Otázky s klíčovým slovem: Služby sociální péče

počet otázek s klíčovým slovem : 4Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání

ID7132 | | JUDr. Vlasta Víghová

Naše organizace se zabývá činností sociálních služeb. Je příspěvková organizave. Odměňování se řídí nař. vlády 564/2006 Sb. v platném znění. Zaměstnáváme zde všeobecné sestry, které zařazujeme podle vykonávané práce podle katalogu práce do 9. a 10. platové třídy, kde musí mít doloženo i Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.Toto osvědčení je vystavováno na období od-do. Pokud platnost tohoto osvěsčení skončí a není v návaznosti nové (prodleva je např. 14 dní i více), jak řešit platovou třídu,než bude doloženo nové osvědčení.

Změna zdravotního postižení ze III. stupně na II.

ID6666 | | Josef Rajdl

Zaměstnanec, který měl po celý rok 2010 slevu III. stupně pro zdrav. postižené občany mi nyní v lednu oznámil, že mu byl změněn III. Stupeň na druhý zpětně od 1. 9. 2010. Sám se to dozvěděl pozdě na základě rozhodnutí odboru soc. péče ze dne 2. 12. 2010. Jak mám nyní postupovat, když jsem poskytovala slevu v hodnotě 420 Kč po dobu od 1. 9. do 31. 12. 2010, tedy 4 měsíce, kdy měl nárok pouze na 210 Kč. Mohu to srovnat na základě vyúčtování jeho daně z příjmu ze závislé činnosti? Zároveň se mi nabízí otázka, v případě odpočtu daně z příjmu u organizace, která si může uplatnit na zdrav. postiž. zaměstnance slevu. To znamená, že slevu rozdělím 1-8 (III. stupeň) a 9-12 (II. stupeň)?

Zařazení pracovníka v sociálních službách

ID5068 | | JUDr. Eva Dandová

Odměňujeme podle zákona o platu. Zaměstnanec vykonává práci pracovníka v sociálních službách - přímá obslužná činnost - je zařazen ve třídě 4. Má nejvyšší dosažené vzdělání - základní a má kurz pro pracovníky v sociálních službách (podle zákona 108/2006 Sb.) Lze tohoto zaměstnance po dovršení 50 let věku přeřadit tak, že bude vykonávat práci podle § 116 b) (základní výchovná činnost) zákona 108/2006 Sb. a bude zařazen podle katalogu práce do 5. nebo 6. třídy. Může být v tomto případě uplatněna vyjímka podle § 3 odst. 3, písm.c) 564/2006 Sb., aby to bylo v souladu i ze zákonem 108/2006.

DPH ošetřovatelské služby

ID177 | | Ing. Jiří Jarkovský

OSVČ-FO, která se zabývá poskytováním ošetřovatelské péče, t.j. stará se ve svém vlastním zařízení o seniory, kteří se sami o sebe již nedokáží postarat, jednak dlouhodobou, ale i respitní. Tuto péči vykonávají zaměstnanci jednak ošetřovatelky, ale i zdravotní sestry. Poplatky za tyto služby si hradí sami klienti. /nejedná se o zdravotní služby/. Podnikatelka vede DE. Nyní přesáhl obrat za posledních 12 měsíců l mil. Je nebo není tato služba osvobozena od DPH? Pokud ne, platí pro ni sazba 5%?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru