Otázky s klíčovým slovem: Prohlášení poplatníka

počet otázek s klíčovým slovem : 108Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění

ID24649 | | Josef Rajdl

1. Zaměstnáváme OSVČ na dohodu o provedení práce. Může nám podepsat „Prohlášení“, abychom mu neodváděli srážkovou daň ze mzdy, přestože si na konci roku sám provádí zúčtování daně v samostatném přiznání k dani z příjmů?

2. Pracovník uzavřel s námi pracovní smlouvu. Odpracoval 1 týden a skončil pracovní poměr. Jsme povinni za něj odvést zdravotní pojištění za celý měsíc (z minimálního vyměřovacího základu)?

Průměrný čistý výdělek z DPP

ID24270 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnanec měl Dohodu o provední práce uzavřenou od 18. 6. do 31. 12. 2019, rozsah práce dle potřeby max. 300 hod./1 rok. Odměna 100 Kč/1 hod., podepsané prohlášerní. Odpracoval však pouze 18. 6. a 19. 6. 2019, celkem 10 hodin, a ukončil dohodu. Nyní je na Úřadu práce a je potřeba mu spočítat průměrný čistý výdělek. Jaká bude metodika výpočtu v tomto případě? Neměl nijak stanoven rozsah práce, pracoval by podle aktuálních potřeb zaměstnavatele. Jaký by byl rozdíl ve výpočtu pokud by měl sjednánu Dohodu o provedení činnosti se stejnými podmínkami?

DPH u topení plynem

ID23994 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme příspěvková organizace, která má jako vedlejší hospodářskou činnost pronájem nemovitostí. Nájemníkům účtujeme náklady na plyn, který je ovšem určen k topení a ohřevu vody. Doposud jsme na vstupu i výstupu uplatňovali DPH ve výši 21%. nyní jsem se však setkala s názorem, že nájemníkům by se mělo účtovat topení ve výši DPH 15%, jelikož topení jako takové skutečně spadá do 15% sazby, ale týká se to i plynu? Jak správně postupovat? Na naší straně problém není, ale nájemníci-plátci DPH by mohli mít problém s neoprávněným odpočtem vyšší sazby. 

Prohlášení poplatníka

ID23761 | | Jaroslava Křížová

Může být Prohlášení poplatníka předvyplněné (hlavička na prnví straně - zaměsntavatel a zaměstnanec) od účetní, pak zaměstnanec zkontroluje a podepíše, případně doplníme děti apod.? Jde mi o to, že kolikrát zaměstnancům pomáháme vyplnit Prohlášení, tak jestli to v případě kontroly nemůže být zásadní problém, že si to zaměstnanec celé sám nevyplní. 

Oprava v prohlášení poplatníka daně z příjmů

ID23587 | | Ing. Matěj Nešleha

Zaměstnanec, invalidita 3. stupně, v průběhu roku 2018 podepsal v prohlášení, že je od března poživatelem starobního důchodu. Do února se mu uplatňovala kromě základní slevy na poplatníka i sleva za invaliditu. Nyní oznámil, že poživatelem starobního důchodu je již od února 2018. Budu mu zpracovávat samostatné přiznání a daň z příjmů za rok 2018 vypočítám podle nyní sdělené a podepsané informace. Jak se tato situace promítne do ročního vyúčtování daně ze závislé činnosti, které budu za zaměstnavatele odesílat FÚ?

Roční zúčtování daně

ID23505 | | Ing. Tomáš Brokl

Zaměstnanec u naší firmy pracoval do 31. 1. 2018 - měl podepsané daňové prohlášení a v lednu si uplatnil slevu na jedno dítě. Od 1. 2. 2018 do 9. 2. 2018 pracoval u jiné firmy - z potvrzení o zdanitelných příjmech jsem vyčetla, že tam podepsal daňové prohlášení na únor. K nám nastoupil opět 12. 2. 2018 - podepsal daňové prohlášení již na únor - slevu na poplatníka jsme mu dali až od března, a také slevu na jedno dítě jsme mu dali od března. Mohu mu udělat roční zúčtování (v případě, že mi podepsal žádost o roční zúčtování a dodal potvrzení od plátce, kterého měl v únoru), když má podepsané potvrzení u dvou plátců souběžně v únoru, ale slevu na poplatníka od nás v únoru nedostal?

Roční zúčtování záloh a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018

ID23395 | | Ing. Matěj Nešleha

Zaměstnanci - hostinská činnost - roční zúčtování záloh - oba mají stejného předchozího zaměstnavatele - veškeré slevy v rámci ročního zúčtování uplatňovali 1x ročně.

1. zaměstnanec nastoupil 1. 5. 2018 - nepodepsal prohlášení k dani, v lednu 2019 žádá o roční zúčtování záloh - doložil potvrzení o zdanitelných příjmech od předchozího zaměstnavatele, kde a) neučinil prohlášení na zdaňovací období 1-4/2018, b) učinil prohlášení k dani 1-4/2018. Je možné u posledního zaměstnavatele v případě a) i b) provést roční zúčtování, zaměstnanec v lednu 2019 učinil dodatečné prohlášení na základní slevu na poplatníka.

2. zaměstnankyně nastoupila 1. 5. 2018 - podepsala prohlášení, uplatňuje daňové zvýhodnění na 1 dítě (doložila potvrzení, že 2. rodič neuplatňuje od 1/2018), u předchozího zaměstnavatele 1/2018 - 3/2018 učinila prohlášení - základní sleva, daňové zvýhodnění na vyživované dítě ne, 4/2018 evidována úřadem práce - doložila potvrzení. Je možné u posledního zaměstnavatele na základě žádosti zaměstnance uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě při ročním zúčtování za celý kalendářní rok 2018?

Dvakrát uplatněná sleva na poplatníka

ID23182 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Společnost zaměstnává zaměstnankyni, která má s námi uzavřenou pracovní smlouvu, jedná se o poloviční úvazek, má hrubou mzdu 6 100 Kč. U nás podepsala růžové prohlášení (slevu na poplatníka) a současně (z neznalosti) podepsala růžové prohlášení i u druhého zaměstnavatele, kde pracuje na DPP. Musí zaměstnankyně podat sama DPFO za rok 2018? Pokud ano, tak bude mít dvě potvrzení o zdanitelných příjmech s uplatněnou slevou na poplatníka z obou zaměstnání? Jak máme vyřešit ten problém? Pokud nemusí podávat DPFO a zaměstnankyně požádá o roční vyúčtování, který zaměstnavatel to vyúčtování provede?

Odměna člena výboru zapsaného spolku - zdanění a pojištění

ID22587 | | Ing. Zdeněk Morávek

Předsedovi výboru zapsaného spolku by měla být měsíčně vyplácena odměna za výkon funkce 1 000 Kč. Jak to bude se zdaněním (může za něho odvést společnost srážkovou daň nebo musí být zálohová?) a se zdravotním a sociálním pojištěním? Do 2 490 Kč se za něho asi nemusí odvádět sociální pojištění, ale co zdravotní?

Prohlášení poplatníka u DPP

ID22277 | | Ing. Petra Konderlová

Je možné v případě, že mám tři DPP u třech zaměstnavatelů, ale u každého pracuji v jiný měsíc - tedy se příjmy nepřekrývají, podepsat u všech prohlášení poplatníka na jednotlivé měsíce? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru