Otázky s klíčovým slovem: Přenesená daňová povinnost (DPH)

počet otázek s klíčovým slovem : 249Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Plátce DPH v ČR registrovaný k DPH na Slovensku, přenesená daňová povinnost

ID25439 | | Ing. Martin Svoboda

Setkala jsem se teď s českou společností, která je plátce DPH v ČR a zároveň je k DPH registrovaná na Slovensku (má české i slovenské DIČ). Slovenské DIČ mají prý dobrovolně kvůli tomu, aby nemuseli řešit papírování ohledně přechodu zboží přes hranice, když mají sklad v SK. Na faktuře pro Slováky (firmy) používají slovenské DIČ, ale dávají tam režim přenesené povinnosti jako by DIČ bylo české, a účetní i tyto faktury uvádí do českého přiznání jako UDpdp. Je tato situace správně? A ještě druhý dotaz - když této společnosti např. chorvatská firma fakturuje zboží, které jim veze do slovenského skladu, jaké údaje by měly být na chorvatské dodavatelské faktuře, české nebo slovenské DIČ? 

Přefakturace ve sdružení podle nových pravidel

ID25378 | | Ing. Ladislav Pitner

Dvě fyzické osoby A a B, oba plátci DPH... fungují už podle dřívější pravidel. jeden fakturuje a nakupuje , všechny doklady při nákupu i fakturaci z ní na A . dělají stavebně montážní práce- rodinné domy pro fyzické osoby nepodnikající splňující charakter sociálního bydlení - čili 15 %, ale i pro s. r. o. plátce stavebně montážní práce v režimu PDP, Nakoupený materiál, služby: z pokynu GFŘ je jasné, že když A /pověřený vedením a vystavováním faktur/nakoupí zboží od neplátce/, tak při 50 % přefakturaci na B bude nákup bude zatížen DPH. B si jej ve své daňové evidenci uplatní. Takže když bude nakoupena služba stavebně montážní od neplátce, tak při 50 % přefakturaci A na B bude režim PDP? a společník B provede samovyměření? V opačném případě, kdy B si nároku 50 % společných fakturací: když A za sdružení vystaví fa na rodinný dům pro nepodnikající s 15 %, tak 50 % B bude fakturovat A v režimu PDP? nebo Nebudou se mezi sebou fakturovat s 15 %. Jde mi o to, že jsem ale našla výklad, v Informaci GFŘ, že plnění uskutečněné vůči třetí osobě i mezi společníky navzájem musí podléhat stejnému režimu. 

DPH - služba nebo zboží

ID25287 | | Ing. Martin Novák

Český plátce DPHsi dává tiskout knihy v Polsku polské firmě také plátci DPH (VAT). V jaké formě dodává podklady k tisku knihy, by nemělo být důležité. Polská firma fakturuje do ČR s DPH nulovým. Chtěla jsem se informovat, jestli se jedná a službu a bude se na českém daňovém přiznání DPH uvadět 21 % nebo 10 % a bude se jednat o nákup knih z Polska? A hlavně bude se jednat o reverse charge? 

Nákup elektrické energie

ID25213 | | Ing. Martin Svoboda

Máme licenci na dodávky elektrické energie. Tím se na vstupu dostáváme z hlediska DPH do režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud nám dodavatel například v souvislosti s přeúčtováním nákladů na nájmy prostor fakturuje jednotlivé spotřebované energie, musí u elektrické energie použit vždy režim přenesené daňové povinnosti na nás?

Režim DPH při přeměně - odštěpení sloučením

ID24862 | | Ing. Martin Bureš

Obchodní korporace (A), plátce DPH, odštěpila sloučením k rozhodnému dni 1.1.2019 nemovitosti a pozemky do jiné obchodní korporace (B), která byla neplátcem DPH. Plátcem DPH se podle ustanovení § 6a odst. 2 zákona o DPH stalo (B) dnem zápisu přeměny do veřejného rejstříku, což bylo 10.9.2019. Hned od 1.1.2019 započal nájem těchto nemovitostí z (B) na (A) k zajištění jejich činnosti. Jak správně ošetřit režim DPH u poskytovaného nájmu? Za období neplátcovství DPH bude (B) fakturovat korporaci (A) nájem bez DPH a od okamžiku, kdy se stane plátcem, tak se může rozhodnout, že u tohoto nájmu uplatní DPH? Nebo za celé období od 1.1.2019 musí být nájem fakturován s DPH, když korporace (A) nemovitosti pořídila s odpočtem DPH a k rozhodnému dni neprováděla žádnou úpravu dříve uplatněného odpočtu DPH? 

Přeúčtování pojištění v rámci stavebních prací

ID25087 | | Ing. Ivana Pilařová

Stavební společnost provádí stavební práce ve společnosti (sdružení) s jinou společnosti. Stavební dílo je pojištěno, pojištění sjednává pouze jedna ze společností a následně poměr pojištění dle stanovených podílů přeúčtovává na druhého účastníka sdružení. Pokud si fakturují mezi sebou také stavební práce v režimu přenesené daňové povinnosti lze toto pojištění přefakturovat dle § 36 odst. 4 ZDPH na druhého účastníka také v přenesené daňové povinnosti? I když se pojištění přefakturuje samostatně mimo fakturaci stavebních prací? Nebo se použije při fakturaci na druhého účastníka sdružení režim osvobození a uvedené plnění se vykáže na ř. 50 přiznání DPH?

Pronájem zařízení do zahraničí včetně obsluhy

ID24969 | | Ing. Martin Svoboda

Klient je plátce DPH (česká firma), bude pronajímat do SRN do zoologické zahrady (také plátci DPH) zábavní herní zařízení, zároveň tam bude provádět i obsluhu tohoto zařízení. Česká firma bude Německé ZOO bude fakturovat pronájem a službu (obsluha). Německá strana bude „kasírovat“ za provoz tohoto zařízení. Může česká firma vystavovat faktury s přenesenou daňovou povinností? A nebo se má přihlásit na identifikovanou osobu v zahraničí a odvádět DPH tam?

Přenesení daňové povinnosti - služba na nemovitosti

ID25008 | | Ing. Martin Novák

Slovenský podnikatel, neplátce DPH na Slovensku a v Česku, poskytne českému plátci službu na jeho nemovitosti v Česku. Může tento slovenský podnikatel, osoba povinná k dani na Slovensku, neregistrovaná k DPH na Slovensku ani jinde, přenést daňovou povinnost na českého plátce? 

Přefakturace elektroinstalačních prací

ID24874 | | Ing. Ladislav Pitner

Jsme plátci DPH a jinému plátci chceme přefakturovat elektroinstalaterské práce. Firma A nám vyfakturuje elektroinstalační práce ve výši 50 000 Kč v režimu přenesení daňové povinnosti a my tyto práce přefakturujeme firmě B též v režimu přenesení daňové povinnosti, ale cenu si zvýšíme o 5 %, tedy 52 500 Kč. Je toto řešení správné? 

Přenesená daňová povinnost

ID24900 | | Ing. Martin Novák

Jsme stavební společnost., plátce DPH. Pro jiného plátce opravujeme stavbu. Fakturujeme v režimu přenesené daňové povinnosti. V rámci oprav na stavbě jsme si nechali dodavatelsky udělat tesařské práce od plátce DPH, také v režimu přenesené daňové povinnosti. Dodavatel na faktuře správně uvedl: daň zaplatí zákazník (tesařské práce budou součástí mé faktury odběrateli v přenesené daňové povinnosti). Jakou daň mám u dodavatelské faktury v rámci přenosu za tesařské práce uvést? Program mi nabízí 21 %,15 % a 0 %. Pokud uvedu nulovou daň, nebude tato faktura uvedena v kontrolním hlášení a to mě mate. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru