto plnění třetí osobě. Toto plnění pak uvedou na ř. 21 daňového přiznání. Ovšem souhrnné hlášení už nepodávají. Je tento postup správný?

Těžební práce v lese

ID24191 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost s r. o., plátce DPH, provádí těžební práce v lese pro německého odběratele, který mu poskytl německé DIČ. Práce jsou prováděny jak v Německu, tak v Česku. Z hlediska DPH se u obou míst plnění postupuje podle § 9 zákona o DPH + souhrnné hlášení?

Rozdělení zboží a služby v souhrnném hlášení

ID23774 | | Ing. Ladislav Pitner

Jaké je pravidlo pro rozdělení zboží a služby do souhnného hlášení? Naše firma prodává zboží a v té souvislosti některým zákazníkům fakturuje poštovné, balné do zahraničí (většinou do EU). Vše - zboží i dopravné/balné - je na jedné faktuře. Má tato faktura jako celek spadnout do kolonky v souhrnném hlášení do zboží, nebo se má dělit na zboží a službu? Služba je v malé částce oproti dodanému zboží. 

Odeslání výrobků - pobočka třetí země/ odběratel EU

ID23545 | | Ing. Martin Svoboda

Je možné zaslat zboží konečnému příjemci například německé pobočce NW do Číny (do třetí země, popř. do Norska, Švýcarska) a fakturovat to přímo té německé firmě NW do Německa (do EU)? Zboží nechat vyclít na NW Čína, poslat s fakturou, kde je odběratel NW Německo, ta Čína je pouze konečný příjemce? Do jakého řádku DPH uvádím? Do ř. 20 nebo ř. 22? Jak je to se souhrnným hlášením?

Identifikovaná osoba a DPH

ID23066 | | Ing. Zdeňka Hušáková

OSVČ vede DE se dnem 8. 11. 2018 stal identifikovanou osobou § 6g ZDPH - pořídil zboží z EU za více než 326 000 Kč. Co s přiznáním DPH? Dát do ř. 3 - pořízení zboží z jiného členského státu a vypočtenou DPH na výstupu odvést? Jako identifikovaná osoba nemá nárok na odpočet. A pokud ano, bude daňová povinnost u identifikované osoby daňovým nákladem? Stejně asi budu řešit i to, že OSVČ používá k propagaci zboží i reklamu na Google AdWords, z přijaté faktury od Googlu k ZD vypočítám DPH, kterou odvedu a zase nemohu nárokovat. Dotkne se tato situace nějak souhrnného hlášení? Kontrolní hlášení vím, že se nepodává.

Změna zdaňovacího období identifikované osoby

ID23278 | | Ing. Tomáš Brokl

Může identifikovaná osoba požádat stejně jako plátce (a za stejných podmínek) o změnu období z měsíčního na čtvrtletní?

Stavební práce v Německu

ID22753 | | Ing. Tomáš Brokl

Český podnikatel, plátce DPH v ČR, provádí na území Německa stavební práce pro německé plátce. Jak se vykazuje toto plnění v přiznání k DPH, v souhrnném hlášení, popř. musí se registrovat k DPH v Německu?

Třístranný obchod dodání s montáží

ID22559 | | Ing. Matěj Nešleha

Nakoupili jsme zařízení od německého plátce DPH pro našeho klienta, který je plátce registrovaný na Slovensku. Zařízení je z Německa dopraveno přímo k našemu odběrateli na Slovensko, ale montáž a uvedení do provozu na Slovensku provedeme my. Jak máme tato plnění vykázat v přiznání k DPH, případně v kontrolním a souhrnném hlášení? 

Dovoz zboží a DPH

ID22285 | | Pavla Hadrabová

Jsme firma (plátce DPH), která dováží zboží z Číny. V Hamburku dojde k proclení a zboží pak jede rovnou k našemu polskému zákazníkovi do Polska. Jak v přiznání vykážeme dovoz zboží a můžeme pak fakturovat našemu polskému zákazníkovi bez DPH?

Dodání zboží s instalací v jiném členském státu

ID22560 | | Ing. Martin Svoboda

Provádíme servisní práce na námi dodaném zařízení u odběratele registrovaného na Slovensku se sídlem na Slovensku a v rámci servisu instalujeme náhradní díl, cena dílu je v řádech desetitisíců. Jak máme toto plnění vykázat do přiznání k DPH, řádky 20 a 21, nebo celá částka řádek 26 a jak případně vykázat dodávku do souhrnného hlášení? 

 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru