Otázky s klíčovým slovem: Sleva na dani

počet otázek s klíčovým slovem : 533Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Daňové zvýhodnění na studující dítě v zahraničí

ID25762 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Může si poplatník uplatnit daňové zvýhodnění na 22 leté dítě, které studuje mimo ČR? 

Doklady při daňovém zvýhodnění - práce v zahraničí

ID25639 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Jakým způsobem prokáže zaměstnanec, že druhý z manželů neuplatňuje daňové zvýhodnění? Pracuje v zahraničí - konkrétně v Německu, kam dojíždí. Je pro nás postačující, že uvede ve svém daňovém prohlášení název a adresu zahraničního zaměstnavatele? Zaměstnanec totiž současně uvádí, že "nějaké zvýhodnění" manželka pobírá - je jí poskytováno v německé výplatě. Má zaměstnanec nárok na daňové zvýhodnění?

Sleva dle § 35 ZDP - zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením

ID25616 | | Ing. Christian Žmolík

Může zaměstnavatel uplatnit slevu na dani dle § 35 ZDP za zaměstnance se zdravotním postižením, který je poživatelem starobního důchodu? Potvrzení OSSZ o tom, že se jedná o osobu s trvalým těžkým zdravotním postižením máme, ale nejsme si jisti, jestli podmínkou pro uplatnění slevy dle § 35 ZDP není pobírání invalidního důchodu.

Sleva na studenta v roce nástupu do zaměstnání

ID25590 | | Ing. Petra Konderlová

Student VOŠ od ledna do června 2019 byl studentem a nepracoval. Po zdárném ukončení studia, od 8.7.2019 nastoupil do zaměstnání. Můžu v daňovém přiznání uplatnit slevu na studenta za období leden - červen 2019? Tj. celoroční sleva na poplatníka 24840 Kč a na studenta 2010 Kč?

Sleva na dítě u výdajů paušálem

ID25569 | | Ing. Matěj Nešleha

OSVČ se rozhodla v DPFO za r. 2019 využít výdaje procentem z příjmů. Od manželky bude mít potvrzení o neuplatnění slevy na dítě. Z toho důvodu bude slevu uplatňovat OSVČ. Existují nějaké jiné důvody, kdy slevu na dani uplatnit nemůže?

Sleva na vyživované dítě u OSVČ - vedlejší činnost

ID25608 | | Ing. Petra Konderlová

Manželka souběžně s mateřskou dovolenou provozuje vedlejší samostatně výdělečnou činnost. Má v tomto případě nárok na odečtení slevy za poplatníka a daňové zvýhodnění na dítě, když se jedná o vedlejší činnost? Pokud nemá nárok, mohl by si manžel podat sám daňové přiznání za rok 2019 z příjmů ze závislé činnosti, a tam si uplatnit vyplacení bonusu na dítě? Má pouze jeden pracovní poměr, zaměstnavatel by mu vydal potvrzení o zdanitelných příjmech. 

Sleva na vyživované dítě

ID25497 | | Ing. Martin Děrgel

V pracovním poměru máme zaměstnance z Ukrajiny, od roku 2000 žije a pracuje v ČR, státní příslušnost Ukrajina, celý rok žije v ČR, na Ukrajině se zdržuje 1-2 týdny v roce. Je ženatý s Ukrajinkou, dítě se jim narodilo v ČR, pořídili si v ČR byt, splácí hypotéku, mají účet v bance, dítě chodí v ČR do školky. Mají zde středisko životních zájmů - druh povolení pobytu: trvalý pobyt, povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta EU dotaz: lze u tohoto zaměstnance uplatnit měsíčně ve výplatě slevu na vyživované dítě? Lze provést roční vyúčtování?

Odpočet na manželku a dítě po rozvodu

ID25511 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Manžel má pouze příjmy ze závislé činnosti. Vzhledem k tomu, že během roku 2019 došlo k rozvodu, a to takto. Rozhodnutí o svěření dítěte do výhradní péče matky je realizováno v červnu 2019. Rozsudek o rozvodu nabyl právní moci v srpnu 2019. Od této doby nesdílejí společnou domácnost. Je možné, aby si bývalý manžel uplatnil odpočet na dítě za období 1-5/2019 a na manželku za období 1-7/2019? Nebo jak má manžel postupovat?

Invalidní zaměstnanec III. st.

ID25465 | | Ing. Christian Žmolík

Invalidnímu zaměstnanci III. st. byl přiznán starobní důchod. Je možné, aby si firma nadále uplatnila slevu na dani dle § 35 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů? 

Sleva na vyživované dítě

ID25495 | | Romana Smékalová

Student vysoké školy složil v 4/2019 bakalářskou zkouškou. Od 9/2019 pokračuje v magisterském studiu. Slevu na vyživované dítě lze uplatnit za období 1-5/2019 /v květnu nebyl po celý měsíc v evidenci na UP a nebyl ani po celý měsíc zaměstnaný/ a dále pak až od 9/2019. Je tento postup správný? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru