Otázky s klíčovým slovem: Příjmy z podnikání a ze samostatné výdělečné činnosti

počet otázek s klíčovým slovem : 125Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Automobil - skutečné výdaje

ID24968 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba, plátce DPH, vede daňovou evidenci, má příjmy dle § 7 a § 9 zákona o daních z příjmů. V rámci podnikání (§ 7 zákona o daních z příjmů) má v OM automobil - dodávku, který je plně odepsán, využívá paušál na dopravu ve výši 5 000 Kč. Nyní zvažuje, že koupí další automobil, který ale bude využívat jako výdaj pouze u příjmu z nájmu (§ 9 zákona o daních z příjmů - zřejmě krácené odpisy, krácený paušál atd.). Příjmy z nájmu jsou poměrně vysoké, tak chce využít dostupné výdaje, nyní uplatňuje pouze odpisy z nemovitosti. Je to takto možné -  mít zvlášť automobil na podnikání a zvlášť automobil ve výdajích u nájmu? A jak se to promítne prakticky v daňové evidenci?

Zdanění příjmů z umělecké smlouvy

ID24913 | | Ing. Ivana Pilařová

Jak správně zdanit příjem plynoucí matce dítěte na základě umělecké smlouvy? Fakticky jde o komparz tříletého dítěte v reklamě, ale umělecká smlouva je uzavřena mezi matkou dítěte a produkční společností (vzhledem k věku dítěte nelze uzavřít pracovněprávní vztah ani smlouvu přímo s dítětem). Předmětem smlouvy je komparz v reklamním spotu a udělení souhlasu k užití díla v televizi, rozhlase a tisku (smlouva neobsahuje žádné údaje o dítěti a ani zmínku, že je to odměna za umělecký výkon dítěte). Celkový příjem za rok bude převyšovat částku 30 000 Kč. Jak tento příjem zdanit u matky? Jedná se o podnikání a bude příjem zdaněn podle § 7 zákona o daních z příjmů, i když jde o příjem za umělecký výkon nikoliv vlastní, ale dítěte? Nebo by se tento příjem měl zdanit jiným způsobem? 

Ostatní příjmy - rozdělení příjmů mezi členy kapely

ID23738 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba, podnikatel, má příjmy dle § 7 ZDP a zároveň má občasné příjmy z hudební produkce. Má kapelu, která občas hraje na plesech a zábavách. Za hraní dostane zaplaceno, jde to na jeho jméno a adresu. Tuto částku vyplatí rovným podílem všem hudebníkům a i sobě. Příjem z této činnosti je 91 100 Kč, hudebníkům vyplatil 74 600 Kč, sobě 16 500 Kč. Jakou částku má úvest do oddílu § 10 ZDP jako příjem, když do výš 30 000 Kč je to osvobozeno, a co do výdajů? 

Nákup zboží pro osobní spotřebu a obrat na DPH

ID23229 | | Ing. Martin Děrgel

Fyzická osoba, neplátce DPH, poskytuje poradenskou činnost v oblasti kosmetické. Spolupracuje s kosmetickou firmou, kde je registrována a může odebírat zboží za velkoobchodní ceny. Svým známým toto zboží objedná na své IČ, ale neplatí ho ani jí nepřijde domů, rovnou je směřováno k nim. Taková osobní spotřeba, ale za rok ve výši cca 300 000 Kč. Nemá z toho žádný zisk. Je toto zboží součástí obratu na DPH (tzn. za služby + za „odebrané“ zboží)? Měla by o něm účtovat?

Správné zařazení pronájmu do § 7 nebo § 9

ID21955 | | Ing. Jiří Vychopeň

Fyzická osoba pronajímá vlastní nemovitou věc - byt. S ohledem na skutečnost, že je jako finanční investice, bude uplatňovat skutečné výdaje - zejména odpisy. Podle jiného odborného článku, pokud se uplatňuje odpis nemovité věci, tedy jde o obchodní majetek, pak je nutné vykázat zdanění podle § 7 se všemi odlišnosti proti § 9. Je to správné řešení? 

Fyzická osoba OSVČ (práce v Německu)

ID21693 | | Ing. Matěj Nešleha

Fyzická osoba, OSVČ (neplátce DPH), vykonává práci v Německu. Za celý rok 2017 měl příjem jen od německé firmy, které vystavoval faktury za uvedené práce (práce s hliníkem) v Německu. Tato fakturace tvořila 100% jeho příjmů. V Německu měl přechodný byt, rodinu má v Česku. Jak bude tento příjem danit? Klasicky v § 7 v českém daňovém přiznání v českém daňovém přiznání?

Příjmy z provozu malé vodní elektrárny

ID21621 | | Ing. Jiří Nigrin

Došlo v r. 2017 k nějakým změnám ve zdaňování příjmů z provozu malé vodné elektrárny? Dosud jsme zdaňovali v rámci § 7 ZDP.

Daň z příjmů - kryptoměny

ID21547 | | Ing. Matěj Nešleha

Můj klient nakupuje a prodává kryptoměny, nemá žádný doklad o nákupu ani prodeji. Eviduje příjem za rok 2017 z prodeje v částce 105 629 Kč. K nákupu žádný doklad nemá, ani nezná hodnotu. Budu tento příjem i bez dokladů danit dle § 10 ZDP a mohu si uplatnit výdaje ve výši 60 %? 

Příjem ze závislé činnosti a jednorázová výpomoc

ID21380 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Poplatník měl v roce 2017 stálé příjmy pouze ze závislé činnosti. Protože je zručný, vymaloval v 5/2017 v jedné firmě kanceláře (nemá však živnostenský list), takže se dá tato činnost považovat za jednorázovou výpomoc. Jako odměnu dostal 7 000 Kč. Jiné příjmy v roce 2017 neměl. Lze tuto výpomoc považovat za činnost dle § 10 ZDP? Pokud ano, může tento poplatník požádat svého zaměstnavatele o vyúčtování daně, nebo musí kvůli malování podávat sám DPFO a do § 10 tento příjem uvést?

Kadeřnictví - podklady

ID21383 | | Ing. Jiří Nigrin

Které doklady jsou v kadeřnictví potřeba při vedení daňové evidence jako doložení tržeb (jednotlivé účtenky, nebo denní soupis tržeb)?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru