Otázky s klíčovým slovem: Sleva na dani

počet otázek s klíčovým slovem : 516Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Daňové zvýhodnění u dítěte v pěstounské péči

ID24535 | | Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.

Zaměstnanec má dítě v pěstounské péči. Dítě v letošním roce dosáhne zletilosti a je držitelem průkazu ZTP/P. V současné době navštěvuje základní školu. K ukončení schází 2 roky. Zaměstnanec zjišťuje, zda bude mít dále nárok na daňové zvýhodnění. Byla jsem přesvědčena, že od 18 let zažádají o invalidní důchod třetího stupně, ale bylo mi sděleno, že o důchod žádat nebudou, dokud dítě studuje. Vzhledem k tomu, že je žákyní základní školy, tak můžeme daňové zvýhodnění dále vyplácet na základě potvrzení základní školy?

Daňové zvýhodnění na studenta VŠ a doložené potvrzení školy

ID24711 | | Ing. Petra Konderlová

Jak správné v měsíčních mzdách uplatnit daňové zvýhodnění na dítě - studenta VŠ, pokud doložil tato potvrzení o studiu? Na prvním potvrzení je potvrzeno studium 2. ročníku VŠ do 31. 8. 2019 ( potvrzení bylo vystaveno kdesi v roce 2018). Na druhém doloženém potvrzení školy je potvrzeno studium ve 3 ročníku od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 a toto potvrzení bylo vystaveno 3. 10. 2019. Je možno v měsíci září poskytnout daňového zvýhodnění či má zaměstnanec na toto nárok až při ročním zúčtování?

Změna invalidního důchodu 3. stupně se ZTP/P na starobní důchod

ID24650 | | Ing. Jiří Vychopeň

Náš zaměstnanec je ID 3. stupni se ZTP/P. Je mu 63 let a 5. 9. 2019 mu vznikl nárok na starobní důchod. Na OSSZ si o něj požádal a donesl Potvrzení o sepsání žádosti. Nevím, jestli mu bude ponechán invalidní důchod do 65 let nebo přiznají starobní důchod. Za září mu ještě slevu na invalidní důchod nechám, ale jak další měsíc, pokud Rozhodnutí ještě mít nebude? Pokud dostane starobní důchod, zůstává mu stále sleva na ZTP/P? Mám Potvrzení o sepsání žádosti o starobní důchod brát jako přiznání starobního důchodu a zadat mu, že je od 5. 9. 2019 starobní důchodce, a tím mu od října přestane platit sleva na dani na invaliditu 3. stupně?

Jak se vypočte sleva na investiční pobídku dle § 35b u již existujícího poplatníka?

ID24644 | | Ing. Martin Děrgel

Poplatník má schválenou investiční pobídku, kdy musí proinvestovat 100 mil Kč a vytvořit 20 pracovních míst. Investiční pobídka byla schválena v roce 2019.

1. Prosím, můžete mi na nějakém příkladu ukázat, jak v praxi aplikovat výpočet slevy (za tři zdaňovací období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, za které lze slevu uplatnit poprvé).

2. Kdy poprvé lze slevu uplatnit?

3. Výše pobídky je prosím nějak limitovaná? Tedy si můžeme uplatnit slevu v plné výši dle výpočtu §  35b, a to po dobu 10 let viz § 35 odst. 4, i kdyby nám výpočtem vyšla například 15 mil. Kč? Nebo musím z přiznání nějak oddělit náklady, které se týkají investiční pobídky, tedy obdobně jako u výzkumu a vývoje?

Sleva na dítě - doktorand do 28 let

ID24678 | | Ing. Petra Konderlová

Na základě jakého předpisu zdůvodním, že slevu na dítě si uplatňuje rodič doktoranda do 28 let (denní studium)? Zákon o státní sociální podpoře sice definuje, kdo se „soustavně připravuje na povolání“, což by byl i ten doktorand, ale § 35c zákona o daních z příjmů tam dává ještě podmínku do dovršení věku 26 let.

Potvrzení o studiu při daňovém zvýhodnění na dítě

ID24646 | | Ing. Petra Konderlová

Pokud zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění na 16leté dítě, které právě nastoupilo po základní škole na střední školu, potřebujeme kromě podepsaného prohlášení také potvrzení o studiu? Domnívám se, že do 18 let potvrzení nepotřebuji, jelikož dítě není zletilé.

Daňové zvýhodnění na dítě

ID24648 | | Ing. Petra Konderlová

Dcera našeho zaměstnance maturovala 14. 5. 2019. Do zaměstnání na hlavní pracovní poměr nastoupila 27. 5. 2019. V říjnu 2019 nastupuje na vysokou školu s kombinovaným studiem. V pracovním poměru zůstává. Studium na vysoké škole navazuje na střední školu. Mohl náš zaměstnanec uplatňovat daňové zvýhodnění už od toho května, když byla dcera už zaměstnána?

Daňové zvýhodnění

ID24549 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Rezident Slovenské republiky má výhradně příjem za zaměstnání v České republice (100 %), jiný příjem nemá. Podáním daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob si v daňovém přiznání nárokuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společné domácnosti. Dítě má ovšem těžké zdravotní postižení a průkaz ZTP udělený dle předpisů Slovenska. Lze uplatnit daňové zvýhodnění dle § 35c odst. 7 ve výši dvojnásobku?

Úmrtí podnikatele - fyzická osoba

ID24536 | | Ing. Jiří Nigrin

Dne 17. 8. 2019 mě náhle zemřel manžel. Podnikal jako fyzická osoba, vedl daňovou evidenci, byl měsíční plátce DPH. V jeho činnosti se rozhodl pokračovat jeho syn. Tuto skutečnost jsme nahlásili na živnostenském úřadě a do ukončení dědického řízení bude pokračovat na IČ manžela. Na finančním úřadě jsem zjistila, že budu podávat přiznání k dani z příjmu fyzických osob za období od 1. 1. - 16. 8. 2019 a od 17. 8. 2019 ke dni předcházejícímu dni skončení řízení o pozůstalosti. Dále jsem tam dostala tyto informace, které potřebuji ověřit. V přiznání od 1. 1. do 16. 8. 2019 si mohu uplatnit základní slevu na poplatníka pouze za 8 měsíců, s čímž nesouhlasím. Myslím, že celou částku Kč 24 840 Kč. Dále mě bylo řečeno, že základ daně nebudu upracovat podle § 23 odst. 8 v žádném daňovém přiznání z důvodu pokračování syna v činnosti. Myslím si, že bych měla základ daně upravit v přiznání za období od 17. 8. do ukončení pozůstalosti. Dále měl manžel s. r. o., byl plátce DPH, a v tomto případě se podávají veškerá daňová přiznání v řádných termínech?

Daňové prohlášení

ID24431 | | Hana Rampírová

Dobrý den, našemu zaměstnanci se narodilo 5. 7. 2019 dítě, první syn. Chce na něj uplatnit daňové zvýhodnění.Kam zapsat, že se dítě narodilo, v daňovém prohlášení? Můžu ho zapsat na tiskopise č. 26 na první stranu, kde má být výčet dětí, které se uplatňují, nebo se narození musí zapsat na druhou stranu do změnové části a poté vypsat tabulku změn daňového zvýhodnění na druhé straně? V tomto případě první tabulka na straně 1 o daňovém zvýhodnění bude prázdná?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru