Otázky s klíčovým slovem: Pracovní volno

počet otázek s klíčovým slovem : 117Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Náhradní volno

ID24925 | | JUDr. Marcela Smutná

Na 2. 12. 2019 plánuje zaměstnavatel opravu odsávání a musí uzavřít provozovnu, zaměstnanci v ten den nebudou moci vykovávat svou práci. Může zaměstnavatel nařídit zaměstnancům, aby šli do práce 7. 12. 2019 a 2. 12. 2019 zůstali doma (čerpali volno, které by si napracovali 7. 12. 2019)? 

Neplacené volno po část dne

ID24305 | | JUDr. Roman Lang, Ph.D.

Zaměstnanec čerpá po část dne neplacené volno. Jak tuto skutečnost zohlednit na NEMPRI, ELDP a z hlediska zdravotního pojištění v případě, že čerpá pouze jednu hodinu neplaceného volna v rámci osmihodinové směny? Jak postupovat v případě, že neplacené volno trvá 4 hodiny a 4 hodiny zaměstnanec odpracuje v rámci osmihodinové směny (takto 4 dny v rámci měsíce)?

Práce ve svátek - všední den

ID24412 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnankyně pracuje v pravidelném režimu (7,5 hod./den; PO-PÁ 6:00 - 14:00 hod.). V květnu byla první svátek doma a ve druhý svátek šla pracovat. Odpracovala celých 7,5 hod. od 6:00 do 14:00 hod. Dostala proplacený první svátek průměrem, protože byla doma. Za druhý svátek dostala mzdu za odpracované hodiny + 100% příplatek za svátek. Zaměstnankyně ale vyžaduje ještě proplacení svátku průměrem navíc. Domníváme se, že máme pravdu my a že zaměstnankyni náleží peníze za odpracované hodiny + 100% příplatek za práci ve svátek (žádná mzda jí v důsledku svátku neunikla). Na výplatním lístku vidí 1x proplacený svátek; 1x mzdu za odpracované hodiny, 1x příplatek za práci ve svátek 100%. Chybí jí ale ještě 1x proplacený svátek. Navíc si myslí, že jí vznikl přesčas, což si nemyslíme. Přesčas by vznikl v případě odpracování práce např. v sobotu (mimo harmonogram) - je to tak?

Jak by to vypadalo při práci ve svátek, kdyby začala pracovat již ve 3:00 hod. ráno, anebo naopak až v 15:00 hod. odpoledne?

Překážka na straně zaměstnance

ID23116 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnankyně, vdaná, žila 6 let v jedné domácnosti s přítelem. Zařizuje jeho pohřeb (pohřeb není v pracovní den). Má nárok v tomto případě na 1 placeného volna jako překážku na straně zaměstnance?

Starobní důchodce v pracovním poměru

ID23008 | | Josef Rajdl

Starobní důchodce pracuje ve firmě na zkrácený úvazek s odvodem sociálního i zdravotního pojištění. Z pracovního poměru mu vyplývá nárok na dovolenou. V listopadu požádal o 2 měsíce neplaceného volna, ale nemá vyčerpanou dovolenou. Musí firma trvat na pořadí, nejprve čerpat zbytek dovolené a teprve následně neplacené volno? Pokud toto není povinností, může se zbytek dovolené z roku 2018 přesunout do roku 2019?

Jednatel firmy - důchodce - odvod zdravotního a sociálního pojištění

ID23007 | | Josef Rajdl

Firma má jediného jednatele, společníka a zaměstnance v jedné osobě. Jednatel si vyplácí mzdu jako zaměstnance vč. úhrad sociálního a zdravotního pojištění. Jeho firma se zabývá službami, které nelze vykonávat v zimních měsících. Z tohoto důvodu chce čerpat 3 měsíce neplacené volno. Předpokládám, že v těchto měsících nedojde k odvodu sociálního pojištění. Musí jako starobní důchodce odvádět za sebe a taky firma zdravotní pojištění? Pokud ano, v jaké výši?

Posouzení nároku na dovolenou - přesčasy

ID22841 | | JUDr. Petr Bukovjan

Příspěvková organizace zřízená městem, vede podvojné účetnictví. Započítávají se pro posouzení nároku na dovolenou podle § 212 odst. 1 i podle § 214 i přesčasové dny, např. o sobotách a nedělích? Placené svátky, i když zaměstnanec nepracuje, se započítávají? 

Překážky na straně zaměstnance - návštěva lékaře

ID22164 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnanec, Slovák, pracuje v ČR u českého zaměstnavatele, přihlášený u české zdravotní pojišťovny (VZP) neodpracoval jednu celou naplánovanou směnu. Následně bylo dodáno potvrzení slovenského lékaře, že byl vyšetřen na Slovensku v nemocnici (tam, kde má trvalé bydliště). Zaměstnavatel je připraven mu celou směnu, ale co se týče náhrady mzdy, tady si jistí nejsme.

1) Nebyl ošetřen ve zdr. zařízení, které je smluvní k VZP, kde je aktuálně pojištěn.

2) Nebyl ošetřen ve zdr. zařízení, které je nejblíže zaměstnavateli nebo bydlišti. Předpokládáme, že nemůžeme brát jako bydliště jeho trvalý pobyt, ale jeho skutečný pobyt, tj. přechodné bydliště v ČR (jak by se to jinak dělalo u zaměstnanců s trvalým bydlištěm někde v třetí zemi)?

3) Na potvrzení není uvedeno, jaké vyšetření podstoupil, ani jak dlouho trvalo. Časový údaj chybí, domníváme se tedy, že pokud už lékaře skutečně navštívil, pak na ma. 30 min. a to je doba, kterou reálně proplatíme. Prosíme o Vaše stanovisko, názor. 

Náhradní volno

ID22150 | | JUDr. Marcela Smutná

Zaměstnanec se domluvil se zaměstnavatelem na poskytnutí náhradního volna v délce 10 pracovních dní, které na sebe navazují (10*7,5 hod = 75 hodin). Zaměstnanec si chce náhradní volno "napracovat" v předcházejících dvou měsících tím, že po každé řádné směně, kterou odpracuje, zůstane v práci o 4 hodiny déle a náhradní volno si tímto způsobem napracuje. Zbytek hodin navíc, které tímto v oněch dvou měsících napracuje, chce proplatit jako přesčasy. Je tento postup možný? Je nějak omezeno množství hodin náhradního volna, které zaměstnanec odpracuje? 

Pracovní volno - přijímací zkoušky dcery

ID21584 | | JUDr. Marcela Smutná

Dcera naší zaměstnankyně podstoupí přijímací zkoušky na střední školu, a zaměstnankyně by ji chtěla doprovodit. Má nárok na pracovní volno?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru