Otázky s klíčovým slovem: Sleva na dani

počet otázek s klíčovým slovem : 539Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Student a daňové zvýhodnění po dobu vykonávání DPP

ID26575 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Student ukončil studium maturitní zkouškou v 05/2020, od 1. 6. 2020 nastoupil na dohodu o provedení práce, která nepřekročila 10 000 Kč. Nepodepsal prohlášení poplatníka, takže je mu srážena srážková daň. Mají rodiče po dobu prázdnin nárok na daňové zvýhodnění? 

Roční zúčtování daně u zaměstnanců

ID26469 | | Ing. Petra Konderlová

Máme zaměstnance, který chce u svého zaměstnavatele podepsat růžové prohlášení k dani, ale nechce si uplatnit slevu na děti. Na konci roku, kdy zaměstnavatel dělá roční zúčtování, si představuje, že ty děti dodatečně uplatní a my mu vrátíme daňový bonus na děti. Má na to takto nárok, nebo si musí podat daňové přiznání sám? Uvažuji, že kdyby po nás tento postup chtělo 20 zaměstnanců s dvěmi dětmi, museli bychom jim po novém roce vyplatit cca 680 000 Kč, což není pro nás výhodné. 

Daňové zvýhodnění a rozvod

ID26370 | | Romana Smékalová

Rodiče se rozvedli, kdy jedná dcera byla plnoletá a mladší dceru dostala matka do své péče. A s dcerami se odstěhovala se společné domacnosti. Dcery mají krásný vztah z otcem, který na ně platí vyživné. Starší dcera studuje v zahraničí a jejich maminka pracuje také v zahraničí (v Polsku), kde uplatňuje slevy na dětí (to jsou jiné zákony). Může otec dcer uplatňovat slevy na dětí, a za jakých podmínek? Nebo tyto podmínky nesplňuje? 

Zdanění mzdy u DPP u cizinců

ID26236 | | Ing. Martin Děrgel

Zaměstnáváme na DPP ruskou studentku. Výdělek má vyšší než 10 000 Kč. Jak bude mzda zdaněna a bude odvedeno zdravotní a sociální pojištění? Od studentky máme tuto informaci: jako cizinka žijící a studující doktorandské studium má statut "Rodinného příslušníka občana EU" - nemá trvalý pobyt, ale dlouhodobý a nemusí se tímto za ni odvádět daně při smlouvě DPP - při uzavření HPP pak ano + v říjnu uzavírá sňatek.

Sleva na dani za zaměstnance invalidního

ID26266 | | Ing. Petra Konderlová

Zaměstnavatel zaměstnává více než 50 % invalidních zaměstnanců. Jeden zaměstnanec měl invalidní důchod III. stupně do 27. 3. 2020. Poté dle posudkového lékaře mu byl invalidní důchod změněn na II. stupeň. Chápeme dobře, že OSVČ (zaměstnavatel) bude v daňovém přiznání za r. 2020 uplatňovat slevu na dani za zmíněného zaměstnance do 27. 3. ve výši pro III. stupeň a od 28. 3. již ve výši pro II. stupeň? 

Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení

ID26206 | | Ing. Matěj Nešleha

Je možné uplatnit slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení podle § 35bb zákona o daních z příjmů, jestliže dítě je umístěné do tzv. nultého ročníku základní školy, a to vzhledem ke znění §35bb odst. 3, kde základní škola není vyjmenována jako předškolní zařízení? Poplatník žije s dítětem ve společné domácnosti a doložil potvrzení o vynaložení výdajů za poskytnutí předškolní výchovy v rámci vedlejší činnosti základní školy. Škola je vedena v rejstříku obecně prospěšných společností a je registrovaná v rejstříku škol a školských zařízení MSMT.

Daňové zvýhodnění na studující dítě v zahraničí

ID25762 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Může si poplatník uplatnit daňové zvýhodnění na 22 leté dítě, které studuje mimo ČR? 

Doklady při daňovém zvýhodnění - práce v zahraničí

ID25639 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Jakým způsobem prokáže zaměstnanec, že druhý z manželů neuplatňuje daňové zvýhodnění? Pracuje v zahraničí - konkrétně v Německu, kam dojíždí. Je pro nás postačující, že uvede ve svém daňovém prohlášení název a adresu zahraničního zaměstnavatele? Zaměstnanec totiž současně uvádí, že "nějaké zvýhodnění" manželka pobírá - je jí poskytováno v německé výplatě. Má zaměstnanec nárok na daňové zvýhodnění?

Sleva dle § 35 ZDP - zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením

ID25616 | | Ing. Christian Žmolík

Může zaměstnavatel uplatnit slevu na dani dle § 35 ZDP za zaměstnance se zdravotním postižením, který je poživatelem starobního důchodu? Potvrzení OSSZ o tom, že se jedná o osobu s trvalým těžkým zdravotním postižením máme, ale nejsme si jisti, jestli podmínkou pro uplatnění slevy dle § 35 ZDP není pobírání invalidního důchodu.

Sleva na studenta v roce nástupu do zaměstnání

ID25590 | | Ing. Petra Konderlová

Student VOŠ od ledna do června 2019 byl studentem a nepracoval. Po zdárném ukončení studia, od 8.7.2019 nastoupil do zaměstnání. Můžu v daňovém přiznání uplatnit slevu na studenta za období leden - červen 2019? Tj. celoroční sleva na poplatníka 24840 Kč a na studenta 2010 Kč?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru