Otázky s klíčovým slovem: Registrace k dani

počet otázek s klíčovým slovem : 548Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zrušení registrace k silniční dani

ID26733 | | Mgr. Václav Pikal

Jak mám postupovat, jestliže jsem obdržel z FÚ rozhodnutí o zrušení registrace k silniční dani? Bude se muset podat daňové přiznání k silniční dani? Pokud ano, tak kdy? Nyní se musí podat za období 01-09/2020 nebo až v lednu 2021? 

Spolek a registrace k DPH

ID26742 | | Ing. Zdeněk Morávek

Je zapsaný spolek - sportovní oddíl osobou povinnou k dani z přidané hodnoty, jestliže jeho obrat je tvořen:

a) sponzorskými dary (v hodnotě cca 100 000 Kč)

b) členskými příspěvky (vybíranými dle stanov, na základě členství se členové - převážně děti - účastní treninků) - ve výši přesahující 1 mil Kč?

Registrace k DPH - přijaté služby z Rakouska

ID26748 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost s r. o. má za rok 2020 pouze 3 faktury přijaté za služby od dodavatele z Rakouska. Celková výše je cca 600 Kč za všechny faktury. Musí se tato společnost stát identifikovaným plátcem DPH? Pokud ano, je možné se vyhnout registraci tím, že se faktury zaúčtují jako nedaňové náklady? 

Práce v Německu (elektroinstalace)

ID26637 | | Ing. Ladislav Pitner

Jsme s. r. o., plátce DPH, uzavřeli jsme zakázku pro klienta (plátce DPH) v Německu, tyto služby budou prováděny také na nemovitostech, ale my budeme fakturovat plátci DPH, on bude řešit fakturaci konečnému zájemci. Bude naše faktura v režimu reverse-charge? Pokud naší společnosti na této zakázce pomůže český podnikatel, neplátce DPH, tuto elektroinstalaci provedenou na nemovitosti v Německu nám vyfakturuje, jaký to bude mít pro něho dopad z hlediska povinnosti k DPH? Bude se muset registrovat v Německu?

Doklady ze země, kde je firma zaregistrována k DPH

ID26642 | | Ing. Martin Děrgel

Tuzemská firma, plátce DPH (podniká v autobusové přepravě), provádí převoz osob do Chorvatska a zpět. Z tohoto titulu se musela v Chorvatsku zaregistrovat k DPH. Doklady za mýto a PHM vystavené v Chorvatsku zadává do přiznání k DPH v Chorvatsku a o DPH z těchto dokladů snižuje svoji odvodovou povinnost tam. Jakým způsobem se bude účtovat výdaj za mýto a PHM z Chorvatska a dále pak výdaj za odvedenou Chorvatskou DPH v tuzemském účetnictví? Ovlivňují tyto výdaje tuzemské účetnictví, nebo je firma povinna se registrovat v Chorvatsku také k dani z příjmů a tyto doklady evidovat přímo tam? 

Doplňující otázka:

V případě účtování dokladu vystaveného např. na Slovensku (PHM, mýto), kde je uvedené DPH jiného členského státu (např. Slovenska) a nežádáme vrácení tohoto DPH, jsme dosud postupovali tak, že jsme celou částku včetně DPH účtovali do nákladů - v případě mýta na účet 538 (Ostatní daně a poplatky) v případě PHM pak na účet 512 (Cestovné). Pokud tedy rozumím odpovědi správně, tak je tento postup chybný a je potřeba DPH účtovat na závazkový účet např. 344? Nebo to platí pouze u DPH, které se řeší v rámci daňového přiznání v JČS? Nerozumím tomu, proč DPH, které se vypořádává přes daňové přiznání v JČS, nevstupuje firmě do nákladů, ale DPH, která je uhrazena dodavateli služeb/materiálu a nežádá se o jeho vrácení, již do nákladů tuzemské firmy vstoupit může. 

Internetový obchod a obrat pro DPH při zasílání zboží 3. zemí

ID26566 | | Ing. Ladislav Pitner

Internetový obchod - neplátce DPH, zasílá zboží občanům do zemí mimo EU. Zboží odesílá poštou. Počítá se mu tento prodej do obratu pro povinnou registraci k DPH?

Pořízení vozidla z EU

ID26548 | | Ing. Martin Novák

OSVČ plátce DPH, koupil v Německu v roce 2019 vozidlo. Faktura od německého prodejce na vozidlo byla včetně německého DPH. Tuzemská OSVČ fakturu uhradila v plné výši a dále nic neřešila, nežádala zpět německou daň a ani nevykázala nákup vozidla v rámci daňového přiznání k DPH. V letošním roce plánuje OSVČ ukončení podnikatelské činnosti ( odchází do důchodu) a rovněž chce zrušit plátcovství k DPH. Když neuplatnil český podnikatel nárok na odpočet, bude muset hradit daň při zrušení registrace k DPH z tohoto vozidla?

DPH registrace

ID26561 | | Ing. Ladislav Pitner

České s. r. o. nakoupí zboží (řekněme součástku nějakého stroje za 200 000 czk) od Švýcarského (CH) dodavatele, který nemá UK VAT number. toto zboží je CZ s. r. o. prodáno z UK skladu (Zboří bylo již dříve propuštěno do volného objehu v Eu). TOto zboží je v tu samou chvíli prodáno podnikateli do Srbska = tzn. zboží prodávající posílá rovnou do Srbska (mimo EU). Moje otázka zní: 1) je CZ SRO (neplátce DPH dosud) povinna se kvůli této operaci registrovat v CZ nebo jiné zemi k DPH (nebo jako Identifikovaná osoba)? 2) zaplatí CZ s. r. o. DPH z této operace v CZ nebo jiné zemi?

Reklamní služby fakturované do třetí země a obrat pro DPH

ID26344 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o., neplátce DPH, fakturuje poskytnutí reklamních služeb mexické firmě, která nemá v ČR žádnou provozovnu. Služba spočívá v tom, že se na internetových stránkách s. r. o. zobrazuje reklama, kterou mexická firma zadala. Spadají tržby za tuto službu do obratu pro povinnou registraci k DPH?

OSVČ a DPH

ID26373 | | Ing. Martin Svoboda

OSVČ v oblasti cukrářství bude dovážet ingredience z Velké Británie. Má povinnost přihlásit se k DPH? Pokud ano, jaké jsou jeho povinnosti?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru