Otázky s klíčovým slovem: Služby

počet otázek s klíčovým slovem : 983Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Manažerský kurs v zahraničí - režim DPH

ID26758 | | Ing. Martin Svoboda

Zaměstnanec (ředitel společnosti) bude absolvovat třítýdenní manažerský kurs ve Švýcarsku. Švýcarský dodavatel vystavil fakturu bez DPH. Bude odběratel (plátce DPH) tuto fakturu vykazovat v přiznání DPH a případně v kontrolním hlášení? Dodavatel je obchodní manažerská škola pro vedoucí pracovníky, nabízející programy MBA.

DPH - výstavba bytových jednotek

ID26746 | | Ing. Jan Kašpar

Právnická osoba, plátce DPH, chce ve své nemovitosti vybudovat byty. Částečně vlastní činností (PO je stavební firma), částečně nakupovanými službami. Budou tyto služby fakturovány PO v režimu přenesení daňové povinnosti nebo s DPH 15 %? 

Registrace k DPH - přijaté služby z Rakouska

ID26748 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost s r. o. má za rok 2020 pouze 3 faktury přijaté za služby od dodavatele z Rakouska. Celková výše je cca 600 Kč za všechny faktury. Musí se tato společnost stát identifikovaným plátcem DPH? Pokud ano, je možné se vyhnout registraci tím, že se faktury zaúčtují jako nedaňové náklady? 

DPH u poskytnuté služby - doplnění otázky DAUCID 25756

ID26672 | | Ing. Ladislav Pitner

Kdo odvádí DPH v tomto případě: Zákazník je registrovaný v Rakousku a poskytujeme mu službu na rakouské DIČ (což by odpovídalo reverse-charge), služba je ale poskytovaná v České republice (zákazník zde má prostory na výrobu, což by odpovídalo pro změnu tuzemské dani)? Jak je to s fakturací, má být fakturováno bez DPH, nebo včetně? Doplňuji, že se jedná o servisní pronájem textilu, v tomto případě rohoží.

Příjetí služby z Austrálie

ID26654 | | Ing. Matěj Nešleha

Česká firma přijala službu - překlad webových stránek od dodatele z Austrálie. Faktura se jmenuje daňový doklad a je vyčíslena v Kč, sídlo dodavatele je Austrálie, DIČ neuvádí. Jak tuto fakturu zaúčtovat správně ohledně DPH?

DPH u poskytnuté služby

ID26664 | | Ing. Ladislav Pitner

Kdo odvádí DPH v tomto případě: Zákazník je registrovaný v Rakousku a poskytujeme mu službu na rakouské DIČ (což by odpovídalo reverse-charge), služba je ale poskytovaná v České republice (zákazník zde má prostory na výrobu, což by odpovídalo pro změnu tuzemské dani)? Jak je to s fakturací, má být fakturováno bez DPH, nebo včetně?

Poskytování služeb do zahraničí - balení léků pro švýcarskou společnost

ID26665 | | Ing. Ladislav Pitner

Jsme český plátce DIČ CZ a poskytujeme služby, např. balení, analýzy léků pro švýcarskou společnost. Uvádíme služby do řádku 26 v daňovém přiznání a na vstupu uplatňujeme DPH u přijatých služeb u materiálů aj. Musíme ověřovat ve Švýcarsku zákon DPH a vyhledat, zda jsme povinni zaplatit daň ve Švýcarsku? Co je nutné uvést na fakturu vydanou v případě služby? Obdobně jako u poskytnutí služby do země v EU "daň odvede příjemce služby"? 

Zvláštní režim pro cestovní službu

ID26633 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost zajišťuje přepravu osob, někdy vlastními silami, jindy si přepravu nakoupí od jiného poskytovatele. Jedná se v tom druhém případě o cestovní službu? V zákoně je uvedeno, že se považuje za cestovní službu i prodej jedné nakoupené služby, pokud se jedná o ubytování nebo dopravu osob. Četla jsem ale judikát C-220/11 Star Coaches, kde je napsáno, že pokud se uskutečňuje pouze přeprava osob vlastními silami nebo jako nakoupená od jiných osob, a nejsou poskytovány žádné jiné služby, nejedná se o cestovní službu. Jak to tedy je?

Fakturace pronájmu parkovací plochy slovenskému plátci

ID26650 | | Ing. Ladislav Pitner

Česká firma (plátce DPH) fakturuje měsíční pronájem plochy pro parkování vozidla slovenské firmě (plátce DPH, sídlo na Slovensku, slovenské DIČ). Parkovací plocha je v majetku české firmy a nachází se na území ČR. Fakturovat s DPH nebo bez DPH? Pokud by slovenská firma dodala české DIČ byla by fakturace s DPH? Může si česká firma, bez znalosti českého DIČ slovenské firmy, nějakým způsobem sama ověřit, zda je slovenská firma registrována k DPH v ČR?

Režim DPH u subdodávky montážních prací na Slovensku

ID26616 | | Ing. Martin Svoboda

Naše firma provádí dodávku a montáž technologie, např. v mlékárně dodáváme a montujeme rozvodné potrubí. Nyní tuto službu provádíme v mlékárně na Slovensku, pro plátce DPH na Slovensku, tedy předpokládám, že budeme toto dodání zboží s montáží fakturovat bez české DPH v souladu s § 24a zákona o DPH a v přiznání k DPH vykážeme toto plnění na řádku 26 přiznání k DPH. Nyní jsme si vzhledem k velké zakázce objednali spolupráci českého živnostníka, plátce DPH, který pro nás jako subdodávku bude provádět montážní práce na Slovensku. Jak nám má český subdodavatel fakturovat svoji práci na Slovensku, bude fakturovat s českou DPH, protože fakturuje český plátce českému plátci? A naše firma bude mít nárok na odpočet takto fakturované DPH? Nebo je správný jiný postup a jaký?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru