Otázky s klíčovým slovem: Pracovní volno

počet otázek s klíčovým slovem : 120



Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Neplacené volno x překážka na straně zaměstnavatele

ID25981 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Jsak správně postupovat v případě, že je u zaměstnavatele vyhlášena částečná nezaměstnanost, zaměstnanci jsou některé dny doma na překážkách a někteří z nich projevili zájem po tyto dny pracovat pro jiného zaměstnavatele. V případě, že budou mít dva pracovní poměry souběžně, máme zaměstnancům dále vyplácet za dny, kdy jim práci přidělovat nemůžeme, náhradu mzdy, anebo je možné se s nimi domluvit na neplaceném volnu?

Nařízená dovolená

ID25112 | | JUDr. Marcela Smutná

Zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele od července 2019, pracovní poměr končí výpovědí zaměstnance 31/12/2019. Vznikl mu nárok na dovolenou ve výši 10 dnů. V říjnu zaměstnavatel nařídil celofiremní prosincovou dovolenou v délce 4 dnů. Zaměstnanec do října již čerpal 8 dnů. V listopadu mu zaměstnavatel z důvodu neomluvené absence krátil dovolenou o 2 dny (které mu zbývaly), nyní nemá k čerpání nic. Jak tedy v prosincové mzdě uvést ty 4 nařízené dny, když na ně zaměstnanec nemá nárok - jako neplacené volno? 

Příplatek za svátek o víkendu

ID25166 | | JUDr. Petr Bukovjan

Náš zaměstnanec pracoval 17. 11. 2019 17:45-4:15 další den. Fond měl 20dní/160hod - odpracoval 177,5 hod. za listopad. Za listopad mu vznikl přesčas 17,5hod. z toho je 12,5hod o víkendu. Mzda za přesčas bude proplacena 17,5hod. Ale jde mi o to, jaké příplatky mu náleží - v případě dohody proplacení příplatku za svátek a NE náhradního volna. Měl by dostat příplatek za práci v so + ne 10 % 12,5 hod + příplatek za svátek 100 % 8 hod + příplatek za přesčas 25 % všední den tj. 5 hod a 40% za víkend tj. 12,5h? Pokud by to nebyl svátek, bylo by normálně proplaceno mzda za přesčas 17,5, 10 % so + ne 12,5h + 25 % přesčas 5h za všední den a 40 % za přesčas o víkendu 12.5 h. Příplatky se všechny sčítají a žádné se neruší, například, že když pracoval v neděli ve svátek, že dostane jen 100% příplatek a ostatní příplatky se vyruší?

Náhradní volno

ID24925 | | JUDr. Marcela Smutná

Na 2. 12. 2019 plánuje zaměstnavatel opravu odsávání a musí uzavřít provozovnu, zaměstnanci v ten den nebudou moci vykovávat svou práci. Může zaměstnavatel nařídit zaměstnancům, aby šli do práce 7. 12. 2019 a 2. 12. 2019 zůstali doma (čerpali volno, které by si napracovali 7. 12. 2019)? 

Neplacené volno po část dne

ID24305 | | JUDr. Roman Lang, Ph.D.

Zaměstnanec čerpá po část dne neplacené volno. Jak tuto skutečnost zohlednit na NEMPRI, ELDP a z hlediska zdravotního pojištění v případě, že čerpá pouze jednu hodinu neplaceného volna v rámci osmihodinové směny? Jak postupovat v případě, že neplacené volno trvá 4 hodiny a 4 hodiny zaměstnanec odpracuje v rámci osmihodinové směny (takto 4 dny v rámci měsíce)?

Práce ve svátek - všední den

ID24412 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnankyně pracuje v pravidelném režimu (7,5 hod./den; PO-PÁ 6:00 - 14:00 hod.). V květnu byla první svátek doma a ve druhý svátek šla pracovat. Odpracovala celých 7,5 hod. od 6:00 do 14:00 hod. Dostala proplacený první svátek průměrem, protože byla doma. Za druhý svátek dostala mzdu za odpracované hodiny + 100% příplatek za svátek. Zaměstnankyně ale vyžaduje ještě proplacení svátku průměrem navíc. Domníváme se, že máme pravdu my a že zaměstnankyni náleží peníze za odpracované hodiny + 100% příplatek za práci ve svátek (žádná mzda jí v důsledku svátku neunikla). Na výplatním lístku vidí 1x proplacený svátek; 1x mzdu za odpracované hodiny, 1x příplatek za práci ve svátek 100%. Chybí jí ale ještě 1x proplacený svátek. Navíc si myslí, že jí vznikl přesčas, což si nemyslíme. Přesčas by vznikl v případě odpracování práce např. v sobotu (mimo harmonogram) - je to tak?

Jak by to vypadalo při práci ve svátek, kdyby začala pracovat již ve 3:00 hod. ráno, anebo naopak až v 15:00 hod. odpoledne?

Překážka na straně zaměstnance

ID23116 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnankyně, vdaná, žila 6 let v jedné domácnosti s přítelem. Zařizuje jeho pohřeb (pohřeb není v pracovní den). Má nárok v tomto případě na 1 placeného volna jako překážku na straně zaměstnance?

Starobní důchodce v pracovním poměru

ID23008 | | Josef Rajdl

Starobní důchodce pracuje ve firmě na zkrácený úvazek s odvodem sociálního i zdravotního pojištění. Z pracovního poměru mu vyplývá nárok na dovolenou. V listopadu požádal o 2 měsíce neplaceného volna, ale nemá vyčerpanou dovolenou. Musí firma trvat na pořadí, nejprve čerpat zbytek dovolené a teprve následně neplacené volno? Pokud toto není povinností, může se zbytek dovolené z roku 2018 přesunout do roku 2019?

Jednatel firmy - důchodce - odvod zdravotního a sociálního pojištění

ID23007 | | Josef Rajdl

Firma má jediného jednatele, společníka a zaměstnance v jedné osobě. Jednatel si vyplácí mzdu jako zaměstnance vč. úhrad sociálního a zdravotního pojištění. Jeho firma se zabývá službami, které nelze vykonávat v zimních měsících. Z tohoto důvodu chce čerpat 3 měsíce neplacené volno. Předpokládám, že v těchto měsících nedojde k odvodu sociálního pojištění. Musí jako starobní důchodce odvádět za sebe a taky firma zdravotní pojištění? Pokud ano, v jaké výši?

Posouzení nároku na dovolenou - přesčasy

ID22841 | | JUDr. Petr Bukovjan

Příspěvková organizace zřízená městem, vede podvojné účetnictví. Započítávají se pro posouzení nároku na dovolenou podle § 212 odst. 1 i podle § 214 i přesčasové dny, např. o sobotách a nedělích? Placené svátky, i když zaměstnanec nepracuje, se započítávají? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru