Otázky s klíčovým slovem: Přenesená daňová povinnost (DPH)

počet otázek s klíčovým slovem : 242Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Reverse charge - kurz

ID26355 | | Ing. Ivana Pilařová

V jakém kurzu počítat DPH při reverse charge? Např. kurz vystavení přijaté faktury je 5.6.2020, DUZP 3.6.2020 a datum přijetí faktury je 18.6.2020. Jedná se o zboží.

Přenesená daňová povinnost - výrobky ze železa

ID26340 | | Ing. Martin Svoboda

Firma nakupuje materiál - plechy ze železa a oceli, ze kterých následně na lisu a soustruhu vyrábí výrobky např. výlisky, trojúhelníky, podložky z oceli a železa. Tyto výrobky jdou následně dběrateli, který si je dále zpracovává (pozinkování, barvení atd). Bude faktura vystavená na prodej výrobků, která má základ daně nad 100 000 Kč v přenesené daňové povinnosti?

Reverse charge

ID26354 | | Ing. Ladislav Pitner

Obdrželi jsme fakturu z Polska. Jedná se o nákup koženky (drobný spotřební materiál pro firmu). Uvedli jsme svoji DIČ dodavateli. Na faktuře je vyčíslena částka za zboží bez DPH a DPH 0%. Dle mého názoru se jedná o reverse chargé. Je to tak? Na faktuře doměřím tedy DPH 21%? Nevadí, že faktura z Polska je v českých korunách a nikoliv v jejich měně? 

Faktury v režimu přenesené daňové povinnosti

ID26155 | | Ing. Martin Děrgel

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Vedle své hlavní činnosti vykonáváme také činnost doplňkovou a jsme plátci DPH. Když nám dodavatel vystaví fakturu za nějakou činnost včetně DPH, u které bychom si DPH nemohli nárokovat – protože to není pro ekonomickou činnost, musíme na něm přesto požadovat vystavení faktury v režimu přenesené daňové povinnosti, pokud by předmět faktury do tohoto režimu spadal? Musíme režim přenesené daňové povinnosti hlídat my, nebo je to povinností dodavatele? U některých činností to není na první pohled zřejmé.

Přenesená daňová povinnost - obchod s obilovinami

ID25800 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma, plátce DPH, obchoduje s obilovinami (kapitola 12 nomenklatury CS). Jeden z odběratelů nás oslovil, že chce použít přenesenou daňovou povinnost i na obchody pod 100 000 Kč. Odkazuje se na § 2 odst. 5 nařízení vlády č. 11/2016 Sb. Kdy lze toto nařízení vlády použít a kdy se musíme držet hranice 100 000 Kč pro přenesenou daňovou povinnost?

Stavební práce na domě v režimu přenesení daňové povinnosti

ID25755 | | Ing. Matěj Nešleha

Fyzická osoba, plátce DPH, si nechal zhotovit stavební úpravy na svém rodinném domě, který nemá zařazený v obchodním majetku, nemá zde provozovnu, ale má zde trvalé bydliště. Dodavatel stavebních a montážních prací vystavil fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti. Je přípustné zavést tuto fakturu do evidence pro účely DPH, použít režim přenesení daňové povinnosti odběratele, tedy přiznat daň na výstupu, uplatnit nárok na odpočet, ale zároveň nezahrnout do daňových výdajů?

Zprostředkování finanční činnosti

ID25661 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost ABC s.r.o. získává zpravidla formou internetové inzerce kontaktní údaje zájemců o sjednání úvěru či půjčky. Tyto konktaktní údaje následně prodává subjektům, které je využívají k sjednání úvěru nebo půjčky s danými zájemci. Společnost ABC s.r.o. získala za účelem provozování dané činnosti licenci od ČNB jakožto "samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru". Jedná se o příjmy osvobozené dle § 54 odst. 1 písm. y)? V případě, že plynou dané příjmy o osob registrovaných k dani v JČS, jedná se o plnění v režimu reverse charge?

Akce eventové agentury v CZ a na SK

ID25575 | | Ing. Martin Děrgel

Naše eventová agentura pořádá v ČR a na Slovensku tenisový turnaj, na který jsou pozváni předem určení klienti (firmy). Tento event vypadá tak, že v předvečer 1 denního tenisového turnaje se koná společenský večer zaměřený na téma podnikání pozvaných firem (např. farmaceutika nebo strojírenství), během večera je tak přednáška specialisty v tomto odvětví (o trendech, budoucnosti daného odvětví, podnikatelských rizicích daného odvětví atd.), během tohoto večera se podává jídlo i pití (alko + nealko). Během večera se po přednášce manažeři seznamují, vyměňují si vizitky, tyto eventy mají pozitivní vliv na nové zakázky zúčastněných firem. Druhý den se pak koná sportovní turnaj zúčastněných manažerů (např tenis). Po turnaji jsou účastníci pozváni na jídlo, vyhlášení vítěze. Poté setkání končí. Během obou dnů jsou prezentovány loga zúčastněných firem, často se zvou známé osobnosti, aby reklamní dosah těchto akcí byl co nejvyšší. Našimi náklady jsou: • Nájem tenisového resortu • Výroba reklamních billboardů, bannerů zúčastněných firem (partnerů akce) • Raut (jídlo a alko/nealko pití) • Zajištění moderátora akce • Zajištění hostesek • Zajištění profesionálního fotografa • Kompletní zorganizování akce („na klíč“) • Celá akce je pečlivě zdokumentována, nafocena, zveřejněna na našem webu Našim klientům fakturujeme reklamní plnění, čistou reprezentaci (jídlo a pití, event. krátké vystoupení nějakého méně známého zpěváka) fakturujeme extra řádkou na námi vydané faktuře. Českým odběratelům s CZ DIČ odvádíme vždy DPH 21 %. DOTAZY 1) Prosím o posouzení našeho nastavení. Jsme toho názoru, že musíme i občerstvení fakturovat s 21 % DPH, neboť jej přefakturováváme s malou ziskovou přirážkou. Nejsme také schopni rozdělit nealko a alko nápoje. 2) Výše uvedené akce realizujeme i 1x za rok na Slovensku. Musíme se na Slovensku registrovat k DPH? Když místo plnění u občerstvení je v místě konání akce, tj na Slovensku? Naše plnění poskytujeme slovenským firmám se slovenským DIČ (SK12345678) jako „reverse charge“. Českým odběratelům fakturujeme s CZ DPH 21 %. 

Český živnostník pracuje na zakázce (na nemovitosti) pro české s. r. o. v zemi EU

ID25576 | | Ing. Martin Novák

Český OSVČ elektrikář pracuje pro českou firmu v Rakousku. Dělá na elektroinstalaci průmyslové haly. Fakturuje české firmě, která práci zprostředkovala. Vstupuje toto do obratu pro české plátcovství DPH? Stává se plátcem v té dané zemi, kde pracuje. Místo i země práce se v průběhu roku mění, nikde není déle než půl roku. Pokud je český OSVČ plátce DPH, bude fakturace české společnosti v režimu reverse charge jako práce v EU?

Režim přenosu DPH

ID25193 | | Pavla Hadrabová

Akciová společnost se zabývá truhlářskou výrobou nábytku. Jsme měsíční plátci DPH. Nyní vyrábíme nábytek do rodinného domu operního pěvce Mgr. pan ..., který má živnostenské oprávnění - předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zprostředkovatelská činnost, druh činnosti - ohlašovací volná. Místo bydliště a adresa sídla podnikání jsou shodné. Pan Mgr (operní pěvec) má registraci DIČ a je spolehlivý plátce DPH. Vyrobený nábytek (kuchyňská linka, dveře, vestavné skříně, barový pult, postel, knihovna...) požaduje účtovat v režimu přenosu DPH. Je tento postup správný?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru