Otázky s klíčovým slovem: Rodičovská dovolená

počet otázek s klíčovým slovem : 324Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Průměrný výdělek

ID24991 | | JUDr. Marcela Smutná

Matka si nyní vybírala dovolenou mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou. Co vše se počítá do PPÚ a jak probíhá jeho následný výpočet? Mám i konkrétní čísla, ale přijde mi, že PPÚ se vypočetl špatně. 

Otec na mateřské dovolené

ID25005 | | Ing. Marta Ženíšková

Maminka nemá nárok na mateřskou dovolenou, a proto bude 6 týdnů před porodem a 6 týdnu po porodu na nemocenské v souvislosti s porodem. Dále po šestinedělí či déle by se chtěli s otcem o péči podělit. Je možné, aby otec dítěte nastoupil na mateřskou dovolenou, ačkoliv matka na ní nárok nemá? Pokud se maminka bude co nejdříve po porodu vracet do práce a otec nemá nárok na mateřskou dovolenou, i když on podmínky splňuje, pak by mohl začít alespoň čerpat rodičovský příspěvek?

Nárok na dovolenou při čerpání rodičovské dovolené a následně druhá mateřská dovolená

ID24932 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Naše zaměstnankyně čerpala rodičovskou dovolenou po narození prvního dítěte, v jejímž průběhu nastoupila na druhou MD od 22. 6. 2019. Tuto MD bude čerpat do 3. 1. 2020 včetně. Na kolik dnů dovolené bude mít nárok, pokud bezprostředně po ukončení MD dne 3. 1. 2020 si zažádá o čerpání celé řádné dovolené ? Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům roční dovolenou v délce 25 PD. Čerpáním MD od 22. 6. 19 do 31. 12. 2019 ( tj. 137 pracovních dnů včetně svátků, které připadají na prac.dny), zaměstnankyně splní podmínku odpracování víc než 60 směn a pokud si požádá o bezprostřední čerpání dovolené od 4.1.2020 bude mít nárok na celých nekrácených 25 prac.dnů dovolené ? Dny MD jsou považovány pro účely dovolené jako odpracované, nemá na délku nároku vliv předchozí čerpání rodičovské dovolené u prvního dítěte (tj. v r. 2019 od 1. 1. do 21. 6.)? Pokud by měla nárok na celých nekrácených 25 prac.dnů, po ukončení 2 MD dne 3. 1. 2020 by tuto dovolenou čerpala od 4. 1. 2020 do 7. 2. 2020 (pátek), čímž by za období 1. 1. 2020 - 7. 2. 2020 měla odpracovaných 28 směn - vznikl by jí za tuto dobu nárok na 1/12 (2dny) dovolené za r. 2020 (čímž by dovolenou ve skutečnosti čerpala až do 11. 2. 2020, tj. 4. 1.-11. 2. celkem 27 prac dnů)?

Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ

ID24809 | | Ing. Antonín Daněk

Dne 23. 12. 2019 dosáhne dítě zaměstnankyně věku 4 roky. Zaměstnankyně chce do práce nastoupit až v lednu 2020. Zaměstnavatel není proti, navíc je u něj od 23. 12. 2019 celofiremní dovolená, ale jak se vypořádat se zdravotním pojištěním, když zaměstnankyně již nebude státním pojištěncem? 

Rodičovská do 4 let věku dítěte

ID24794 | | Josef Rajdl

Pokud zaměstnankyně požádá zaměstnavatele, aby ji nechal na rodičovské dovolené do 4 let věku dítěte a on ji vyhoví, jedná se stále pro zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou, kdy vykazuje na OSSZ a zdravotní pojišťovnu v přehledech odvod 0 Kč? 

Čerpání dovolené po mateřské dovolené

ID24700 | | JUDr. Eva Dandová

Zaměstnankyně v pracovním poměru celý kalendářní rok čerpá mateřskou dovolenou od 22. 5. do 3. 12. 2019. Od 4. 12. 2019 bude čerpat 25 dní dovolené. Ta skončí 13. 1. 2020. Má nárok na dalších 25 dní dovolené za kalendářní rok 2020?

Rodičovská dovolená

ID24642 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyně přišla s žádostí o rodičovskou dovolenou, že ji chce čerpat jen ve čtvrtek a pátek do tří let věku ditěte. Toto jí měli poradit v nějaké neziskové organizaci. My jsme její žádost posoudili podle obsahu jako žádost o kratší pracovní dobu. Takto jsme její žádosti vyhověli a vyřídili. Rodičovskou dovolenou nečerpá. Nicméně, pokud by byly vážné provozní důvody na naší straně, není podle našeho názoru možné čerpat dva dny rodičovskou dovolenou nebo kdykoliv si zaměstnankyně či zaměstnanec rozhodne. 

Rodičovský příspěvek

ID24605 | | JUDr. Petr Bukovjan

Při pobírání rodičovského příspěvku je možné dát malé dítě 2-3 roky, na které je pobírán příspěvek do státní školky, resp. do školky příspěvkové organizace, které je zřízená městem? Jsou tam nějaké omezení hodinové nebo to není vůbec možné? V případě, že by mi školka zapsala dítě na rok 2019/2020 - mohu ho tam dát na nějaký den v týdnu? Do školky dítě mohu přivést od 06:30-08:30 a vyzvednout v 12:30-13:00 hod, případně až po 14:15 hod odpoledne. Musím si přesně zaznamenat v kolik jsem dítě přivedla, abych dodržela nějaký počet hodin týdně či za měsíc? Školka si píše pouze denní docházku, tj. zda dítě přišlo či nepřišlo a zda bylo pouze na dopoledne či na celý den. Jak se toto řeší, resp. neřeší?

Dovolená po RP

ID24473 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyně nastoupila do zaměstnání 2. 3. 2015 a pracovala do 9. 6. 2015. Od 9. 6. 2015 byla na neschopence. Neschopenka byla ukončena dne 21. 9. 2015 a od 22. 9. 2015 pobírala rodičovský příspěvek (neměla nárok na mateřskou dovolenou). Dne 10. 8. 2019 jí skončila rodičovská podpora (byla doma do 4 let věku dítěte). Od 11. 8. 2019 chce ukončit pracovní poměr. Má nárok na nějakou dovolenou? A kolik dní - za 3 odpracované měsíce - tedy 5 dní anebo i za období nemoci, a pak tedy 11,5 dní anebo se to počítá úplně jinak? Základní nárok na dovolenou je 20 dní.

Nárok na dovolenou - mateřská a rodičovská dovolená

ID24452 | | JUDr. Petr Bukovjan

Nástup na mateřskou dovolenou je 10. 8. 2019, ukončení mateřské 21. 2. 2020 pak následuje nástup na rodičovský příspěvek. Zůstatek dovolené z roku 2019 je 7 dní. Bude nárok v roce 2020 na 25 dnů dovolené nebo na méně?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru