Otázky s klíčovým slovem: Škola

počet otázek s klíčovým slovem : 679Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

DPH u náhradních dílů z jiného členského státu

ID27417 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola. Nyní naši učitelé objednali náhr. díly na CNC u zahraničního dodavatele. Na faktuře je uvedeno: Osvobozeno od DPH dle článku 138 směrnice Evropské komise o DPH. Musím to dodanit? Musím udělat souhrnné hlášení nebo to jen nějak uvést do přiznání DPH? 

Dar s účelovým určením

ID27321 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Dostali jsme finanční dar na účely školství a k podpoře školních aktivit – finančních nákladů na soutěž středních škol ve stavbě Stirlingova motoru. Dar jsme dostali zásluhou pana učitele, který se touto soutěží se žáky zabýval. Je možné z těchto účelových prostředků uhradit i cestovné a náhrady za stravu pro žáky, kteří se soutěže zúčastnili? Případně může se těmto žákům z výše uvedeného daru zaplatit i další občerstvení, případně nějaké odměny – dárky? Poraďte, jak můžeme výše uvedený dar plně využít pro daný účel?

Školská rada

ID26360 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Zástupci z řad rodičů byli řádně zvoleni v září 2018, mají tedy mandát do září 2021. Nyní jeden z nich přestává být rodičem naší školy, protože mu dcera přechází na víceleté gymnázium. Jak doporučujete dál potupovat? Může do září 2021 fungovat rada bez tohoto jednoho člena? Vzhledem k velikosti školy (700 žáků) jsou doplňující volby - pouze na rok - organizačně velmi náročné.

Doložení totožnosti uchazeče u jednotné přijímací zkoušky

ID26307 | | JUDr. Vlasta Víghová

Může střední škola požadovat po uchazeči doklad totožnosti (pas, tramvajenka, ISIC karta) před konáním jednotných testů z českého jazyka a matematiky?

Změna smlouvy na dobu neurčitou

ID26171 | | JUDr. Petr Bukovjan

Učitelka v MŠ byla přijata jako zástup za kolegyni, která odešla na mateřskou dovolenou. S novou učitelkou byla sepsána smlouva na dobu určitou, která již byla dvakrát prodloužena. V měsíci červnu by se tedy jednalo o třetí prodloužení smlouvy na dobu určitou - uplynou tři roky (kolegyně na mateřské dovolené má druhé dítě a je stále na mateřské/rodičovské). Má nárok nová učitelka na změnu smlouvy na dobu neurčitou dle § 39 odst. 2 zákoníku práce? Nebo je to v případě zástupu na mateřskou/rodičovskou jinak? Nová učitelka by mě zájem o smlouvu na dobu neurčitou - jaké jsou její možnosti? 

Neplacené volno - koronavirová pandemie

ID26107 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. V současné době od 11. 5. 2020, kdy se začínají školy rozbíhat a potřebujeme práci uklízeček, žádá jedna z nich o neplacené volno, z důvodu toho, že její manžel patří do vysoce rizikové skupiny stran možné nákazy koronavirem (infekce COVID-19). Má na to i manželovo potvrzení od lékaře. Neplacené volno jí poskytnout můžeme. Ale ptáme se, zda nemá nárok např. i na nějakou náhradu mzdy.

Doplňující otázka k dotazu ID č. 25193 - Obědy zaměstnanců - nárok

ID26094 | | Ing. Jiří Nigrin

Nebyla zodpovězena otázka. Jak je to s ostatními zaměstnanci, kteří do školy dochází? (Když není v provozu školní stravování.)

Obědy zaměstnanců - nárok

ID26062 | | Ing. Jiří Nigrin

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Za běžných okolností poskytujeme svým zaměstnancům obědy, protože máme vlastní stravovací zařízení. Teď, v období pandemie se na škole nevaří. Převážná část zaměstnanců má nařízenu práci z domova (home office). Mají tito zaměstnanci nárok na stravu - třeba formou stravenek? Jak je to s ostatními zaměstnanci, kteří do školy dochází?

 

Dary z FKSP - odvody

ID26061 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škol, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. V současné době vyplácíme svým zaměstnancům dary při 50 letech věku a při prvním odchodu do důchodu. Prosím, platí se z těchto odměn sociální a zdravotní pojištění? Daň z příjmů se odvádí. Neodvádí se jen z věcného daru maximálně do 2 000 Kč. Nevím, jak tomu mám rozumět, protože když vykážu ve mzdovém programu Vemy přímo tady ten druh odměny – např. při odchodu do důchodu, tak se mi tam zaměstnanci to sociální a zdravotní pojištění napočítá.

Počet hodin učitelky 1. stupně

ID26031 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Máme vyučující, která má ve smlouvě dáno, že je učitelka 1. stupně. V příštím roce by měla učit i na druhém stupni. Kolik hodin na prvním stupni musí odučit, aby splňovala podmínku, která je dána ve smlouvě - učitelka 1. stupně. Počítáme s plným úvazkem 22 hodin, musí mít větší část - tedy 12 hodin na prvním stupni a zbytek může mít na druhém? Nebo je to jinak?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru