Otázky s klíčovým slovem: Škola

počet otázek s klíčovým slovem : 677Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Školská rada

ID26360 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Zástupci z řad rodičů byli řádně zvoleni v září 2018, mají tedy mandát do září 2021. Nyní jeden z nich přestává být rodičem naší školy, protože mu dcera přechází na víceleté gymnázium. Jak doporučujete dál potupovat? Může do září 2021 fungovat rada bez tohoto jednoho člena? Vzhledem k velikosti školy (700 žáků) jsou doplňující volby - pouze na rok - organizačně velmi náročné.

Doložení totožnosti uchazeče u jednotné přijímací zkoušky

ID26307 | | JUDr. Vlasta Víghová

Může střední škola požadovat po uchazeči doklad totožnosti (pas, tramvajenka, ISIC karta) před konáním jednotných testů z českého jazyka a matematiky?

Změna smlouvy na dobu neurčitou

ID26171 | | JUDr. Petr Bukovjan

Učitelka v MŠ byla přijata jako zástup za kolegyni, která odešla na mateřskou dovolenou. S novou učitelkou byla sepsána smlouva na dobu určitou, která již byla dvakrát prodloužena. V měsíci červnu by se tedy jednalo o třetí prodloužení smlouvy na dobu určitou - uplynou tři roky (kolegyně na mateřské dovolené má druhé dítě a je stále na mateřské/rodičovské). Má nárok nová učitelka na změnu smlouvy na dobu neurčitou dle § 39 odst. 2 zákoníku práce? Nebo je to v případě zástupu na mateřskou/rodičovskou jinak? Nová učitelka by mě zájem o smlouvu na dobu neurčitou - jaké jsou její možnosti? 

Neplacené volno - koronavirová pandemie

ID26107 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. V současné době od 11. 5. 2020, kdy se začínají školy rozbíhat a potřebujeme práci uklízeček, žádá jedna z nich o neplacené volno, z důvodu toho, že její manžel patří do vysoce rizikové skupiny stran možné nákazy koronavirem (infekce COVID-19). Má na to i manželovo potvrzení od lékaře. Neplacené volno jí poskytnout můžeme. Ale ptáme se, zda nemá nárok např. i na nějakou náhradu mzdy.

Doplňující otázka k dotazu ID č. 25193 - Obědy zaměstnanců - nárok

ID26094 | | Ing. Jiří Nigrin

Nebyla zodpovězena otázka. Jak je to s ostatními zaměstnanci, kteří do školy dochází? (Když není v provozu školní stravování.)

Obědy zaměstnanců - nárok

ID26062 | | Ing. Jiří Nigrin

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Za běžných okolností poskytujeme svým zaměstnancům obědy, protože máme vlastní stravovací zařízení. Teď, v období pandemie se na škole nevaří. Převážná část zaměstnanců má nařízenu práci z domova (home office). Mají tito zaměstnanci nárok na stravu - třeba formou stravenek? Jak je to s ostatními zaměstnanci, kteří do školy dochází?

 

Dary z FKSP - odvody

ID26061 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škol, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. V současné době vyplácíme svým zaměstnancům dary při 50 letech věku a při prvním odchodu do důchodu. Prosím, platí se z těchto odměn sociální a zdravotní pojištění? Daň z příjmů se odvádí. Neodvádí se jen z věcného daru maximálně do 2 000 Kč. Nevím, jak tomu mám rozumět, protože když vykážu ve mzdovém programu Vemy přímo tady ten druh odměny – např. při odchodu do důchodu, tak se mi tam zaměstnanci to sociální a zdravotní pojištění napočítá.

Počet hodin učitelky 1. stupně

ID26031 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Máme vyučující, která má ve smlouvě dáno, že je učitelka 1. stupně. V příštím roce by měla učit i na druhém stupni. Kolik hodin na prvním stupni musí odučit, aby splňovala podmínku, která je dána ve smlouvě - učitelka 1. stupně. Počítáme s plným úvazkem 22 hodin, musí mít větší část - tedy 12 hodin na prvním stupni a zbytek může mít na druhém? Nebo je to jinak?

DPH od 1. 5. 2020 - stravování ve školství

ID25906 | | Ing. Ladislav Pitner

DPH u obědů zaměstnanců Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Naše zařízení školní jídelny vaří obědy jednak pro žáky školy, jednak pro své zaměstnance a také pro cizí strávníky. Bude v platnosti avizovaná změna v DPH. Podle absolvovaného školení by mělo dojít od 1. 5. 2020 ke změně DPH u zaměstnanců školy a u cizích strávníků z 15 % na 10 %. Je to prosím tak? Můžete mi případně upřesnit jaké má být DPH, u koho a od kdy?

Ošetřovné kvůli uzavření škol v nouzovém stavu - 2 rodiče a 2 děti

ID25880 | | Ing. Marta Ženíšková

Rodina o dvou dětech (6 a 9 let) a dvou rodičích (zaměstnanci). Mohou souběžně čerpat ošetřovné každý rodič na jedno dítě (jeden na mladšího, jeden na staršího)? Domnívám se, že ano, ale ráda bych si to ověřila. Podle mě je omezení jen, že jeden pečující nemůže čerpat více ošetřovných. Chápu prosím správně, že tedy čerpat oba mohou? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru