Otázky s klíčovým slovem: Příjmy ostatní

počet otázek s klíčovým slovem : 160Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Ostatní příjem - ztráta

ID27774 | | RNDr. Libor Fiala

Jsem OSVČ, neplátce DPH, a kromě toho jsem zkusil onl-ine trading do komodit. Vznikla mi zde ztráta - 8 000 Kč (příjem 22 000 Kč, ztráta 30 000 Kč). Je povinnost tuto ztrátu uvádět v daňovém přiznání do § 10 ZDP?

Sleva na manželku - nepeněžní příjem

ID27373 | | Ing. Matěj Nešleha

Manželka OSVČ v roce 2020 na mateřské dovolené dostala darem pozemek od svého bratra. Dle odpovědi zde na vašem portálu (DAUC ID: 26363) by měla být hodnota daru započítána do příjmu manželky (limit 68 000 Kč) pro účely slevy na manželku. Jak je tedy nutné prokázat hodnotu darovaného pozemku? Je potřeba nechat zpracovat znalecký posudek? Nebo postačí dohledat cenu obvyklou odpovídající darovanému pozemku?

Kompenzační bonus

ID26111 | | Josef Rajdl

1) OSVČ, která požádala za období 12. 3.-30. 4. 2020 o kompenzační bonus v době podání žádosti měla snížené příjmy, v některých dnech nulové. O některé zakázky do konce dubna úplně přišla. V druhé polovině dubna se však podnikání OSVČ opět rozjelo a vzhledem k jiným sjednaným podmínkám si za část měsíce vydělala víc než obvykle. Jak naložit s kompenzačním bonusem, když byl již vyplacen i za dny, v kterých už měla OSVČ příjmy?

2) OSVČ, kadeřnice požádala o kompenzační bonus do 24. 5. 2020, kdy se předpokládalo otevření. Nyní však došlo ke změně a otevřeno bylo 11. 5. 2020. Co s vyplaceným bonusem za tyto dny kdy už opět podnikala?

Příjmy od zahraničního subjektu

ID25964 | | Josef Rajdl

Jak správně zdanit příjem od zahraničního subjektu? Jedná se o daň z příjmu fyzické osoby. Na základě smlouvy s anglickým názvem "Contract for the services" s UNDP - United nations development programme, bylo českému občanovi - daňovému rezidentovi vyplaceno v roce 2019 část odměny za odvedenou práci. O jaký příjem se jedná z pohledu daně z příjmů? Podléhá tento příjem odvodům sociálního a zdravotního pojištění? Ještě podotázka k tomuto - ve smlouvě je definováno, že část z této odměny představuje "professional fee" a část "for travel cost" - tedy chápu něco jako cestovní náhrady. Podléhá dani z příjmů celá částka nebo pouze "professional fee"? 

Zdanění spropitného v restauraci

ID24489 | | Ing. Jiří Nigrin

Jak správně zdanit spropitné v restauraci? S vyloučením varianty, kdy je spropitné považováno a daněno jako příjem zaměstnance. A podléhá DPH? Pokud ano, v jaké sazbě?

Příjem z příležitostné činnosti

ID24203 | | Ing. Vlasta Ptáčková

1)     Lze za příležitostnou činnost podle § 10 odst. 1 písm. a) považovat takovou činnost, kdy během února – března osoba bez živnostenského oprávnění zpracuje několika subjektům daňové přiznání v rámci tzv. „sousedské výpomoci“ a příjem z této činnosti nepřevýší 30 000 Kč?

2)      Pokud příjem nedosáhne uvedené výše, je příjem osvobozen od daně z příjmu. Jak je to ale s odvodem zdravotního a sociálního pojištění? Osoba, která má v úmyslu si takto přivydělat, je již starobním důchodcem (před přiznáním starobního důchodu pobírala invalidní důchod 3. stupně) a je držitelem průkazu ZTP/P.

Platba respondentům výzkumu veřejného mínění

ID24063 | | Ing. Tomáš Brokl

Firma dělá pro svého klienta výzkum veřejného mínění. Respondentům vyplatí odměnu s tím, že na výplatní listině je uvedeno jejich jméno, bydliště, rodné číslo, vyplacená částka a podpis respondenta. Vyplacené částky se pohybují v řádech stovek korun, firma z nich nesráží daň. Je možno respondentům takto bez sražené daně uhradit? Pokud ano, je třeba v souvislosti s tím něco jiného na výplatních listinách uvádět?

Ostatní příjmy - rozdělení příjmů mezi členy kapely

ID23738 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba, podnikatel, má příjmy dle § 7 ZDP a zároveň má občasné příjmy z hudební produkce. Má kapelu, která občas hraje na plesech a zábavách. Za hraní dostane zaplaceno, jde to na jeho jméno a adresu. Tuto částku vyplatí rovným podílem všem hudebníkům a i sobě. Příjem z této činnosti je 91 100 Kč, hudebníkům vyplatil 74 600 Kč, sobě 16 500 Kč. Jakou částku má úvest do oddílu § 10 ZDP jako příjem, když do výš 30 000 Kč je to osvobozeno, a co do výdajů? 

Odměna za účast v lékařské studii

ID23554 | | Ing. Matěj Nešleha

Společnost s r. o. se zabývá výzkumem v oblasti lékařských věd. Jeho klient chce pacientům, kteří se účastní lékařské studie vyplácet odměny. Společnost s r. o. bude pak tyto odměny vyplácet pacientům. Podléhá fakturace těchto odměn klientovi  DPH? Odměna vyplacená pacientům - zdaní si ji pacienti, případně, jakým způsobem tuto odměnu vyplácet? 

Zonky investice

ID23494 | | Ing. Petra Konderlová

Jak zdanit investice od společnosti Zonky? Předpokládám, že podle § 10 ZDP. Pokud by to byl § 10 ZDP, tak v daňovém přiznání to bude pod písmenem F - jiné ostatní příjmy? Výdaje mám 24 156 Kč, z toho je 556 Kč provize a příjem je 19 002 Kč. To znamená, že v podstatě nic nebudu danit, ale v daňové přiznání to být musí, že? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru