Otázky s klíčovým slovem: Roční zúčtování daňových záloh

počet otázek s klíčovým slovem : 104Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Místo výkonu práce

ID26515 | | JUDr. Marcela Smutná

Pokud má zaměstnanec v dohodě o provedení práce sjednáno místo výkonu práce Česká republika, co uvádím do přílohy k Vyúčtování daně ze závislé činnosti pro finanční úřad? 

Roční zúčtování daně u zaměstnanců

ID26469 | | Ing. Petra Konderlová

Máme zaměstnance, který chce u svého zaměstnavatele podepsat růžové prohlášení k dani, ale nechce si uplatnit slevu na děti. Na konci roku, kdy zaměstnavatel dělá roční zúčtování, si představuje, že ty děti dodatečně uplatní a my mu vrátíme daňový bonus na děti. Má na to takto nárok, nebo si musí podat daňové přiznání sám? Uvažuji, že kdyby po nás tento postup chtělo 20 zaměstnanců s dvěmi dětmi, museli bychom jim po novém roce vyplatit cca 680 000 Kč, což není pro nás výhodné. 

Pozdě oznámené narození dítěte zaměstnavateli v roce 2020 a roční zúčtování daně za rok 2019

ID26322 | | Ing. Jiří Vychopeň

Zaměstnanec neoznámil zaměstnavateli narození dítěte v lednu v roce 2019 (o roční zúčtování zažádal, ale narození dítěte neuvedl). Roční zúčtování daně za rok 2019 již bylo v roce 2020 provedeno. Nyní v červnu zaměstnavateli poslal rodný list dítěte spolu s čestným prohlášením manželky, že daňové zvýhodnění v roce 2019 neuplaňovala. Je možné zažádat o daňový bonus podáním daňového přiznání za rok 2019 na finanční úřad? S tím, že by se k daňovému přiznání přiložilo potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019, kde by bylo vidět, že roční zúčtování bylo provedeno, ale daňový bonus vyplacen nebyl? 

Roční zúčtování u souběhu dohody o provedení práce a pracovního poměru u různých zaměstnavatelů

ID25766 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Je možno provést roční zúčtování zaměstnanci, který měl v průběhu roku 2019 příjmy ze závislé činnosti od dvou zaměstnavatelů A a B, přičemž u zaměstnavatele A byl zaměstnán v pracovním poměru od 1.1. do 31.7.2019 a podepsal prohlášení, u zaměstnavatele B byl zaměstnán od 1.1 do 31.7.19 na dohodu o provedení práce s příjmy do 10 tis. Kč měsíčně ( nepodepsal prohlášení ) a od 1.8 do 31.12.19 v pracovním poměru s podepsaným prohlášením. V případě, že bude možné provést roční zúčtování - zahrnou se pak do tohoto příjmy z dohody o provedení práce, či nikoli ?

Roční zúčtování daně - odpočet úroků z úvěru

ID25781 | | Ing. Petra Konderlová

Může náš pracovník uplatnit v ročním zúčtování daní za rok 2019 odpočet na úrocích z úvěru, jestliže nemovitost vlastní od března 2019, takže by uplatňoval za 10 měsíců. Byla jsem na školení o ročním zúčtování kde nám tvrdili, že odpočet úroků z úvěru mohou uplatnit jen lidé, kteří vlastní nemovitost celé zdaňovací období, tedy od 1. 1. 2019. Prosím tedy o vysvětlení, kde je pravda. Na účetních portálech se zase dočítám opak, že může poplatník uplatňovat i za určité měsíce. I daňový poradce mi odpověděl, že může uplatňovat za určité měsíce, musí mi jen donést smlouvu o úvěru, výpis z katastru a potvrzení o výši úroků. 

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob - tiskopis

ID25609 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem – dále SŠ. Sami si zpracováváme mzdy. Také provádíme roční zúčtování daně. Používáme tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – číslo tiskopisu 25 5457 – vzor č. 25, který je na 3 roky. V roce 2019 - tedy již za rok 2019 byl vydán tento tiskopis č. 25 5457 vzor č. 26, ale jen na jeden rok. Prosím, musíme používat od letošního roku, nebo při ukončení tříletého tiskopisu již jen tady ty jednoroční tiskopisy, nebo můžeme nadále používat tiskopisy na 3 roky? 

Roční zúčtování daně - střední škola

ID25635 | | Ing. Zdeněk Morávek

Roční zúčtování daně Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená krajem. Každý rok do 15. února provádíme zúčtování daně většině svých zaměstnanců. Pokud ukončí zaměstnanec pracovní poměr např. 16. 7. a neodvedl žádnou zálohovou daň, tzn. měsíční daň byla taková, že na její pokrytí stačil vždy odpočet daně, je třeba tomuto zaměstnanci zúčtování daně provádět? My si myslíme, že je to zbytečné. Stejně tak u osob, které pracují na dohody o provedení práce a také neuhradily žádnou daň, tak si myslíme, že žádné zúčtování daně se u nich provádět nemusí. Je naše mínění správné?

Člen družstva - nezaměstnanec a daň z příjmu

ID25597 | | Josef Rajdl

Člen družstva, který není zaměstnanec, ale vykonává pro družstvo práci do výše započitatelného příjmu 3 000 Kč. Jedná se např. o důchodce. Může mít podepsané prohlášení poplatníka k dani ze mzdy a doložit čestné prohlášení, že nemá jiné příjmy? Nebo je vhodnější vydat mu potvrzení o zdanitelných příjmech, aby si sám požádal o roční zúčtování daně? 

Roční zúčtování daně - úroky z úvěru

ID25585 | | Ing. Jiří Nigrin

Zaměstnankyně si dodala úroky ze stavebního spoření, rekonstrukce domu nová kuchynská linka. Na úvěru je ona zapsaná a úvěr platí. Dům je zapsaný na katastru na manžela, ale trvalé bydliště paní souhlasí. Mají společnou domácnost. Může si úroky uplatnit i když není zapsaná v katastru nemovitostí?

Roční zúčtování daně - úroky ze stavebního spoření

ID25481 | | Romana Smékalová

Při uplatnění odpočtu nezdanitelné částky zaplacených úroků z hypotečního úvěru musí být splněna podmínka bytové potřeby. U našeho zaměstnance se jedná o rodinný dům, kde má trvalý pobyt, ale vlastník je jeho otec. Splňuje v tomto případě podmínku bytové potřeby pro uplatnění úroků při RZD?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru