Otázky s klíčovým slovem: Registrace k dani

počet otázek s klíčovým slovem : 528Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Pořízení zboží z jiného členského státu - registrace k DPH

ID25566 | | Ing. Matěj Nešleha

Fyzická osoba, občan Francie, trvale žijící v ČR se rozhoduje, jakým způsobem podnikat v ČR. Záměr je kupovat hračky z Francie a zde je v různých hračkářství prodávat. Bude tato fyzická osoba v ČR platit francouzské DPH při nákupu od plátců DPH z Francie (je možná registrace jako identifikované osoby a neplatit francouzské DPH? Při koupi hraček z Francie od neplátců - bude zde jako neplátce něco dodaňovat? Jak budou vypadat faktury této fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, neplátce DPH vůči českým hračkářstvím? V jaké hodnotě smí dovést zboží z Francie, aniž by se v ČR musela registrovat k DPH?

Zrušení registrace k DPH a zásoby

ID25507 | | Ing. Martin Svoboda

OSVČ, která dělala servis, má na skladě zásoby na opravy domácích spotřebičů, které byly pořízeny před několika lety, některé před 10, 6 a 2 roky. Jak se má postupovat s dodaněním DPH v případě zrušení registrace k DPH u takto starých zásob?

Prodej zboží do třetí země

ID25453 | | Ing. Martin Novák

Společnost s r. o., tuzemský plátce DPH, prodá nefunkční kombajn do Polska neplátci DPH. Je tento prodej zdanitelným plněním osvobozeným od DPH dle § 66 zákona o DPH, nebo je nutno vystavit fakturu včetně DPH?

Registrace k DPH v JČS

ID25464 | | Ing. Martin Novák

Právnická osoba, plátce DPH v ČR, se nově zaregistruje v jako plátce DPH v Německu. Tato právnická osoba bude přemisťovat své zásoby zboží do externího skladu v Německu, aby toto zboží dále prodávala konečným zákazníkům (většinou nepodnikatelům) v Německu. Přemístění zboží uvede tato právnická osoba do řádku č. 20 českého přiznání k DPH a zároveň do souhrnného hlášení. Následné prodeje zboží z externího skladu v Německu s 19% německou sazbou DPH již nijak v českém přiznání uvedeny nebudou. Je tento postup správný? 

Plátce DPH v ČR registrovaný k DPH na Slovensku, přenesená daňová povinnost

ID25439 | | Ing. Martin Svoboda

Setkala jsem se teď s českou společností, která je plátce DPH v ČR a zároveň je k DPH registrovaná na Slovensku (má české i slovenské DIČ). Slovenské DIČ mají prý dobrovolně kvůli tomu, aby nemuseli řešit papírování ohledně přechodu zboží přes hranice, když mají sklad v SK. Na faktuře pro Slováky (firmy) používají slovenské DIČ, ale dávají tam režim přenesené povinnosti jako by DIČ bylo české, a účetní i tyto faktury uvádí do českého přiznání jako UDpdp. Je tato situace správně? A ještě druhý dotaz - když této společnosti např. chorvatská firma fakturuje zboží, které jim veze do slovenského skladu, jaké údaje by měly být na chorvatské dodavatelské faktuře, české nebo slovenské DIČ? 

Zasílání zboží

ID25395 | | Ing. Martin Svoboda

Český plátce DPH uskutečňuje zasílání zboží dle § 8 odst. 4 zákona o DPH do Německa. Přestože tento plátce v kalendářním roce nepřekročil limit pro zasílání zboží do Německa (100 000 EUR), rozhodl se dobrovolně registrovat jako plátce DPH v Německu. Musí plátce od okamžiku registrace k DPH v Německu uplatňovat při zasílání zboží vždy německou sazbu daně? Nebo může i nadále uplatňovat při zasílání zboží do Německa českou sazbu DPH, pokud nepřesáhne limit 100 000 EUR? Řekl bych, že § 8 ZDPH toto výslovně neřeší. 

Nákup a prodej aut z EU a třetích zemí

ID25359 | | Ing. Martin Novák

OSVČ, neplátce, bude podnikat v nákupu a prodeji aut. Auta bude pořizovat v EU, ale také ve Švýcarsku. Jak je to s registrací k DPH pokud bude nakupovat v EU a s registraci k DPH pokud bude nakupovat mimo EU? Auta bude opravovat a dále v ČR prodávat.

Vývoz zboží do třetích zemí - obrat DPH

ID25253 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost s.r.o., neplátce DPH, plánuje mimo obchodování v rámci tuzemska vyvážet zboží do třetích zemí. Budou plnění do třetích zemí započítávána do obratu pro povinnou registraci k DPH? Domníváme se, že ano. Můžete nám, prosím, napsat na základě jakého § zákona o DPH? 

Doplňující dotaz:

A kdyby společnost s.r.o., neplátce DPH nakupovala a prodávala zboží dle pravidel Incoterms 2010 pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu v paritě CIF (zboží by bylo koupeno a zároveň rovnou prodáno v přístavu ve 3. zemi). Dokladově by to probíhalo tak, že např. dánská firma vystaví doklad, na kterém je uvedeno "CIF + přístav ve městě ve třetí zemi" společnosti s.r.o. v ČR a ta by následně vystavila doklad firmě ve 3. zemi s uvedením stejného údaje ohledně CIF... Zboží tedy vůbec nevstoupí na území EU. Domníváme se správně, že by se fakturovaná plnění do 3. země v tomto případě do obratu nezapočítávala?

Registrace k DPH

ID25274 | | Ing. Ladislav Pitner

Existuje nějaká výjimka, kdy FO - podnikatel překročí obrat 1 000 000 Kč a nemusí se stát plátcem DPH?

Vyúčtování daně při ukončení registrace

ID25157 | | Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.

Náš klient je registrován jako plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně. V průběhu roku přestal zaměstnávat zaměstnance a ukončil registraci k oběma daním. Jeho činnost pokračuje dál, ale bez zaměstnanců. Do jakého termínu je potřeba podat vyúčtování daně ze závislé činnosti a vyúčtování srážkové daně? Týká se nás § 234 daňového řádu, tedy situace, kdy plátci daně zanikne povinnost vybírat daň srážkou a musí podat vyúčtování do konce následujícího měsíce po zániku povinnosti? Pokud ano, týká se toto ustanovení i daně ze závislé činnosti? Popř. pokud se na nás toto ustanovení vůbec nevztahuje, prosím o vysvětlení, ve kterých situacích dochází k zániku povinnosti vybírat daň srážkou.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru