Otázky s klíčovým slovem: Přenesená daňová povinnost (DPH)

počet otázek s klíčovým slovem : 224Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Dovoz ze Švýcarska

ID24421 | | Ing. Ladislav Pitner

Dovezli jsme pomocí spediční dodávkové firmy zboží ze Švýcarska. Na vyžádání jsme obdrželi "Steuerbescheid", zásilka byla propuštěna do volného oběhu v Německu. Na potvrzení je uvedeno pouze "vertreten durch DE28635610000. Bohužel nevím, je-li to jejich EORI nebo neúplné DIČ. Kdo v tomto případě hlásí celnímu úřadu, platí clo a odvádí DPH? Jak to máme hlásit my, jako dovoz ze 3. země nebo odvést daň - reverse charge?

Jsme německá firma GmbH a máme společné EORI pro Německo a pobočku v ČR (ale každý má jiné DIČ/VAT), přepravní firma materiál proclila v Německu na naše EORI na německou adresu. Materiál, ale doručili až do ČR, k nám na pobočku.

Faktura od švýcarského dodavatele byla vystavena na naši německou firmu GmbH, jako zasílací adresu uvedli ČR. Myslím si, že nám přepravní firma zašle ještě fakturu (přefakturaci) s vyčísleným DPH a clem, bohužel zatím jsem fakturu neviděla. Tuto fakturu by účtovali kolegové v Německu, aby si mohli DPH nárokovat.

Domníváme se, že správný postup je tento:

-          fakturu od švýcarského dodavatele zaúčtují naši kolegové v Německu

-          zaúčtují také případnou fakturu s vyměřením cla a DPH

-          naskladní u nich v Německu

-          poté udělají přemístění k nám do ČR

-          my nahlásíme na jejich německé DIČ

Práce na kiosku na koupališti - přenesená daňová povinnost

ID24418 | | Ing. Martin Svoboda

Pro firmu - plátce DPH - byla provedena práce: zhotovení výdejního okénka v kiosku na koupališti. Kiosek je buňka, která má zajištěn přívod vody i elektřiny. Lze v tomto případě uplatnit či neuplatnit režim přenesené daňové povinnosti?

Vyplnění přiznání k DPH - zvláštní režim s použitým zbožím

ID24341 | | Ing. Martin Děrgel

Prosím o uvedení postupu: Fyzická osoba, plátce DPH, zakoupí na burze (Rakousko, Německo) ve zvláštním režimu automobil.

1) Cena automobilu po přepočtu z EUR 100 000 Kč, zvl. režim cena služby (přirážky) po přepočtu 5 000 Kč, režim přenesení daňové povinnosti, nakoupeno 1. 6. 2019. Kdy a jak se zahrne pořízení automobilu a přirážka do přiznání k DPH (prosím čísla řádků v přiznání)? U služby (přirážky) vypočítá DPH za měsíc červen a nemá nárok na odpočet? Tedy DPH odvede.

2) Zaplatí výdaje: TP vozidla 1 000 Kč + 210 Kč DPH, oprava 1 000 Kč + 210 Kč DPH. Tam si uplatní odpočet DPH a výdaje zahrne do nákladů.

3) Automobil prodá za cenu 150 000 Kč dne 10. 7. 2019 Jak bude postupovat prosím v přiznání k DPH (prosím čísla řádků)? Předpokládám, že 100 000 Kč zůstane a z 50 000 Kč odvede DPH 8 677,83 Kč. Poplatky (přirážka k obchodní ceně) se už nikde neobjeví? Pořízení automobilu bude v DPH u měsíčního plátce za červen a prodej za měsíc červenec. Je to tak správně?

DPH při přeprodeji služeb v režimu přenesené daňové povinnosti

ID24338 | | Ing. Martin Svoboda

Plátce DPH má od druhého plátce DPH pronajaty nemovitosti. Dle nájemní smlouvy úhrady za větší opravy (stavební práce v režimu přenesené daňové povinnosti) nájemce vlastním jménem „přeúčtovává/přeprodává“ ve stejné výši pronajímateli, o nákladech účtuje na účtu zúčtovacích vztahů (315), na přijatá plnění uplatňuje plný nárok na odpočet a na výstupu fakturuje pronajímateli s DPH (v režimu přenesené daňové povinnosti, DPH odvádí pronajímatel). Stavební práce jsou poskytovány dodavatelsky, nájemce se zabývá jinou ekonomickou činností. Pokud bude nájemce „přefakturovávat“ stavební práce, které provedl neplátce DPH, je možno je přefakturovat bez daně, tedy mimo režim přenesené daňové povinnosti, nebo je třeba postupovat tak, že se jedná o nové zdanitelné plnění mezi dvěma plátci a režim přenesení daňové povinnosti použít?

Reverse charge při výměně měniče - modulu u FVE

ID24280 | | Ing. Martin Děrgel

Jaký režim má být uplatněn při výměně měniče VACON, který je součástí fotovoltaické elektrárny? V měniči VACON byla diagnostikována porucha IGBT modulu pro fázi W, který byl vyměněn a měnič byl poté znovu uveden do provozu. Faktura za opravu přišla s 21% DPH, nejsem si jist, že je takto správně.

Sazba DPH

ID24300 | | Pavla Hadrabová

OSVČ, plátce DPH, provozuje podlahářství. Pokud vystavuje faktury pro plátce DPH, bude se jednat o přenesenou povinnost? Na fakturách je uvedený materiál, např. buková lišta, dveřní práh, schodová hrana, lakování, plastový sokl a práce, např. výnos odnos materiálu, nalepení položení PVC, pokládka dubové mozaiky, renovace parket atd. Pokud jsou faktury pro domácnosti, bude vše v sazbě 15 %?

Oprava veřejného osvětlení

ID24212 | | Ing. Jiří Vychopeň

Plátce DPH opravuje veřejné osvětlení pro obce, které jsou plátci DPH, ale osvětlení nemají jako hlavní činnost. Kdy se při fakturaci použije režim přenesení daňové povinnosti?

Zemní práce a odvoz zeminy

ID24244 | | Ing. Ladislav Pitner

Subdodavatel pro nás provádí zemní práce bagrem. Zároveň vedle bagru popojíždí celou dobu jeho nákladní automobil, bagr mu nahazuje vytěženou zeminu a tu nákladní auto odváží na skládku (fakturace za hodiny, kdy je auto k dispozici). Je v pořádku, když fakturuje v režimu přenosu pouze práce bagrem a odvoz zeminy fakturuje s DPH? Lze tyto služby chápat každou jako samostatné plnění s odlišným daňovým režimem? Jaké by bylo řešení, pokud by nákladní automobil byl za stejných podmínek dalšího dodavatele? 

DPH jako daňový náklad

ID24013 | | Ing. Martin Novák

Společnost, plátce DPH, přijala plnění od cateringové společnosti, osoby registrované k DPH na Slovensku. Jelikož u cateringových služeb nelze nárokovat odpočet daně (jednalo se o výdaj na reprezentaci), v rámci systému reverse charge jsme odvedli DPH na výstupu, ale neuplatnili si DPH na vstupu. Tuto odvedenou daň jsme zaúčtovali do nákladů. Naše otázka zní, zda tento náklad ve výši odvedené DPH bude daňově uznatelný. Můžeme se opřít o pokyn D-22, k § 24 odst. 2, bod 5 písm. b)? Nebo, jelikož se jedná o DPH související s nedaňovým nákladem, musí být i samotné odvedené DPH nedaňovým nákladem?

Přeúčtování mobilních poplatků

ID23868 | | Ing. Petra Konderlová

Jsme společnost s. r. o., plátce DPH. Operátor nám fakturuje mobilní poplatky měsíčně včetně DPH - tuto si uplatňujeme v daňovém přiznání na vstupu. Našemu bývalému zaměstnanci chceme ponechat naše firemní číslo. Měsíčně mu budeme fakturovat poplatky, které nám operátor účtuje dle jednotlivých čísel, v plné výši, včetně DPH kterou v daňovém přiznání odvedeme na vstupu. Zaměstnanec není plátcem DPH. Zúčtování by bylo pouze přes účty 395 a 343. Setkala jsem se s názorem, že při této přefakturaci je nutno uplatnit režim přenesené daňové povinnosti. Je tomu tak, nebo je možné použít navrhovaný způsob účtování?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru