Otázky s klíčovým slovem: Služby

počet otázek s klíčovým slovem : 966Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Sazba DPH osobě nepovinné k dani - založení trávníku travním kobercem u rodinného domu

ID26385 | | Ing. Jan Kašpar

Vlastník novostavby pro sociální bydlení vymezené v zákoně o DPH = rodinného domu si u naší firmy objednal založení trávníku na pozemku (zahradě), který je funkčně spojený se stavbou, Založení probíhá jak výsevem tak pokládkou travního koberce. Naše nabídka byla učiněna včetně 21% DPH. Vlastník novostavby se dožaduje DPH ve snížené výši 15 %. Má opravdu nárok na sníženou sazbu DPH? 

Reklamace poskytnutých služeb na přelomu roku

ID26384 | | Ing. Christian Žmolík

Jsme s. r. o., přijali jsme fakturu od dodavatele za překlad a přípravu na ISO v 12/2019. Faktura šla v roce 2019 do nákladů. V 01/2020 jsme zjistili nějaké pochybení ze strany dodavatele a má to dopad nyní v roce 2020 (příprava na ISO). Dodavatel nám vystavil dobropis. Je pro nás daňově účinný v roce 2020 z hlediska nákladů? 

Reklamní služby fakturované do třetí země a obrat pro DPH

ID26344 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o., neplátce DPH, fakturuje poskytnutí reklamních služeb mexické firmě, která nemá v ČR žádnou provozovnu. Služba spočívá v tom, že se na internetových stránkách s. r. o. zobrazuje reklama, kterou mexická firma zadala. Spadají tržby za tuto službu do obratu pro povinnou registraci k DPH?

Pronájem - vyúčtování služeb

ID26337 | | Ing. Jan Ployer

Nájemník uzavřel smlouvu o nájmu, kde má domluveno vyúčtování záloh na služby (otop, voda, elektřina, atd). Ve smlouvě je dané vyúčtování služeb 1x za rok. Nyní pronajímatel chce uhradit po nájemníkovi tyto položky: 1. dlouhodobá záloha na opravy, 2. pojištění domu, 3. poplatek za správu, 4. komíny Je možné tyto položky na nájemníka přeúčtovávat? Jaké položky smí pronajímatel extra zahrnout do výdajů na zálohy služeb – je uveden někde seznam v zákoně? Na vyúčtování služeb se smluvně dohodli 1x za rok a ve vyúčtování figuruje dlouhodobá záloha na opravy – je toto možné? Kdo má přesně platit pojištění domu – pronajímatel nebo nájemce?

Antivirus C - soukromý lékař

ID26378 | | Ing. Marta Ženíšková

Nárok na prominutí sociálního pojistného u Antiviru C nemá poskytovatel zdravotních služeb...viz pokyny MPSV. Mám klienty soukromé lékaře, kteří mají smlouvu se zdravotní pojišťovnou, ale neví, co je to "podle zvláštního právního předpisu má nárok na kompenzaci zohledňující náklady a výpadky.." Kde najdu podrobnější vysvětlení? Nárok nemá žádný poskytovatel zdravotních služeb se smlouvou s pojišťovnou?

Doprava

ID26343 | | Ing. Ivana Pilařová

Lze se s dodavatelem služeb dohodnout, že za cestu k nám do společnosti (místo, kde nám poskytne službu), nám bude kromě poskytnuté služby fakturovat také svou dopravu v dohodnuté ceně (= počet ujetých km x dohodnutý paušál za ujetý km) a čas, který na cestě stráví? Předpokládám, že ano, že uvedená doprava se stane součástí našich daňově uznatelných nákladů vynaložených na tuto službu.

Sazba DPH a místo plnění u wellness pobytu pro osobu povinnou k dani se sídlem v jiném členském státě

ID26347 | | Ing. Martin Novák

Lázeňská společnost, plátce DPH, provozuje hotel v ČR a poskytuje wellness pobyt (balíček) osobě povinné k dani se sídlem v jiném členském státě. Wellness pobyt obsahuje ubytování se snídaní, stravování – plnou penzi a wellness služby - klasickou masáž, minerální koupel, inhalaci CO2 a kosmetické ošetření. Kde bude místo plnění a jakou sazbou DPH plnění zdanit?

Poskytnutí služby odběrateli z Číny

ID26316 | | Ing. Ladislav Pitner

Čínská firma (v ČR nemá provozovnu, není plátce v ČR) dodává do ČR součástky českému odběrateli, ten přiznává dovoz tohoto materiálu. U nás (české s. r. o., plátce DPH) si čínská firma objednala kontrolu kvality těchto součástek, práce budou provedeny v ČR v prostorách, které máme v nájmu. Teprve pak půjdou součástky do výroby u zmíněného českého odběratele. Tuto službu budeme fakturovat čínské firmě jako službu s místem plnění podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, tj. bez DPH. Je tento postup správný?

Právní služby od slovenského plátce DPH

ID26320 | | Ing. Martin Novák

Česká společnost, plátce DPH, si nechala vypracovat od advokátní kanceláře na Slovensku (plátce DPH SR) přihlášku pohledávky do konkurzu, která se týkala slovenské společnosti. Právní služby byly fakturovány se slovenskou daní z přidané hodnoty. Je tento postup správný? 

DPH u videokonferencí - seminářů

ID26291 | | Ing. Ladislav Pitner

V poslední době se vedou semináře převážně bez osobní účasti účastníků konference v místě konání akce. Způsob vedení seminářů prostřednictvím videa probíhá tak, že se jedná o komplexní službu zahrnující nejen samotnou konferenci, ale i vydání sborníku; dále jedná se o službu poskytovanou v určitém čase a místě, tj. nelze do konference vstupovat kdykoliv jako například do on-line videopůjčuvny; internet a konferenční SW je pouze nástroj, který vyžaduje lidskou obsluhu moderátora v místě konání, tj. v tuzemsku. Posuzujeme tuto službu poskytnutou tuzemským plátcem DPH zahraničním účastníkům videosemináře podle § 10b zákona o DPH nebo podle základního pravidla § 9 zákona o DPH u osob povinných k dani? Jaký by byl postup u osob nepovinných k dani? Postup podle § 10b zákona o DPH, tudíž bychom aplikovali tuzemské DPH, nebo bychom měli spíše volit postup podle § 10i písm. c) zákona o DPH? Problém vidím v té osobní účasti, která zkrátka není, a uvažuji absenci osobní účasti na semináři analogicky ke vstupnému na kulturní a sportovní akce, které jsou ve stejném § 10b zákona o DPH.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru