Otázky s klíčovým slovem: Služby

počet otázek s klíčovým slovem : 1029Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Přiznání k DPH zahraničního subjektu registrovaného k DPH i v ČR

ID27956 | | Ing. Martin Novák

Zahraniční firma (e-shop) se sídlem v zahraničí (ale v EU) se v ČR v minulosti registroval k DPH (má CZ DIČ) a DPH zde i podává a odvádí. Mělo dojít k možnosti podávat a odvádět DPH v domácí zemi i za plnění v ostatních členských zemích. Od kdy je tato možnost, je to jen možnost, či přímo povinnost, jakmile to je/bude možné (nebo lze postupovat „postaru“ a podávat DPH v každé zemi)? Pokud to bude již jen v domácí zemi, jak postupovat s českou registrací a DIČem (zrušit/ponechat)?

Časové rozlišení služeb

ID27725 | | Ing. Zdeněk Morávek

Firma s. r. o. zajišťuje IT služby pro školy. Na konci roku má firma přijatou fakturu za IT služby od externího dodavatele, které uskutečnil v prosinci. Školám tyto služby firma přefakturováva spolu s dalšími až v příštím roce. Jak správně zaúčtovat časové rozlišení?

Školení

ID27692 | | Pavla Hadrabová

Česká společnost A pořádá on-line školení pro své české obchodní zástupce. Tohoto on-line školení se ale zúčastní také obchodní zástupci polské společnosti B, která nabízí v Polsku podobné služby (školení bude v ČJ s polskými titulky). Společnost A část nákladů spojených s pořádáním on-line školení vyfakturuje polské společnosti B. Jak to bude s DPH?

Provoz e-shopu v USA

ID27475 | | Ing. Martin Děrgel

Fyzická osoba neplátce DPH, vedoucí daňovou evidenci má volnou a řemeslnou živnost. Provozuje e-shop v ČR a dále prodává zboží přes e-shop v USA (platforma pro prodej zboží od více prodejců) - jedná se o designové návrhy, které FO navrhla a zákazník si je přes americký e-shop zakoupí. Dle místa objednání se produkt vytiskne (může to být jak EU, tak USA), přičemž americký e-shop se postará o veškerou logistiku a zboží dopraví zákazníkovi. Z firemního účtu FO odejdou peníze pro vytvoření zboží a jakmile za něj zákazník zaplatí z USA přijdou peníze z celkové ceny z e-shopu v USA. Zboží kupují občané nepodnikatelé. FO v ČR nic neskladuje.

1) Počítají se příjmy z platformy v USA do obratu FO?

2) Jaký by byl daňový vliv (DPH), kdyby zboží kupovali i podnikatelé?

3) Jaké daňové dopady tento prodej může mít a na co si dát pozor?

 

Osvobozený nájem bez nároku na odpočet a služby s tím spojené

ID27592 | | Ing. Jiří Vychopeň

Majitel domu se 4 bytovými jednotkami, všechny pronajímá podnikatelům (plátcům DPH) a ti je využívají jako kanceláře, v katastru nemovitostí jsou vedeny jako byty. Zároveň nájemci hradí zálohy na spotřebu elektřiny, vody, úklid společných prostor. Služby nájemce vyúčtovává - spotřebu elektřiny v plné výši dle vyúčtování od PRE, spotřebu vody a úklid společných prostor, fakturovaný plátcem DPH, rozpočítává v poměru dle plochy bytů. Od r. 2021 jsou pronájmy bytu podnikatelům-plátcům DPH osvobozené od DPH bez nároku na odpočet. 1) Bude si majitel domu uplatňovat DPH na vstupu u faktur za elektřinu, vodu a úklid? 2) Bude si moci uplatnit z těchto služeb DPH na vstupu? 

Fakturace služby plátcem do Spojeného království

ID27606 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s.r.o., fakturovala do 31. 12. 2020 své služby dle § 9 zákona č.235/2004 Sb., plátci DPH ve Velké Británii. Český plátce DPH v ČR zprostředkovával prodej zboží společnosti sídlící ve Velké Británii (plátci DPH). Za tyto služby si český plátce DPH fakturoval dohodnutou provizi z prodeje zboží a vystavoval fakturu za své služby bez DPH a odeslal souhrnné hlášení. V lednu 2021 česká společnost (plátce DPH) bude vystavovat fakturu za své služby (plátci DPH do Velké Británie) za období 12/2020. Faktura bude zaúčtována časově do období r. 2020, protože služby se týkaly období 12/2020. Z pohledu DPH bude nyní po Brexitu česká společnost fakturovat služby bez DPH, ř. 26 daňového přiznání, protože se bude jednat o službu mimo EU?

Úroky z úvěru

ID27521 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost A, jejíž činností je nákup a prodej zboží, výroba a prodej výrobků a jejich servis (výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona), poskytla několik půjček či úvěrů (v desetimilionových hodnotách) 3 společnostem a 2 fyzickým osobám - jde o známé jednatele a společníka společnosti A. Musí společnost A vykazovat výnosové úroky v přiznání k DPH na řádku 50?

Služba poskytnutá do Spojeného království Velké Británie od 1. 1. 2021

ID27457 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost s r. o. fakturuje plátci DPH do Spojeného království. Jak uvádět v přiznání k DPH tyto služby od 1. 1. 2021 a popřípadě na co si dát pozor?

Úplata za službu přijatou z USA

ID27436 | | Josef Rajdl

Poskytovateli do USA hradíme úplatu za to (službu), že nám poskytuje data (informace), se kterými v ČR pracujeme. Data jsou uložená na serveru poskytovatele v USA. Po zaplacení poplatku, je nám umožněno stahovat si data ze serveru v USA na náš server umístěný v ČR. Po stažení dat na náš server, jsou pak tato data zpřístupněná v PC našim zaměstnancům. Tuto službu může využívat veřejně každý, kdo za ní zaplatí, a je technicky vybavený pro přístup k datům. Příjemce úplaty (poskytovatel služby) nevykonává v ČR činnost prostřednictvím stálé provozovny. Do jakého daňového režimu spadá tento druh úplaty ve vazbě na ZDP případně na článek SZDZ mezi ČR a USA? Jedná se v případě této úplaty o zdroj příjmů dle § 22 ZDP? Pokud se jedná o zdroj příjmů dle § 22 ZDP, spadá takováto platba pod článek „Zisky podniků“ dle SZDZ mezi ČR a USA, kdy tento příjem podléhá zdanění v USA? Pokud takováto úplata spadá pod článek „Zisky podniků“, musíme od příjemce úplaty mít prokázané jeho daňové rezidenství a prohlášení, že je skutečným vlastníkem příjmu, který podléhá zdanění v zemi jeho rezidence?

Faktura od Facebooku - neplátce DPH

ID27462 | | Ing. Petra Konderlová

Firma s. r. o., neplátce DPH přijala ke své ekonomické činnosti služby od Facebooku (irské DIČ), na které je vyčíslené VAT 0.-. Tato služba slouží jako reklama na facebookovém profilu firmy. Předpokládám, že firmě vznikla povinnosti se registrovat podle § 6h ZDPH jako identifikovaná osoba. Problém je, že tyto faktury přijímá měsíčně od 11/2019. Lze doregistrovat firmu jako identifikovanou osobu zpětně a podat za každý měsíc DPH? Jaké hrozí postihy za zpětné podání?

Doplňující otázka:

Po podání registrace k identifikované osobě na FÚ, mohu ihned odeslat řádné přiznání k DPH za měsíce, kdy je nutné odvést DPH z faktur od Facebooku? Nebo se musí čekat na rozhodnutí od FÚ? Tyto přiznání k DPH se budou dělat zpětně i za rok 2019, kdy je uzavřené období - má to nějaký daňový dopad? Může se v roce 2019 zaúčtovat přepis o placené dani k DPH, aniž by to mělo vliv na rozvahu s výsledovkou?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru