Otázky s klíčovým slovem: Příjmy z pronájmu

počet otázek s klíčovým slovem : 116Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nájem železničních nákladních vagonů ze Slovenska

ID25881 | | Ing. Martin Děrgel

Česká společnost, plátce DPH, české DIČ, má v nájmu nákladní železniční vagony. Jedná se o dlouhodobý nájem, vagony jezdí pouze na území České republiky. Pronajímatel je slovenská společnost, plátce DPH se slovenským DIČ. Je česká společnost povinna hradit fakturovanou částku sníženou o sráženou daň a v jaké výši?

Sídlo firmy v bytě

ID25428 | | Ing. Petra Konderlová

Setkala jsem se s tím, že v jedné místnosti velkého bytu má sídlo firma, jejíž jednatel je vlastníkem jednotky. Mezi vlastníkem a firmou je nájemní smlouva, cena stanovena ve výši obvyklé, u vlastníka zdaňována v § 9 ZDP, u firmy uplatněný výdaj v účetnictví. Je možné stanovit v nájemní smlouvě kromě nájmu úhradu části elektřiny, topení ... paušálem např. podle podlahové plochy? Musí firma vyčlenit své odpadky jako odpad firmy, a tedy odvážet na sběrný dvůr pro podnikatele?

Příjmy § 7 a § 9 odvod DPH

ID25090 | | Ing. Jan Ployer

Jsem fyzická osoba, plátce DPH, mám příjmy ze živnosti, provozuji restauraci ve vlastní nemovitosti. Nyní mi otec daroval nemovitost, Penzion, kde dosud on provozoval ubytovací služby. Já budu celý penzion pronajímat právnické osobě, plátce DPH. Nebudu nemovitost vkládat do obchodního majetku. Budu zdaňovat příjmy v § 9 a uplatňovat 30% výdajový paušál. (Skutečné výdaje se mi nevyplatí, protože odpisy nelze uplatnit-darovaná nemovitost). Pronájem penzionu musím zdaňovat 21 % DPH, nebo osvobozovat DPH, i když pronajímám penzion který není je mým nepodnikatelským příjmem?

Automobil - skutečné výdaje

ID24968 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba, plátce DPH, vede daňovou evidenci, má příjmy dle § 7 a § 9 zákona o daních z příjmů. V rámci podnikání (§ 7 zákona o daních z příjmů) má v OM automobil - dodávku, který je plně odepsán, využívá paušál na dopravu ve výši 5 000 Kč. Nyní zvažuje, že koupí další automobil, který ale bude využívat jako výdaj pouze u příjmu z nájmu (§ 9 zákona o daních z příjmů - zřejmě krácené odpisy, krácený paušál atd.). Příjmy z nájmu jsou poměrně vysoké, tak chce využít dostupné výdaje, nyní uplatňuje pouze odpisy z nemovitosti. Je to takto možné -  mít zvlášť automobil na podnikání a zvlášť automobil ve výdajích u nájmu? A jak se to promítne prakticky v daňové evidenci?

Rozdělení zdanění majetku v SJM

ID24417 | | Josef Rajdl

Manželé mají v SJM 5 různých nemovitostí. Může jeden z manželů zdanit příjmy z pronájmou dvou z nich a druhý manžel zdaní příjmy z pronájmu zbylých 3 nemovitostí?

Silniční daň a zahraniční vozidlo

ID24379 | | Mgr. Václav Pikal

Občan z Rakouska vlastní na území ČR nemovitost, kterou pronajímá. Ke zdanitelným příjmům uplatňuje skutečné výdaje, nyní se rozhodl, že chce také uplatnit dopravní paušál ve výši 4 000 Kč/měs., jelikož jezdí na území ČR k této pronajímané nemovitosti. Vozidlo je registrované v Rakousku, musí z tohoto vozidla platit silniční daň v ČR?

Daňový nerezident

ID24028 | | Josef Rajdl

Občanka České republiky v roce 2018 pracovala a dosud pracuje jako zdravotní sestra v Saúdské Arábii. V ČR má příjmy z pronájmu nemovité věci. Tímto je v ČR jako daňový nerezident. Za rok 2018 musí podat daňové přiznání z příjmů z nájmu v ČR. Měla povinnost daňové přiznání dodat na FÚ do 31. 3. 2019? Co vše musí vyplnit v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2018?

Pronájem nemovité věci

ID23560 | | Ing. Jiří Nigrin

Občan, fyzická osoba, pronajímá nemovitou věc, kterou zakoupil v roce 2016 za pořizovací cenu 4 000 000 Kč. Pronajímat ji začínal v roce 2017. V roce 2017 danil v příjmy z pronájmu v § 9 procentem z příjmů 30 %. Od roku 2018 by chtěl přejít na skutečné výdaje.

1) Bude za rok 2018 počítán odpis budovy z původní ceny 4 000 000 Kč?

2) Je rok 2018 prvním rokem odpisování budovy?

3) Může tato fyzická osoba uplatnit paušální výdaj na dopravu krácený (Kč 4 000 Kč), pokud má příjmy v § 9 zákona o daních z příjmů? Platila by se z tohoto automobilu silniční daň? 

Příjem z pronájmu nebytových prostor domu - společenství vlastníků jednotek

ID23579 | | Ing. Kateřina Kurková

Společenství vlastníků jednotek rozeslalo svým členům rozpočítaný příjem z dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v domě připadající na jednotlivé jednotky. Fyzická osoba dostala potvrzení, že příjem za rok 2018 činí 1 912 Kč. Na potvrzení je dále uvedeno, že se jedná o příjem dle § 9 zákona o daních z příjmů a v případě, že zaměstnaná nebo podnikající fyzická osoba nemá jiné příjmy za zaměstnání nebo podnikání, které by v součtu přesahovaly 6 000 Kč, nemusí tuto částku zdaňovat - § 38g zákona o daních z příjmů (Osoby bez zaměstnání a důchodci do 15 000 Kč). Dnes na přednášce daňové poradkyně mi bylo odpovězeno, že fyzická osoba podávající přiznání nemusí nájem do 6 000 Kč ročně zahrnovat... Stále se však domnívám, že tomu tak ve skutečnosti není. Dle mého názoru, pokud se jedná o příjem dle § 9 zákona o daních z příjmů z dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v domě společenství vlastníků a příjemce (fyzická osoba) je z nějakého důvodu povinen podat daňové přiznání (podniká, má více zaměstnavatelů atd.), pak je vždy povinen tuto částku 1 912 Kč zahrnout do svého daňového přiznání bez ohledu na limit 6 000 Kč v § 38g zákona o daních z příjmů. Tento limit 6 000 Kč se uplatní pouze, pokud fyzická osoba není povinna podávat daňové přiznání, a tím pádem pak kvůli příjmu z pronájmu ve výši 1 912 Kč nemusí daňové přiznání podávat. Můžete mi prosím potvrdit, že můj názor je správný, případně vysvětlit proč není?

Výše obratu pro DPH u příjmů z pronájmu

ID23267 | | Ing. Jiří Nigrin

Pronajímatel má příjmy z pronájmu, které se skládají z nájmu a z příjmů za služby spojené s nájmem (energie, vodné, stočné, teplo, STA, poplatky za užívání výtahu, úklid apod.). Jaké příjmy se zahrnují do obratu pro účely DPH? Pouze příjmy z nájemného, nebo i příjmy za služby spojené s nájmem?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru