Otázky s klíčovým slovem: Registrace k dani

počet otázek s klíčovým slovem : 511Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Přiznání k DPH a kontrolní hlášení při zpětné registraci k DPH

ID24541 | | Ing. Martin Děrgel

Podnikatel, neplátce DPH, překročil v měsíci 2/2018 obrat pro povinnou registraci k DPH. Na tuto skutečnost přišel pozdě až v 8/2019. Podá přihlášku k registraci k DPH, plátcem DPH se stává od 1. 4. 2018. Opraví všechny vydané faktury od 4/2018 doposud. Všechna uskutečněná plnění jsou v režimu přenesené povinnosti. Tzn. opraví vydané faktury, doplní na doklad „daň odvede zákazník“ a předá druhé straně. Je možné všechny vydané faktury v režimu přenesení daňové povinnosti uvést až v přiznání k DPH a kontrolním hlášení za období 8/2019? Jde o to, abychom se vyhnuli pokutám za pozdní podání kontrolního hlášení.

Praktický lékař - obrat pro účely DPH

ID24526 | | Ing. Martin Novák

Praktický lékař si zakoupil bagr a otevřel si živnostenský list na dokončovací stavební práce a pronájem věcí movitých se záměrem, že bude sám provádět zemní práce dodavatelsky (jako způsob relaxace) a případně bagr příležitostně pronajímat. Jak se bude pro účely DPH počítat obrat pro případnou registraci k DPH - budou se započítávat jen faktury za zemní práce a pronájem bagru, nebo se k tomu bude přičítat i fakturace lékaře zdravotním pojišťovnám za zdravotní služby, kde je roční obrat více než 2 mil. Kč, tedy pak by lékař první vydanou fakturou za zemní práce splnil podmínky pro registraci k DPH? 

Vznik povinnosti stát se plátcem DPH

ID24522 | | Ing. Jiří Nigrin

Jak se bude postupovat v následujícím případě: OSVČ se stane plátcem DPH od 10/2019 - jako občan pronajímá byt a také zahradu jiným občanům. Jak to bude s DPH u těchto pronájmů bytu a zahrady? Bude muset pronájmy u navýšit o DPH? Jak se postupuje u pronájmů pro plátce a neplátce v těchto případech?

Práce na nemovitosti ve Švýcarsku - fakturace mezi českými plátci

ID24480 | | Ing. Martin Svoboda

Český plátce DPH - firma A fakturuje českému plátci DPH - firmě B práce na nemovitosti ve Švýcarsku. Bude tato služba zatížena českou DPH a v jakém řádku českého přiznání bude transakce uvedena jak u odběratele, tak u dodavatele? Vyplývá z toho povinnost se zaregistrovat ve Švýcarsku? Oba plátci jsou subdodavateli, firma B bude fakturovat dalšímu českému plátci.

DPH - registrace

ID24459 | | Ing. Martin Novák

Německá společnost, která je registrovaná k DPH v Německu, nakoupí v ČR od české společnosti zboží. Toto zboží obratem prodá na Slovensko - slovenskému občanovi, kdy zboží je tedy dodáno s přepravou z ČR na Slovensko. Má tento německá subjekt registrační povinnost v ČR díky této transakci? Pokud ano, podle jakého ustanovení a má již zdanit ihned tuto první transakci?

Registrace k DPH

ID24332 | | Ing. Martin Novák

Akciová společnost prodala svůj podíl ve společnosti s ručením omezeným, za 5 milionů korun. Akciová společnost není plátce DPH. Prodej podílu je podle zákona o DPH považován za činnost osvobozenou dle § 54 zákona o DPH, bez nároku na odpočet daně. Tato činnost se nepočítá do obratu pro povinnou registraci k DPH, pokud se jedná o činnost doplňkovou uskutečňovanou příležitostně. Tento prodej je jedinou ekonomickou činností v průběhu dvou let. Akciová společnost od svého založení žádnou jinou činnost nevyvíjela. Vzniká povinnost podat přihlášku k registraci k DPH?

Prodej oken do EU a mimo EU

ID24308 | | Ing. Martin Svoboda

Plátce DPH uvažuje o prodeji oken do Dánska a Švýcarska - bez montáže i s montáží. Pokud by se jednalo o Švýcarsko (mimo EU) - pak by dodání s montáží i bez montáže bylo s 0 % DPH. Platí se nějaké poplatky? Clo? Pokud by se jednalo o Dánsko (EU), pak dodání do této země by bylo osvobozené od DPH (jen je nutno tuto skutečnost prokázat)? Pokud by byla okna dodána včetně montáže, pak se plátce musí zaregistrovat v této zemi a podávat přiznání? Pokud ano, jaký způsobem lze toto uskutečnit co nejjednodušeji? Uvažuji správně? 

Zboží ze třetí země do EU, zboží ze třetí země do třetí země

ID23820 | | Ing. Zdeňka Hušáková

Firma, plátce DPH, pouze české DIČ, nakupuje zboží ve třetích zemích.

1. Český plátce zakoupí zboží ve třetí zemi. Toto zboží je dopraveno plátci registrovanému v jiné zemi EU (doprava lodí, nikoliv přes jinou zemi v EU přímo od výrobce) a zboží je českou firmou odběrateli fakturováno na jeho DIČ vydaném v JČS EU. Kupující se zavázal k proclení v jeho státě provést sám na své jméno. Dodací podmínky jsou ve smlouvě stanoveny dle podmínky CFR:

a) Dle našeho názoru se sice jedná o dovoz, ale v tomto případě se netýká českého DPH a do formuláře nepatří. B) Bude faktura vystavená na odběratele osvobozená od DPH?

c) Jaký řádek v přiznání k DPH?

d) Má český plátce v zemi dodání nějaké další povinnosti, např. registrace jako plátce v JSČ EU?

2. Obdobná situace jako v bodě 1: Zboží je ze třetí země, dodáno plátci registrovanému v JČS EU. Česká firma zařizuje dopravu od výrobce až k odběrateli v JČS EU ovšem silniční přepravou přes jiné státy v EU. Dodací podmínky jsou shodné jako v bodě 1.

a) Nemá se česká firma registrovat jako plátce v zemi kupujícího?

b) Lze řešit tak, aby nemusela?

3. Zboží zakoupené ve třetí zemi je dodáno odběrateli ve třetí zemi, zboží vůbec nepřechází přes státy EU - dle našeho názoru se nejedná o dovoz, nepatří do přiznání k DPH, následný prodej (fakturace) osvobozený od DPH, na řádek 26? Je to správně?

Vývoz zboží

ID23938 | | Ing. Zdeňka Hušáková

Česká firma „A“ prodává veterinární léčiva firmě v Azerbajdžánu. Tato česká firma „A“ léčiva nakoupí od jiné české firmy „B“. Česká firma „B“ zboží pro firmu A doveze přímo do Azerbajdžánu s dodací podmínkou CIP na adresu zákazníka firmy „A“ v Azerbajdžánu. Česká firma „B“ tedy prodává zboží české firmě „A“ bez DPH jako osvobozené z důvodu vývozu. Podléhá transakce mezi firmou A a jejím zákazníkem v Azerbajdžánu české DPH? Pokud fakturovaná hodnota pro zákazníka v Azerbajdžánu přesáhne 1 mil. Kč za 12 měsíců je firma A povinna se registrovat k DPH? 

Prodej pozemku

ID24139 | | Ing. Jiří Vychopeň

Soukromá osoba - nepodnikatel - koupil před 15 lety pozemek o výměře cca 10 ha. V tomto roce se rozhodl polovinu pozemku rozparcelovat, napojit na inženýrské sítě a následně rozprodat zájemcům. 1. Z pohledu daně z příjmů - Bude příjem z prodeje osvobozen? Pokud ne, bude se jednat o ostatní příjem (dle § 10 zákona o dani z příjmů), nebo půjde již o podnikatelskou činnost dle § 7? A může být výdajem cena pozemku dle znaleckého posudku plus skutečné výdaje na realizaci inženýrských sítí? 2. Z pohledu DPH - bude se jednat o nahodilou (příp. jednorázovou činnost), anebo již o ekonomickou činnost, a pokud obrat přesáhne 1 mil. Kč, musí se registrovat jako plátce, případně se registrovat v předstihu aby si mohl odečíst DPH z faktur za výstavbu inženýrských sítí?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru