Otázky s klíčovým slovem: Přenesená daňová povinnost (DPH)

počet otázek s klíčovým slovem : 224Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Přeúčtování pojištění v rámci stavebních prací

ID25087 | | Ing. Ivana Pilařová

Stavební společnost provádí stavební práce ve společnosti (sdružení) s jinou společnosti. Stavební dílo je pojištěno, pojištění sjednává pouze jedna ze společností a následně poměr pojištění dle stanovených podílů přeúčtovává na druhého účastníka sdružení. Pokud si fakturují mezi sebou také stavební práce v režimu přenesené daňové povinnosti lze toto pojištění přefakturovat dle § 36 odst. 4 ZDPH na druhého účastníka také v přenesené daňové povinnosti? I když se pojištění přefakturuje samostatně mimo fakturaci stavebních prací? Nebo se použije při fakturaci na druhého účastníka sdružení režim osvobození a uvedené plnění se vykáže na ř. 50 přiznání DPH?

Pronájem zařízení do zahraničí včetně obsluhy

ID24969 | | Ing. Martin Svoboda

Klient je plátce DPH (česká firma), bude pronajímat do SRN do zoologické zahrady (také plátci DPH) zábavní herní zařízení, zároveň tam bude provádět i obsluhu tohoto zařízení. Česká firma bude Německé ZOO bude fakturovat pronájem a službu (obsluha). Německá strana bude „kasírovat“ za provoz tohoto zařízení. Může česká firma vystavovat faktury s přenesenou daňovou povinností? A nebo se má přihlásit na identifikovanou osobu v zahraničí a odvádět DPH tam?

Přenesení daňové povinnosti - služba na nemovitosti

ID25008 | | Ing. Martin Novák

Slovenský podnikatel, neplátce DPH na Slovensku a v Česku, poskytne českému plátci službu na jeho nemovitosti v Česku. Může tento slovenský podnikatel, osoba povinná k dani na Slovensku, neregistrovaná k DPH na Slovensku ani jinde, přenést daňovou povinnost na českého plátce? 

Přefakturace elektroinstalačních prací

ID24874 | | Ing. Ladislav Pitner

Jsme plátci DPH a jinému plátci chceme přefakturovat elektroinstalaterské práce. Firma A nám vyfakturuje elektroinstalační práce ve výši 50 000 Kč v režimu přenesení daňové povinnosti a my tyto práce přefakturujeme firmě B též v režimu přenesení daňové povinnosti, ale cenu si zvýšíme o 5 %, tedy 52 500 Kč. Je toto řešení správné? 

Přenesená daňová povinnost

ID24900 | | Ing. Martin Novák

Jsme stavební společnost., plátce DPH. Pro jiného plátce opravujeme stavbu. Fakturujeme v režimu přenesené daňové povinnosti. V rámci oprav na stavbě jsme si nechali dodavatelsky udělat tesařské práce od plátce DPH, také v režimu přenesené daňové povinnosti. Dodavatel na faktuře správně uvedl: daň zaplatí zákazník (tesařské práce budou součástí mé faktury odběrateli v přenesené daňové povinnosti). Jakou daň mám u dodavatelské faktury v rámci přenosu za tesařské práce uvést? Program mi nabízí 21 %,15 % a 0 %. Pokud uvedu nulovou daň, nebude tato faktura uvedena v kontrolním hlášení a to mě mate. 

Oprava faktury s přenesenou daňovu povinností

ID24866 | | Ing. Martin Svoboda

V únoru letošního roku jsme obdrželi fakturu na tablety s částkou přesahující 100 000 Kč bez DPH. Nevšimla jsem si toho a zaúčtovala jsem s vyčíslenou daní, druhá strana také zaúčtovala s daní. Zpětně jsem si toho všimla v tomto měsíci. Faktura měla být v režimu přenesené daňové povinnosti. Jak přesně postupovat při opravě - otevřít a poslat opravu za únor 2019 nebo stačí opravu provézt teď v říjnu, listopadu? Kde bych vše našla v zákonech? 

Místo plnění

ID24829 | | Ing. Martin Novák

Český plátce (právnická osoba) veze svůj materiál z provozovny v Česku do provozovny slovenského plátce (právnická osoba) na Slovensku. Slovenský plátce materiál opracuje. Český plátce si tento opracovaný materiál (výrobek) následně doveze zpět. Jak bude slovenský plátce svoje služby fakturovat, s přenesenou daňovou povinností nebo se slovenskou DPH? 

Nabíjecí stanice pro elektromobil

ID24758 | | Ing. Martin Novák

Společnost poskytující pronájem nebytových prostor zřídila ve svém areálu nabíjecí stanici pro elektromobil, kterou mohou využívat jednotliví nájemci nebytových prostor pro své elektromobily. Spotřeba elektrické energie se jednotlivým nájemcům (plátci i neplátci DPH) fakturuje. Jedná se o plnění, které podléhá režimu přeneseně daňové povinnosti?

Přenesená povinnost u rodinného domu

ID24766 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma, plátce DPH, má pro podnikání pronajatý rodinný dům. Práce, opravy, rekonstrukce provádí na své náklady. Má dodavatel těchto prací vystavit fakturu v režimu přenesené povinnosti? Vystavil totiž s DPH 15% s tím, že se jedná o práce na rodinném domě dle katastru nemovitostí.

Technologická linka na míchání substrátu

ID24662 | | Ing. Jiří Vychopeň

Česká firma, plátce DPH, bude fakturovat jinému českému plátci technologickou linku na míchání substrátu. Bude fakturovat s daní nebo v režimu přenesené daňové povinnosti?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru