Otázky s klíčovým slovem: Škoda

počet otázek s klíčovým slovem : 203Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Likvidace majetku

ID25500 | | Ing. Jiří Nigrin

Firma vedoucí účetnictví má v evidenci počítač v PC do 40 000 Kč, který dle směrnice odpisuje 36 měsíců. Daňové odpisy se rovnají účetním. Ve 30. měsíci se počítač pokazí - vadná základová deska, neopravitelné. Půjde o likvidaci ještě neodepsaného majetku v důsledku opotřebení (pak zůstatková cena bude daňově uznatelná) nebo o likvidaci v důsledku škody (nebude náhrada od pojišťovny, proto zůstatková cena by byla nedaňová)?

Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem

ID24816 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Popis situace - žáci v říjnu absolvovali pětidenní pobyt v Popradu. Na jednom pokoji se v penzionu vyskytly štěnice, které poštípaly naše dvě žákyně a ty skončily na pohotovosti s alergickou reakcí, kde byly ošetřeny. Vyučující okamžitě informovala smskou rodiče a po konzultaci s hygienou obě žákyně poučila, jak mají postupovat při desinsekci po návratu domů. Rodiče požádali školu o spolupráci při vymáhání kompenzace za způsobenou škodu a újmu na zdraví. Vše jsme konzultovali s naším pojišťovacím poradcem, který nám sdělil, že škola nenese vinu na vzniku události, a tím pádem ani povinnost na úhradu nákladů. Chtěli jsme rodičům alespoň trochu pomoct, a proto jsme oslovili i penzion a požádali jej o kompenzaci ve formě vrácení platby za ubytování a stravu, což se také stalo a rodiče dostali zpět celou platbu. Rodičům toto řešení ale nestačí a požadují, abychom jako zprostředkovatel zájezdu na penzionu vymáhali náhradu za majetkovou škodu a újmu na zdraví. Nejsme však schopni doložit, zda rodiče skutečně postupovali podle rad hygieny, jaké věci měly žákyně s sebou, jaké věci zničili a bylo-li to vůbec nutné apod. Můžete mi prosím poradit, jak správně postupovat?

Náhrada škody

ID24688 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma, plátce DPH, zasílá zboží přes smluvené dopravce zákazníkům. Jak postupovat v případě, že dopravce rozbije zboží, které nám zašle zpátky s informací, že škodu uznávají a že máme vystavit škodní fakturu a zaslat doklad o pořizovací hodnotě zásilky? Zboží, které nám rozbité vrátili, jsme zlikvidovali a zpracovali protokol. Zákazníkovi jsme vystavili opravný doklad a zásilku zaslali znovu s novou fakturou. Jakou výši škody máme fakturovat přepravní společnosti? Ve výši pořizovací hodnoty bez DPH? Jak je to se zaúčtováním této faktury? Je povinnost vrátit nárokovanou DPH z tohoto zboží? Je tato náhrada daňově uznatelná?

Škoda v obchodě

ID24406 | | Ing. Ivana Pilařová

Jak správně zaúčtovat neprodejné zboží (květiny) na skladě? V průběhu sezony docházelo k vyřazování neprodejných (poškozených) květináčů s květinami. Po inventuře bylo zjištěno x kusů těchto květin na skladě. Jak správné odúčtovat je ze skladu a je možné si tento odpis uplatnit jako daňový náklad?

Škoda na zboží způsobená přepravcem a DPH

ID24351 | | Ing. Ladislav Pitner

Během přepravy našeho zboží k zákazníkovi, došlo k poškození zboží přepravcem. Přepravce uznal, že škodu způsobil. Jelikož zboží bylo možno opravit, nechali jsme zboží opravit. Jedná se o řezačku. Našemu smluvnímu servisu jsme poskytli naše náhradní díly a servis zboží opravil. Následně jsme opravu (tedy práci i ony náhradní díly) fakturovali přepravci, fakturovali jsme včetně DPH. Nyní po nás přepravce požaduje fakturovat s daní pouze samotnou práci (tedy opravu) a náhradní díly máme údajně fakturovat bez DPH. Jaký postup je tedy správný? Máme za to, že se nejedná o náhradu škody, zboží jsme v důsledku poškození nevyřadili, ale opravili.

Reklamace zboží

ID23705 | | Ing. Miroslava Kočová

My (dodavatel) i odběratel jsem plátci DPH. Odběratel reklamuje zboží. Dohodli jsme se, že odběratel vadné zboží vracet nebude a dostane od nás nové. Na původní zboží mu vystavíme opravný daňový doklad a na nové zboží novou fakturu. Jak tyto operace zaúčtovat? 

Prodej zboží pod nákupní cenou

ID23424 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s r. o., plátce DPH, nakoupila v únoru roku 2018 elektrokolo jako zboží na základě uzavřené smlouvy se zákazníkem, toto kolo mělo být zákazníkovi dodáno. Bohužel v průběhu měsíce se klient dostal do insolvence a přestal komunikovat. Kolo jsme již měli koupené a snažili jsme se ho prostřednictvím dopravce klientovi dopravit. Bohužel bez úspěchu, nedařilo se nám jej nikde zastihnout, jakkoli se s ním spojit. Dopravce nám kolo vrátil zpět a cca po měsíci jsme zjistili, že jsou u něj poškozené kotouče. Snažili jsme se kolo prodat prostřednictvím inzertních serverů, ovšem vzhledem k poškození neúspěšně. Nyní nám nabídl známý, že by jej za poloviční cenu odkoupil a nechal si jej opravit. Je možné uskutečnit takový prodej pod cenou? A jak účtovat? Nyní účtujeme 504-nákup zboží a 604- prodej zboží. Ale na straně 504 budeme mít částku cca 100 000 Kč, na straně 604 cca 50 000 Kč. Je to možné tímto způsobem realizovat a účtovat? Nebo je potřeba případně přeúčtovat na jiné účty?

Postoupení pohledávky z vysouzené náhrady škody

ID23331 | | Ing. Martin Děrgel

Firma jako žalobce vedla soudní jednání s žalovaným bývalým zaměstnancem o náhradu škody a ušlý zisk. Jednání skončilo v roce 2018 rozsudkem, kterým byla žalobci přisouzena určitá částka. Jak se bude pohledávka z titulu rozsudku účtovat? Vzhledem k tomu, že žalovaný je osoba bez prostředků, není naděje, že by žalobcova pohledávka za ním byla uspokojena, a proto žalobce uvažuje, že by v příštích letech tuto pohledávku postoupil. Jak se bude postoupení účtovalo? Jaké budou pro žalobce daňové dopady?

Pojistné plnění

ID23209 | | Ing. Miroslava Kočová

V akciové společnosti, která má uzavřenou pojistnou smlouvu, došlo k poškození pásu na olepovačce nábytkových hran. Pojistné plnění bylo na základě šetření pojistitele stanoveno, po odečtení dohodnuté spoluúčasti ve výši 10 000 Kč od celkové částky pojistného plnění, na 685 Kč. Za opravu poškozeného pásu zaplatila a. s. 10 685 Kč bez DPH. Je následující postup zaúčtování správný: MD 378/D 648 částka 10 685 Kč, MD 511/D 321 částka 10 685 Kč, MD 221/D 378 částka 685 Kč, MD 548/D 378 částka 10 000 Kč?

Fakturace opravy vlastního poškozeného kamionu

ID22993 | | RNDr. Libor Fiala

Českému dopravci, plátci DPH, byl při vykládce v Rakousku poškozen nákladní automobil (poškození vysokozdvižným vozíkem). Protože se jednalo o menší poškození, bylo vozidlo opraveno až po návratu do sídla společnosti ve vlastním servisu. Za základě zápisu o nehodě a vyčíslení nákladů na opravu (ND + práce mechanika) bude oprava fakturována rakouské společnosti, plátci DPH. Jak správně fakturovat? Jedná se o zdanitelné plnění a fakturovat v režimu reverse-charge, nebo fakturovat jako náhradu škody, které není předmětem DPH?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru