Otázky s klíčovým slovem: Školení

počet otázek s klíčovým slovem : 76Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

DPH při přefakturaci nákladů na školení v zahraničí (EU)

ID17293 | | Ing. Ladislav Pitner

Česká firma provozuje multi level marketing v oblasti výživových doplňků. Její zaměstnanci se zúčastnili školení v Itálii. Tohoto školení v Itálii se zúčastnili i hlavní prodejci, kteří pracují na základě živnostenského listu. Italská firma vystavuje fakturu za školení. Fakturu hradí italské firmě česká firma v plné výši. Dle § 10 b zákona o DPH je místem plnění při školicí akci Itálie, DPH bude odvedeno tam. Část nákladů na školení hradí české firmě hlavní prodejci. Domníváme se, že při přefakturaci nákladů za školení prodejcům nebude na faktuře pro prodejce figurovat DPH. Je tento názor správný?

Daňově uznatelné náklady - létání

ID17003 | | Ing. Christian Žmolík

Jednatel společnosti by si chtěl udělat pilotní zkoušky (kurz na získání licence) na létání ultralehkými letadly. Cena školení by byla cca 40 000 Kč. Může si tento kurz jednatel společnosti dát do daňově uznatelných nákladů?

Cestovní náhrady na nemocenské

ID16901 | | JUDr. Marie Salačová

Zaměstnanec naší společnosti je na nemocenské. Od doktora dostal 3denní propustku kvůli školení. Má tedy nárok na cestovní náhrady?

Osoba identifikovaná

ID16453 | | Pavla Hadrabová

Firma se stala osobou identifikovanou - poskytuje služby s místem plnění na Slovensku. Službou je školení na Slovensku pro plátce DPH. Tyto faktury uvádíme v souhrnném hlášení. Jak je to s prodejem zboží, opět na Slovensko pro plátce i neplátce DPH. Myslíme si správně, že tyto prodeje DPH vůbec zatěžovat nebudeme a nikde je nemusíme uvádět? Hlídáme jen limit stanovený pro Slovensko.

Školení BOZP vedoucím kurzu

ID16425 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

V případě, že by školení BOZP vypracovala osoba odborně způsobilá v BOZP, ale školení přednesl proškolený člověk bez odborné způsobilosti, jmenován Ministerstvem dopravy jako vedoucí daného kurzu a byl by pouze k tomu pověřen, hrozí firmě, kdyby se stal pracovní úraz nějaký postih? Konkrétně by se jednalo o kurz PS 50 (stavební práce na vodě), kde by připravené školení BOZP od odborně způsobilé osoby přečetl vedoucí daného kurzu.

Školení v ČR pro slovenskou firmu

ID16298 | | Ing. Kateřina Kurková

Česká firma A (neplátce DPH) vyfakturovala školení bezpečnosti práce české firmě B (plátce DPH). Školení probíhalo v sídle české firmy B. Tato česká firma B přefakturovává část školení své dceřinné společnosti C na Slovensku (plátce DPH na Slovensku) za její zaměstnance. Bude přefakturace na Slovensko s českou daní 21% nebo je místo plnění na Slovensku?

Uplatnění nároku na odpočet DPH

ID16164 | | Pavla Hadrabová

S. r. o. zahájila svoji činnost v srpnu 2015. Její hlavní aktivitou byl velký projekt internetového online školení, jehož prodej byl zahájen 16. 9. 2015 a ukončen 14. 10. 2015 s tím, že do 28. 10. 2015 měli klienti možnost kurz ukončit s nárokem na vrácení kurzovného. Kurz samotný probíhal až do 17. 11. 2015. Každý týden bylo zveřejněno nové video. Společnost prodejem kurzu překročila obrat rozhodný pro registraci k DPH již za září a od 1. listopadu 2015 se stala na základě podané přihlášky plátcem DPH. Vzhledem k tomu, že se jednalo o elektronicky poskytnou službu a jejími zákazníky byly i fyzické osoby nepovinné k dani z EU i fyzické osoby podnikatelé z EU, tak se již v září zaregistrovala do MOSS a dále jako osoba identifikovaná k dani. Prodej kurzu probíhal za pomoci partnerů (provizních prodejců), kteří odkaz na kurz umístili na svých webech. Dle obchodních podmínek byli provizní prodejci oprávněni fakturovat svoje provize až poté, co klienti nemohli nárokovat vrácení kurzovného a poté, co byly provize odsouhlaseny společností. Provizní prodejci tedy fakturovali svoje provize v listopadu s datem uskutečnění zdanitelného plnění listopadovým. Má společnost nárok na odpočet DPH z těchto provizí? Tyto provize byly použity k dosažení zdanitelných plnění, jenom v době jejich dosažení nebyla společnost ještě plátce DPH. Pro úplnost dodávám, že společnost nadále pokračuje ve své činnosti a v lednu 2016 zahájila nový projekt.

 

Fakturace elektronicky poskytované služby do třetích zemí a do EU

ID16151 | | Ing. Zdeňka Hušáková

Česká firma (plátce DPH) poskytuje za úplatu školení formou webinářů jak pro české, tak i zahraniční subjekty (osoby povinné i nepovinné k dani). Webináře lze po zaplacení shlédnout buď přímo na webu, nebo si jej z tohoto webu stáhnout. Je z hlediska zákona o DPH správný postup u:

a)      plnění uskutečňovaného do třetích zemí pro osobu povinnou k dani – místo plnění podle § 9 odst. 1 zákona od DPH, faktura vystavená bez DPH, řádek 26 přiznání k DPH,

b)      plnění uskutečňovaného do třetích zemí pro osobu nepovinnou k dani – místo plnění dle § 10i zákona o DPH, faktura opět bez DPH, řádek 26 přiznání k DPH,

c)      plnění uskutečňované do EU pro osobu povinnou k dani (neplátce) – místo plnění § 9 odst. 1 zákona o DPH, faktura bez DPH, řádek 26 přiznání k DPH,

d)     plnění uskutečňované do EU pro plátce – místo plnění § 9 odst. 1 zákona o DPH, faktura bez DPH, řádek 21 přiznání k DPH + souhrnné hlášení,

e)      plnění uskutečňované do EU pro osobu nepovinnou k dani – místo plnění dle § 10i zákona o DPH, režim MOSS, řádek 26 přiznání k DPH.

 

Výčet služeb cestovní agentury

ID16180 | | JUDr. Marcela Smutná

Ráda bych si doplnila rozsah činností v rámci cestovní agentury. Kromě prodeje zájezdů jiným cestovním kancelářím, jsem četla, že bych mohla nabízet i další jednotlivé služby - průvodcování, mapky atd. Chci se zeptat, kombinace služeb např. průvodcování a zajištění stravování v rámci jednoho dne je možná? Četla jsem, že pokud stravování nebude tvořit víc jak 20 % z celkové ceny, tak to možné je. Můžete mi k tomu napsat víc, co bych mohla kombinovat a v jakém poměru? Co odměna – můžu si ji stanovit tak, jak uznám za vhodné, když bych nikomu neprodávala provizně? Mohla bych nabízet jako službu např. i zpracování podkladů pro firmy např. pro kongresovou turistiku za odměnu, kterou si určím? Pokud mi někdo bezplatně poskytne prostory - máme v rodině - mohu je nabízet i na jednodenní pronájem - např. školení v rámci cestovní agentury?

Školení zaměstnaců v zahraničí

ID15927 | | Ing. Petra Konderlová

Pokud bude tuzemská společnost zajišťovat školení zaměstnanců pro jinou tuzemskou společnost, a to s místem konání v zahraničí, bude fakturace podléhat DPH (ubytování, strava, pronájem místnosti...)?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru