Otázky s klíčovým slovem: Příjmy z prodeje

počet otázek s klíčovým slovem : 187Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Podpisy denních tržeb a dílčích (záporných) prodejek

ID27840 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Firma pláte DPH má obchod. Denní tržbu v hotovosti z kasy dle prodejny podepíše jednatel (případně pověřená osoba z firmy) jako sumu celkovou sumu prodejek za danou kasu (prodejnu) na konci dne. Dílčí účtenky nikdo fyzicky nepodepisuje (a účtenky se vyhazují), pokladní systém uchovává jaký prodavač prodejku vystavil a zároveň firma používá v 2021 nadále EET. Tato denní tržba se však skládá nejen z plusových prodejek, ale jsou tam i vratky (záporné prodejky). Občas zákazník (fyzická osoba nepodnikatel) něco vrátí. K těmto záporným prodejkám neexistuje podpis zákazníka, že si peníze převzal nazpátek. Je to chyba z pohledu účetnictví nebo DPH?

Prodej rozestavěného domu

ID27799 | | Ing. Jan Matějka

Jak to bude se zdaněním, pokud občan prodal v roce 2020 rozestavěný dům z důvodů nedostatku finančních prostředků a v roce 2021 si koupí byt? Pokud by využil peníze z prodeje rozestavěného domu v roce 2021 na koupi bytu, bylo by možné tyto prostředky osvobodit od zdanění v roce 2020? Pokud je to možné, jaká je tam lhůta a počíta se tato na měsíce nebo na zdaňovací období? 

Osvobození prodeje stavebního pozemku

ID27573 | | RNDr. Libor Fiala

Lze od daně z příjmů FO osvobodit prodej stavebního, dosud nezastavěného pozemku, který poplatník vlastní 4 roky s tím, že získané prostředky využije pro uspokojení vlastních bytových potřeb? Z textu ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) to chápu, že lze osvobodit jen pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou, ale o samotném pozemku se již nepíše. 

Byt v majetku a jeho prodej

ID27456 | | Ing. Jan Ployer

Společnost s r. o. zakoupila byt dne 3. 1. 2018, byla prvním majitelem, a ihned byt začala pronajímat občanovi, takže si DPH nemohla nárokovat. Nyní uvažuje o jeho prodeji současnému nájemci-občanovi. Jak se stanoví prodejní cena, jaká sazba DPH a na co by si měl dát pozor prodejce, aby neporušil zákony? Jak se počítá časový test?

1) prodá ho před uplynutím časového testu, tj. do 5 let,

2) prodá ho po uplynutí časového testu, tj. po 5 letech?

Prodej vzorků od dodavatele zákazníkovi

ID27428 | | Ing. Martin Děrgel

Pokud dodavatel poskytne zdarma vzorky produktů, faktura s nulovou cenou. Můžeme jako s. r. o. prodat tyto vzorky klientovi? Třeba za 1 Kč, s uvedením, že je to vzorek produktu?

Fyzická osoba - záloha - prodej pozemků

ID27265 | | Ing. Jan Ployer

Fyzická osoba nepodnikající pořídila v roce 2016 (listopad) pozemky, s úmyslem budoucí výstavby RD, v roce 2020 ( březen) se rozhodla k odprodání části pozemků a obdržela zálohu na budoucí prodej pozemků, do konce roku 2020 nenastanou žádné další skutečnosti, prosím o sdělení, zda se záloha na budoucí prodej považuje za zdanitelný příjem dle § 10, v případě, že ano jaká výše ze vstupní ceny prodávaných pozemků je nákladem oproti záloze a jak je to z osvobozením z prodeje.

Příspěvková organizace

ID25552 | | Ing. Zdeněk Morávek

Horolezecký klub kupuje boty na lezení, karabiny, sedáky, lana atd. pro potřeby dětí, které chodí lézt na horolezeckou stěnu, tyto nákupy jdou na účet 501. Na třech fakturách z loňského roku jsou taktéž podobné nákupy, ale obratem jsou prodány středisku volného času. Jak zaúčtovat tyto nákupy a prodeje, jako zboží? Bude to tedy spadat do vedlejší činnosti spolku nebo jak správně zaúčtovat? Jiný rok takovéto prodeje nebyly, příjmy jsou jen z permanentek na horolezeckou stěnu. 

Prodej vozidla a daň z příjmů

ID25385 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost s r. o. podepsala kupní smlouvu na prodej vozidla dne 30. 12. 2019, s tím, že kupní cenu ji uhradí kupující ve splátkách. K předání vozidla došlo dne 30. 12. 2019. Zápis do registrace vozidel proběhl až 4. 1. 2020. Ke kterému datu bude s. r. o. účtovat prodej vozidla do výnosů?

Prodej stroje na zmrzlinu

ID24937 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba vedla daňovou evidenci, ukončila podnikání dne 30. 9. 2019 v cukrárně. Může v lednu 2020 prodat odepsaný stroj na zmrzlinu, který stál 233 000 Kč, aniž by platila z příjmu za stroj daň?

Zaúčtování vydané faktury se zahraniční daní

ID24433 | | Ing. Martin Svoboda

Česká s. r. o. prodává zboží v Německu, sklad zboží je v Německu. Také je v Německu registrovaná k DPH. Jak se zaúčtuje vydaná faktura na prodej zboží v Německu, která obsahuje německou DPH? Na jaké účty se zaúčtují tržby, kam se zaúčtuje odvedená německá DPH? Firma je v ČR neplátce DPH. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru