Otázky s klíčovým slovem: Služby

počet otázek s klíčovým slovem : 936Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

DPH - služba nebo zboží

ID25287 | | Ing. Martin Novák

Český plátce DPHsi dává tiskout knihy v Polsku polské firmě také plátci DPH (VAT). V jaké formě dodává podklady k tisku knihy, by nemělo být důležité. Polská firma fakturuje do ČR s DPH nulovým. Chtěla jsem se informovat, jestli se jedná a službu a bude se na českém daňovém přiznání DPH uvadět 21 % nebo 10 % a bude se jednat o nákup knih z Polska? A hlavně bude se jednat o reverse charge? 

Zprostředkování obchodu s kryptoměnou

ID25262 | | Ing. Ladislav Pitner

Fyzická osoba podnikatel v oblasti finanční činnosti, který není plátce DPH, jelikož provozuje pouze finanční činnosti osvobozené od DPH, chce zprostředkovávat obchodování s kryptoměnou. Je zprostředkování nákupu, prodeje, směny kryptoměn považováno za finanční činnost osvobozenou od DPH bez nároku na odpočet?

Parkové úpravy

ID25256 | | JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.

Chtěli bychom vylepšit celou parkovou plochu zeleně na sídlišti. To znamená, že přidáme lavičky (1 ks za 10 000 Kč), stromy, keře, skalku (za 80 000 Kč), ztracené chodníky atd., v celkové hodnotě 800 000 Kč. Je nutné celou akci účtovat jako investici a nebo mohu napsat, že jde o jednotlivé úpravy již stávajícího parku, a tedy účtovat tuto akci jako neinvestiční?

Neplátce DPH - přijetí služby z EU

ID25228 | | Ing. Martin Novák

Neplátce DPH přijme službu a zboží z EU. Jak to bude z pohledu DPH? Musí se české s. r. o. (neplátce) registrovat k DPH vůči zahraničí?

Náležitosti daňového dokladu pro odpočet DPH

ID25219 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost ABC s.r.o. přijímá faktury (daňové doklady) za telefonní poplatky od operátora. Na těchto fakturách je tato společnost uvedena jako jakýsi „uživatel/příjemce služeb“, ale jako odběratel je uveden jiný subjekt. Na fakturách je uvedeno IČ společnosti ABC s.r.o., ale chybí DIČ, přestože je společnost ABC s.r.o. plátcem DPH. Celková částka faktury nikdy nepřesáhne částku 10 000 Kč. Může si společnost ABC s.r.o. uplatnit odpočet DPH z těchto faktur? Může si takto fakturované telefonní poplatky uplatnit do daňových výdajů? Samozřejmě za předpokladu, že dané služby používá pro uskutečňování ekonomické činnosti, kde má plný nárok na odpočet a zároveň tyto výdaje slouží na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. 

Účtování tržeb projekční kanceláře - projektová dokumentace, studie

ID25185 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Na jaký účet se správně účtují tržby projekční kanceláře za vytvoření projektové dokumentace nebo studie? Na účet 602 Tržby z prodeje služeb nebo na účet 601 Tržby za vlastní výrobky? V předkontacích je naznačeno účtování jako služba na 602 ale pokud se studie připravují přes rok, účtují se přes nedokončenou výrobu a to by ukazovalo, že se jedná o "vlastní výrobek".

Služby do Německa

ID25107 | | Ing. Martin Novák

Česká firma (plátce) poskytuje služby německým firmám (plátcům). Jakou sazbu DPH máme použít a kde máme daň zaplatit? Česká společnost má v Německu roční obrat přibližně 5 mil. Kč. Je česká firma povinna odvádět DPH v Německu? 

Nájemné a služby

ID25141 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost s r. o. se zabývá nákupem nemovitostí a následným pronájmem. Nemá jinou činnost. V jedné nájemní smlouvě je rozdělená částka na nájemné a služby (energie) s ním spojené. Služby jsou v paušální částce a nepodléhají vyúčtování. Jsou tyto služby též osvobozené od DPH bez nároku na odpočet?

Přijatá faktura z EU - služby

ID24921 | | Ing. Miroslava Kočová

Jak zaúčtovat přijatou fakturu ze Slovenska za služby na webových stránkách od plátce plátci, které platí od 2. 11. 2019 do 2. 11. 2020? Jde o nákup služeb z Evropské unie, ale zároveň o časové rozlišení. 

DPH, místo plnění

ID25066 | | Ing. Martin Svoboda

Fyzická osoba, CZ plátce DPH fakturuje pro plátce DPH CZ práce, které se uskutečňují na území Německa. Jedná se o montážní práce telekomunikační - na stožárech telekomunikačního vedení. Prosím o upřesnění fakturace - DPH. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru