Otázky s klíčovým slovem: Služby

počet otázek s klíčovým slovem : 946Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Daňové přiznání - služba od amerického dodavatele

ID25871 | | Ing. Ladislav Pitner

Jak vykázat v daňovém přiznání službu od amerického dodavatele, společnost Shutterstock (grafika, roční nákup obrázků). Na faktuře uvedeno VAT ID:EU826018531. Tuzemský odběratel je plátce DPH.

DPH u služeb klinického psychologa

ID25853 | | Ing. Martin Novák

Klinický psycholog, poskytovatel zdravotnických služeb, poskytuje svoje služby a má je proplaceny ze zdravotních pojišťoven. Jedná se o služby, které jsou osvobozeny od DPH bez nároku na odpočet?

DPH u pronájmu výstavního stánku v zahraničí

ID25629 | | Ing. Martin Svoboda

Klient, společnost z České republiky, se účastní jako vystavovatel veletrhu v Německu. Za pronájem výstavního stánku neplatí přímo provozovateli veletrhu, ale prostředníkovi z Velké Británie. Zajímá mě, zda má být na faktuře vyčíslená DPH s tím, že se jedná o plnění dle § 10 zákona o DPH nebo bude fakturováno bez DPH dle § 9 (v popisu je na faktuře uvedeno „fakturujeme za organizaci a stánek“)? 

Daňová evidence - náklad roku 2020 za služby provedené v roce 2019

ID25655 | | Ing. Petra Konderlová

OSVČ, plátce DPH, obdržel fakturu od České pošty, vystavenou v lednu 2020, zdanitelné plnění 31. 12. 2019. Faktura byla vystavena za služby provedené v prosinci 2019. DPH z přijaté faktury OSVČ má nárok uplatnit v lednu 2020, doklad byl vystaven a přijat v lednu 2020. Fakturu OSVČ uhradí v lednu 2020. Může si uplatnit poštovní služby provedené v prosinci 2019 jako náklad roku 2020?

Přeprodej vstupenek na veletrh v EU

ID25618 | | Ing. Martin Novák

Česká společnost, plátce DPH nakoupila od DE společnosti vstupenky na veletrh, daňový doklad je včetně německé DPH. Česká společnost tyto vstupenky nakoupila pro CZ zákazníka, plátce DPH a bude mu tyto vstupenky fakturovat. Budou tyto vstupenky v nulové sazbě, jelikož místo plnění je místo konání akce (i pokud by byla cena vstupenek při fakturaci vyšší)? A jak postupovat z hlediska DPH pokud v této faktuře bude položka zprostředkování? A jak případně postupovat pokud by tyto vstupenky byly fakturovány ne samostatnou fakturou, ale v rámci zajištění stardartních služeb pro zákazníka které spadají do základní sazby DPH (byly by potom vstupenky které nejsou významnou částkou součástí základu DPH)?

Akce eventové agentury v CZ a na SK

ID25575 | | Ing. Martin Děrgel

Naše eventová agentura pořádá v ČR a na Slovensku tenisový turnaj, na který jsou pozváni předem určení klienti (firmy). Tento event vypadá tak, že v předvečer 1 denního tenisového turnaje se koná společenský večer zaměřený na téma podnikání pozvaných firem (např. farmaceutika nebo strojírenství), během večera je tak přednáška specialisty v tomto odvětví (o trendech, budoucnosti daného odvětví, podnikatelských rizicích daného odvětví atd.), během tohoto večera se podává jídlo i pití (alko + nealko). Během večera se po přednášce manažeři seznamují, vyměňují si vizitky, tyto eventy mají pozitivní vliv na nové zakázky zúčastněných firem. Druhý den se pak koná sportovní turnaj zúčastněných manažerů (např tenis). Po turnaji jsou účastníci pozváni na jídlo, vyhlášení vítěze. Poté setkání končí. Během obou dnů jsou prezentovány loga zúčastněných firem, často se zvou známé osobnosti, aby reklamní dosah těchto akcí byl co nejvyšší. Našimi náklady jsou: • Nájem tenisového resortu • Výroba reklamních billboardů, bannerů zúčastněných firem (partnerů akce) • Raut (jídlo a alko/nealko pití) • Zajištění moderátora akce • Zajištění hostesek • Zajištění profesionálního fotografa • Kompletní zorganizování akce („na klíč“) • Celá akce je pečlivě zdokumentována, nafocena, zveřejněna na našem webu Našim klientům fakturujeme reklamní plnění, čistou reprezentaci (jídlo a pití, event. krátké vystoupení nějakého méně známého zpěváka) fakturujeme extra řádkou na námi vydané faktuře. Českým odběratelům s CZ DIČ odvádíme vždy DPH 21 %. DOTAZY 1) Prosím o posouzení našeho nastavení. Jsme toho názoru, že musíme i občerstvení fakturovat s 21 % DPH, neboť jej přefakturováváme s malou ziskovou přirážkou. Nejsme také schopni rozdělit nealko a alko nápoje. 2) Výše uvedené akce realizujeme i 1x za rok na Slovensku. Musíme se na Slovensku registrovat k DPH? Když místo plnění u občerstvení je v místě konání akce, tj na Slovensku? Naše plnění poskytujeme slovenským firmám se slovenským DIČ (SK12345678) jako „reverse charge“. Českým odběratelům fakturujeme s CZ DPH 21 %. 

Poštovné

ID25530 | | Ing. Martin Svoboda

Advokát, plátce DPH, poskytuje svým klientům právní služby. V souvislosti s výkonem těchto činností advokát sepisuje různé dokumenty a odesílá je jménem klienta prostřednictvím pošty. Poště zaplatí advokát z pokladny cenu za poštovní službu např. v částce 50 Kč. Jako potvrzení má podací listek o zaslání doporučeného dopisu. Na daném lístku není rozepsáno DPH. Advokát si z ceny této služby nenárokuje odpočet DPH. Vždy na konci měsíce vystavuje advokát klientovi fakturu za právní služby v sazbě 21 % a jako ostatní výdaj uvede na doklad zaplacené poštovné. Opět v částce 50 Kč (o nic se nenavyšuje). A s nulovou sazbou DPH. Je to takto správně? Děkuji.

Syntetické a analytické účty

ID25516 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Dříve, když jsme se učili účetnictví, tak účet 518 v počítačovém zápisu 518000 byl označován jako SYNTETICKÝ, a pokud měla účetní jednotka Analytické účty 518100/518200 nebylo možné účtovat na syntetiku 518000. Nyní máme program, který jako syntetiku bere skutečně jen 518 a účet 518000 je již analytika. Může mít tedy jednotka Analytické účty 518000 a 518100 nebo v případě analytik je účet 518000 stále zakázaný?

Oznámení příjmů plynoucích do zahraničí dle § 38da zákona o daních z příjmů

ID25416 | | Ing. Martin Děrgel

Mám dotaz ohledně oznámení příjmů plynoucích do zahraničí dle § 38da zákona o daních z příjmů. Konkrétně mi jde o poskytnutí služeb od společností z EU, jako je například účetní a právní poradenství a zprostředkování obchodu. Předpokládám, že ustanovení míří na příjmy se zdrojem příjmů v ČR, které jsou uvedeny v § 22 odst. 1 ZDP. Na dotčené služby se mohlo vztahovat ustanovení uvedené v § 22 odst. 1 písm. c), nicméně jestli správně rozumím textu zákona, tak je zde rovněž podmínkou, že služba musí být poskytnuta na území ČR. Pokud je služba poskytnuta například ze Slovenska a společnost poskytující službu tuto práci nevykonala fyzicky v ČR, je i tak nutné oznamovat tento příjem?

DPH - Brexit

ID25431 | | Ing. Ladislav Pitner

Mám po 1. 2. 2020 (Brexit) vykazovat služby poskytnuté do UK jako služby do třetích zemí na řádku 26? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru