Otázky s klíčovým slovem: Přenesená daňová povinnost (DPH)

počet otázek s klíčovým slovem : 255Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Mezinárodní zasilatelství, pokuty, opoždění režim DPH

ID26883 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma má předmět podnikání mezinárodní zasilatelství. Nevlastní nákladní automobil a jen obchoduje s přepravou na portálech s přepravou. Nakoupí dopravu a prodá ji. " V praxi to funguje tak, že nějaká firma požaduje přepravu z místa X do bodu Y a dá poptávku firmě, která s ní spolupracuje a je spediční firma, ta tuto poptávku posune do poptávkového portálu přeprav, kterých je celoevropsky několik a může na to zareagovat nejen přepravce, ale i tento obchodník s dopravou. Prodej dopravy pak fakturuje až na základě dokladu CMR a objednávek od zákazníka." Pokud se přeprodej dopravy nestihne včas nebo vznikne nějaká škoda, tak mezi firmami je řetězově fakturováno další netypické plnění, Někdy se jedná fakturaci za nevrácené palety, kterou nejčastěji firma obdrží od odběratele a potom toto vyfakturuje na dopravce v obdobné částce. Dále se jedná obdobně o fakturaci za zpoždění nebo čekací dobu z různých důvodů - a to i např., že řidič měl promile a nemohl řídit. Jedná se v těchto případech o pokuty, které nejsou předmětem DPH a nebo se jedná o ekonomická plnění, které se mezi subjekty z EU mají vykazovat standardně na ř. 21 a v souhrnném hlášení. Většinou fakturaci za nevrácené palety nebo zpoždění posuzujeme jako pokutu, která není předmětem daně DPH (ale druhá strana z EU občas uvádí ve fakturaci odkaz na zákon s reverse charge) a naopak fakturu za čekání (waiting time for unloading place) na odběratele bych přednostně posuzoval spíš jako ekonomické plnění a v tomto režimu i fakturoval na dodavatele. Děláme tyto věci správně? Popřípadě jakým režimem DPH by se tyto věci měly správně řešit.

Přenesená daňová povinnost - vybavení hřiště

ID26933 | | Ing. Ladislav Pitner

Jsme firma, která provádí rekonstrukce fotbalových hřišť. A máme zakázku, kde se provádí rekonstrukce hřiště (hloubková drenáž, výměna trávníku) + vybavení hřiště brankami, jejichž konstrukce je částečně zabetonována v zemi. To vše jsme fakturovali s přenesenou daní jako stavební práce. Kdyby vybavení hřiště (branky) nebyly pevně zabudované v zemi a byly by pouze položeny na hřišti, mohli bychom také fakturovat s přenesenou daní v rámci rekonstrukce hřiště nebo zda bylo to mělo být fakturováno zvlášť s DPH 21%. Vše na jedné faktuře. 

Režim přenesené daňové povinnosti u naprogramování dálkových ovladačů

ID26951 | | Ing. Martin Novák

Podléhá dodání dálkových ovladačů včetně jejich naprogramování k vjezdovým branám/garážovým vratům atd. režimu přenesené daňové povinnosti?

Reklamní předměty - daňová uznatelnost

ID26803 | | Ing. Petra Konderlová

Plátce DPH nakoupil tiché víno a olivový olej od plátce z Itálie. Italský plátce dodal toto zboží s dopravou a DPH (22 % pro víno a dopravu, 4 % pro olej). Jakým způsobem zjistím jednotkovou cenu pro účely daňové uznatelnosti, která je v tomto případě přesně kolem limitu 500 Kč? Patří do jednotkové ceny poměrná část fakturované DPH v tomto případě? Cena je v EUR, jaký kurs je povinnost použít? Lze kurs ČNB dle data vystavení faktury nebo kurs ČNB dle data zaúčtování faktury? Pokud je povinnost připočítat DPH a dostaneme se u olivového oleje na hodnotu 520 Kč/kus - nevzniká povinnost kromě zaúčtování do nedaňových nákladů doplatit samovyměřením DPH? Poslední nejasnost, pokud je italský dodavatel plátce DPH, ale fakturoval toto zboží vč. italské DPH - nemáme povinnost tuto fakturu uvést do přiznání DPH a zároveň do kontrolního hlášení?

Doklad na ubytování od Airbnb ve vyúčtování služební cesty zaměstnance

ID26836 | | Ing. Martin Novák

Zaměstnanec byl vyslán na služební cestu v rámci ČR ale s přespáním. Ubytování si vybírají zaměstnanci sami, musí se vejít co limitu na noc. Zaměstnanec předložil doklad na ubytování vystavený Airbnb, kde je uvedeno, že poskytovaletem ubytování je "jméno fyzické osoby a adresa v ČR", dále pak že zaplacením firmě Airbnb Payments, jako inkasnímu agentovi ubytovatele jsou všechny platební povinnosti vůči ubytovali splněné. Dále je na dokladu uvedena cena za ubytování, úklid a servisní poplatek a pak cena uhrazená celkem. Nakonec je na dokladu uvedena firma Airbnb Ireland a její adresa a její evropské DIČ. Zaměstnanec má nárok na proplacení nákladů na ubytování ale úplně nevíme, jak naložit s předloženým dokladem. Máme ho brát jako doklad od ubytovatele, tzn. od fyzické osoby z ČR uvedené na dokladu, neplátce DPH? Nebo se jedná o doklad od Airbnb Ireland, která si na dokladu uvedla své evropské DIČ a použít princip reverse charge.

Nákup a prodej licencí

ID26846 | | Ing. Ladislav Pitner

1. Společnost nakupuje od tuzemského dodavatele antivirové licence, které následně, v nezměněné podobě, prodává svým zákazníkům. Jedná se o prodej zboží nebo služby?

2. Společnost koupila z Irska elektronickou licenci, kterou rovněž následně prodá. Jedná se o režim reverse charge. Na jaké řádky v přiznání DPH pak tento nákup uvedu? 

Nákup software ze zahraničí přes internet a DPH

ID26774 | | Ing. Martin Novák

Tuzemský podnikatel plátce DPH, si objedná přes internet např. software nebo nějakou aplikaci u zahraničního dodavatele. Poté obdrží doklad s tuzemskou DPH, ačkoliv uvedl své české DIČ a doklad by měl spadat pod režim reverse charge. Bohužel ani přes urgence jiný doklad neobdrží. Jak vykázat tento doklad v rámci daňového přiznání a kontrolního hlášení?

DPH - výstavba bytových jednotek

ID26746 | | Ing. Jan Kašpar

Právnická osoba, plátce DPH, chce ve své nemovitosti vybudovat byty. Částečně vlastní činností (PO je stavební firma), částečně nakupovanými službami. Budou tyto služby fakturovány PO v režimu přenesení daňové povinnosti nebo s DPH 15 %? 

Změna přenesené daňové povinnosti na prodej materiálu

ID26750 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma vystavila ve 12/2019 zálohovou fakturu a po zaplacení nevystavila daňový doklad na přijatou platbu, protože se jednalo o montáž (RPDP) a odběratel je plátcem DPH. Za dobu 7 měsíců k montáži nedošlo, ale odběratel je ochoten vrata odkoupit jako materiál. Doklad o přijaté platbě dodavatel nevystavil, protože se jednalo o přenesenou daňovou povinnost (daň odvede zákazník). Může dodavatel vystavit řádný daňový doklad s DPH v září 2020 a stornovat původní zálohu bez DPH? Jaký je v takovém případě správný postup?

Faktura v přenesené povinnosti

ID26660 | | Ing. Zdeněk Morávek

TJ Sokol je plátce DPH. Teď si nechal postavit hřiště na volejbal a dodavatel je plátce DPH. Musí být faktura vystavena v přenesenné daňové povinnosti a Sokol pak odvede daň, ale neuplatní si nárok na odpočet (nebude z toho mít příjmy, je to jen pro potřeby členů), nebo může být faktura rovnou vystavena s daní s tím, že Sokol prohlásí, že to má pro neekonomickou činnost?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru