Otázky s klíčovým slovem: Sazba daně

počet otázek s klíčovým slovem : 732Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Montáž elektrického pohonu sazba DPH

ID26952 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma se zabývá dodávkou a montáží oplocení, garážových vrat, vjezdových bran atd. Při montáži výše uvedeného uplatňuje sníženou sazbu DPH v případě, že dům splňuje podmínky pro soc. bydlení. Je možné uplatnit sníženou sazbu DPH i při montáži samostatného pohonu k již stávajícím vratům/vjezdovým branám?

DPH u prací v bytě zajištěných přes subdodavatele

ID26934 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost s r. o. tvoří architekti a projektanti. Zajišťuje komplexní řešení projektů až po finální realizaci, je plátce DPH. Pokud zajistí do bytu výměnu podlahy či instalaci světel přes subdodavatele, nastávají tyto situace. Prosím o zhodnocení jejich vlivu na DPH u s. r. o.

1) Řemeslník-plátce DPH vystaví fakturu s 21% DPH za položení podlahy ve starším bytě. S. r. o. následně vystaví fakturu na majitele bytu za totéž. Může uplatnit DPH pouze na vstupu, když dle našeho názoru by plnění mělo podléhat přenosu daňové povinnosti? Jaké DPH bude uvádět na vydané faktuře?

2) Řemeslník-plátce DPH vystaví fakturu s přenosem daňové povinnosti za instalaci světel ve starším bytě. Světla zakoupilo s. r. o. Následně s. r. o. tuto instalaci včetně dodání světel fakturuje majiteli bytu. Jakou DPH bude na faktuře uvádět?

3) Jakou DPH by s.r.o. uváděla v obou případech na faktuře vydané, kdyby šlo o novostavbu, která byla zkolaudována předtím, než si majitel novostavby architekty najal?

Sazba daně - předplatné časopisu on-line (pdf forma)

ID26908 | | Ing. Ladislav Pitner

Prosím o stanovení sazby DPH u poskytování on-line předplatného časopisu (reklama je v něm minimálně), předplatné je poskytováno ve formě pdf. 

Osvobozený nájem a paušál za vytápění

ID26816 | | Ing. Zdeněk Morávek

Obec - plátce DPH uzavřela nájemní smlouvu na nebytový prostor pro neplátce DPH. Jedná se nájem dlouhodobý, tzn. osvobozený od DPH. Obec bude měsíčně vystavovat fakturu na nájemné (osv.) a dále na paušální částku za vytápění. Bude tato paušální částka za vytápění rovněž osvobozena od DPH nebo bude podléhat sazbě 21 %? Nejedná se o zálohu ani o přefakturaci, neznáme přesnou spotřebu. Voda a elektrická energie potom ročně přefakturována dle skutečné spotřeby samostatnou fakturou. 

Sazba daně z přidané hodnoty od 1. 5. 2020 na příbalové letáky

ID26731 | | Ing. Martin Svoboda

Bude se na příbalové letáky (příloha č. 3a - 4901 letáky příbalové), které se balí do krabiček na léky, vztahovat sazba 10 %? Leták informuje pacienty o vedlejších účincích a podává instrukce podle SÚKL 

Dodatečné daňové přiznání na změnu sazby daně z 15% na 10%

ID26735 | | Ing. Martin Svoboda

Obdrželi jsme opravný daňový doklad na změnu sazby daně z 15 % na 10 %. Výsledkem je snížení daně na vstupu. Je naší povinností podle daňového řádu vystavit dodatečné daňové přiznání na vyšší daňovou povinnost za měsíce květen, červen, červenec?

Sazba DPH u technického zhodnocení

ID26658 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost s r. o., plátce DPH, v majetku budova od r. 1990 užívaná v obou patrech jako prodejní prostory. Od r. 2019 prováděno technické zhodnocení, které bylo dokončeno v 8/2020. Na základě kolaudačního souhlasu byly povoleny stavební úpravy a změna užívání polyfunkčního objektu - 2. NP bude užíváno jako byty. V 1. NP jsou umístěny komerční prostory. Vzhledem k tomu, že technické zhodnocení bylo prováděno ve vlastní režii (pomocí různých subdodavatelů) jsme povinní dle § 13 odst. 4 písm. b) zákona o DPH odvést z dokončeného technického zhodnocení daň a následně případně nárokovat DPH dle § 72 odst. 2 písm. c) (pravděpodobně nebudeme mít nárok)? Jelikož se jedná o technické zhodnocení - stavba pro sociální bydlení (bytové jednotky) můžeme uplatnit sazbu DPH ve výši 15 %?

Sazba DPH u poplatku

ID26638 | | Ing. Martin Svoboda

Fitness centrum prodává členství na období 3 měsíců. Členství podléhá od 1. 7. 2020 DPH 10 %. Pokud si chce někdo přerušit z důvodu nemoci zakoupené členství, zaplatí za to poplatek 200 Kč. Jaké sazbě DPH podléhá tento poplatek? 

Výše sazby DPH provize z článku

ID26627 | | Ing. Ladislav Pitner

Klient, plátce DPH, píše pro dodavatele e-book. Po odevzdání své práce vyfakturuje smluvně dohodnutou částku za napsání. Předpokládáme, že s 10 % DPH. Ve smlouvě je dále uvedeno, že má nárok na 25% provizi z každého prodaného kusu. Jaká sazba DPH bude příslušet k této provizi? Také 10 %? 

DPH u pokládky podlah

ID26558 | | Ing. Tomáš Brokl

Pokud podlahář, plátce DPH, opraví nebo udělá novou plovoucí podlahu či položí koberec ve starším bytě do 120 m2, zdaňuje 15 % DPH?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru