Otázky s klíčovým slovem: Sociální pojištění

počet otázek s klíčovým slovem : 273Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Stravenkový paušál a DPP

ID27749 | | Ing. Petra Konderlová

Pokud si někdo vydělá u jednoho zaměstnavatele 10 000 Kč na dohodu o provedení práce a zároveň obdrží za odpracované dny stravenkový paušál (8x 75,6 Kč), což znamená, že celkově obdrží od zaměstanvatele 10 604,8 Kč, stále z celé částky nebude platit sociální ani zdravotní pojištění?

Stravenkový paušál

ID27640 | | Ing. Ivana Pilařová

Pokud bude zaměstnavatel svým zaměstnancům poskytovat vyšší stravenkový paušál, a tento nadlimitní příspěvek na stravování by hradil ze zisku, podléhá i tak odvodům na pojistné a zdanění u zaměstnanců? 

Zaměstnanec pracující pro britského zaměstnavatele v Británii i v ČR

ID27535 | | Josef Rajdl

Fyzická osoba s dvojím občanstvím (Česká republika, Velká Británie) je zaměstnancem britského zaměstnavatele, který nemá v ČR žádnou provozovnu. V roce 2020 se zaměstnanec z důvodu epidemické situace zdržoval více něž 183 dní na území ČR. Pro svého zaměstnavatele pracoval z místa pobytu v ČR v režimu home office, zaměstnavatel mu vyplácel mzdu podrobenou odvodovým povinnostem podle britských předpisů. Podle smlouvy o ZDZ s Velkou Británií by ze mzdy za období výkonu práce na území ČR měla být daň z příjmů odvedena v ČR. Předpokládám, že - se jedná pouze o část celoročního příjmu, která odpovídá době strávené v ČR; - zaměstnanec musí v ČR podat daňové přiznání, v němž uvede výši celoročního příjmu a následně vyloučí ze základu daně část příjmu obdrženého v době pobytu ve Velké Británii; - zaměstnanec bude muset požádat o vrácení daně sražené ze mzdy vyplacené za práci provedenou z území ČR. Má vzniklá situace jiné řešení než výše uvedené? Jak se stanoví výše příjmů v jednotlivých zemích (poměrem dnů nebo podle výplatních pásek za jednotlivá období)? Jak by měla být situace vyřešena z hlediska sociálního pojištění a zdravotního pojištění? Zdravotní pojištění uvedená osoba zatím řešila tak, že se v ČR přihlásila jako samoplátce – osoba bez zdanitelných příjmů.

Odchodné - strážník městské policie

ID27566 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Dle novely zákona o obecní policii (zákon č. 553/1991 Sb.) bylo strážníkům přiznáno od 1. 1. 2021 odchodné. Odvádí se z tohoto odchodného ZP, SP a daň z příjmů?

Plně hrazené stravenky zaměstnavatelem x Stravenkový paušál nad 70% horní hranice stravného

ID27568 | | Ing. Ivana Pilařová

Právě jsem se dočetl, že daňový režim stravenek a stravenkového paušálu je shodný, se chci ujistit, že tento názor je chybný a v daňovém režimu je velký rozdíl. Pokud by firma poskytovala v roce 2021 plně hrazené stravenky ve výši například 150 Kč pak je tato částka u zaměstnance odvozena od daně z příjmů, zdravotního i sociálního pojištění. U zaměstnavatele bude částka 75,60 Kč daňově uznatelným nákladem a zbytek 74,40 Kč bude nedaňovým nákladem zaměstnavatele. Pokud bude firma poskytovat stravenkový paušál 150 Kč, pak je u zaměstavatele celá tato částka daňově uznatelným nákladem ale u zaměstnance bude částka nad 75,60 Kč (v našem případě 74,40 Kč) u zaměstnance předmětem daně z příjmů, zdravotního a sociálního pojištění. Je můj názor správný? 

Paušální daň

ID27470 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

OSVČ vyplnil tiskopis Oznámení o vstupu do paušálního režimu od zdaňovacího období roku 2021. Tiskopis odevzdal na FÚ. Jaký bude postup, pokud se mu např. v říjnu 2021 narodí dítě a bude chtít uplatnit daňové zvýhodnění na dítě? Může za rok 2021 podat daňové přiznání a zvýhodnění uplatnit? Bude tedy za rok 2021 vést daňovou evidenci, podá přehledy na sociální a zdravotní pojištění?

Nemocenská

ID27431 | | Ing. Marta Ženíšková

Zaměstnanec má zaměstnání malého rozsahu, v měsíci, kdy nedosáhne 3 000 Kč se neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnanec byl nemocný a na správu sociálního zabezpečení jsme zaslali přílohu k žádosti o dávku. V měsících, kdy nedosáhl rozhodné částky 3 000 Kč, se neodvedlo sociální pojištění a příjem byl nula. Ze „sociálky“ po nás chtějí, abychom vyplnili příjmy i v době, kdy nedosáhl rozhodné částky. Je to takto správně? Ani program mi žádné částky nenabídne, je potřeba to vyplnit ručně.

Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR

ID27386 | | Josef Rajdl

Pokud česká s. r. o. zaměstnává občana Slovinska na HPP s tím, že bude dojíždět pracovat měsíc v Česku a pak měsíc v Chorvatsku, potom znovu v Česku - jaká bude situace s odvodem daní a platbami zdravotního a sociálního pojištění?

Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění

ID27398 | | Josef Rajdl

Zaměstnankyně má v pracovní smlouvě sjednán jako den nástupu do práce 1. 1. 2021. Práci ve skutečnosti začne vykonávat v pondělí 4. 1. 2021. K jakému dni musím nástup této zaměstnankyni nahlásit u zdravotní pojišťovny a na PSSZ?

Dotace na ubytování z programu COVID-Ubytování

ID27297 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Vlastník ubytovacího zařízení obdržel na základě žádosti dotaci z programu COVID-Ubytování. Jde o OSVČ. Bude se tato dotace zdaňovat daní z příjmů fyzických osob a bude spadat do příjmů, které jsou základem pro odvod sociálního a zdravotního pojištění?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru