Otázky s klíčovým slovem: Přenesená daňová povinnost (DPH)

počet otázek s klíčovým slovem : 204Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Přenesená daňová povinnost - DPH

ID23104 | | Ing. Tomáš Brokl

Jaký režim se uplatňuje při prodeji výrobků vzduchotechnického zařízení (roury, trubky a různé komponenty) ze surovin, které podléhají přenesené daňové povinnosti? Tedy konkrétně koupím materiál na výrobu vzduchotechnické spiro roury. Tento materiál podléhá režimu přenesené daňové povinnosti (hliníkové plechy) a z toho vyrobím roury. Pak tedy prodávám jednotlivé spiro roury, které už nejsou surovinou, ale výrobkem, a tedy to již nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti, ale normálně při prodeji v ČR zatížím 21% DPH? 

Fakturace opravy vlastního poškozeného kamionu

ID22993 | | RNDr. Libor Fiala

Českému dopravci, plátci DPH, byl při vykládce v Rakousku poškozen nákladní automobil (poškození vysokozdvižným vozíkem). Protože se jednalo o menší poškození, bylo vozidlo opraveno až po návratu do sídla společnosti ve vlastním servisu. Za základě zápisu o nehodě a vyčíslení nákladů na opravu (ND + práce mechanika) bude oprava fakturována rakouské společnosti, plátci DPH. Jak správně fakturovat? Jedná se o zdanitelné plnění a fakturovat v režimu reverse-charge, nebo fakturovat jako náhradu škody, které není předmětem DPH?

Dobropis v režimu přenesené daňové povinnosti

ID23082 | | Ing. Petra Konderlová

Mám přijatou fakturu - dobropis - v režimu přenesené daňové povinnosti. Jak účtovat - kdy s minusem a kdy s plusem? Dále jak v přiznání k DPH - má být na vstupu i výstupu s minusem, nebo jinak? Konkrétní údaje: Přijatý dobropis je na částku -1427,17 Kč. 

DPH - mobilní telefony

ID23158 | | Ing. Petra Konderlová

Můj klient nakoupil mobilní telefony na několik dílčích faktur (do 100 000 Kč), kde si nárokujeme (odpočet) DPH. Tyto mobilní telefony se svou přirážkou prodává jednomu odběrateli, takže bude vystavena jedna faktura v částce převyšující 200 000 Kč, dle § 92f zákona o DPH vystavíme fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti, na daňovém dokladu bude text, že daň odvede zákazník. Je tento postup správný? 

Faktura přijatá v režimu přenesené daňové povinnosti vystavená od nespolehlivého plátce DPH

ID22985 | | Ing. Ladislav Pitner

Dobrý den, prosím o radu, jak postupovat v případě, že společnost obdržela fakturu za stavební práce vystavenou v režimu přenesené daňové povinnosti od nespolehlivého plátce DPH. Společnost zanedbala povinnost ověřit si dodavatele před uzavřením obchodu a statut nespolehlivého plátce zjistila až při zaúčtování faktury. Má v tomto případě odběratel povinnost DPH uhradit na účet finančního úřadu nebo se bude postupovat jako obvykle při přijetí faktury v režimu přenesené daňové povinnosti? Tedy že odběratel přizná daň z uskutečněného plnění a zároveň uplatní nárok na odpočet daně v přiznání k DPH? 

Pronájem nemovité věci - režim přenesené daňové povinnosti

ID22770 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost s r. o., provozující služby v oblasti instalatérství, je vlastníkem domu, který je zapsán v katastru nemovitostí jako objekt k bydlení. Společnost s r. o. má v objektu domu kanceláře, prodejnu a zároveň se v domě nacházející tři bytové jednotky, které společnost pronajímá k bydlení - fyzickým osobám, neplátcům DPH (osvobozené nájemné). V jedné bytové jednotce nechala společnost namontovat nové vertikální (svislé) žaluzie, které jsou upevněny na zdi a jsou před okny zevnitř místnosti (na oknech byly již horizontální žaluzie, které na oknech zůstaly). Montážní firma (plátce DPH), žaluzie namontovala a vystavila společnosti s r. o. (majiteli domu určeného k bydlení) daňový doklad v RPDP. Dále opravila stávající vertikální žaluzie, nacházející se v kanceláři společnosti a vystavila daňový doklad také v RPDP (oprava žaluzií byla prováděna cca za tři týdny po montáži žaluzií v bytové jednotce). Protože doklady jsou vystaveny v RPDP, majitel objektu určeného k bydlení (společnost s r. o.) vypořádá daň. Jakou sazbu daně vypořádá u montáže nové vertikální žaluzie v bytové jednotce? A jaká bude sazba daně v případě opravy vertikální žaluzie v kanceláři společnosti, nacházející se v objektu určeném k bydlení?

Stavební práce v Německu

ID22753 | | Ing. Tomáš Brokl

Český podnikatel, plátce DPH v ČR, provádí na území Německa stavební práce pro německé plátce. Jak se vykazuje toto plnění v přiznání k DPH, v souhrnném hlášení, popř. musí se registrovat k DPH v Německu?

Inventura zboží

ID22614 | | Ing. Ivana Pilařová

Inventurou zboží jsme zjistili, že nám na skladě chybí 5 kusů zboží nakoupeného z členského státu EU, tedy v přenesené daňové povinnosti. DPH z nakoupeného zboží jsme uvedli na řádku č. 3 a na řádku č. 43 daňového přiznání k DPH. Jak toto manko vypořádat z hlediska DPH?

Faktura z EU včetně DPH

ID22623 | | Ing. Martin Svoboda

Rakouský dodavatel vína, plátce DPH, nám odmítl nadále dodávat zboží v režimu reverse charge, i když jsme plátci DPH. Dle sdělení jejich daňového poradce to není možné a můžeme si prý požádat rakouský finanční úřad o vrácení DPH. Na dodavatelské faktuře je uvedeno jejich DIČ i naše DIČ, ale je tam vyčíslené 13% rakouská DPH. Máme nějakou šanci se bránit? Mají na to právo? Jediný problém, který by mohli mít, je to, že si zboží vyzvedáváme sami přímo u dodavatele v Rakousku a oni nemají možnost zkontrolovat, jestli zboží překročilo hranici. Jiní rakouští dodavatelé s tím ale problém nemají. Když dostanu fakturu včetně rakouského DPH a potřebuji do českého přiznání k DPH uvést základ daně a českou daň, mám jako základ daně uvést částku bez rakouského DPH? A mohu žádat o vrácení rakouského DPH? Nebude mi žádost zamítnuta z důvodu, že se měl použít reverse charge?

Použití režimu přenesené daňové povinnosti

ID22306 | | Pavla Hadrabová

OSVČ, plátce DPH, provádí následující činnost. Někde mimo průmyslovou halu je umístěna hlavní trafostanice. OSVČ má za úkol z této trafostanice provést pokládku kabelů do průmyslové haly až ke konkrétnímu stroji, kde provede připojení na rozvodnou skříň daného stroje/např. strojního lisu, či pásového dopravníku apod., který je uvnitř průmyslové haly. OSVČ kompletně připravené cesty pro rozvody, tj (nosiče kabelů, průrazy skrz budovy atd.) pouze pokládá kabely a následně připojuje. Domníváme se, že půjde o službu CZ_CPA - 33.2 instalace průmyslových strojů a zařízení. Přesto bychom raději používali ustanovení §9 2e odst. 2, tedy režim přenesené daňové povinnosti. Nejsme si ale jisti, zda to lze takto uplatnit s ohledem na text "v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací dle odst. 1".

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru